Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 20°C
Az Bulutlu
İstanbul
20°C
Az Bulutlu
Pts 21°C
Sal 24°C
Çar 22°C
Per 20°C

Yolculuğa Çıkanın Okuyacağı Dualar ve Zikirler

Yolculuğa Çıkanın Okuyacağı Dualar Ve Zikirler,

Yolculuğa Çıkanın Okuyacağı Dualar ve Zikirler

Dualar ve Zikirler ( İmam Nevevi )

Bil ki, ikamet halinde olan kimse için gece-gündüz ve değişik hallerde müstahab olan daha önce belirttiğimiz zikirler, yolcu için de yine müsta-habdır. Ayrıca bu bölümle ilgili zikirler vardır ki, onlar maksada göre dağınık ve gerçekten çoktur. Ben Allah’dan yardım dileyerek ve O’na gü­venerek Allah Tealâ’nın izni ile bu zikirlere uygun bölümler ayırarak on­ları özetleyeceğim,

İstihare Ve İstişare

-(Allah’dan hayır istemek ve danışmak)

Bil ki, kalbine yolculuğa çıkmak düşüncesi kime gelirse, bu konuda na-sihatına güvendiği duygulu ve anlayışlı bildiği din ve bilgisine güvendiği kimseye danışması müstahabdır. Allah Tealâ şöyle buyurmuştur:

“(Ey Peygamber, yapılacak) işler hakkında sen mü’minlerle istişare et “[1] İstişarenin gereğine dair deliller çoktur. İstişarede bulunur da onu iyi görürse, bunun için yüce olan Allah Tealâ’ya istiharede bulunur. Şöy­le ki, farz namazdan başka iki rekât namaz kılar ve daha önce bölümün­de yazdığımız istihare duasını okur. Bu istiharenin delili de, Buhârî’nin sahihinden nakledilen geçmiş hadistir. Burada duanın edeblerini ve bu na­mazın şeklini takdim ediyoruz. Allah en iyi bilendir.

 

Yolculuğa Karar Verdikten Sonra Yapılacak Dualar Ve Zikirler

Yolculuk niyeti kesinleşince şu işleri başarmaya önem vermelidir: Ya­pılması gerekli olan şeyleri tavsiye ve vasiyyet etmelidir. Yapacağı vasiyet için şahid bulundurmalı. Arkadaşlık yaptığı yahut işkurduğu kimselerle helallaşmalidır. Ana-babasının ve hocalarının rızasını ve iyi ve şefkatli kim­selerin duasını almalıdır.

Bütün günahlardan ve aykırı hareketlerden Allah’a tevbe eder ve O’-ndan mağfiret diler. Yolculuk için Allah’dan yardım ister. Yolculukla il­gili olan lüzumlu şeyleri öğrenmeye gayret göstermelidir.

Eğer savaş için yola çıkılıyorsa, savaşçının muhtaç olduğu muharebe işlerini ve duaları, ganimet işlerini, savaştan kaçmanın büyük günahlar­dan olduğunu ve buna benzer şeyleri öğrenmeye gayret etmelidir.

Eğer Hac ve-Ömre işi için yola çıkıyorsa, hac ibâdetlerini öğrenir ya­hut bununla ilgili bir kitab yanında bulundurulur. Hem öğrenir, hem de yanında kitab bulundurursa, daha iyi olur. Savaş için yahut başka bir iş için yola çıkan kimse de böyle yapmalıdır.

Muhtaç olduğu bilgileri öğrenmek için yanında bir kitabın bulunması iyi olur. Eğer tüccar ise, ticaretin sahih ve haram olan işlerini, mubah ve mekruh olan halleri ve tercih sebeblerini öğrenir, Eğer insanlardan ayrı olarak ibâdet maksadı İle yolculuğa çıkmışsa, din konusunda ihtiyaç du­yulan şeyleri öğrenir. En önemli olan da bunu yapmaktır. Eğer sefere çı­kan avcılardan biri ise, avcıların muhtaç olduğu şeyleri yanında bulun­durduğu kitabdan öğrenir. Avlanması haram olan ve helâl olan hayvan­lar, helâl olan ve haram olan av aletleri, boğazlanmaları şart olan hay­vanların hangileri olduğu, köpek veya merminin öldürdüklerinde hangi­lerinin yeterli olduğu ve bunlar gibi benzeri meseleleri öğrenmiş olur.

Eğer yola çıkan kimse çoban ise, yalnız başına sefere çıkan gibi din iş­lerini ve insan haklarını, hayvanlara yumuşak davranıîmasını, hayvanla­rı iyi gözetip onlara güzel bakmasını bu hususta dikkatli olmasını Öğre­nir. Hayvan sahihlerinden, ihtiyaç duyulduğu zaman hayvan kesebüme iznini de almalıdır.

Eğer bir devlet başkanından diğer bir devlet başkanına yahut benzeri bir kimseye elçi olarak gönderilmişse büyüklerle konuşma âdabı ile ilgili şeyleri öğrenmeye önem gösterir ve yapılacak konuşmalarda verilecek ce­vaplan, ziyafet ve hediyelerden helal olan ile helâl olmayanı, gözetilmesi gerekli tavsiyeleri, gizli şeylerden hangilerinin açıklanacağını, hile ve al­datma yapılmayacağım, vefasızlığa sebebiyet verecek haram şeylerin ne olduğunu ve bunlar gibi benzeri işleri öğrenir. Eğer ahş-veriş için yahut ödünç işi için yahut diğer işler için vekil ise, yapacağı işlerle ilgili mesele­leri öğrenir. Satın alınması caiz olan ve caiz olmayan şeyleri, satılması caiz olan ve olmayan mallan, tasarrufta bulunacağı ve bulunamayacağı şeyleri, şahid tutmanın nerede şart olduğunu ve nerede buna gerek olma­dığını, hangi seferlere çıkıp çıkmayacağını öğrenir. Bütün isimleri geçen şu kimselerin deniz ahvalini bilip deniz yolculuğu yapılıp yapılamayaca­ğını tayin edebilmelidirler. Andığımız bu meselelerin hepsi fıkıh kitabla-rında vardır. Bunları bir araya getirip toplamak şu kitabımız için uygun değildir. Çünkü burada benim maksadım özellikle zikirleri anlatmaktır. Bu bilgileri öğrenmek, bu kitabın başında söylediğimiz gibi, zikirlerin ge­reği olan şeylerdir.

Allah’dan başarı ve kendim için, dostlarım için, bütün müslamanlar  için hayırlı akıbet dilerim.

 

Evinden Çıkmak İsteyenin Yapacağı Dualar Ve Zikirler

Yola çıkacağı zaman iki rekât namaz kılması müstahabdır. Âyetel-Kürsî’nin Fazileti:

533- Çünkü Mut’im (Mukaddim) İbni’l-Mıkdâm (Radıyallahu Anha)ın naklettiği hadiste diyor ki, Resûllüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: “Yolculuğa çıkacak olan bîr kimse, ailesi yanında kıldığı iki rekât namazdan daha faziletli bir şey bırakmış olamaz.” Bunu Tabe-rânî rivayet etmiştir. Alimlerimizden biri demiştir ki, birinci rekâtta Fati-ha’dan sonra “Kâfirûn” sûresini, ikinci rekâtta da “İhlâs” süresini oku­mak müstahabdır. Bazıları da demiştir ki, “Fatiha”dan sonra “Felak” süresini ve ikinci rekâtta da “Nâs” süresini okur.

İki rekât namazı tamamlayıp selâm verince “Âyetel-Kürsî”yi okur. Ri­vayet edildiğine göre, evinden çıkmadan önce Âyetel-Kürsî’yi okuyan kim­seye, evine dönünceye kadar bir fenalık isabet etmez. Yine Kureyş” sûre­sini okumak müstahabtır.

Büyük İmam Ebû’l-Hasan El-Kazvini, Şafi’i fukahasından, açık kera metler sahibi, yüksek meziyet ve ahlâk sahibi şöyle demiştir: Kureyş sû” resini okumak, her kötülük için bir koruyucudur.

Ebu Tahir İbni Cahşeviye de şöyle demiştir: Bir yolculuğa çıkmak iste­miştim, fakat yolculuktan korkuyordum. Kazvinini’nin yanına vardım ki bana duâ etsin. Daha söze başlamadan kendiliğinden bana dedi: Kim yol­culuğa niyet eder de düşmandan yahut vahşi  hayvandan korkarsa “Kureyş” sûresini okusun, çünkü onu okumak her kötülüğe karşı bir emandır. Bunun üzerine ben de okudum ve şu ana kadar bana bir fenalık dokunmadı. Bu okuyuşu yaptıktan sonra ihlâsla ve duygulu bir kalb ile duâ etmek müstahab olur. Okuyacağı en güzel duâ şudur:

‘ ‘Allâhümme bike esteînu ve aleyke etevekkülü. Aîiâhümme zelîil lî su ‘-ûbete emri ve sehhil aleyye meşakkate seferî verzuknîmine’l-hayri eksera mimmâ etlubu vesrifannî külle şerrin. Rabbi’şrahlî sadrı ve yessir lî emrî. Allâhümme innî estahfizuke ve estevdi’uke nefsî ve dinî ve ehlî ve ekâribî ve külle mâ eriamte aleyye ve aleyhim bihî min âhiratin ve dünyâ. Fah~ feznâ ecmaîne min külli sû’in, yâ kerîmu!”

(Allah’ım! Senden yardım istiyorum ve Sana güveniyorum. Allah’ım! İşimin güçlüğünü bana hafiflet ve yolculuğumun zorluğunu bana kolay-laştir. Hayırdan istediğim rızkın çoğunu bana ver ve her kötülüğü ben­den uzaklaştır. Rabbim, benim kalbimi genişlet ve işimi kolayladır. Al­lah’ım! Ben, nefsimi, dinimi, ailemi, akrabamı, bana ve onlara dünyâ ve ahiret işlerinden bütün ihsan ettiklerini koruyup muhafaza etmeni Sen­den istiyorum. Her kötülükten hepimizi koru, ey ikram sahibi!…)”

Allah’a hamd ve Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e salât ve se­lâm getirerek duaya başlar ve yine bunlarla duayı bitirir.

Oturduğu yerden kalkıp gideceği zaman, rivayet etiğimiz şu hadisi okur:

534- Enes’den (Radıyallahu Anh) rivayet edilmiştir:

“Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, sefere çıkmak için oturduğu yerden kalktığı zaman:

“AHâhümme ileyke teveccehtü ve bikeiğtesamtü. Allâhümmekfinî mâ hemmenî ve mâ lâ ehtemmü lehû. Allâhümme zevvidnî ettekvâ vağfir lî zenbî ve veccihnî li’1-hayri eynemâ teveccehtü.”

(Allah’ım! Senin rızâna yöneldim ve Sana güvendim. Allah’ım, önem­sediğim ve önemsemediğim şeylerden beni koru. Allah’ım, bana takvayı azık yap ve benim günahımı bağışla. Ben her nereye yönelirsem, beni hayra yönelt.)”[2]

 

Evden Çıkarken Okunacak Dualar Ve Zikirler

İnsan evinden çıktığı zaman yapacağı zikirleri kitabın baş tarafında söy­lemiştik. Bunlar yolcu için de müstahabdır. Ayrıca bu zikirleri çok yap­mak, ailesiyle akrabaları ile, arkadaşları ve komşuları ile vedalaşmak müs­tahabdır. Hem kendisine duâ etmelerini ister hem de onlara duâ eder.

535- İbni Ömer (Radıyallahu Anh) Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sel­lem’in şöyle buyurduğunu anlatmıştır.

“Bir şey Allah’ın korumasına bırakılırsa, Allah onu korur!”[3]

536- Ebu Hüreyre’den, o da Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’-den rivayetinde, Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Yolculuğa çıkan kimse, geride bıraktığı kimselere şöyle desin:Sizi ,emanetleri zayi olmayana emanet ediyorum.”[4]

537- Yine Ebû Hüreyre’den (Radıyallahu Anh) rivayetde Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in şöyle buyurduğunu anlatmıştır:

“Sizden biriniz yolculuğa çıkacağı zaman, (din) kardeşleri ile vcdalaş-sm. Çünkü Allah Tealâ onların dualarına hayır verir.”

 

Yolcunun Vedalaşırken Okuyacağı Dua:

Yolculuğa çıkan kimsenin vedalaştiğı kimseye, Ebû Davud’un Süne-ninde rivayet edilen şu sözü söylemesi sünnettir:

538- Kaze’a rivayetinde demiştir ki, İbni Ömer (Radıyallahu Anhüma) bana şöyle dedi: Gel, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Seliem benimle ve-dalaştığı gibi, ben de seninle vedalaşayım:

“Senin dinini, emânetini ve işlerinin sonunu Allah’ın himayesine bıra­kıyorum. “[5]

İmam Hattabî demiştir: Burada emanet, insanın ailesi ve geriye bırak­tığı şahıslar ve mutemedine teslim ettiği mallardır.

Burada din de emanet konusu olmuştur. Çünkü yolculukta meşakkat olduğu için, din işlerinde bazı aksamalar olabilir.

539- Nafi yolu ile İbni Ömer’den rivayet edildiğine göre, İbni Ömer şöyle demiştir: “Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Selîem, bir adamla vadalaşa-cağı zaman onun elini tutar ve adam Peygamber Salîallahu Aleyhi ve Sel­lem’in elini bırakmadıkça onunla vedalaşmazdı ve Şöyle buyururdu: Se­nin dinini, emânetini ve işinin sonunu Allah’ın himayesine bırakı­yorum. “[6]

540- Salim’den rivayet edildiğine göre, İbni Ömer yolculuk yapacağı zaman İnsana: “Bana yaklaş, Resülüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellemin bizimle vedalaştiğı gibi seninle vedalaşayım.” der. Sonra şöyle söylerdi: Senin dinini, emânetini ve işinin sonunu Allah’ın himayesine bırakı­yorum. “[7]

541- Sahih bir isnadla Abdullah İbni Yezid El-Hatmî Es-Sahabî’den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde şöyle anlatmıştır: “Peygamber Sal­lallahu Aleyhi ve Seliem (sefere çıkan) askerle vedalaşacağı zaman şöyle buyururdu: Dininizi emânetinizi ve işinizin sonunu Allah’ın himayesine bırakıyorum.”[8]

542- Enes’den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayete göre; “Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e bir adam gelip dedi ki: Ey Allah’ın Resulü, ben bir sefere (yolculuğa) çıkmak istiyorum. Bana  azık ver. Peygamber (s.a.v) (ona) şöyle dedi: Allah sana azık olarak takvayı versin. (Adam daha fazla duâ isteği ile) bana çoğalt, dedi. Peygamber (s.a.v): Günahını ba­ğışlasın, buyurdu. Bana çoğalt, dedi. Peygamber (s.a.v): Nerede olursan, seni hayra Kavuştursun, buyurdu.”[9]

 

Hayırlı Kimselerden Duâ Ve Öğüt İstemek

543- Ebû Hüreyre’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, bir adam (Peygambere) şöyle dedi:

“Ey Allah’ın Resulü! Ben yolculuğa çıkmak istiyorum, bana öğüt ver. Peygamber: Takva üzere bulun ve her yüksek yere çıkınca Tekbir getir, buyurdu. Adam dönüp gidince Peygamber (s.a.v): Allah’ım buna uzağı yaklaştır ve yolculuğu ona kolaylaştır.” dedi.[10]

 

Mukim Misafirden Daha Faziletli Olsa Bile, Mukimin Misafirden Hayırlı Yerlerde Kendisine Duâ Etmesini İstemesi Müstahabdır

544- Ömer İbni’l-Hattab’dan (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde şöyle anlatmıştır:

“Ömre ziyaretine (haccma) gitmek için Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den izin istedim. İzin verip buyurdu: Kardeşim, duandan bizi unutma. Bu şekilde peygamber bir söz söyledi ki, onun karşılığında bü­tün dünya benim olsa, beni öyle sevindirmezdi.” Diğer bir rivayette Pey­gamber (Hazreti  Ömer’e şöyle) dedi:   “Kardeşim,  duana bizi  ortak yap.[11]

Hayvana Veya (Bir Vasıtaya) Binince Okunacak Duâ

Allah Tealâ şöyle buyurmuştur: “Allah sizin için gemilerden ve hay­vanlardan bineceğiniz şeyler yarattı, onların sırtlarına binip oturasınız diye. Sonra onların üzerine oturunca Allah’ın nimetini hatırlayıp şöyle diyesi-niz: (Bunları bizim hizmetimize veren Allah’ın sânı ne yücedir! (O, bü­tün noksanlıklardan bendir. O’nun ihsanı olmasaydı, biz bunlara güç ye-tiremezdik. Muhakkak ki biz Rabbimize dönmüş olacağız.)”[12]

545- Ali İbni Rabîa’dan sahih isnadlarla rivayete göre şöyle demiştir: Üzerine binmesi için Ali İbni Ebû Talib’e (Radiyallahu Anh) bir hayvan getirildiği bir zamanda ben de bulundum. Hz. Ali ayağını üzengiye koy­duğu zaman “Bismillah” (Allah’ın adıyla) dedi. Hayvanın sırtına binip oturduğu zaman:

“Elhamdülillâhillezî sehhara lenâ hazâ vemâ künnâ lehû mugarrinin. Ve innâ ilâ rabbinâ lemüngaîibûn,

“Bunları bizim hizmetimize veren Allah’ın sânı ne yücedir! O’nun ih­sanı olmasaydı, biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz, Rabbimize dönmüş olacağız.” dedi.

Sonra üç defa “El-Hamdü Lillâh” dedi. Sonra üç defa “Allahu Ekber” dedi. Sonra:

“Sübbâneke innî zaîemtü nefsî fağfirlî innçhü lâ yağfiruzzünübe illâ ente.”

“Alah’ım, Seni tenzih ederim. Ben kendime yazık etlim, beni bağışla, çünkü günahları ancak Sen bağışlarsın” dedi. Sonra güldü. Kendisine so­ruldu: Ey müminlerin Emiri neden güldün? Şöyle cevab verdi:

Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’i gördüm, benim bu yaptığım gibi yapmıştı. Sonra gülmüştü. Ben (ona) sordum: Ey Allah’ın Resulü, neden güldün? Şöyle dedi:

Noksanlardan, münezzeh olan senin Rabbın, kulunun şöyle demesin­den memnun kalır: Allah’tan başka günahları bağışlayanın yok olduğu­nu bilerek: Allah’ım Benim günahlarımı bağışla.[13]

546- Abdullah İbni Ömer’den (Radıyallahu Anhümâ) rivayet edildiği­ne göre: “Resülüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bir sefere çıkarken de­vesi üzerine oturunca üç defa tekbir getirirdi.Sonra (şu ayeti okurdu:”

“Bunu bizim hizmetimize veren Allah’ın sânı ne yücedir. O’nun ihsanı olmasaydı biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz Rabbimize dön­müş olacağız. “Allah’ım, biz bu seferimizde senden iyilik ve takva ve ra­zı olduğun amel istiyoruz. Allah’ım, bizim bu yolculuğumuzu kolaylaş-tır, uzaklığını bize yaklaştır. Allah’ım yolculukta sen koruyucusun, aile hakkında da gözeticisin. Allah’ım, yolculuğun meşakkatinden, üzüntülü halinden, mal ve aile hakkında kötü bir akıbetten Sana sığınırım.” Seferden dönünce de bunları söylerdi ve şunu sözlerine eklerdi: Tevbe edi­ciler olarak, Rabbimize ibâdet ediciler olarak, hu m d ediciler olarak (se­ferimizden) dönüyoruz!”[14] Bu söz, Müslim’in rivayetidir. Ebû Davut rivayetine şunu ilâve etmiştir:

“Peygamber ve askerleri hayvanlara bindikleri zaman tekbir getirirler­di. İndikleri zaman ise, teşbih ederlerdi (Sübhânellah derlerdi.)

547- Abdullah İbni Sercis’den (Radiyallahu Anh) yapılan rivayctdc şöyle demiştir: “Resûlüllah Sallaliahu Aleyhi ve Sellem sefere (yola) çıktığı za­man yolculuğun güçlüğünden, üzüntülü akıbetten, iyi halden kötüye dön­mekten, zulme uğramışın duasından, aile ve mal hususunda fena görün­tüden Allah’a sığınırdı.”[15]

548-  Sahih isnadlaria Abdullah İbni Sercis’den yapılan rivayete göre şöyle demiştir:

“Peygamber Sallaliahu Aleyhi ve Sellem sefere çıktığı zaman şöyle bu­yururdu:

“Allâhümme ente’s-sâhibu fi’s-seferi vel-halîfetü fi’l-ehli. Allâhüm-me innî e’ûzü bike min va’sâi’s-seferi ve keâbcti’l-munkaiebi ve mine’I-havri bade’I-kevni ve min daveti’l-mazlûmi ve min sûi’l-manzari fil-ehü ve’1-mâli.”

“Allah’ım! Yolculukta her şeye sahih olan, geride kalan aile halkını koruyup idare eden sensin. Allah’ım! Yolculuğun meşakkatinden, akıbet üzüntüsünden, iyi halden kötüye dönüşten, haksızlığa uğramışın duasın­dan ve mal ile ailede kötü görüntüden Sana sığınırım.”[16]

 

Bir Gemiye Binince Okunacak Duâ

Allah Tealâ buyurdu: “(Nuh) dedi: Allah’ın adım anarak (Bismillah diyerek) gidişinde ve duruşunda gemiye bininiz.”[17]

Yine Allah Tealâ buyurdu: “Allah sizin için gemilerden ve hayvanlar­dan bineceğiniz şeyler yarattı.”[18] İki ayet sonuna kadar okunmalıdır.

 

Vasıtaya Veya Bineğe Binilirken Okunacak Duâ

549- Hüseyin İbni Ali’den (Radıyallahu Anhüma) yapılan rivayetde de­miştir ki, Resûlüllah Sallaliahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: “Gemi­ye bindikleri zaman şöyle söylemeleri ümmetim için boğulmaya karşı bir güvencedir:

“Bismillâhi mecrâha ve mürsâhâ, inne rabbî leğafurun ahim.”

“Geminin gidişi de duruşu da Allah’ın atlıyladır. Gerçekten Ruh hım çok bağışlayandır, çok merhametlidir. -Allah’ın büyüklüğünü gereği üzere bilemediler).[19]

 

Yolculukta Duâ Etmek Mestahabdır

550- Ebû Hüreyre’den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde demiştir ki Resûlüllah Sallaliahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: “Üç duâ vardır ki, onlar müstecabdır (kabul olunurlar), onlarda şübhe yoktur: Haksızlığa uğramışın duası, yolcunun (müsafirin) duası, babanın çocuğuna duası. “[20]

 

Yolcunun Yüksek Ve Benzeri Yerlere Çıkışında Tekbir Getirmesi Ve Vadi GibiYerlere İnmesi Halinde Tesbîhde Bulunması

551- Câbir’den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde şöyle anlatmıştır: “Biz yüksek yerlere çıktığımız zaman tekbir getirirdik (Allahu Ekber, der­dik), indiğimiz zaman tesbihde bulunurduk (Sübhânellah, derdik).”[21]

552- “insanın bir hayvana binince okuyacağı Duâ” bölümünde bun­dan önce sahih hadis olarak İbni Ömer’den (Radıyallahu Anhüma) yapı­lan rivayetde şöyle demişti:

”Peygamber ve onun akserleri yüksek yerlere çıktıkları zaman tekbir getirirlerdi. Aşağı indikleri zaman teşbih yaparlardı.”[22]

553- İbni Ömer’den (Radıyallahu Anhüma) yapılan rivayetde şöyle de -mistir: “Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem hacdan yahut ömreden döndüğü zaman her yüksek yere yahut bir tepeye çıkınca üç defa tekbir getirirdi. Sonra, şöyle buyururdu:

“Lâ ilahe illallahu vahdehû lâ şerike lehû. Lehu’I-müIkü velehü’I-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir. Âyibûne tâibûne âbidûne sâcidûne lirabbi-nâ hâmidûnesadaka’llâhu va’dehû venasara abdehû vehezeme’l-ahzâbe vahdehû.”

“Allah’dan başka hiç bir İlâh yoktur; yalnız O vardır. O’nun ortağı yoktur. Bütün mülk O’nundur. Hamd O’na mahsustur. O, her şeye ka­dirdir. Tevbe ediciler olarak, ibâdet ediciler olarak, secde ediciler olarak, Rabbimize hamd ediciler olarak dönüyoruz. Allah sözünde sadık olmuş­tur, kuluna yardım etmiştir ve yalnızca düşmanları perişan etmiştir.”[23]

554- Ebû Musa El-eş’arî’den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde de­miştir ki: Peygamber Sallallahu Aleyhi      ve Sellem ile beraberdik. Bir vadi üzerine çıktığımız zaman Tehlîl ve Tekbîr getirirdik (Lâ ilahe illallah ve A İla hu Ekber, derdik.) Böylece seslerimiz yükselmişti. Bunun üzerine Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu: Ey inşalar! Kendinize zorluk çıkarmayın; çünkü siz ne işitmeyene, ne de gaibde olana seslenmi­yorsunuz. Alİalı sizinle beraberdir. Rahmeti ile yakındır, her şeyi (gizli aşîkâr) işitendir.”[24]

555- Öğüt almak bölümünde, daha önce Tirmi/î*nin kitabından nak­lettiğimiz hadisi şerifde Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle bu­yurmuştu: “Daima Allah’dan bir korku üzere bulun ve (yolda giderken) her yüksek yerde tekbir getir.

556- Enes’den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayet de şöyle demiştir: “Pey­gamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem yeryüzünden yüksek bir yere çıktığı zaman şöyle buyururdu: “Allâhümme leke’ş-şerefu alâ külli şerefin ve leke’l-hamdü alâ külli hâlin.” (Allah’ım! Her şeref ve yükseklik üze-irde şeref, Sana mahsustur. Her halde de hamd Sanadır.”[25]

 

Hayvanı Ürküp Kaçan Kimsenin Okuyacağı Duâ

557- Abdullah İbni Mes’ud’dan (Radıyallahu Anh) yapılan rivayette Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in şöyle buyurduğunu anlatmış­tır: “Sizden birinizin hayvanı ıssız bir arazide ürküp kaçtığı zaman şöyle seslensin: Ey Allah’ın kullan tutuklayin, ey Allah’ın kullan tutuklayın!… Çünkü Aziz ve yüce olan Allah’ın yeryüzünde (göremediğiniz) bir yaka-layıcısı vardır, o hayvanı tutuklar.”

Derim ki: İlim bakımından büyük olan hocalarımızından biri bana şöyle anlatmıştır: Onun bir hayvanı -hatırladığıma göre bir katırı ürküp kaçtı. O kimse bu hadîsi biliyordu. Bunu söyledi, hemen Allah o hayvanı za- • man geçmeden tutuklatıp onlara gönderdi. Ben de bir defa cemaatle be­raberdim. İnsanlar arasından bir hayvan ürküp kaçtı. Onu yakalayama-dılar. Ben hadisi şerifde emredilen sözleri söyledim de, söylediğimden başka bir sebeb olmaksızın derhal hayvan durdu. (Böylece yakalanmış oldu.)[26]

 

Serkeş Olan Hayvan Üzerinde Okunacak Duâ

558- Din ilimlerinde kemal ve üstünlük vasıflarını, diyanet ve takvası ile bir araya toplamış bulunan1 Tabi’în âlimlerinin büyüğü meşhur Ebu Abdullah Yunus’dan (Allah kendisine rahmet etsin) yapılan rivayet de şöyle demiştir: “Hayvanında serkeşlik bulunan kimse hayvanının kulağına şu ayeti okursa, muhakkak Allah Tealâ’nın izni ile hayvan duraklar:

“Efeğayra dinSâhi yebğûne ve îehû esleme men fissemâvâti vel arzı tav’-an ve kerhen ve ileyhi yurcaûn.”

“Onlar Allah’ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi ister istemez O’na boyun eğmiştir. Sonunda da O’na döndürüleceklerdir.”[27]

 

Bir Kasabaya Girmeyi İstesin Yahut İstemesin Onu Görünce Yolcunun Okuyacağı Dualar

559- Süheyb’den (Radiyallahu Anh) yapılan rivayete göre şöyle anlat­mıştır:

“Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem, içine girmek istediği bir kö­yü gördüğü zaman muhakkak şöyle derdi:

“Allâhümme rabbe’s-semâvâti’s-seb’i ve mâ ezlelne ve’1-erazîne’s-seb’i ve mâ akleine ve rabbe’ş-şeyâtîni ve mâ adlelne ve rabbe’r-riyâhi ve mâ zereyne, es’elüke hayre hazihi’I-karyeti ve hayre ehlihâ ve hayre mâ fîhâ ve neûzü bike min şerrihâ ve şerri ehlihâ ve şerri mâ fîhâ.”

“Ey yedi kat göklerin ve bunların barındırdıklarının, yedi kat arzın ve bunların taşıdıklarının Rabbı ve şeytanlarla şeytanların saptırdıklarının Ruhlu ve rüzgârların bunların savurduklarının Rabbı olan Allah! Senden bu köyün hayrını, halkının hayrını ve içinde bulunanların hayrını istiyo­rum. Bu köyün kötülüğünden halkının kötülüğünden ve köy içinde bulu­nanların kötülüğünden Sana sığınırım.”[28]

560- Hazreti Aişe’den yapılan rivayete göre, o şöyle anlatmıştır: “Re-sûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir yere girmek istediği zaman orayı görünce şöyle derdi:

“Allâhümme innîes’elüke min hayrı hazihi ve hayri mâ cema’te fîhâ. Ve eûzü bike min şerrihâ ve şerri mâ cema’te fîhâ. Allâhümme’r-zuknâ, hayâhâ ve e’iznâ min vebâhâ ve habbibnâ ilâ ehlihâ ve habbib sâJihî ehli­hâ ileynâ.

“Allah’ım! Bu yerin ve bu yerde topladığın bereketlerin hayrını Sen­den istiyorum. Buranın kötülüğünden ve içinde topladığın şeylerin kötü­lüğünden Sana sığınıyorum. Allah’ım, buranın bolluğu ile bizi rızıklan-dır ve vebasından (hastalığından bizi koru. Halkına bizi sevdir. İyi halkı­nı da bize sevdir).”[29]

 

İnsanlardan Yahut Başka Şeyden Korkunca Okunacak Duâ

561- Sahih bir isnadla Ebû Musa El-Eş’arî’nin şu hadisini daha önce yazmıştık:

“Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir toplumun tehlikesinden korktuğu zaman şöyle derdi:

“Allâhümme innâ nec’aiüke fînuhürihim ve neûzü bike min şurûrihim.”

“Allah’ım, Senin gücünle onların boğazlarını tıkarız ve onların kötü­lüğünden de Sana sığınırız.)”[30]

Bu dua yanında musibet dualarını ve anlattığımız başka duaları oku­mak iyi olur.

 

Cin Ve Şeytanlar Şekillere Bürünerek Yolcuya Göründüklerinde Okunacak Duâ

562- Cabir’den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayette Peygamber Sallal­lahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

“Cinler-şeytanlar, şekillere bürünüp size göründükleri zaman, (onları savmak için) ezan okuyun.”[31]

Derim ki, El-ğîlân” şeytan ve cinlerden bir cinstir. Bun­lar onların sihirbazlarıdır. Bunların kötülüğünü ezanla savın; çünkü şey­tan ezanı işitince dönüp kaçar manası murad edilmektedir.

Biz “insana arız olan şeyler” bölümünün başında Şeytan saldırısı için yapılacak dua ve zikirler arasında bunun benzerini daha önce yazmıştık. Bu konuda zikredilen Kur’an ayetlerini okumanın da uygun olduğunu söy­lemiştik.

 

İnsanın Bir Yerde Konaklayınca Okuyacağı Dualar

563- Havle binti Hakim’den (Radıyallahu Anha) yapılan rivayete gö­re, o demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in şöyle buyur­duğunu dinledim: “Kim bir yere inip konaklar da sonra şu sözleri söyler­se, o yerinden göç edinceye kadar hiç bir şey ona zarar veremez:

Eûzü bikeh’mâtihi’t-tâmmâti min şerri mâ haleka.”

“Ayıpvenoksanı bulunmayan Allah’ın kelimelerine (Kur’anına) sığı­nırım, yarattığı şeylerin kötülüğünden…”[32]

564- Abdullah İbni Ömer İbni’l Hattab’dan (Radıyallahu Anhüma) ya­pılan rivayete göre, şöyle anlatmıştır:

“Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Selîem yolculuğa çıktığı zaman ak­şam olunca şöyle buyurdu:

“Ya arzu rabbî ve rabbükillâhu. Eûzü billahi min şerriki ve şerri mâ fîki ve şerri mâ hulika ftki ve şerri mâ yedibbu aleyki. Eûzü bike min ese-din ve esvede ve mine’l-hayyeti ve’1-akrebi ve min sakini’1-beledi ve min vâlidin ve mâ velede.”

“Ey arz! Benim ve senin Rabbın Allah’dır. Senin şerrinden, sende ola­nın şerrinden, sende yaratılanın şerrinden, üzerinde dolaşanların şerrin­den Allah’a sığınırım. Aslandan, soyguncudan, yılandan, akrebden, bel­delerde oturan cinlerden, İblisden ve şeytanlardan Rabbım Sana sığını­rım. “[33] (Yerin sakinleri) sözünden maksad yeryüzünde yaşayan cinler­dir. Vâlid (Doğuran) sözü ile İblis ve doğurduğu şeyle de, şeytanlar murad edilmiş olabilir.

 

Seferden (Yolculuktan) Dönünce Okunacak Duâ

Sünnet olan, Yolcu yüksek bir yere çıkınca yolcunun Tekbir getirmesi bülümünde biraz önce anlattığımız İbni Ömer’in hadisini söylemektir.

565- Enes’den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde şöye anlatmıştır: Ben, Ebû Talha ile Safiyye de Peygamberin devesi üzerinde peygamberin arka tarafında olduğu halde, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile (Hayber’den Medine’ye) dönüyorduk. Medine’nin görünüm yerine var­dığımız zaman Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştu:

“Âyibûne, tâibûne,âbidûne lirabbinâ hâmidûne.”

“Tevbe ediciler olarak, ibadet ediciler olarak, Rabbimize ha in d edici­ler olarak dönüyoruz.” Medine’ye varıncaya kadar bunu söyler dururdu[34]

 

Misafirin Sabah Namazından Sonra Okuyacağı Dualar

Bil ki, Müsafir olmayanın sabah namazından sonra okuyacaklarını mi­safirin de okuması iyi olur. Bunun da açıklaması geçmişti. Bununla bera­ber şu rivayet ettiğimizi de söylemesi müstahab olur.

566- Ebû Berze’den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayete göre, şöyle de­miştir:

“Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem sabah namazını kılınca,- (ravi der ki, sadece yolculukta olduğunu bilemiyorum)- arkadaşlarına duyura­cak şekilde sesini yekseltip şöyle derdi:

“Allâhümme aslıh Iî dîniyellezî cealtehu ismete emrî. Allâhümme aslih lî dünyâyelletî cealte fîhâ meâşî.”

“Allah’ım! Benim işimin temeli kıldığın dinimi düzelt. Allah’ım! İçin­de geçimimi kıldığın dünyamı düzelt” ve üç defa:

“Allâhümme, aslıh lî âhiretilletî cealte ileyhâ mercii.

“Allah’ım! Dönüşümü kendesine yaptığın âhiretimi benim için düzelt)

ve üç defa:

“AHâhümme eûzü birizâke min suhtike, Allâhümme eüzü bike.”

“Allahım! Gazabından Senin rızâna sığınırım. Allâhım Sana sığınırım)

ve üç defa:

“Lâmâni’a limâ a’teyte ve lâ mu’tiyelimâ mena’ te velâ yenfa’u zel-ceddi minke’l-ceddü.”

“Senin verdiğini engelleyici yoktur, vermediğini de verecek kimse yok­tur. Zengine (zenginliği) fayda vermez, zenginlik ancak Sendendir).”[35]

 

Memleketini Görünce Okunacak Duâ

Bu bölümden önceki Enes’den naklettiğimiz hadisi söylemek, bir köyü gördüğü zaman okunacak dualar bölümündekini okumak müstahab ol­duğu gibi şunu da okur:

“Allâhümme’c-al lenâ bihâ karâren ve rızkan hasenen.” “Allah’ım, burada kararlaşmayı bize nasib et ve güzel nzık ver).”

 

Seferden (Yolculuktan) Dönüp De Evine Girince Okunacak Duâ

567- İbni Abbas’dan (Radıyallahu Anhüma) yapılan rivayet de şöyle anlatmıştır: “Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem seferinden dönüp de evine girdiği zaman şöyle buyururdu:

“Tevben tevben Hrabbinâ evben lâ yuğâdiru havben.”

(Rabbimize yönelerek tevbemizin kabulünü istiyoruz. (Rabbimiz bağış­layınca) günah bırakmaz).”[36]

 

Yolculuğundan Dönen Kimseye Okunacak Duâ

Yolculuğundan dönen kimseye: “Seni selâmet üzere getiren Allah’a hamd olsun” yahut: “Çevreni muhafaza edip toplayan Allah’a hamd olsun” demek yahut buna benzer söz söylemek iyi olur.

Allah Tealâ şöyle buyurmuştur:

“Eğer şükrederseniz elbette size (nimetlerimi) çoğaltırım.”[37]                                                                                                                                                                                                                                           

Bundan sonraki bölümde yine bu konuda Hazreti Aişe’nin (Radıyalla-hu Anha) hadisi vardır.

 

Savaştan Dönen Kimseye Okunacak Duâ

568- Hazreti Aişe’den (Radıyallahu Anha) yapılan rivayetde o şöyle de­miştir: “Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir savaşta idi. (Savaştan dönüp de) eve girince onu karşıladım ve elinden tuttum. Dedim ki: Seni zafere ulaştıran, seni üstün kılan ve sana ikram eden Allah’a hamd ol­sun. ..”[38]

 

Hacdan Dönen Kimseye Okunacak Duâ Ve Hacının Okuyacağı Duâ

569- İbni Ömer’den (Radıyallahu Anhüma) yapılan rivayetde, o şöyle anlatmıştır:

“Bir genç Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e gelip şöyle dedi: Ben hac yapmak istiyorum. Bunun üzerine Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem onunla beraber yürüdükten sonra şöyle dedi:

“Zevvedekallâhu’t-takvâ ve vecceheke fi’1-hayri ve kefâke’I-hemme.”

“Ey Genç! Allah sana takvâ’yı azık yapsın, seni hayırlara yöneltsin ve seni üzüntüden korusun.” Genç dönüp geldiği zaman, Peygamber Sal­lallahu Aleyhi ve Selleme selâm verdi. Peygamber (ona) şöyle dedi:

“Gabilellâhu hacceke ve ğafera zenbeke ve ahlefe nefegateke.”

“Ey genç! Allah haccını kabul etsin, günahlarını bağışlasın ve harcadı­ğının   yerine sana rızık versin.”[39]

570- Ebu Hüreyre’den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde şöyle de­miştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: “Allah’­ım, hac yapanın günahını bağışla, hac yapan kimsenin dua ettiği kimse­den de günahı bağışla. “[40]


[1] Kur’anı Kerim, Âl-i İmrân Süresi: 159.

[2] İbni Sünnî.

[3] Ahmed b. Hanbel. Nesâî.

[4] İbni Sünnî. Nesâî

[5] Ebü Dâuıd.

[6] Tirmizî

[7] Tirmizî. İbni Mâce. Ahmed b. Hanbel. (Tirmizi, bu sahih ve lıasen bir hadistir, demidir.)

[8] Ebû Dâvud. İbni Sünnî. Nesâî.

[9] Tirmizî. (Tirmizî demiştir ki, bu hadis hasendir.)

[10] Tirmizî. İbni Mâce. (Tirmizî demiştir ki, bu hasen hadistir.)

[11] Ebu Dâvud. Tirmizî. (Tirmizî demişıir ki, bu sahih olan hasen bir hadistir.)

[12] Kur’an-ı Kerim, Zuhruf Süresi: 12-14.

[13] Ebû Dâvud. Tirmizî. Nesâî.

[14] Müslim. Ebû Dâvud. Nesâî.

[15] Müslim.

[16] Tirmizı. Nesâî. İbni Mâce. Ahmed b. Hanbel.

[17] Kur’an-ı Kerim, Hû d Sıiresi:41

[18] Kur’an-ı Kerim, Zuhrul” SüreM:12

[19] Kur’anı Kerim, Zuhruf Süresi: 67. İbni Sünnî

[20] Ebü Dâvud. Tirmizı. İbni Mâce. Buhârî, Edebül-Müfred. (Tİrmizî demiştir ki, bu hasen bir

hadistir.)

[21] Buhârî, Nesâİ, Ibn Sünnî, Ahmed B. Hanbel

[22] Ebû Dâvud.

[23] Buhârî. Müslim. Muvatta’. Ebû Dâvud. Tirmizî. Nasâî.

[24] Buhârî. Müslim. Ebû Dâvud. Tirmizî. Nesâî. İbni Mâce.

[25] ibni Sünnî.

[26] İbni Sünnî.

[27] İbni Sünnî.

[28] Nesâî. İbni Sünnî.

[29] İbni Sünnî.

[30] Ebû Dâvud. Nesâî.

[31] İbni Sünnî. Nesâî.

[32] Müslim. Muvatta. Tirmizî.

[33] Ebû Dâvud, Nesâî.

[34] Müslim

[35] İbni Sünnî.

[36] İbni Sünnî. Ahmed b. Hanbel.

[37] Kur’anı Kerim, îbrahim Süresi:7.

[38] İbni Sünnî. Müslim, Nesâî. Ebû Dâvud.

[39] İbni Sünnî.

[40] Beyhakî Süneninde. (Hakim demiştir ki, bu hadis Müslim’in şartına göre şahindir.)

Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Yolculuğa Çıkanın Okuyacağı Dualar ve Zikirler

Dualar ve Zikirler ( İmam Nevevi ) | İnterGez

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.