Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 20°C
Az Bulutlu
İstanbul
20°C
Az Bulutlu
Pts 22°C
Sal 24°C
Çar 22°C
Per 21°C

Kurbanlar Bölümü – Sünen-i Ebu Davud

Kurbanlar Bölümü – Sünen-i Ebu Davud

Kurbanlar Bölümü – Sünen-i Ebu Davud

“Kurban” Fıkıhta (udhiye) demektir. Bu “ümniye” veznindedir. “Kaziyye vezninde dâhiye” de denir. Bayram günleri kesilen, hayvanın ismidir.

Biz buna kurban diyoruz. “Uhdiye” nin çoğulu “Adâhi” , Dahiyenİn çoğulu da “dahâyâ” gelir.

Kurban kesmeye tadhiye denir ki: İbadet ve tâat niyetiyle, belli vakitte belirli hayvanı, boğazlamaktan ibarettir. Buna zebh ve nahr da denir.

Belirli hayvandan maksat; koyun, keçi, sığır ve deve gibi şer’an kurban edilmesi caiz olan hayvanlardır. Belli vakitten maksat, kurban bayramı gün­leridir. Kurbanın hükmü dünya’da bir vacibi yerine getirmek, âhirette sevap kazanmaktır. Sebebi ise vakittir. Vakit tekrar ettikçe kurban kesmenin vücubu da tekerrür eder.[1]

Kurbanın Vacib Oluşu

Kurban kesmek vacibtir. Zira Kur’an-ı Kerim’de: “Rabbin için namaz kıl, (kurban) kes”[2] buyrulmuştur. Hz- Peygamber de “Hali vakti yerinde olup da kurban kesmeyen bizim mescidimize yaklaşmasın”[3] buyurmuştur. Vacib olan, kurbanı kesip kanını akıtmaktır. Kurbanı diri olarak tasadduk etmekle bu yükümlülük yerine getirilmiş olmaz. Tasadduk ancak, kurban kesildikten sonra yapılır ki; bu müstehabtır.Kurban kesmek şu vasıfları ta­şıyan kişilere vaciptir:

 1. Müslüman olmak
 2. Hür olmak, köle olmamak
 3. Mukim olmak, yolcu olmamak
 4. Zengin olmak, bundan kasıt sadaka’yı fıtır verecek kadar bir zengin­liktir. Yani 20 miskâl (96 gr) altın veya 200 dirhem (640 gr) gümüşe mâlik olanlar, kurban kesmek zorundadırlar. Bu nisabın üzerinden bir sene geç­mesi şart değildir. Bu şekilde nisaba malik olmayanların ve Mekkî olmayan hacıların kestikleri kurbanlar, tatavvu ve nafile kurban sayılır. Hacc-i temettü ve hacc-ı Kıranda kesilen kurbanlar ise; vaciptir. Uhdiye kurbanından ayrıdır. Kurbanın vacib oluşunda erkek olmak şart değildir. Nisab miktarı mala sahip olan hür kadına da, kendi parasıyla kurban kesmek vaciptir.[4]

Kurban Kesmenin Vakti

Kurban kesmenin vakti; eyyam-i nahr (Kurban kesme günleri) denilen Zilhiccenin on, onbir ve onikinci günleridir. En iyi olanı kurbanı Zilhicce­nin onuncu günü kesmektir. Bu günler, Kurban Bayramının ilk üç günü ol­duğuna göre; kurban bayramının ilk günü kesmenin daha iyi olduğu anlaşı­lır. Bayramın üçüncü günü akşamına kadar da kurban kesilebilir. Kurban, şehirlerde; bayram namazından sonra, bayram namazı kılınmayan köylerde de fecrin doğuşundan sonra kesilir. Kurbanı gece kesmek mekruhtur.

Kurban bayramın üçüncü günü, güneş batmadan önce, zengin olan mü­kellef müslümana kurban vacib olur. Yine o gün, güneşin batışından biraz önce fakir düşen veya ölen müslümanlardan da kurban borcu düşer.[5]

Kurban Olabilen Hayvanlar

Bu vasfı taşıyan hayvanları kesmek kurbanın rüknüdür. Kurban olabi­lecek hayvanlar: Deve, sığır (inek, öküz, manda) ve davar (koyun, keçi) cin­sinden hayvanlardır. Bunların hem erkek hem dişisi kurban olabilir. Kümes hayvanları, eti yenilen vahşi hayvanlar kurban edilemezler. Devenin en aşa­ğı beş yaşında olanı, sığırın iki yaşında olanı ve davarın bir yaşında olanı, (veya daha az yaşta olup da bu yaşta gösterenleri) kurban edilebilir. Davar cinsinden hayvanları ancak bir kişi kurban edebilir. Bir deve veya sığırı ise; yedi kişiye kadar ortak olarak kesmek mümkündür.

Ortakların hepsinin müslüman olması ve hepsinin de niyetinin kurban kesmek olması gerekir. Eğer içlerinden sadece et almak veya ticaret maksadı ile kesmek niyetinde olan varsa, hiçbirinin kestiği kurban kabul olmaz.

Ortaklığın, hayvanı satın almadan Önce olması daha iyidir. Bir Müslü­man, kurban için satın aldığı bir sığır veya deveye, sonradan altı kişiyi daha ortak edebilir.[6]

Kurban Edilmelerinde Bîr Mahzur Olmayan Hayvanlar

Kurbanlık hayvanın şaşı, topal, boynuzlu veya boynuzsuz (kökünden kırık olursa olmaz) olmasında veya boynuzunun birazının kırık bulunma­sında, kulaklarının delinmiş veya enine yarılmış olmasında, kulaklarının uç­larından kesilip sarkık bir halde bulunmasında, dişlerinin azının düşmüş ol­masında, tenasül uzvunun bulunmamasında veya buruk olmasında bir mahzur yoktur. Yine yemini yiyebilen delirmiş hayvan, çok zayıf olmayan uyuz hayvan (çünkü uyuz ete geçmeyen bir deri hastalığıdır.) kurban kesilebilir.

Bununla birlikte en iyi kurban beşli ve gürbüz olandır.[7]

Kurban Edilmeleri Caiz Olmayan Hayvanlar

Gözü kör olan, dişlerinin çoğu dökülmüş olan, kulaklarının veya kuy­ruğunun yarısından fazlası kesilmiş veya kopmuş olan, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırılmış olan, memelerinin başları kopmuş olan ve ku­lakları veya kuyruğu doğuştan bulunmayan hayvan kurban olamaz. Yine ke­miklerinde ilik kalmayacak kadar zayıflamış olan, kesilecek yere kadar yü-rüyemeyecek derecede topal olan hayvan ile hasta olan bir hayvan da kur­ban olamaz.

Bu kusurlardan birisi, kurbanda satın alındıktan sonra meydana gelse kurban sahibi zengin ise başka bir tane alır ve keser. Fakir bir kimse ise böy­le kusurlu olan hayvanı kurban edebilir, yerine başkasını alması gerekmez. Hatta böyle kusurlu bir hayvanı satın alıp kesebilir. Çünkü kurban fakirler için nafiledir. Nafilelerde ise- müsamaha sınırı geniştir.

Zengin kimsenin aldığı kurban henüz kesilmeden ölse yerine başkasını alması gerekir. Fakir kimsenin aldığı kurban ölse yerine başkasını alması ge­rekmez. Zengin kimsenin aldığı kurban kaybolup veya çalınıp da yerine baş­kasını kestikten sonra bulunsa, artık onu kesmesi gerekmez. Çünkü vacibi, yani kan akıtmayı yerine getirmiş bulunmaktadır. Fakat fakirin kesmesi ge­rekir. Çünkü satın aldığı hayvan kurban olarak üzerine borç olmuştur. Bu­nunla birlikte, yalnız birini de kesebilir. Herhangi bir sebepten dolayı bay­ramın ilk üç günü kurbanını kesmeyen bir zengin, kurbanın kendisini veya bedelini, fakirlere sadaka olarak verir. Ortak olarak kesilen kurbanda or­taklardan biri ölürse onun vârisleri hisseyi geri alamazlar.

Kurbanlık hayvan kesilmeden evvel doğursa yavrusu da kendisiyle be­raber kesilir.[8]

Kurbanın Kesilmesi

Kurbanlar, Kıbleye karşı yatırılarak “Bismillâhi Allâhü Ekber” diye ke­silir. Kurban öncelikle sahibi tarafından kesilmesi menduptur. Elinden gel­mezse, başkasına kestirir. Kurban kesilirken kurban sahibi kurbanın başın­da durur ve keseni vekil eder.

Kurbanı keserken hayvana eziyet edilmemeli, kesme yerine incitmeden götürmelidir. Kesmeden önce hayvana su vermek müstehaptır. Keserken kes­kin bıçak kullanılmalıdır. Hayvan yatırılıp kesime hazırlanırken kurban sahibi:

“Yüzümü göklere ve yeri yaratan Allah’a O’nun birliğine inanarak çevir­dim. Ben müşriklerden değilim. Benim namazım, ibadetim, hayatım veölümüm hep âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana öy­le cm rolündü; ben (Allah’a) teslim olanların ilkiyim. Allah’ım dostum İbra­him’den sevgilin Muhammed’den kabul buyurduğun gibi, benden de kabul buyur.” diye dua eder. Bundan sonra:

“Bismillâhi Allahu Fkber, Allatın Ekber Lailâhe ilellâhu vallahu Ek-ber ve lillâhilhamd Bismillâhi Allahu Ekber” denir ve hiç bir şey söylenme­den kurban kesilir. Sığır ve davarlar, hemen çenelerinin altından boğazla­nırlar. Boğazlarının iki tarafındaki şah damarlarıyla, yem, su borusu ve gırt­lakları kesilir. Deve ise ayakta sol ön ayağı bağlanarak göğsünün hemen üze­rinden boğazlanır. Hayvan tamamen can verdikten sonra yüzülür. Can çe­kişirken yüzülmez.[9]

Kurban Eti Ve Derisi Hakkında Yapılacak İşlemler

Kesdikten sonra, kurbanın etini dağıtmak müstehaptır. Kefaret ve ne­zir (adak) kurbanlarından başka, bütün kurbanların, bu arada vacib olan kurbanın da etinden, sahibinin ve aile efradının yemesi helâldir. Kurban ke­sen veya kestiren, kurbanının etinden yer ve yedirir. Yedirdiği kimsenin fa­kir olması şart değildir. Fakat, fakirlere dağıtılması daha iyidir. Kurbanın eti bir müddet saklanabilir. En az üçtebirini sadaka olarak dağıtmaktır. Eğer kurban sahibi orta halli, çoluk çocuğu fazla ise, onların yemesi için et bırak­ması menduptur. Eti dağıtmada ortalama olan ölçü; eti üçe ayırmaktır. Bir bölümünü evde bırakıp bir bölümünü fakirlere ve diğer bölümünü de dost, akraba ve komşulara dağıtmaktır.

Kurbanın kesilmeden önce yünü kırkılmaz, onlardan faydalanılmaz. Yine kurban olacak hayvanın sütünden istifâde edilmez, kurban kesildikten son­ra derisi ve bağırsaklarından faydalanılabilecek kısımları, sadaka olarak ve­rilebilir. Kurbanın derisinden çeşitli ev aşyası yapılabilir.

Fakat ne derisi ne de eti satılamaz veya yenecek içecek bir şeyle değişti­rilemez. Kullanılacak bir şeyle değiştirilebilir. Eğer satılacak olunursa, alı­nan bedel sadaka olarak verilmelidir. Bundan kasab ücreti de verilemez.[10]

Kurbanla İlgili Bazı Meseleler

İki üç kimse, yanlışlıkla birbirlerinin kurbanlarını kesecek olsalar, hep­sinin kurbanları sahih olur. Birbirlerine birşey borçlu olmazlar. Bu halde her-biri, eğer et dağıtılmamışsa, kendi hayvanının etini alır. Dağıtılmış veya ye­nilmiş ise, helalleşirler. Şayet cimrilik eder de helalleşmeyen olursa, kendisi­ne aradaki fark tazmin edilir. Bu halde, farkı olan da bunu sadaka olarak vermelidir. Zira bu, kurban etinin bedeline dahildir. Bir kimse kendisi­ne bırakılan bir kurbanı, sahibinin izni olmadan bayram günü, sahibinin adı­na, keserse bunu tazmin etmez. Sahibinin kurban borcu düşer.

Bir kimse kendisine emânet olarak bırakılan kurbanı kesemez. Zira, ona malik değildir. Bir kimse kendi malından bir ölünün ruhuna hediye olmak üzere alıp bayram günü kestiği kurbanın etinden yiyebilir. Başkasına da ve­rebilir.

Vacib olan kurbandan başka kurbanlar da vardır.[11]

 1. Kurban (Kesmenin) Vacib Olduğu (Konusundaki) (Hadisler)
 2. …Mihnef b. Süleym demiştir ki:

“Biz Arafat’da Rasûlullah (s.a.) le otururken şöyle buyurdu. “Ey insanlar! Şüphesiz ki her sene her ev halkına bir uhdiyye ve bir atire vardır. Atire nedir biliyormusunuz? Atire halkın errecebiyye dedikle­ri şeydir.

Ebû Dâvûd dedi ki; A tire neshedilmiştir. Bu (atire ile ilgili) haber neshedilmiştir.[12]

Açıklama

“Dadaya” kelimesi, dâhiye kelimesinin çoğuludur. Hanefi âlimlerinden tbn Abidin’in Şürünbilâlî”den naklettiğine göre “Dahiyye” kelimesi arapçada sekiz şekilde kullanılır: l. Udhiyye 2. IIdhiye 3. Idhiye 4. Idhiyye 5. Dahye 6. Dıhye 7. Edhatiin 8. Idhatün.

Hanefi fıkıh kitaplarından “ed-Dürr’iil Muhtar” isimli eserde açıklan­dığı üzere bu kelime, aslında kurban bayramı günü anlamına gelmekle bera­ber, zamanla mecazen kurban bayramı günlerinde kesilen hayvanlara isim olmuştur.

“Çocuk onun yanında koşma çağına erince -İbrahim Ona- yavrum dedi. Ben uykuda görüyorum ki, seni kesiyorum”[13] âyet-i kerimesinde de, işaret edil­diği gibi tslâmiyette; kurbanın tarihi Hz. İbrahim’in oğlunu kurban etmeğe karar vermesiyle başlar.

Hz. İbrahim’in, Allah için kurban etmeye karar verdiği oğlunun kim olduğu İslâm âlimleri arasında ihtilaflıdır. Bazılarına göre; Hz. İsmail’dir. Bazılarına göre de Hz. İshâk’tır.

“Şerh-u Müsellem-is-sübut” ta Hz. İbrahim’in kurban etmek istediği çocuğun, oğlu İshâk olduğu iddia edilmişse de İbn Abidin (r.a.) gerçekte bu çocuğun hz. İshak olmayıp Hz. İsmail (a.s.) olduğunu çeşitli delillerle isbât etmiştir. İbn Abidin’in açıklamasına göre Cumhur ulemâ da Hz. İbrahim’in kurban etmek istediği çocuğun oğlu İsmail olduğu görüşündedir.

Atire ise; Receb ayının ilk on günü içerisinde kurban edilen koyun de­mektir. Receb ayında kesildiği için bu ismi almıştır.Şevkâni’nin Neyl-ül-Evtâr isimli eserinde ifâde ettiği gibi, îmam Nevevi âlimler atire’nin Receb ayın’ da kesilen kurban anlamına geldiğinde ittifak etmişlerdir.Metinde aecen = “Ev halkı’nın herbirine her sene bir kurban kesmek gerekir” cümlesi Sünen-i Ebû Davud’un bazı nüshalarında “Her ev halkına yılda bir kurban gerekir” Şeklin­de geçmektedir. Bu şekle göre; bir evin tüm fertleri için bir tek kurban yeter­li olmaktadır. Âlimlerin bu husustaki görüşlerini ileride 2380 numaralı hadisin şerhinde açıklayacağız inşâallâh.[14]

Bazı Hükümler

Her ne kadar bu hadis-i şerifin zahirinden, yılda bir defa kurban kesmenin her muslumana farz olduğu ve bu hususta zenginle fakir arasında bir fark olmadığı anlaşılıyorsa da “Bir kimsenin hâli vakti iyi olur da, kurban kesmezse, sakın bizim namaz kıl­dığımız yere (mescidimize) yaklaşmasın!”[15] mealindeki hadis-i şerif, bu ha­disin hükmünü tahsis ederek, kurban kesmenin, sadece dinen zengin sayılan müslüinanlara farz olduğunu bildirmiştir. Ancak bazıları bu ikinci hadisin senedinde- hadis alimlerince tenkid edilen Abdullah b. Ayyaş bulunduğu için mevzumuzu teşkil eden hadisi tahsis edemeyeceğini, söylemişlerdir.Ha­fız ibn Hâcer bu hadisin sahih, ravilerinin güvenilir kimse olduğunu bildir­miştir.

Kurban kesmenin hükmü üzerine alimler ihtilafa düşmüşlerdir. Alimle­rin bu mevzudaki görüşlerini şu şekilde Özetlemek mümkündür:

“1. İmam Ebû Hânife ile Muhammed b. El-Hasen ve Hasen b. Ziyad’a göre kurban kesmek;” dinen zengin ve mukim olan her müslüman üzerine vacibtir.

Seys b. Sa’d ile İmam Evzâi de bu görüştedirler. Bu görüş; İmam Mâ­likten de rivayet olunmuştur. Delilleri: “Her kim namazdan önce kurbanını kesdi ise, onun yerine bir başkasını daha kessin. Kim de (namazdan önce bir kurban) kesmemişse şimdi besmele çekip kessin”[16] Mealindeki hâdis-i şe­riftir.

İbrahim-en-Nehâi’ye göre; kurban kesmek, zengin olan her müslüman üzerine vacibtir. Bu hususta mukim ile misafir arasında bir fark yoktur. Ancak Mina’da bulunan hacı adayları, bu hükümün dışındadırlar. Onlar zengin de olsalar kurban kesmekle mükellef değillerdir.

İmam Şafiî ile İmam Ahmed, İshak, Dâvûd ve Ebû Sevr (r.a.) e göre; kurban kesmek, sünnettir. Hanefi İmamlarından Ebû Yusuf ile Sâhâbe ve tabiinden bir cemaatin’de, bu görüşte oldukları rivayet olunmuştur.

İmam Tahâvi’nin açıklamasına göre; kurban kesmek, İmam Ebû Hâ­nife (r.a.)’e göre vâcib, İmam Muhammed ile İmam Ebû Yusuf (r.a.) ya gö­re sünnettir. Radiyyuddin en-Nişâbûrî de bu görüşü tercih etmiştir. İmam Mâlik (r.a.) in meşhur olan görüşü de budur.

Kurban kesmenin vâcib olduğunu söyleyen âlimlerin dayandıkları de­lillerden birisi

(Zilhicce ayının ilk on günü girip de) “biriniz bayramda kurban kes­mek istediği zaman artık (kurbanını kesinceye kadar) kendi vücudunun kıl­larından ve derisinden hiçbir şeye dokunmasın” Mealindeki 2791 numaralı hadistir.

İmam Şafiî (r.a.) ise bu hadiste geçen: “biriniz bayramda kurban kes­mek istediği zaman.” sözlerinin kurban kesmeyi, kişinin kendi irâdesine bı­raktığına bakarak, bu hadisin kurban kesmenin vacip olmadığına delâlet et­tiğini söylemiştir. Kurban kesmenin vacip olmadığını söyleyen âlimlerin ikinci delilleri de, Taberâninin El-mu’cem-ü!-Kebir’inde sahih senedle Hüzeyfe b. Eseyd el-Gıfâri’den rivayet ettiği “Hz. Ebû Bekirle Ömer’in kendilerinin örnek alınacakları korkusuyla kurban kesmekten vazgeçtiklerini gördüm.”[17] mea­lindeki haberdir.

Bu görüşde olan alimlere göre kurban kesmenin vâcib olduğunu söyle­yenlerin dayandığı deliller, delil olma niteliğinden uzaktırlar şöyle ki:

a. Onların dayandığı hadislerden birisi mevzumuzu teşkil eden hadisi şeriftir. Sözü geçen alimlere göre, hadisin senedinde kimliği meçhul olan Ebu Remle vardır. Dolayısıyla bu hadis zayıftır.

b. Onların ikinci delilini teşkil eden “Bir kimsenin hâli vakti iyi olur da kurban kezmezse bizim namazgahımıza yaklaşmasın”[18] mealindeki hadis-i şerife gelince, her nekadar Hafız ibn Hacer bu hadisin sahih olduğunu söy-lemişse de, merfu olmayıp, mevkuf olduğunu ve kurban kesmenin vucubu-na delâlet eden bir açıklık taşımadığını da bildirmiştir.

c. Üçüncü delillerini teşkil eden “Her kim namazdan önce kurbanını kesdi ise, onun yerine bir başkasını daha kessin. Kim de (namazdan önce kurban) kesmemişse şimdi besmele çekip kessin”[19] mealindeki hadis-i şeri­fe gelince, gerçekten bu hadis-İ şerifteki kessin emri, kurban kesmenin vü-cubuna delâlet etmektedir. Ancak buradaki vücub başlanılan bir ibâdetin fasit olmasıyla yeniden ifâ edilmesinin vâcib olması kabilinden bir vücubdur. Eğer-bir insan, bayram namazından önce kurban kesmeseydi üzerine ikinci bir kurban kesmek vacip olmayacaktı. Fakat, namazdan önce üzerine vacib ol­madığı halde, bir kurban kestiği ve bunu zamansız yapması sebebiyle de fesada uğrattığı için, üzerine ikinci bir kurban kesmek vacib olmuştur. Bu hadisin sonunda bulunan “kim de (namazdan önce bir kurban) kesmemişse şimdi besmele çekip kessin” cümlesine gelince; bu cümledeki emrin kişinin isteğine bağlı olarak verilmiş olması ihtimali vardır. Bu ihtimale göre söz ko­nusu cümlenin manası “namazdan önce kurban kesmeyen kimseler eğer kur­ban kesmek istiyorlarsa şimdi kessinler.” demektir.

Kurban kesmenin vacip olduğunu söyleyenlerse; mutlak emrin vücub ifade ettiği kaidesinden hareket ederek sözü geçen hadis-i şeriflerdeki kur­ban kesmekle ilgili emirlerin, kurban kesmenin vücubuna delâlet ettiğini söy­lemişler. Hz. Ebû Bekir’le Hz. Ömer (r.a.)’in kurban kesmediğini ifade eden halleri de “Onların geçimlerinin beyt’ülmalden karşılandığı ve beytülmal-den aldıkları maaşın da kifayet miktarı olup kurban almağa yetmediği için, kurban kesmemişlerdir. Eğer bu halde kurban kesmiş olsaydılar, halk onla­ra bakarak, fakir olan kimselerin de kurban kesmesinin vacib olduğunu zannedeceklerdi.” şeklinde tefsir etmişlerdir. Bilindiği gibi, kurban kesmenin vâcib olduğunu söyleyen Ebû Hanife (r.a.), vacibi farzdan ayrı bir manada kullanmış. Derece bakımından farzın vâcibten yerle gök arasındaki mesafe kadar üstün olduğunu söylemiş ve kurbanın vacib olduğuna dâir en büyük delilin ise “O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes”[20] âyet-i Verime-si olduğunu söylemiştir. Bu âyet-i kerimede, kurban kesmek, namazla bera­ber zikredilmiştir. Bu ancak kurban bayramı namazı ile kurban kesmek ola­bilir. Her ne kadar nahr kelimesi namazda el bağlamak, namazda kıbleye yönelmek, gibi manalara gelirse de, bu manalar zaten namaz kıl emrinin içinde mevcuttur. Tekrarlanmasında bir faide bulunmayacağı cihetle “venhâr em­rinin burada kurban kes” anlamında kullanıldığı anlaşılır.[21]

 1. …Abdullah b. Amr b. As’dan demiştir ki: Peygamber (s.a,) (şöyle) buyurmuştur.

“Ben kurban gününü bayram gün (ler) i (ni) bayram (kabul et­mek) le emrolundum, yüce Allah o gün (ler)i bu ümmet için bayram kıldı.” (Orada bulunan sahabilerden) birisi “Sütünden bir süre fay­dalanıp, sonra sahibine geri vermem şartıyla, bana emanet olarak ve­rilen sağmal bir hayvandan başka bir kurbanlık bulamazsam onu kur­ban edecek miyim? (bu hususta) ne buyurursun?” diye sordu. (Fahr-i kâinat efendimiz de): “Hayır, (onu kurban etme çünkü senin kurban kesmen gerekmez) Fakat sen saç (lar) indan ve tırnaklarından biraz kesersin, bıyıklarını kısaltır, eteğini de tıraş edersin, Aziz ve Celil olan Allah katında senin kurbanının tamamı, bundan ibarettir.” buyurdu.[22]

Açıklama

el-Meniha: Bir kimsenin, sütünden yararlanması için bir fakire emanet olarak verdiği sağmal bir koyun veya

devedir.

Tıbî’ye göre el-Meniha kelimesinin burada, bir kimsenin, bir fakire ba­ğışlamış olduğu sağmal bir koyun, deve manasında kullanılmış olması ihti­mâli kuvvetlidir. Bu kelime, burada ister, emânet olarak verilen bir sağmal hayvan, isterse bir fakire bağışlanan sağmal hayvan anlamında kullanılmış olsun, varılan sonuç şudur ki; Rasûlü Zişân Efendimiz yanında, sütünden faydalandığı sağmal bir hayvandan başka kurbanlığı bulunmayan bir kim­senin, O hayvanı kurban etmekten men etmiştir. Fakat bu kimsenin, kur­ban kesme hususunda son derece arzulu ve ihlâslı olduğu halde fakirliği yü­zünden buna gücü yetmediğini görünce, onun da kurban kesme sevabına eriş­mesini sağlamak maksadıyla kendisine, kurban kesen kimseler gibi, kurban bayramının birinci günü saçlarını biraz kısaltıp, tırnaklarını keserek bayra­ma iştirak etmesini tavsiye etmiş ve kendisine böyle hareket etmekle, aynen kurban kesmiş gibi sevaba erişeceğini bildirmiştir.

Metinde geçen “Ben kurban gününü bayram kılmakla emrohındum…” Cümlesindeki kurban günü kelimesinin zahirinden anlaşılan vacib olan kur­ban kesme gününün bir günden ibaret olduğudur, “bu bakımdan Hümeyd b. Abdirrahmân, Muhammed b. Şirin, Davud-ez-Zâhiri gibi zatlar bu hadis-i şerifi delil getirerek kurbanın sadece Zilhiccenin onuna tesadüf eden ve = kurban kesme günü” denilen günde kesilebileceğini söylemişler­dir. Said b. Cübeyr ile Eb-üş-Şasâ da bu görüştedirler. Şu farkla ki bunlara göre, kurban bayramında Mina’da bulunanların kurbanlarını Zilhiccenin onu, onbir ve onikinci günlerinde kesmeleri caizdir.[23]

Fıkıh alimlerinin görüşlerini şu şekilde özetlemek mümkündür:

 1. Kurban; Zilhicce’nin onunda, onbirinde ve onikisinde yani üç gün içerisinde kesilebilir.

İmam Mâlik ile Ebû Hânife ve taraftarları, Süfyan-ı Sevri İmam Ah-med b. Hanbel bu görüştedirler. İbnü’l-Kasar’ın rivayetine göre Hz. Ömer ile Hz. Ali, İbn Ömer, İbn Abbâs, Ebû Hüreyre ve Enes (r.a.) de bu görüş­tedirler. İbn Vehb; Abdullah b. Mes’ud (r.a.)nın da bu görüşte olduğunu rivayet etmiştir.

 1. Kurban günleri; Zilhicce’nin onuncu, onbirinci, onikinci ve onüçüncü günleri olmak üzere, dört günden ibarettir. Kurban kesmek durumunda olan bir kimsenin, kurbanını bu günlerden birinde kesmesi caizdir.

Ata (r.a.) ile Hasan-ı Basri, el-Evzaî, Şafiî, Ebû Sevri (r.a.) hazretleri bu görüştedirler. Bu görüş, aynı zamanda Hz. Ali ile Hz. İbn Abbas’tan da rivayet edilmiştir.

 1. Kurban günleri; Zilhicce’nin onuncu günü ile bunu takibeden altı gün­dür. Katade (r.a.) bu görüştedir.
 2. Kurban günleri; on gün devam eder. İbn Tîn (r.a.) bu görüştedir.
 3. Kurban günleri; Zilhicce’nin onuncu gününden sonuncu gününe ka­dar devam eder. Hasan-ı Basri (r.a.)’in bu görüşte olduğu rivayet olunmuştur.

İbn Tîn, bu görüşün Ömer b. Abdi’1-Aziz’den de rivayet edildiğini söy­lüyor. İbn Hazm, Süleyman b. Yesâr ile Ebû Seleme’nin de bu görüşte oldu­ğunu rivayet etmiştir.

 1. Kurban kesme günü; sadece Zilhicce’nin onuncu gününden ibarettir. Ancak, Mina’da bulunanlar için bu süre üç gündür. Said b. Cübeyr ile

Câbir b. Zeyd (r.a.) Hazretleri bu görüştedirler.

 1. Kurban kesme günü; sâdece Zilhicce’nin onuncu gününden ibarettir. Bu günden sonra i urban kesilemez. İmam Buhâri sahihinde bu mevzu

ile ilgili bab başlığında bu görüşe yer vermiştir.[24] Bu görüşü savunanların delili, konumuzla ilgili hadis-i şerifte geçen ” Kurban kesme günü*’ kelimesidir. Bunlara göre, bu hadiste (Yevm = gün) kelimesi ( = Kurban kesme) kelimesine izafe edilmiştir. Bu izafetteki takısı, cins ifade ettiğinden bu izafet, söz konusu kurbanların sadece bu günde kesilebileceği­ni, diğer günlerde kesilemeyeceğini ifâde eder.

Fakat bu görüş doğru değildir. Bu izafetteki (El) takısı kemâl ifade et­mektedir. Nitekim “El” takısı “ı= Asıl yiğit öfkeli zamanında nefsine sahip olandır.”[25] Hadis-i şerifindeki = kamil, yiğit) kelimesinde de görüldüğü gibi, genellikle kemal ifade eder. Dolayısıy­la konumuzla ilgili hadis-i şerifteki {# tabiri Kurban kesmek için en faziletli ve en uygun’* gün anlamına gelmektedir.[26] Söz konusu izafete bu açı­dan bakınca, çıkan sonuç şudur: Vacib olan kurbanları kesmek için, en fa­ziletli ve en uygun olan gün; Zilhiccenin onuncu günü olmakla beraber onu takib eden günlerde de kurban kesmek caizdir. Yukarıda isimlerini zikr etti­ğimiz bazı fıkıh alimleri: “Tüm mina vadisi kurban kesme yeridir. Tüm teş­rik günleri de kurban kesbe günüdür.[27] mealindeki hadise dayanarak bu sü­reyi dört gün olarak belirlerken, Hanefi âlimleri ile onların görüşünü paylaşanlar da el-Kerhi’nin muhtasarında Hz. Ali’den naklen rivayet ettiği; “Kur­ban kesme günleri üç gündür. Bunların en faziletlisi birinci gündür.” Anla­mındaki hâdis-i şerifi tbn Ömerle İbn Abbas’dan rivayet edilen “Kurban kes­me üç gündür. Bu günlerin en faziletlisi ilk gündür.”[28] anlamındaki hadis-i şerifle açıklayarak bu süreyi üç gün olarak belirlemişlerdir.[29]

Bazı Hükümler

 1. Kurban kesmek seran zengin sayılan kimseler üzerine düşen dini bir görevdir. Ancak Selef-ı Sahhınden bir cemaat, fakirlerin de kurban kesmesi gerektiğini söylemişler. Nitekim “Ey Allah’ın Resulü borçlanıp ta kurban keseyim mi?” diye sorana; Evet (Borç­lanarak kurban kes.) Çünkü kurban kesmek ödenmesi gereken bir borç­tur.”[30] anlamındaki hadis-i şerifte bu görüşü te’yid etmektedir. Hafız İbn Hacer, bu hadisin mürsel ve zayıf olduğunu söylemişse de Hanefi alimlerin­den Aliyyül-Kâri” bu hadisin mürsel olmasının delil sayılmasına bir engel teşkil etmeyeceğini, zira Cumhur ulema mürsel hadisi hüccet kabul ettikleri­ni, şayet zayıf olduğu kabul edilse bile, herhangi bir hükmü te’yid edecek nitelikte olduğunu söylemiştir.[31]
 2. Kurban bayramında, fakirlerin de kurban kesmesi müstehabdır Cumhur ulema, bu görüştedirler. Ebû Hanifeye göre ise kurban kes­mek, sadece nisab miktarı zengin sayılan kimseler üzerine düşen bir vecibe­dir. Cumhur’a

göre, zenginlerin kurban kesmesi sünnet-i müekkededir. Sünnet-i kifâye diyenler de vardır.[32]

1-2. Ölünün Yerine Kurban Kesmek

 1. …Haneş’den demiştir ki:

Ben Hz. Ali’yi iki koçu (birden) kurban ederken gördüm de (ken­disine) “Bu da nedir?” diye sordum. “Rasûiullah (s.a.) (Sağlığında, vefatından sonra her sene) kendi yerine bir kurban kesmemi bana em­retti.İşte ben de onun yerine kurban kesiyorumk.” cevabını verdi.[33]

Açıklama

Bu hadis-i şerif, Hakimin Müstedrek’inde “Hz. Ali Rasûlullah (s.a.)in yerine iki koç kurban ediyordu.” Anlamına gelen lafızlar rivayet etmişken[34] Tirmizi’nin Süneninde “Hz. Ali biri Rasûlullah (s.a.)den biri de kendinden olmak üzere iki koç kurban ederdi” anlamına gelen lafızlarla rivayet edilmiştir. Her nekadar zahiren, bu iki rivayet ara­sında bir çelişki varsa da aslında bu rivayetlerin ikisi de doğrudur. Ve ara­larında bir çelişki sözkonusu değildir. Çünkü Fahr-i Kâinat Efendimiz sağlı­ğında, Hz. Ali’ye vefatından sonra kendisinin yerine her sene kurban kes­mesini emretmiş. Fakat her sene kaç kurban keseceğini açıklamamıştır. Bu sebeple Hz. Ali Resül-ü Ekrem için bazı yıllar bir kurban bazı yıllar da iki kurban keserdi. Dolayısıyla bazı raviler Hz. Ali’yi Hz. Peygamber’in yerine bir kurban keserken görmüşler, bazıları da iki kurban keserken görmüşler­dir. Ve netice her râvi kendi gördüğünü rivayet etmiştir.[35]

Bazı Hükümler

Ölen bir kimsenin yerine kurban kesmek caizdir. Bu mevzuda, Tırmızı şunları söylüyor: Ilım adamların­dan bazıları, ölü için kurban kesilmesine ruhsat veriyor ve bazıları da bu hu­susu tecviz etmiyorlar. Abdullah b. Mübarek diyor ki; “Bir kimsenin, ölü için kurban kesmeyip sadaka vermesi bence daha makbuldür. Şayet kurban keserse etinden asla yemesin ve kurban etinin tümünü dağıtsın.”

Fakat, konumuzu ilgilendiren hadis zayıftır. Çünkü senedinde kimliği mechûl olan Ebû’l-Hasna ile hakkında çeşitti tenkitler yapılmış olan Haneş b. el-Mu’temir vardır. Dolayısıyle, bu hadis, delil olma niteliğinden uzaktır, el Mubarekfûrî Tuhfetü’l-Ahvezî isimli eserinde bu mevzuda; “ben, ölen bir kimsenin yerine ayrıca bir kurbanın kesileceğine dair sahih ve merfu bir ha­dise rastlamadım. Bu mevzuda Hz. Ali’den rivayet edilmiş olan hadis ise za­yıftır. Bu böyle olmakla beraber, şayet bir kimse, ölen bir kimsenin yerine ayrı bir kurban kesecek olursa, ihtiyat olarak bu kurbanın etinden yemeyip tümünü tasadduk etmesi gerekir.”[36] diyorsa daGiinyet-ül-emânîisimli eserde “Resul Ekrem kendisi ehl-i beytin ve ümmetinin ölüleri ve dirileri için kur­ban kestiği zaman, bu kurbanların etlerinin tümünü, yahut da ölüler için kes­tiği kurbanın tümünü, dağıttığına dair bir rivayet mevcut değildir. Bilâkis Ebû Rafî’den (Resûlullah (s.a.)’in Kurban bayramında kesmek üzere, semiz, boynuzlu ve alacalı iki koç satın alıp bunlardan birini namazdan sonra mu­sallada bıçakla bizzat kendisi keser Ey Allah’ım bu senin birliğine, benim de Peygamberliğime şehâdet eden ümmetimin tümü içindir.” derdi, sonra diğer kurbanlık getirilir onu da bizzat kendisi kesip

“Bu da Muhammed için ve Muhammed’in ev halkı içindir” derdi. Her ikisinin etlerinden hem kendisi, hem ev halkı yerdi. Onlardan bir kısmını da fakirlere dağıtırdı. Biz (Medine’de) yıllarca kaldık, Haşim Oğullarından hiç bir kimse kurban kesmedi. Hz. Peygamberin onlar için kestiği kurban onların hepsine yetti”[37] mealinde bir hadisi şerif rivayet edilmiştir.[38]

2-3. Kurban Kesmek İsteyen Bir Kimsenin (Zilhiccenin İlk) On Gün (Ü) İçerisinde Saç (lar)ını Kısaltmasknın Hükmü)

 1. …Ümmü Seleme Rasûlullah (s.a.)’in (şöyle) buyurduğunu rivayet etmiştir:

“Kimin kesecek bir kurbanı varsa, Zilhiccenin hilali yenilenince kurbanını kesinceye kadar saçından ve tırnaklarından asla birşey al­masın.”

Ebû Dâvûd der ki: (bu hadisin râvileri) Malik (b. Enes) ile Mu-hammed b. AmrÇın bu hadisi aldıkları ravinin ismi) üzerinde (yani bu ravinin isminin) Amr b. Müslim (olup olmadığı) hakkında ihtilaf ettiler. (Ravilerin bir kısmı (onun ismini) Ömer (b. Müslim olduğunu) söyledi. Ekserisi de Amr (b. Müslim olduğunu) söyledi. (Musannif) Ebû Dâvûd da (Ekseriyetin dediği gibi) O(nun ismi) Amr b. Müslim b. Ükeymete -et Leysî el-Cündeiyyü(dür) dedi.[39]

Açıklama

Hadisin zahirine göre, kurban bayramında kurban kesmek isteyen bir kimsenin, Zilhiccenin onuncu gününden itibaren, kurbanını kesmesine kadar geçen süre içerisinde, saçlarını, sakallarını veya vücudundaki kıllarını kesip kısaltması ya da traş etmesi ve tırnaklarını kes­mesi yasaklanmıştır.

Vücuduyla ilgili bu temizlikleri yapabilmesi için, kurbanının kesilmiş ol­ması gerekir. Bundaki hikmet, kurban sahibinin kendisini ihram 11 kimselere benzetmesi, yahut da cehennemden vücudunun tümüyle azat olmak için vü­cudunun tümünü muhafaza etmesidir.

Fıkıh âlimlerinin bu husustaki görüşlerini şu şekilde özetlemek müm­kündür:

 1. “İmam Ahmed’le İshak, Said b. el-Müseyyeb, Dâvûd Zahirî ve Şafi-îlerden bazılarına göre;’* kurban sahibinin kurbanlığı bayram gününün kuş­luğunda, kesmesine kadar, vücudundaki kıl ve tırnaklardan bir şey alması haramdır. Delilleri; mevzumuzu teşkil eden hadis-i şeriftir.
 2. Hanefilere göre; kurban sahibinin sözü geçen süre içerisinde vücu­dundaki, kıllarını veya tırnaklarını kesmesi tenzîhcn mekruhtur. İmam Şa­fiî’nin meşhur olan görüşü de bu olduğu gibi bu görüş îmam Mâlik’den de rivayet olunmuştur.

Bu görüşte olan alimlere göre; konumuzla alakalı hadis-i şerifteki kılla­rı ve tırnakları kesmekle ilgili yasak, tahrim için değil, tenzih içindir. Bu ya­sağın hükmünü haramlıktan çıkarıp tenzihen mekruhluğa çeviren delil ise; daha önce tercemesini sunduğumuz 1757 nolu hadis-i şeriftir. Sözü geçen hadîs-i şerifte Fahr-i kainat Efendimizin Medine’den Mekke’ye kurbanlık gönderdiği, kendisinin Medine’de kaldığı ve kurbanlığı daha Mekke’ye ula­şıp kesilmeden önce kendisinin ihramlılar için geçerli olan yasaklara uyma­dığı ifâde edilmektedir. Bu sebeple, Hattâbî de, sözü geçen hadisin konumuzu ilgilendiren hadisteki yasağın haramhk ifade etmeyip, tenzihen mekruhluk ifade ettğine delil olduğunu söylemiştir. Ayrıca bu görüşte olan alimlere gö­re; “kurban ahibinin kurbanı kesmeden önce, elbisesini giyip güzel kokular sürünmesinin caiz olduğunda, tüm alimlerin ittifak etmiş olmaları da, tır­nakların ve saçların kesilmesiyle ilgili sözü geçen yasağın kerahet-i tenzihiy-ye ile ilgili olduğuna delâlet eden hususlardandır.[40]

3-4 Kesilmeleri Daha Faziletli Olan Kurbanlıklar

 1. …Hz. Aişe’den demiştir ki:

Rasûlullah (s.a.), siyah içinde yere basan, siyah içinde bakan ve siyah içinde yatan boynuzîu bir koç (getirilmesini) istemiş, koç hemen

getirilmiş ve onu kurban etmeye karar verirmiş ve “Ey Aişe! bıçağı getir,” demiş sonra da “onu taşla keskinleşti!” buyurmuş, bunun üze­rine (Hz. Aişe emredileni) yapmış (Hz. Peygamber de) bıçağı almış ve koçu tutup (sol tarafı üzerine) yatırmış ve (bizzat kendi elleriyle) onu kesmiş (önce) koçu yatırarak:

“bismillahi Allahümme tekabbel m in Mu ha m metlin ve Ali Muhammedin ve min ümmeti Mu-hammedin: “Allanın adıyla (başlıyorum) Ey Allah’ım! (bunu) Muham­med’den, Muhammed ailesinden ve Muhammed ümmetinden kabul eyle” demiş sonra koçu kesmiş.[41]

Açıklama

Hattâbî’nin de ifâde ettiği gibi metinde geçen “siyah içinde yere basan sözü, ayakları kara anlamında kullanıldığı gibi si­yah içinde bakan sözü; gözleri kara anlamındadır. Siyah içinde yatan; sözü de karnı siyah anlamında kullanılmıştır. Bu da şu demektir ki; Fahr-i Kâi­nat Efendimiz, kurban etmek için ayakları, gözleri ve karnı kara olup vücû­dunun diğer kısımları beyaz olan, boynuzlu koçları diğer renkteki koyunlara, tercih etmiştir. Bu hadis-i şerif, bir ev halkının tümü için bir kurban kesile­bileceğini söyleyenlerin delilidir. Biz fıkıh alimlerinin bu mevzudaki görüş­lerini 2810 nolu hadisin metninde açıklayacağımız için burada ele almıyoruz.[42]

Bazı Hükümler

 1. Koyun cinsinden kurban kesmek istenildiği zaman boynuzlu bir koç kesmek bu vasıfta olmayan bir ko­yun kesmekten daha faziletlidir.
 2. Kurbanlık hayvanı keskin bıçakla kesmek müstehabtır. Bu husus 2810 nolu hadisin şerhinde ele alınacaktır.
 3. Hayvanı, sol tarafına yatırarak kesmek menduptur.Çünkü kasap bı­çağı sağ eline alıp hayvanın başım sol eliyle tutacağına göre; hayvanı kesme­den önce sol yanı üzerine yatırmak kesim için daha elverişlidir.

Şafiî alimlerinden İmam Nevevî, kurbanı keserken yüzünün kıbleye ge­tirilmesini de müstehab olduğunu söylemiştir. Bu görüşüne delil olarak da, Hz. Aişe’nin riâyetindeki “kurbanı kesiniz ve nefislerinizi hoş tutunuz. Çünkü kurbanını kıbleye getirerek kesen bir müslüman yoktur ki kıyamet gününde kurbanın kanı ve yediği yemler, o müslümanın mizanına konulmuş olmasın”[43] mealindeki hadis-i şerifi göstermiştir. Gerçekten bu hadis-i şeri­fi Beyhakî de es-Sünenü’l-Kübra’sında rivayet etmiş ve senedinin zayıf ol­duğunu söylemiştir.

 1. Bir ev halkı ne kadar kalabalık olursa olsun hepsi için bir kurban kes­mek yeterlidir. Şafîîlerle birçok alimin görüşü budur. Hanefilerle Sevri, bu­nu mekruh görmüştür. Tahavî’ye göre, bu hadis mensuh ya da tahsis edil­miştir.
 2. Kurban kesecek kimsenin, kurbanı keserken “Bismillah! Ey Allahım bunu benim için (veya falanca için) kabul buyur!” demesi meşrudur. Kur­banı besmele ile kesmek, kesimin şartıdır. Bu hususta vacib olan kurbanın kesimi ile diğer kurbanların farkı yoktur. Çünkü Cenab-ı Hak Kur’an-ı Ke­riminde “Üzerine Allah’ın adı anılmayanlardan yemeyin”[44] buyurmuştur.[45]
 3. …Hz. Enes’den rivayet olunduğuna göre: Hz. Peygamber (s.a) yedi tane deveyi, ayakta (yatırmadan) ken­di eliyle boğazlamış, boynuzlu ve alacalı iki koçu da Medine’de kes­miştir.[46]

Açıklama

“Bedene” çok etli manâsına gelen el-bedâne kelimesinden türetilmiştir.İri ve yağlı oldukları için erkek olsun, dişi olsun deve cinsinden her hayvana bedene ismi veril­miştir. Bazan sığır cinsini ifâde etmek için de kullanılır. Zebh- hayvanı yatı­rarak boğazdan kesmektir. Bilindiği gibi davar ve sığır cinsi bu şekilde kesilir.

Nahr: Ayakta ve göğsünün üstünden kesmek demektir. Deve cinsinin bu şekilde kurban edilmesi daha faziletlidir.

Akran: Boynuzlu demektir.

Emlah: Beyazı siyahından fazla olan alaca demektir.

Hadis-i şerifte Fahr-i Kainat Efendimizin biri kendisi için, diğeri de üm­meti için olmak üzere iki kurban kestiği ifade edilmektedir. Fakat Resulü Zişan Efendimiz, bu ikinci kurbanı sadece sevab kazanmak, bu sevabı üm­metine bağışlamak için kestiğinden sözü geçen kurban ümmetin zenginlerin­den Kurban kesme mesuliyetini asla kaldırmamıştır. Onlar da yine üzerleri­ne düşen kurbanı kesmişlerdir. Zengin olanlar, kıyamete kadar da kurban kesmekle mükellef olacaklardır.[47]

Bazı Hükümler

 1. İnsanın kendisi, aile fertleri ve kendi idaresi altıdakı kimseler için, bir kurban kesmesi caizdir.Biz alimlerin bu husustaki görüşlerini 2810 nolu hadis-i şerifin şerhinde açıkla­yacağız. İnşâallâh
 2. Resul-ü Zişan Efendimiz, devamlı surette hayır işlemeye ümmetini bilfiil teşvik etti. Bu hususta kendisi en büyük örnek olmuştur.[48]
 3. …Enes’den rivayet olunduğuna göre:

Hz. Peygamber (s.a) boynuzlu ve alacalı iki koç kurban etmiş (on­ları) tekbir getirerek, besmele çekerek ve sağ dizini kurbanların (sağ) yanlarına koyarak kesmeştir.[49]

Açıklama

Fahr-i Kâinat Efendimiz, kurbanını kesmeden önce, onu sol yanı üzerine yatırmış, sağ dizini de hayvanın sağ tarafına ko­yup “bismillahi vallahü ekber” diyerek kesmiştir. Dizi hay­vanın üzerine koymaktan maksat, ona eziyet vermek değil, aksine kolayca can vermesini sağlamaktır.[50]

Bazı Hükümler

 1. Kurbanı keserken, sol yanı üzerine yatırıp sağ dizını kurbanın boğazına koymak mustehabtır.
 2. Kurbanı keserken, besmele ile birlikte tekbir almak mustehabtır.
 3. Kurban kesmeyi becerebilen bir kimsenin, kendi kurbanını kendisi­nin kesmesi mustehabtır. Eğer elinden kurban kesmek gelmiyorsa, bir baş­kasına vekâlet verip kesilirken yanında hazır bulunmaktır. Çünkü Resûlul-lah (s.a.) Efendimiz “Ey Fatıma! kalk kurbanının yanında bulun, şunu iyi bil ki; onun kanından yere düşen ilk damla ile işlemiş olduğun günahların tümü affedilir.” ve (kesilmeden önce):benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi içindir.Onun ortağı yoktur, bana böyle emrolundu.Ve ben müslümanlardanım” diyerek dua et.” buyurdu. İmran b. Husayn:

Ey Allah’ın Resulü! bu (sevab) yalnız senin ehl-i beytine mi mahsus­tur, yoksa tüm müslümanlar için de var mıdır? diye sordu. Resulü Ekrem de:

“Tüm mü’minler için de vardır.” buyurdu.[51] Her ne kadar Hakim, bu hadisin sahih olduğunu söylemişse de senedinde Ebû Hamza bulunduğu için tenkid edilmiştir. Zehebî, bu ravinin çok zayıf olduğunu söylemiştir. Hadis başka yollardan da rivayet edilmişse de, o rivayetlerin senetleri de tenkid edil­miştir. Bununla beraber bu hadisler biribirlerini te’yid etmektedirler.

İbn Kudame’nin açıklamasına göre; kurban kesmek, Allah’a bir yak­laşma olduğundan bir müslümanın kurbanını bir zimmîye kestirmesi mek­ruhtur. Çünkü zimmî bu yaklaşmaya ehil değildir.

İmam Şafiî ile Ebû Sevr ve İbn el-Münzîr’in görüşü de budur. İmam Ahmed ile İmam Malik’e göre; Kurbanı sahibine vekâleten bir zimmînin kes­mesi asla caiz değildir.

Hasan-i Basrî ile İbn Şirin de bunu mekruh görmüşlerdir. Çâbir (r.a.) da “sizin kurbanlarınızı ancak temiz kimseler kesebilir” mealindeki hadis-i şerîfe dayanarak vâcib olan kurbanları, zimmîlerin kesemeyeceğini söyle­miştir.[52]

 1. …Câbir b. Abdillah’dan demiştir ki:

Hz. Peygamber (s.a) kurban bayramı günü hayaları buruk, ala­calı (ve) boynuzlu iki koç kesti, onları (kesime hazırlayıp da yönlerini) kıbleye çevirdiği zaman:diye dua etti ve sonra kesti.[53]

Açıklama

Bu hadis-i şerifte, Fahr-i Kainat Efendimizin, kurban bay-ramı günü, kurbanını kesmek istediği zaman hayvanın yö­nünü kıbleye çevirdikten sonra şu mealdeki duaları okuyup kurbanı ondan sonra kestiği ifade edilmektedir:

“Ben (bütün dinlerden) yüz çevirerek yüzümü İbrahim’in dini (yani İslam) üzere gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Şübhesiz namazım ve (diğer) ibadetlerim, hayatım (boyunca işledi­ğim tüm amellerim) ve ölümüm (anına kadar taşıyageldiğim katıksız ima­nım ve ona bağlı hareketlerim) Âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben müslümanlardanım, Ey Allahım (bu kurban) senden (bana bir nimet )tir ve Muhammed ile ümmeti (tara­fı )nd an sırf senin (rızan) için (kurban edilmiş)dir.”

Hadis-i şerifte, Resulü Zişan Efendimizin kendi kurbanından başka bir de ümmeti için kurban kestiği ifade edilmektedir. 2793 nolu hadis-i şerifin şerhinde de açıkladığımız gibi Hz. Peygamberin ümmeti için kestiği bu ikin­ci kurban, ümmetin zenginlerinden o sene kurban kesme mükellefiyetini kal­dırmak için değil, sadece bu kurbanın sevabını ümmetine bağışlamak için­dir. Gerçekten bu ikinci kurbanı ümmetin zenginlerinden kurban kesme mü­kellefiyetini o sene kaldırmak için kestiği farz edilse bile bu sadece Hz. Fahr-i kainata mahsus özel bir durum olabilir. Nitekim 2790 numaralı hadisin şer­hinde açıkladığımız gibi, Resulü Zişan Efendimiz ümmeti için ayrı bir kur­ban kestiğinden dolayı, Haşim oğullarının fakirleri de zenginleri de kurban kesmemişlerdir.[54] Fakat, bir kimsenin başkaları için ayrı bir kurban kese­rek onları kurban kesme mükellefiyetinden kurtaracağı düşünülemez. An­cak o kurbanın sevabını istediği kimselere bağışlayabilir.[55]

Bazı Hükümler

 1. Hayaları burulmuş hayvanı kurban etmek, kerahetsız caizdir.Hatta alimlerden pekçoğu hayaları bu­ruk hayvanı kurban etmenin daha faziletli olduğunu söylemişlerdir. Çünkü eti daha çok daha lezzetli ve güzel kokulu olur.
 2. Kurbanı keserken yönünü kıbleye çevirmek müstehabtır.
 3. Kurban keserken beslemeden sonra bir de, “Allahü ekber” demek müstehabtır.[56]
 4. …Ebû Saîd (el Hudrî)’den demiştir ki:

“Rasûlullah (s.a.) hayası burulmadık kara gözlü, kara ağızlı ve kara ayaklı bir koçu kurban etmişti”[57]

Açıklama

Daha önce tercümesini sunduğumuz 2792 numaralı hadisin şerhinde yaptığımız açıklamalar bu hadıs-ı şerif için de ge­çerlidir. Ancak burada sözü geçen açıklamaya ilâveten şu hususu açıklamak gerekir:

Hz. Peygamberin, hayaları burulmamış bir koç kurban ettiğini ifade eden bu hadis-i şerifle, hayaları buruk bir koç kurban ettiğini ifade eden bir önce­ki hadis-i şerif arasında bir çelişki yoktur. Her ne kadar hayaları burulma­mış hayvanı kurban etmek daha faziletli ise de Hz. Peygamber her iki hayvanı kurban etmenin caiz olduğunu göstermiş olmak için hayaları burul­muş olanlardan da burulmamış olanlardan da, kurban kesmiştir. Bu farklı iki uygulama, bu cevazı göstermek maksadıyla, şuurlu olarak yapılmıştır. Herhangi bir tezat şaibesinden tamamen salimdir.[58]

4-5 Bir Hayvanı Kurban Etmenin Caiz Olabilmesi İçin Aranan Vasıflar

 1. …Cabir’den demiştir ki:

“Resûlullah (s.a): “Bir yıllık hayvandan başkasını kesmeyiniz. An­cak (böylesini bulmak) size güç gelirse, o başka bu durumda (altı ay­lık) bir koyun yavrusu kesiverin.”[59]

Açıklama

Müsinne: Sözlükte, yıllanmış anlamına gelir. Âlimlerin itti-fakla kabul ettiğine göre, bu kelimeyle devenin beş yılını bi­tirmiş olanı kast edilir. Sığırın müsinne yayılabilmesi için tmam Malik’e gö­re üç yaşını bitirip dört yaşma girmiş olması gerekirken cumhur ulemaya göre, iki yaşını bitirip üç yaşına girmiş olması gerekir.

Koyun cinsinin müsinne sayılabilmrsi için, bir yaşını bitirip iki yaşına girmesinin yeterli olduğunda alimlerin tümü ittifak etmişlerdir.

Âlimlerin çoğuna göre; bu mevzuda keçi cinsinin de koyun cinsi gibi olduğu kabul edilir. Şafiî âlimleri; “Keçinin müsinne sayılabilmesi için en az iki yaşını bitirip üç yaşına girmiş olması gerekir” demişlerdir.

Hadis-i şerifte “mecbur kalmadıkça müsinne” olmayan hayvanları kes­mek yasaklandığına göre deve, sığır ve koyun cinslerinin kurban edilebilme­leri için, en az kendilerinin “müsinne: yaşlı” ismini aldıkları çağa girmiş ol­maları gerekir.

Yine cumhur ulemanın ittifakla kabul ettiklerine göre; bu mevzuda ca­mız, sığır cinsinin, keçi de, davar cinsinin hükmüne tabidir.

Sözü geçen hayvanlardan bu çağa gelmiş bir hayvanı bulmak mümkün olmazsa, altı ayını doldurup yedinci aya giren ve bir yaşını dolduran koyun­lar arasına katıldığı zaman dış görünüşüyle onlardan farkı olmayan, göste­rişli bir kuzunun da kurban edilebileceği, yine mevzumuzu teşkil eden bu hadis-i şerifte ifade edilmektedir.

Kurbanlık hayvanları bulmakta güçlükle karşılaşıldığı zaman müsinne olma şartı aranmadan kesilebilmek sadece koyunlara mahsustur. Bunların dışındaki semiz hayvanlar gösterişli de olsalar “müsinne” sayılacakları ça­ğa gelmeden kurban edilemezler.Hadis-i şerifte bu mevzudaki ruhsat sadece koyun cinsine verilmiştir.

Âlimler hangi hayvanı kurban etmenin daha faziletli olacağı meselesin­de de ayrılığa düşmüşlerdir. Âlimlerin bu mevzudaki görüşlerini şu şekilde Özetlemek mümkündür:

 1. Hanefi alimlerine göre; kurban edilmek istenen iki hayvan, et ve kıy­met bakımından eşitse hangisinin eti daha lezzetli ise, o hayvanı kurban etmek daha faziletlidir. Eğer etleri lezzet bakımından eşit olursa o zaman kıy­met ya da et bakımından hangisi daha fazla ise onu kurban etmek daha fazi­letlidir. Bu esastan hareket eden Hanefi âlimleri, koç ile koyunun kıymet ve et bakımından eşit olmaları halinde, koçun koyuna kıymet ve et bakımın­dan bir sığıra eşit olan besili bir koyunun sığıra ve yine böyle semiz bir ko­yunun kıymet ve et bakımından eşit olduğu bir deveye tercih edileceğini söy­lemişlerdir.

Keçi, sığır ve develerin erkekleri ile dişileri kıymetçe eşit olurlarsa bun­ların herbirinin dişisini kurban etmenin erkeğini kurban etmekten daha fa­ziletlidir. Ibn Vehban, hayaları buruk teke kurban etmenin dişi keçi kurban etmekten daha faziletli olduğunu söylemiştir.[60]

 1. İmam Malik’e göre; koyun kurban etmek diğer hayvanları kurban etmekten daha faziletlidir. Çünkü koyun eti diğer hayvanların etinden daha lezzetlidir. Delili ise kurban olarak koçu seçtiğini ifade eden 2792, 2793, 2794, 2796 numaralı hadislerdir.

Yine îmam Malik’e göre; koyundan sonra en faziletli kurbanlık keçi, sonra sığır, sonra devedir. Bunların kendi erkekleri, kendi dişilerinden daha faziletlidir.

 1. Şafiî ve Hanbelilere göre; kurban edilmesi en faziletli olan hayvan devedir. Sonra sığır sonra koyun, sonra da keçi gelir. Bir deve kurban etme­nin yedi veya on kişiye bir sığır kurban etmenin ise yedi kişiye koyun kurban etmenin sadece bir kişiye yetmesi bunu açıkça ortaya koyar.

Ayrıca 351 numaralı hadis-i şerif de bu görüşlerinin doğruluğuna delil olarak gösterirler.[61]

Bazı Hükümler

Bu hadisin zahirinden bir yaşım doldurmuş bir koyun varken altı ayı doldurmuş bir kuzu kesmenin ca­iz olmadığı anlaşıhyorsa da, bu hadisten kast edilen mânanın bu zahiri ma­na olmadığına dair ulemanın icmai vardır. Çünkü Fahr-i Kainat Efendimiz “altı ayı bitirmiş bir kuzu ne güzel bir kurbanlıktır.”[62] buyurmuştur. Bu ba­kımdan alimler yaşlı koyun varken de altı ayını bitirmiş gösterişli bir kuzu kesmenin caiz olduğunu, hadisteki koyun kesmenin kuzu kesmeye tercih edil­mesiyle ilgili emrin, efdaliyyet ve müstehabhk ifade ettiğini söylemişlerdir.[63]

 1. …Zeyd b. Halid el-Cühenî’den demiştir ki: “Resûlullah (s.a) ashabı arasında kurbanlıkları taksim etti. Bana da bir yaşını bitirmiş bir keçi yavrusu verdi. Kısa bir süre sonra keçi yavrusunu alıp Hz. Peygamber’in yanına vardım ve kendisine:

(Ey Allah’ın Resulü) bu (daha) yavrudur, dedim:

“Sen de onu kurban et!” buyurdu. Bunun üzerine onu kurban ettim.[64]

Açıklama

Bu hadiste geçen Atûd bir yaşını doldurmamış kuvvetli keçi oğlağıdır. Hadis,bunun kurban olarak kesilebileceğinedelâlet eder. Hanefîlerle,Atâ,EvzâîveŞafiîIerin bazısı buğörüştediler.Fakat halef ve selefin cumhuruna göre atûd kurban olamaz.

Bir yaşını doldurmuş keçi yavrusunun kurban edilemeyeceğini söyleyen cumhur ulemaya göre, sözü geçen hayvanın kurban edilebileceğini ifade eden ve mevzumuzu teşkil eden hadis-i şerifin hükmü sadece Zeyd b. Halid’e aittir.[65]

 1. …(Asım b. Kuleyb’in) babasından rivayet ettiğine göre: Peygamber (s.a)’in sahabilerinden ve Süleym oğullarından Mu-şâci diye anılan bir adamla birlikte idik. (O sıralarda bir yaşını dol­durmuş) koyun azalmıştı, (bu zat) bir münâdiy e ilan ettirdi. (Münâdi bu emir üzerine): “Resûlullah (s.a) şüphesiz altı ayını doldurmuş bir kuzu, bir yaşını doldurmuş bir koyunun yerini tutar buyurduğunu” ilan etti.

Ebû Dâvûd der ki (metinde sözü geçen) bu (râvi) Müşâci’ b. Mesûd’dur.[66]

Açıklama

Metinde geçen esseniy kelimesi müsinne yaşlı anlamında kullanılmıştır. Ulemanın “müsinne” kelimesi üzerindeki görüşlerini 2797 numaralı hadisin şerhinde açıklanmıştır.

Ceza, kelimesi, “müsinne” sayılacak çağa varmamış taze hayvan de­mektir. Kuzunun altı ayını doldurup da, kurbanlık koyunlar içerisine katıldığı zaman onlardan fark edilemeyecek derecede gösterişli olanı, âlimlerin çoğu­na göre, keçinin iki yaşından küçük olanı, Şafiî’ye göre; üç yaşından küçük olanıdır. Mevzumuzu teşkil eden bu hadis-i şerif altı ayını doldurmuş göste­rişli bir kuzunun kurban edilebileceğini söyleyen cumhur ulemanın delilidir. Aksini iddia edenlerin de aleyhine bir delildir.

Bu hadisin senedinde Asım b. Küleyb gibi zayıf bir râvi varsa da 2797, 2798 numaralı hadislerle takviye edildiğinden, zayıflıktan kurtulup hasen de recesine yükselmiştir.[67]

 1. …Bera’dan demiştir ki:

Hz. Peygamber (s.a) kurban bayramı günü namazdan sonra, bi­ze bir hutbe irad ederek:

“Kim bizim namazımızı kılar ve kurbanımızı keserse (bizim sün­netimize uygun olan bir) amel işlemiş olur. Kim de kurbanı namaz­dan önce keserse (kesilen) bu (kurbanlık alisine ziyafet için kesilmiş bir) et koyunu olur” buyurdu. Bunun üzerine Ebû Bürde b. Niyar kalktı ve:

“Ey Allah’ın Resulü vallahi ben bu günün yeme, içme günü ol­duğunu düşünerek Kurbanı (mı) namaza çıkmadan önce kestim ve (yine bu düşünceyle) acele edip (kurbanın etinden) yedim, aileme ve kom­şularıma da yedirdim” dedi.

Resûlullah (s.a) de:

“Bu et koyunudur” buyurdu. Bunun üzerine (Ebû Bürde tek­rar kalktı ve):

Ben de bir yaşını doldurmamış (fakat semiz olması ve etinin le-zizliği bakımından iki et koyunundan) daha hayırlı bir oğlak var (kur­ban edebilmem için bu oğlak) bana yeter mi? diye sordu.

Fahr-i kâinat Efendimiz de:

Evet senden başka bir kimse için (böyle bir oğlağı kurban et­mek) asla yeterli olamaz” buyurdu.[68]

Açıklama

Bu hadis-i şerifte, kurban bayramında kesilmesi gereken kur-hanlıkların Hz. Peygamberin sünnetine uygun olarak kesil­miş olmaları için, bayram namazından sonra kesilmesi icab ettiği, bayram namazından önce kesilen kurbanlıkların, sahihlerinden kurban kesme mü­kellefiyetini kaldıramayacağı, binaenaleyh bayram namazından önce kesi­len bir kurbanın ibadet maksadıyla değil de sadece et için kesilmiş sayılacağı sahiplerinin mükellefiyetten kurtulmak için, ikinci bir kurban daha kesmek zorunda kalacakları ifade edilmektedir.

Hadis-i şerifte, açıklanan ikinci bir mesele; bir yaşını doldurmamış bir keçi yavrusunun’kurban bayramında kurban edilmek için yeterli olmadığı, fakat Resul-ü Zîşan Efendimizin Ebû Bürde’ye mahsus olmak üzere böyle bir oğlağı kurban etmeyi yeterli kıldığı, ifâde buyrulmaktadır.[69]

Bazı Hükümler

 1. Kurban kesme vakti, bayram namazı kılındıktan ve bayram hutbesi okunduktan sonra girer.İmâm Malik, bu hadisi delil getirerek, imam, bayram namazını kıldırıp hutbesini okuyup kurbanını kesmeden, kurban kesmenin caiz olmayacağı­nı, fakat imam kurban kesmeyecekse o zaman, bayram namazı ve hutbesin­den sonra, bir kurban kesecek kadar bekledikten sonra, kurban kesmenin caiz olduğunu, bu mevzuda şehirli ile bayram namazı kılamayan köyde otu­ranlar arasında bir fark olmadığını, söylemiştir.

a. Hanetîlere göre, bayram namazı kılınmayan köylerde ve çiftliklerde oturan kimselerin kurban kesme vakti; sabah namazının vaktiyle birlikte gi­rer. Bayram namazı kılınan yerleşim merkezlerinde bulunan kimseler için kur­ban kesme vakti, imamın bayram namazını kılmasıyla girmiş olur. Eğer bir özürden dolayı o şehirde bayram namazı kılınamamışsa, kurban kesme vak­tinin girmesi için, zeval vaktinin çıkması gerekir. Ondan önceki zaman içeri­sinde kurban kesilemez.

b. İmam Şafiî île Dâvûd ve İbn el-Münzir’e göre; kurban kesme vakti güneşin doğmasıyla girer. Bu hususta imamın bayram namazını kıldırıp kıl­dırmamasına bakılmadığı gibi, imamın kurbanını kesip kesmediğine de ba­kılmaz. Yine bu hususta, içerisinde bayram namazı kılınmayan köy halkı ile içerisinde bayram namazı kılınan şehir halkı arasında hiçbir fark yoktur. Hepsi aynı hükme tabidirler.

Hanbeli âlimlerinden el-Harakî’nin görüşü de budur. Ve Efdal olan bay­ram namazı kılınmadan önce kurbanı kesmemektir.

c. İmam A hm e d ile el-Evzaî, İshak, Hasan-ı Basri, imam bayram na­mazını kılmadan kurban kesmenin caiz olmadığını, ancak imam namazı kıl­dıktan sonra kurbanı kesmemiş bile olsa, kurban kesmenin caiz olacağını söylemişlerdir. Bu hükme varırken metinde geçen “namazdan önce kesilen hayvan kurban değil et koyunudur” anlamındaki cümlenin zahirine dayan­mışlardır.

Kurban kesme vaktinin ne kadar sürdüğü ve ne zaman sona erdiği me­selesini ise 2789 numaralı hadisin şerhinde açıklamıştık. Muhterem okuyu­cularımız bu meselede fıkıh ulemasının görüşlerini öğrenmek için oraya mü­racaat edebilirler.

Geceleyin kurban kesmenin caiz olup olmayacağı meselesi de alimler ara­sında ihtilaflıdır. Bu ihtilâfı şu şekilde özetlemek mümkündür:

a. İmam Mâİik, İbn Abbas (r.a)’nın rivayet ettiği “Peygambter (s.a) geceleyin kurban kesmeyi yasakladı.[70] mealindeki hadise dayanarak geceleyin kurban kesmenin caiz olmadığını söylemiştir. Ancak bu hadisin senedinde rivayetleri makbul sayılmayan Süleyman b. Ebî Seleme el-Cenayizî ile Mü-beşşir b. Ubeyd vardır. Dolayısıyla bu hadis zayıftır.

b. Başta Hanefilerle İmam Şafiî, îshak ve cumhur ulemaya göre, gece­leyin kurban kesmek, kerahatle caizdir.

Bu görüş, İmam Ahmed’den de rivayet olunmuştur. Çünkü gün deyin­ce içerisinde gece de dahildir. Bu bakımdan kurban kesmek için tayin edilen nahr günlerinin hem gündüzünde hem de gecesinde kurban kesmek caizdir, demişlerdir. Fakat geceleyin kurban kesmek zor olduğundan ve bir takım yanlışlıklar yapmaya yol açabileceğinden mekruh sayılmıştır.[71]

 1. …Berâ b. Azib’den demiştir ki:

Ebû Bürde diye anılan dayım namazdan önce kurban kesmişti. Rasûlullah (s.a) (o haliyle)

“Senin bu koyunun (ibadet maksadıyla kurban edilen bir ko­yun değil, sadece etinden istifade edebileceğin) bir et koyunudur.” buyurdu. (Dayım da):

“Ey Allah’ın Rasûlü ben de bir yaşını doldurmuş bir keçi yav­rusu vardır” (onu kurban edebilir miyim?) diye sordu.

(Resulü Zîşan efendimiz de):

“Senden başkası için uygun olmamakla beraber sen kes!” buyurdu.[72]

Açıklama

Bu hadis-i şerifte, bayramdan önce kurban kesmenin caiz olmadiği gibi bir yaşını doldurmuş keçi yavrusunu kesmeninde caiz olmadığı, ancak Hz. Peygamber (s.a)’in sadece Ebû Bürde’ye mah­sus olmak üzere bir keçi yavrusunu kurban etme izni verdiği, ifade edilmek tedir. Bilindiği gibi Ukbe b. Amir’in rivayet ettiği diğer bir hadis-i şerifte[73] Resulü Ekremin bu hakkı sadece Ukbe b. Amir’e tanıdığı, bunun dışında hiçbir kimsenin bir yaşım doldurmuş iki yaşına girmiş bir keçi kurban ede­meyeceği ifade edilmiştir.

Hafız İbn Hacer bu mevzuda Beyhakî’nin: “Eğer İbn Mâce ve Tirmi-zî’nin naklettikleri bu Ukbe b. Amir hadisinin sonun ki “Onu da sen (ken­dine) kurban et” mealindeki ziyade, bu ziyadenin bulunmadığı rivayetlere tercih edilecek derecede kuvvetli bir rivayetse, o zaman bu izin Ebû Bürde’-ye verildiği gibi Özel olarak Ukbe (r.a) de verilmiştir” dediğini, söyledikter sonra kendisi de şu görüşlere yer vermiştir:

“Aslında Beyhakî’nin bu açıklaması meseleyi halletmekten uzaktır. Çün­kü İbn Mâce ve Tirmizînin rivayetleri olan Hadis-i şerifte bu iznin sadece Ukbe’ye verildiği başka birine asla verilmediği ifade edildiğine göre, bu iz­nin Ebû Bürde için geçerli olmaması gerektir. Eğer bu iznin sadece Ebû Bür-de’ye verildiği göz önüne alınırsa Hz. Ukbe’ye verilen böyle bir iznin geçerli olmaması lâzım. Bu mevzuda yapılan izahların en doğru olanı şudur: Bu ha­dislerden ya sonradan sadır olanın önceden sadır olanın hükmünü neshetmiş olması lâzımdır. Bu da işlerin ikisinin de aynı zamanda sadır olmaları ve dola-yısıyle bu iznin özü geçen iki sahabî için de geçerli olması gerekir. Ancak bazıları bu mevzuda gelen hadislere bakarak kendisine bu özel iz­nin verildiği kimselerin sayısını dörde, kimisi de beşe çıkarmıştır. Ancak ha­dislerin hepsinde bu iznin sadece bir şahsa özel olarak verildiğine ve başkalarının bu izinden faydalanmasının caiz olmayacağına dair açık bir ifade yoktur. Bu ifade sadece Ebû Bürde ile Ukbe b. Amir hakkında gelen iki ha­diste vardır.

Bu bakımdan meseleyi şu şekilde halletmek mümkündür. Ukbe b. Amir ve Ebû Bürde hakkındaki iki hadisle, diğer şahıslar hakkında gelen hadisler arasında bir çelişki yoktur. Çünkü İslamın ilk yıllarında bir yaşındaki keçi yavrusunu kurban etmenin caiz olduğu, fakat sonradan bu cevaz kaldırıldı­ğı ve sadece Hz. Ukbe ile Ebû Bürde hakkında özel bir cevaz olarak kalmış olduğu bilinmektedir.[74]

5-6. Kurban Edilmeleri Mekruh Olan Hayvanlar

 1. …Ubeyd b. Feyrûz’dan demiştir ki:

Ben Berâ b. Azib’e kurbanlıklarda hangi özelliklerin bulunması­nın caiz olmadığını -yahut da kurbanlıklarda bulunması caiz olmayan özellikleri- sordum da (şöyle) cevap verdi:

Resûlullah (s.a) (birgün) aramızda (ayağa) kalkıp (ben şu anda onun sözlerini aktarırken onun gibi el kol hareketleri de yapacağım) Oysa bdiim parmaklarım onun parmaklarından, parmak uçlarım da onun parmak uçlarından daha kısadır- (şöyle) buyurdu:

“Kurbanlıklar içerisinde kurban edilmeleri caiz olmayan dört (hayvan) vardır: Körlüğü açıkça, belli olan tekgözlü, hastalığı açıkça belli olan hasta, topallığı iyice belli olan topal, ilikleri kurumuş (dere­cede) cılız” (Ubeyd b. Feyruz sözlerine devam ederek) dedi ki: – ben de (Bera b. Azib’e):

“Ben (hayvanın) diş(ler)inde bir eksiklik bulunmasından hoşlanmı­yorum.” dedim. O da:

“Hoşlanmadığın (hayvan)ı bırak (fakat) onu (kurban etmeyi) kimseye yasaklama” cevabını verdi.

Ebû Dâvûd der ki (Kesîr)iliği kalmamış (hayvan demektir).[75]

Açıklama

Bu hadis-i şerif, kurbanın etine ve yağına zarar verecek, topallık, körlük ve şiddetli hastalık gibi kusurlardan salim ol­ması gerekir. Bu gibi kusurları bulunan havanları, kurban etmek caiz de­ğildir. Fakat hayvanda bu kusurlardan birisinin veya bir kaçının belli olmayacak derecede az bir miktarda bulunması onun kurban edilmesine engel de­ğildir. Bu mevzuda İmam Nevevî şöyle diyor: “Kendisinde Bera hadisinde zikredilen (yürümeye imkân vermeyecek derecede şiddetli) hastalık, aşırı de­recede zayıflık, tek gözlülük (yürümeye engel olacak) topallık, kusurlarından biri veya birkaçı yahut da bunlar gibi veya daha fazla derecede sıhhate zarar veren bir veyahut bir kaç kusur bulunan bir hayvanı kurban etmenin caiz olmayacağında âlimlerin icmaı vardır.[76]

Hattâbî, bu mevzudaki görüşlerini şöyle ifade ediyor: “Mevzumuzu teşkil eden bu hadis, söz konusu edilen kusurların hay­vanda hafif bir şekilde bulunması o hayvanın kurban edilmesine engel değil­dir. Hadiste geçen -hastalık, açıkça belli olan, körlük açıkça belli olan, topallık açıkça belli olan- sözleri bu gerçeği ifade etmektedir. Çünkü bu kusurların en az bir miktarı hayvanda açıkça belli olmaz.”[77]

 1. …Yezid Zü-Mısr dedi ki Utbe b. Abidin es-Sülemî’ye varıp:

Ey Ebû Velid! Ben kurbanlık aramaya çıktım fakat ön dişleridökülmüş olan bir hayvandan başkasını bulamadım. O da hoşuma gitmedi. (bu hususta) ne dersin? dedim, (o da) “Sen onu bana getirmez misin? (ben onu güzelce bir kurban edeyim) cevabını verdi.

“Sübhanallah benim (kurban etmem) caiz olmuyor da senin (kur­ban etmen nasıl) caiz oluyor?” dedim. (O da:) Evet (benim kurban etmem caiz olur), çünkü sen (onun kurban edilip edilmeyeceğinde) şüp­he ediyorsun. Bense şüphe etmiyorum. Rasûlullah (s.a) sadece Müs-ferra, Müste’sale, Banka, Müşeyyed ve Kesrâ (denilen hayvanları kurban etme)yi yasakladı. Müsferra: Açığa çıkacak şekilde kulağı kö­künden sökülen. Müste’sale: Boynuzu kökünden kınlan. Bahkâ: göz­ünün feri gitmiş olan. Müşeyyed: Cılızlıktan ve düşkünlükten dolayı sürüye uyamayan: Kesra; Ayağı kırık koyun demektir.” dedi.[78]

Açıklama

Hadis-i şerif, kulağı kesiklik, boynuzu kırıklık, tezgözlülü topallık ve zayıflık kusurlarından birisi bulunan bir hayvanı, kurban etmenin yasaklanmış olduğunu ifade etmektedir. Bu sebeble âlimler kendisinde bu kusurlardan biri bulunan hayvanı kurban etmenin caiz olma­dığında ittifak etmişlerdir. Mutlak nehy haram ifade ettiğine göre, buradaki nehyin haram ifade etmediğini ve dolayısıyla sözü geçen kusurları taşıyan bir hayvanı kurban etmenin caiz veya kerahetle caiz olduğunu iddia eden bir kimsenin, buradaki yasağın gerçek manası olan haramlıktan çıktığına dair bir delile dayanması icab eder. Fakat bir önceki hadis-i şerif, buradaki yasa­ğın haramlık ifade ettiğine dair açık bir beyan teşkil ettiğinden aksine bir delil bulmanın imkansız olduğu aşikârdır.[79]

 1. …Ali (r.a)’den demiştir ki:

Resûlullah (s.a) bize (kurbanlık hayvanın seçiminde) göze ve ku­lağa dikkat etmemizi, avrâ (tekgözlü), mukabele, müdabere, harka,

şarka, denilen hayvanlardan) kesmememizi emr etti. (bu hadisin ravi-lerinden) Züheyr dedi ki: Ben Ebû îshak’a:

(Süreyh) b. Numan, hz. Ali’den naklen kurban edilmesi caiz ol­mayan hayvanları sayarken onlarla birlikte) boynuzu kırığı da zikret­ti mi? diye sordum da,

Hayır cevabını verdi.

Züheyr, sözlerine devam ederek) dedi ki: (Ebû îshak’a:)

Mukabele nedir dedim.

Kulağının (ön) tarafı kesik olandır dedi.

Mudâbere nedir? dedim.

Kulağının (arka) tarafı kesik olandır, dedi.

Şarka nedir? diye sordum,

Kulağı (uzunlamasına) delinmiş olandır. Cevabını verdi.

Harka nedir, dedim.

Kulağı enine delinmiş olandır, karşılığını verdi.[80]

Açıklama

Bu hadis-i şerifte tek gözlü kulağının ön kısmındanbirazı kesilip bırakılan hayvanla kulağının arkası aynışekilde kesilip de koparılmadan bırakılan, kulağı uzunlamasına yarılıp ikiyeayrılan ve bir alâmet teşkil etmesi için kulağı yuvarlak şekilde delinmiş olan,hayvanları kurban etmenin yasaklanmış olduğu ifâde edilmektedir.

Zahirîler, bu hadisin zahirine sarılarak sözü geçen hayvanların kurban etmenin caiz olmayacağını söylemişlerdir, Şafiî âlimlerinden bazılarının gö­rüşü de budur.

Cumhur ulemaya göre; hadis-i şerifteki yasağın hükmü haramlık için değil kerahet-i tenzih iv ye içindir. Çünkü bu ayıplardan salim olan bir hay­vanı bulmak çok güçtür ve hemen hemen imkansız gibidir. Oysa yüce Allah Kur’an-ı Kerim’inde. “Allah sizi seçti ve dinde size bîr güçlük yiikle-medi…”[81] buyurmuştur.

İbn Hazm’a göre: Kulağında biraz eksiklik bulunan yahut ta kesiklik veya delik bulunan bir hayvan, kurban edilmediği gibi bir veya iki gözünde bir kusur bulunan hayvanla, kuyruğunda kesiklik bulunan bir hayvanda kur­ban edilmeye elverişli değildir. Bu kusurların dışında kalan boynuzu kırık-Ön dişleri dökülmüş olmak, hayaları buruk olmak gibi, kusurlardan biriyle kusurlu olan hayvanlar; kurban edilmeye elverişlidirler.[82]

Hattâbî, bu mevzudaki görüşlerini şöyle özetliyor: Âlimler bir hayva­nın kurban edilmesine engel teşkil eden ayıpların miktarı üzerinde ihtilafa düştüler. Söyle ki:

 1. İmam Malik’e göre, kulakta bulunan yarıklar ve kesiklik az ise hay­vanın kurban edilmesine bir engel değildir.

Maliki âlimleri sözü geçen bu azlığı üçtebir çokluğu da üçtebirden faz­lalıkla takdir etmişlerdir. Kulağının üçtebiri kesilen veya yarılan bir hayvanı kurban etmenin caiz olacağım, fakat kulağının üçtebirden fazlası kesilmiş ya da yarılmış olan bir hayvanı kurban etmenin caiz olmayacağını söylemiş­lerdir.

 1. Rey taraftarlarına göre; kulağının yandan fazlası sağlam kalan bir hayvanı kurban etmekte bir sakınca yoktur.
 2. Şafiîlere göre; doğuştan kulağı olmayan boynuzunun kılıfı veya tü­mü kırılan, kulağı uzunlamasına yarık yada yuvarlak bir şekilde delik olan bir hayvanı kurban etmek mekruhtur. Böyle bir hayvanı kurban etmek ke­rahetle caizdir.

Şafiî âlimlerinden İmam Nevevî, kulağı önden veya arkadan kesilip ko­parılmadan bırakılan bir hayvanı kurban etmenin hükmünün de böyle oldu­ğunu söylemiştir.[83]

 1. Han belilere göre, kulağının yarıdan azı kesilen veya delinen bir hay­vanı kurban etmek mekruhtur. Kulağında eksiklik veya yarıklık daha fazla olan bir hayvanı kurban etmek caiz değildir.[84]

Hanefî alimlerine göre; kurbanlık hayvanının aşağıdaki ayıplardan sa­lim olması gerekir:

“Körlük, bir gözlülük, dişsizlik, kulaksızlık, mezbahaya yürüyemeyecek kadar topallık veya hastalık, kemiklerinde ilik kalmamış derecede zayıf­lık, kulağının veya kuyruğunun çoğunun kopuk olması meme başlarının ko­puk bulunması, işte bunlardan biriyle ayıplanmış olan hayvan kurban olmaz.[85]

 1. …Hz. Ali’den demiştir ki:

Hz. Peygamber (s.a) kulağının kesik veyahutta boynuzunun ek­serisi kırık olan (bir hayvan)ı kurban etmeyi yasaklamıştır.

Ebû Dâvûd der ki (bu hadisin ravilerinden olan Cürey) Cürey Südûsî-i BasrVdir. Katade’den başka bir kimse ondan hadis rivayet etmemiştir.[86]

Açıklama

Metinde geçen adba kelimesi kulağının ekserisi kesik ve boynuzunun ekserisi kırık manalarına gelir. Bu iki manada da kullanılmaktadır bununla beraber daha ziyade boynuzunun ekserisi kesik” anlamında kullanılır.

Musannif Ebû Dâvûd Cüreyy es-Sünûsî’den Katade’den başka rivayet eden bir râvinin bulunmadığını söylemişse de, aslında ondan Yunus b. Ebî İshak Asım b. Ebu Nücûd gibi tanınmış raviler rivayet etmişlerdir. Ancak Musannif merhum bu rivayetleri görmediği için, böyle yazmıştır.

El-İclî’ye göre; Cürey, tabiinden güvenilir bir ravidir. İbn Hibban da onu güvenilir ravilerden saymıştır. Ebû Hatem, onun hadislerinin delil olma niteliğinden uzak olduğunu, İbn Medeni’de onun kimliği meçhul bir ravi ol­duğunu söylemiştir.[87]

Bazı Hükümler

 1. Kulağının tamamı veya yarıdan fazlası kesilmiş olanhayvan kurban edilemez. Bunda ittifak vardır.
 2. Boynuzunun tümü yahutta yarıdan fazlası kesilmiş olan hayvan kur­ban edilemez. Nehaî ile İmam Ebû Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Ah-med bu görüştedirler.

İmam Ebû Hanife’ye göre; boynuzu kırık hayvan kurban etmekte hiç­bir sakınca yoktur. Hayvanın boynuzundaki kırıklık etine zarar vermiyorsa İmam Şafiî’ye göre de boynuzu kırık bir hayvanı kurban etmenin bir sakın­cası yoktur.

İmam Malik’e göre; boynuzu kırık bir hayvanın eğer bu kırıklıktan do­layı henüz kanı kesilmemışse o hayvan kurban edilemez. Fakat kanı kesil-mişse kurban edilmesinde bir sakınca yoktur.

KHanbelîlere göre; doğuştan kulağı hiç olmayan hayvanla doğuştan ku­lakları küçük olan bir hayvan, kesmekte bir sakınca olmadığı gibi, kuyruk­suz bir hayvanı kurban etmekte bir sakınca yoktur. Bu mevzuda, hayvanın doğuştan kuyruksuzla, kuyruğunun sonradan kesilmiş olması arasında bir fark yoktur. el-Leys’e göre kuyruğu bir kabzadan daha kısa olan bir hayva­nı kurban etmek caiz değildir.[88]

 1. …Katade’den demiştir ki: Said b. el-Müseyyeb’e

Adab nedir diye sordum da -(kulağının ya da boynuzunun) yarı (sı veya) daha fazla(sı kesik olandır)- diye cevap verdi.[89]

Açıklama

Bu hadis-i şerîf, kulağının yandan azı kesilmiş olan bir hayvanı kurban etmenin caiz olduğunu söyleyen İmam Ebû Hanife (r.a)’nin delilidir. İmam Şafiî bu mevzuda 2804 numaralı hadisin zahi­rine sarılarak kulağının bir kısmı kesik olan bir hayvanın kurban edilmeye­ceğini söyler. Ebu Hanife boynuzunun yarıdan azı kırılan bir hayvanı kurban etmenin caiz olacağını boynuzunun yarısı veya daha fazlası kırılan bir hay­vanı kurban etmenin, caiz olmadığını söyleyerek mevzumuzu teşkil eden bu hadis-i şerifle 2804 numaralı hadis-i şerifin arasını te’Iif etmiştir.

İmamı bu görüşünden dolayı hiç bir delile dayanmadığı iddiasıyla ten-kid edenlerin, aslında kendilerinin bu mevzudaki delillerden haberdar olma­dıkları son derece açıktır.[90]

6-7. (Bir) Deve Ve Sığır (Kurban Olarak) Kaç Kişiye Yeter!

 1. …Câbir b. Abdullah’dan rivayet olunmuştur ki: Biz Resûlüllah (s.a.) zamanında temettü’ haccı yapar ve ortakla­şa yedi (kişi) ye bir sığır ve (yine) yedi kişiye bir deve kurban ederdik.[91]

Açıklama

Temettü’ Haccı: Hac ile umreyi ayrı ayrı iki ihramla yapmaktır.Bir hac mevsminde hem hac hem de umre yapmaya muvaffak olan bir kimseye bu muvaffakiyetinin bir şükrü olmak üzere kurban kesmek vâcib olur.

Konumuzla ilgili bu hadis-i şerifte, Hz. Peygamber (s.a.)’in Devr-i saa­detinde temettü haccından sonra deve ile sığırın yedişer kişi arasında ortak­laşa kurban edildiği ifade edilmektedir.

Aslında bu hadisin yeri, hac bölümü olmakla beraber bir sığırın veya bir devenin yedi kişi arasında ortaklaşa kurban edilebileceğini ifade etmesi cihetiyle musannif Ebû Dâvûd (r.a.) bu hadisi mevzumuzu teşkil eden bâbla ilgili görerek buyara yerleştirmiştir.

Kurban bayramında, Mina’da şükür kurbanı (hedy) olarak kesi­len bir deve yahut da bir sığırın kaç kişiye yeteceği mevzuunda ihti­lâf vardır, Âlimlerin bu husustaki görüşlerini şu şekilde özetlemek mümkündür.

 1. Hedy kurbanında ortaklık caizdir. Ancak mes’ele ulema arasında ih­tilaflıdır. İmam Şafiî, İmam Ahmed ve Cumhur ulemaya göre; hedy kurba­nı vâcib olsun, nafile olsun kesenlerin ister hepsi ibadet niyetiyle olsun yahut bazıları et için iştirak etsin müştereken kesilebilir. Delilleri bu hadislerdir.

Dâvud-u Zahirî ile Malikîlerden bazıların göre, ortaklık ancak nafile ola­rak kesilen kurbanda caizdir. Vâcib kurbanda bu caiz değildir. İmam Ma­lik, hedy kurbanında mutlak süratte ortaklık caiz olmadığına kaaildir.

İmam Azam’a göre, ortaklaşa kurban kesenlerin hepsi ibadete niyet et­mek şartıyla, caizdir. İçlerinden bazıları et için keserse, ortaklık caiz değil­dir.

Koyunu ortak kesmek âlimlerden hiçbirine göre caiz değildir.

 1. Deve ile sığır yedi kişiye kâfidir. Bunlardan her biri yedi koyun yeri­ni tutar.[92]
 2. Said b. el-Müseyyeb ile İshak b. Kahuye ve İbn Huzeyme ise “her ne kadar Mina’da şükür kurbanı olarak kesilen bir deve veya bir sığır yedi kişiye yetmek hususunda eşit iseler de uhdiye kurbanı olarak kesildikleri za­man farklıdır. Uhdiye kurbanı olarak kesildikleri zaman bir sığır yedi kişiye yettiği halde bir deve on kişiye yeter” derler. Bu görüşlerini delil olarak da “biz bir yolculukta Resûlüllah (s.a.)’in beraberinde idik. Kurban bayramı günü geldi. Devede on kişi sığırda ise yedi kişi ortaklaştık.[93] mealindeki hadis-i şerifi göstermişlerdir.

Bu görüşte olanlara göre devenin de sığır gibi sadece yedi kişi arasında kesilebileceğini ifade eden ve mevzumuzu teşkil eden hadis-i şerif, Mina’da kesilen hedy kurbanıyla ilgilidir. Uhdiye kurbanı ile ilgili değildir.

Her ne kadar Tekmile yazan da bu görüşü tercih etmişse de aslında bun­ların delilini teşkil eden mealini sunmuş olduğumuz hadis-i şerif, Buharî ve Müslim’in Câbir’den rivayet ettikleri “Resûlüllah (s.a.) bedene sayılan sığır ve develeri yedişer kişilik grublar halinde ortaklaşa kesmemizi emretti”[94] me­alindeki hadis-i şerifle “Peygamber (s.a) ile birlikte yaptığımız hac ve umre­de her yedi kişi bir deveye ortak olduk. Bunun üzerine birisi kalkıp Cabir’e:

Devede olduğu gibi sığırda da ortaklık sahih midir? diye sordu.

Câbir de:

O ancak develerden sayılır. Cevabını verdi.[95] mealindeki hadis-i şerife aykırıdır. Çünkü bu hadis-i şeriflerde deve ile sığır cinsinin bedene sayıldık­ları ve aynı sınıfa girdikleri ifâde edilmektedir. Bu ise, iki cins arasında hiç­bir fark olmadığı anlamına gelir. Cumhur ulemanın görüşü budur.

Hanefi âlimlerinden el-Kâsanî bu mevzuda şöyle diyor:

“Bize göre haberlerin zahiri manaları arasında bir çelişki görüldüğü za­man ihtiyatlı olan habere sarılmak icâb eder. Burada madem ki bir devenin kurban olarak yedi kişiye yeteceğinde ittifak, on kişiye yeteceği hususunda da ihtilâf vardı. O halde devenin yedi kişiye yeteceğini ifade eden haberlere sarılmak ihtiyata daha uygundur.”[96]

 1. …Câbir b. Abdillah’dan,

Peygamber (s.a.) “Sığır ve deve(nin) yedi(kişi) ye (kurban edil­mesi caiz) dir.” Buyurmuştur.[97]

Açıklama

Bir önceki hadîs-i Şerîf üzerinde yapmış olduğumuz açıklama bu hadis için de geçerli olduğundan aynı mevzuyu burada tekrarlamaya lüzum görmüyoruz.[98]

 1. …Câbir b. Abdullah’dan demiştir ki:

(Hudeybiye sulhu yapıldığı gün) Hudeybiye’de Resulüllah (sa.) ile birlikte yedi kişi için bir deve, (yine) yedi kişi için bir sığır kurban ettik.[99]

Açıklama

Hudeybiye barışı, hicretin altıncı senesinde müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında, Mekke yakınlarındaki Hudeybiye denilen yerde yapılmıştır. O sene Fahr-i Kâinat Efendimiz umre yap­mak niyetiyle Zilkade ayında 1500 kadar ashabıyla Mekke’ye müteveccihen yola çıkmıştır. Kendilerini Mekke müşrikleri Hudeybiye’de karşılayarak Mek­ke’ye girmelerine engel oldular. Neticede iki taraf arasında bir barış anlaş­ması imzalandı. Müslümanlar yurtlarına dönmek üzere kurbanlarını keserek ihramlarından çıktılar. O sırada “Onlar öyle kimselerdir ki inkâr ettiler, sizi mecsid-i Haram (ı ziyaret) ten ve bekletilen kurbanları yerlerine varmaktan alakoydular.”[100] mealindeki âyeti kerime nazil oldu.

Abdullah İbn Ömer bu hâdiseyi şöyle anlatır:

“Peygamber (s.a.) umre yapmak üzere (Mekke’ye müteveccihen yola) çıktı. Fakat Kureyş kâfirleri, önüne çıkıp buna engel oldular. Bunun üzeri­ne Hz. Peygamber Hudeybiye’de kurbanım kesip başını tıraş etti. Ve onlar­la umreyi (bu sene bırakıp) gelecek sene yapmak üzere müslümanlar üzerinde kılıçtan başka hiçbir silâh bulunmamak ve Mekke’de ve Mekkeli müşrikle­rin uygun göreceği bir süreden fazla kalmamak üzere bir barış yaptı. Bu an­laşmaya uygun olarak gelecek sene (sahabiyle birlikte) umre yaptı.

Mekkelilerle yaptığı anlaşmaya uygun olarak Mekke’ye silahsız girdi. Orada üç gün kaldı ve Mekkelilerin isteğine uyarak üç gün sonra Mekke’yi terketti”[101]

Mevzumuzu teşkil eden bu hadis-i şerîf, devenin de sığır gibi hedy ola­rak kesildiğinde de uhdiye olarak kesildiğinde de ancak yedi kişiye yetebile­ceğini söyleyen cumhuru ulemanın delilidir. Fıkıh âlimlerinin bu mevzudaki görüşlerini 2807 numaralı hadisin şerhinde açıklamış olduğumuzdan burada tekrara lüzum görmüyoruz.[102]

7-8 Bir Koyun Birden Fazla Kişi İçin Kurban Edilebilir Mi?

 1. …Câbir b. Abdillah’dan demiştir ki:

Ben ResÛlüllah’la birlikte kurban bayramında namazgâhda bu­lundum. Hutbeyi bitirince minberinden indi. Bir koç getirildi. Resûlullah (s.a.) de o koçu “bismillah vallahü ekber hazâ annî ve ammen lem yüdahhi min ümmeti: “Allah’ın adıyla (başlıyorum) Allah büyüktür şu (koç) benim için ümmetimden kurban kes(e) meyeh kimseler içindir” diyerek kesti.[103]

Açıklama

Resul-ü Zişan Efendimiz bayram hutbelerini bazan ayak üstünde ve düz yerde, bazan da deve üzerinde irad ederdi.[104] Nitekim 1141 numaralı hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz’in fıtır bayramı hutbesini okuduğu anlatılırken -minber sözü geçmemektedir. Fakat mevzu-muzu teşkil eden bu hadis-i şerifte geçen “hutbeyi bitirince minberinden indi” cümlesi, Resulü Ekrem’in kurban bayramı hutbesini minber üzerinde oku­duğunu ifade etmektedir.

Hafız îbn Hacer de Buharînin rivayet ettiği “Resûlullah (s.a.) hutbeyi bitirince indi”[105] mealindeki cümlede geçen indi kelimesini açıklarken “as­lında Hz. Peygamber’in sözkonusu hutbeyi minber üzerinde değil yerde oku­duğunu ve Ebû Said hadisinde [106] de bu gerçeğin açıkça ifade edildiğini” söylüyor. Ravinin buradaki nezele fiilini hakiki manası olan yüksek bir yer­den aşağı inmek anlamında değil de “bir yerden diğer bir yere intikal etti” anlamında kullanmış olması gerektiğini vurguluyor.[107]

Bezi yazarı, mevzumuzu teşkil eden hadis-i şerifte minber kelimesinin açıkça zikredilmiş olmasının Hafız İbn Hacer’in bu izahını geçersiz kıldığı­na dikkati çekerek burada geçen minberin, bugünkü manada bir minber an­lamında kullanılmış olması gerektiğini, meseleyi başka türlü halletmenin imkânsız olduğunu ve mevzumuzu teşkil eden hadisin sıhhat yönünden bu mevzudaki diğer hadislerden daha sağlam olduğu isbatlanabildiği takdir­de, Hz. Peygamber’in bayram hutbelerini; bazan minber üzerinde okudu­ğunu kabul etmek gerektiğini söylüyor.[108]

Bazı Hükümler

 1. Mâli gücü olmadığı için kurban kesmeye gücü yetmeyen musluman bir kimse kurban sevabından mah­rum kalmaz. O da aynen kurban kesmiş gibi sevaba erişir. Çünkü Fahr-i Kâ­inat Efendimiz, sağlığında ümmetinden fakir olup kurban kesmeyenlerin tümü için kurban kesmiştir.
 2. Kurban sahibinin kurbanını bizzat kendi eliyle kesmesi, keserken “bismillahi vellahü ekber” demesi ve kurbanın kimin için kesildiğini diliyle söylemesi müstehabtır. Şayet kendisi kurban kesmeyi beceremiyorsa becere­bilen birine kestirmesi, kesim anında kendinin de kurbanın başında hazır bu­lunması menduptur. Nitekim 2794 numaralı hadis-i şerifin açıklamasında bu mevzu açıklanmıştı.

Hanefi âlimlerine göre, kurban sahibinin isteği olmadan kurbanı ehl-i kitaptan bir kimsenin kesmesi mekruhtur. Fakat kurban sahibinin isteği ile kesmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Çünkü kurban kesmekte Allah’a yaklaşma vardır. Kitab ehli ise her ne kadar kurban kesmeye ehil ise de Al­lah’a yaklaşmaya ehil değildir. Kurban sahibinin ona kurban kesmesini em-reimesiyle, kurban sahibi adına bu yaklaşma gerçekleşmiş olur.

İmam Ahmed’le İmam Şafiî’ye göre; kurban sahibi istemiş bile olsa, kitab ehlinin kesmesi mekruhtur. Fakat Allah’a yaklaşmak maksadıyla ke­silen kurbanların dışında, herhangi bir hayvanı et temin etmek niyetiyle, bir kitab ehlinin kesmesinde hiç bir sakınca olmadığı hususunda ittifak vardır. Bu mevzuda şâfiî âlimlerinden imam Nevevî şunları söylüyor:

Kurbanını başkasına kesdirmek durumunda kalan bir kimse için efdal olan avcılık, kurban kesme ve kurban meselelerini iyi bilen bir kimseyi vekil tayin etmesidir. Bu gibi kimseler, kurban kesmenin şartlarını, sünnetlerini ve diğer fıkhî inceliklerini başkalarından daha iyi bilirler. Bu mevzuda put­peresti, mecûsiyi ve mürtedi vekil tayin etmek caiz değildir. Aslında bir ki­tabîyi veya bir kadını yahut da bir çocuğu bu meselede vekil tayin etmek te caizdir. Fakat bizim fakihlerimiz, çocuğun vekil tayin edilmesini mekruh gör­müşlerdir. Hayızlı bir kadının vekil tayin edilmesinde iki görüş vardır. Bu iki görüşten en doğru olanı hayızlı kadını vekil tayin etmekte bir kerahet ol­madığı görüşüdür. Çünkü bunu yasaklayan hiçbir nas yoktur. Hayızlı bir kadını vekil tayin etmek, bir çocuğu vekil tayin etmekten daha iyidir. Bir çocuğu vekil tayin etmek bir ehl-i kitabı vekil tayin etmekden daha iyidir.

Âlimlerimiz, bir müslümanı vekil yapmamın caiz olduğu hususunda it­tifak etmişlerdir. Kitab ehlinden birini vekil yapma meselesine gelince; bi­zim âlimlerimize ve cumhur ulemaya göre, bu caizdir. Bu vekilin kurban kesmesi kerahet-i tenzihiyye ile sahih olur. Çünkü ehl-i kitap hayvanı kes­meye ehildir.

İmam Mâlik’e göre; ehl-i kitabın kestiği kurban kurban olmaktan çıkar et hayvanı haline dönüşür.[109]

 1. Bir koyun kurban etmek, tüm ev halkı için yeterlidir. İmam Mâlik, el-Leys, Şafiî, el-Evzâî, İmam Ahmed ve İshak (r.a.) mevzumuzu teşkil eden bu hadisin zahirine ve “Peygamber (s.a) hayatta iken adam kendisi ve ev halkı için bir davarı bayramda kurban ederdi, (ve ondan) yerlerdi, yedirirlerdi. (O devirden) sonra halk (çok sayıda kurban kesmekle) iftihar etmeye başladı. Nihayet durum gördüğün hale dönüştü”[110] hadisine sarılarak aile re­isinin bir kurban kesmesinin tüm aile fertlerine yeteceğini söylemişlerdir.

Daha önce tercümesini sunduğumuz 2788 numaralı hadis-i şerifle, Ab­dullah b. Hişam’dan rivayet edilen “Peygamber (s.a) tüm ev halkı için sadece bir koyun kurban ederdi”[111] mealindeki hadis-i şerif bu görüşte olan âlim­lerin delil ler in dendir.

Hanefi âlimleriyle îmarh Sevrî’ye göre, bir koyun kurban olarak ev hal­kından sadece bir kişiye yetebilir. Bu bakımdan ev halkından dinen zengin sayılan her ferdin ayrı ayrı kurban kesmeleri icab eder.

Hanefî âlimleri bu hükme, udhiyyeyi hedye kıyas ederek varmışlardır. Hanefilerin bu tutumu: “Mevrid-i nasda içtihada mesağ yoktur.”[112] esasına aykırı olduğu gerekçesiyle tenkid edilmiştir.

Hanefî âlimleri; bu meselede takib ettikleri usulü şöyle açıklıyorlar:

“Uhdiyede esas olan kan akıtmaktır. Kan akıtmak ise tecezzi kabul et­mez. Kıyasla verilen mantıkî sonuç budur. Fakat deve ile sığır cinslerinin te­cezzi kabul ettiği ve dolayısıyle bir devenin ya da sığırın yedi kişi tarafından ortaklaşa kesilebileceği kıyasa aykırı olarak nassla sabit olmuştur. Fakat Davar cinsi hakkında böyle bir nass sabit olmadığından, koyun hakkında mantıkî hükümler bakîdir. Bu sebeple bir koyun sadece bir kişi için kurban olmaya yeterlidir. Bir ailenin tüm fertleri için yeterli değildir. Bir ailenin tüm fertleri için bir koyun kurban etmenin caiz olduğunu ifade eden hadislerle ifade edil­mek istenen mana bu kurbanın, ailenin diğer fertlerinden kurban kesme mü­kellefiyetini düşürebileceği değil, sadece onun sevabına aile fertlerini ortak kılmanın caiz olduğudur. İmam Tahavî “Hz. Peygamber’in Kendisi ve aile efradı adına birer koyun kurban etmekle yetindiğini ifade eden hadisler ya kendine mahsus özel hadislerdir, yahutta neshedilmişlerdir” demişse de onun nesh hakkındaki görüşü tenkid edilmiştir. Fakat ümmetinin kurban kesemeyen fertleri adına bir tek kurban kesmesinin kendisine mahsus özel bir durum olduğu kabul edilmiştir.

Bu mevzuya 2795 nolu hadisin şerhinde de temas ettiğimizden kıymetli okuyucularımıza, oraya da müracaat etmelerini tavsiye ederiz.[113]

8-9. Devlet Başkanı Kurbanını Bayram Namazı Kıldığı Yerde Keser

 1. …İbn Ömer’den rivayet olunduğuna göre; Peygamber (s.a.) kurbanlığını bayram namazı kılınan yerde keserdi. (Nafî’den rivayet olunduğuna göre) İbn Ömer (r.a) kendisi de böyle yaparmış.[114]

Açıklama

Bu hadis-i şerif kurbanı, bayram namazının kılındığı yerde kesmenin müstehab olduğuna delalet etmektedir. Bunun hikmeti, fakir fukara kurbanın kesildiğini rahatça görüp etinden hisselerine düşeni almalarını sağlamaktır.

İbn Battal (r.a.) bu mevzuda şunları söylüyor: “İmam Malik (r.a.)*e göre, kurbanı bayram namazının kılındığı yerde kesmek, özellikle devlet baş­kanı için bir sünnet-i müekkededir.

İbn VehbMn rivayetine göre; İmam Malik (r.a.) bu mevzuda şöyle bu­yurmuştur: “Devlet başkanından önce herhangi bir kimsenin kurban kes­mesini önlemek için devlet reisinin kurbanını bayram namazının kılındığı yerde kesmesi sünnettir. Devlet reisi, kurbanını kendi evinde keserse, halkın kur­banlarını ondan önce kesmeleri tehlikesi vardır. Devlet reisi kurbanını kes­medikçe kurban kesme vakti girmiş olmayacağından, devlet reisinin kurbanından önce kesilen kurbanlar batıl olur” Mülehheb; îmam Malik’İn bu sözlerine ilaveten şunları söylüyor: “Halkın kesinlikle devlet reisinden sonra kesmelerini ve kurbanın nasıl kesileceğini bizzat devlet reisinden görerek öğ­renmelerini sağlamak için devlet reisinin kurbanını musallada kesmesi sün­net kılınmıştır.” Malikî mezhebinin bu mevzuda meşhur olan görüşü budur. Yine Malikî’lere göre tebeadan kurban kesmekle mükellef olan her müslü-manın, kurbanını musallada kesmesi menduptur. Devlet reisinin musallada kesmesi sünnet-i müekkede, musallanın dışında bir yerde kesmesi ise mek­ruhtur. Cumhur ulemânın görüşü de budur.

Şafiî ulemasından İmam-Nevevî, bu mevzudaki görüşlerini şöyle ifâde ediyor: “Efdal olan kişinin kurbanını kendi evinde aile efradının gözü önünde kesmesidir. İmam Maverdî, devlet reisinin musallada tüm müslümanlar için devlet hazinesinden bir deve ya da sığır, kurban etmesini bunu bulamazsa yine beytülmaldan kendi hesabına bir koyun kurban etmesinin daha isabetli olacağını söylemiş, devlet reisi kurbanını kendi malından veya kesesinden kestiği takdirde istediği yerde kesebileceğini ifade etmiştir. Yine İmam Ma-verdî’nin açıklamasına göre kurban sahibi kurbanını bulunduğu beldede ke­ser. Bu bakımdan yolcuların kurbanlarını bulundukları yerlerde kesmeleri gerekir.

Hanefî âlimlerine göre kişinin kurbanını yakın bir yere yahut da kur­ban etine daha muhtaç durumda olan bir yere nakledip orada kesmesi kera-hetsiz olarak caizdir.[115]

9-10. Kurban Etlerini (Dağıtmayıp Bir Süre) Bekletmenin Hükmü

 1. …Umre bint Abdurrahman’dan demiştir ki: Ben Hz. Aişe’yi (şöyle) derken işittim: “Resûlüllah (s.a.) zama­nında kurban bayramı yaklaştığı bir sırada (yardım toplamak üzere Resulü Ekrem’in huzuruna) çöl halkından bir topluluk geldi. Bunun üzerine Resûlüllah (s.a.) (Ashabına hitaben:)

“(Kendinize) üç günlük (et) bırakınız, gerisini dağıtınız.” bu­yurdu. (Hz. Aişe sözlerine şöyle devam etti:

Bu bayramdan sonraki bayram gelince Resûlüllah (s.a.)’a: **- Ey Allah’ın Resulü (geçen seneki bayramda) halk kurbanla­rından faydalanıyordu. Onların yağını eritiyor ve (derilerinden) su ve süt tulumları yapıyorlardı.” (-bu caiz midir?) diye soruldu Rasûlullah (s.a.) da:

“Bunda ne var? (dedi) yahutta buna benzer birşey söyledi. (Orada

bulunan halk bu defa:)

Ey Allah’ın Rasûlü (geçen sene sen bize) üç gün (lük nafaka)dan fazlası için et toplamayı yasaklamıştın” (Bu yasak bu sene için de ge­çerli midir?) diye sordular Resulüllah (s.a.) de:

“Ben bunu geçen sene size yardım istemek için gelen (bedevi) lerden dolayı yasaklamıştım. (Bu sene ise istediğiniz şekilde) yiyin da­ğıtın, biriktirin.” buyurdu.[116]

Açıklama

Bu hadis-i şerif, “kurban sahibinin kestiği kurbanın etinden üç günlük et ihtiyacından daha fazlasını dağıtmayıp evinde biriktirerek ev halkının istifadesine sunması caizdir.” diyen, cumhur ulema­nın delilidir.

Çünkü hadis-i şerîf, bir sene kurban bayramında fakir fukaranın kur­ban eti toplamak için cemaatler hâlinde Medine’ye akın ettiklerini, onların eli boş dönmemeleri için Rasûlü Zîşân Efendimizin kurban sahiplerinin elle­rinde üç günlük et ihtiyacından fazla et bulundurmalarını yasakladığını, fa­kat bir yıl sonra sözü geçen fakirlerin Medine’ye gelmemesinden dolayı bu yasağı kaldırıp, kurban sahiplerine kurban etlerinden diledikleri kadarını da­ğıtıp diledikleri kadarını da evlerinde biriktirebileceklerini, ifâde etmektedir.[117]

Bazı Hükümler

 1. Peygamberimiz, ümmetine son derece şefkatli idi.Her zaman onların maddi ve manevi ihtiyaçlarını dü­şünür ve bunların te’mini için çabalar ve çareler bulurdu.
 2. Kurban etinden yemek caiz olduğu gibi, onu biriktirip saklamak ve sadaka olarak fakir fukaraya dağıtmak da caizdir. Hadiste geçen yiyiniz, da­ğıtınız, biriktiriniz emirlerinin vücub için değil mubahlık içindir. Cumhur ule­manın görüşü de budur.
 3. İslâmın ilk yıllarında, yürürlükte olan kurban etlerinden üç günlük ihtiyaçtan fazlasını biriktirme yasağı, sonradan yürürlükten kaldırılmıştır. Sahabe ve tabiinin büyük çoğunluğu ile mezheb imamlarının görüşü de budur.

Her ne kadar Hz. Ali’den, İbn Ömer’den bu yasağın yürürlükten kaldı­rılmadığı inancında oldukları rivayet edilmişse de âlimler, İbn Ömer’in bu yasağın neshedilmesiyle ilgili haber kendisine ulaşmamış olduğu için böyle inandığına hükmetmişlerdir.

Zahirîye mezhebi imamlarından İbn Hazm; “İbn Ömer (r.a.) gibi bu yasağın neshedildiğini kabul etmeyen bazı muhaliflerin vefatından sonra, sözü geçen yasağın neshedildiğinde tüm âlimlerin ittifak ettiklerini ve bu hususta

icma vaki olduğunu” söylemiştir.

Cumhur ulemaya göre metinde geçen yeyiniz” emri nedd = mendüp) içindir. Binaenaleyh sahibinin kurban etinden yemesi mendup-tur. Şafiî ulemasından bazısına göre; bu emir vücub ifade ettiğinden kurban sahibinin kurban etinden yemesi farzdır. Nitekim Selef-i salihindeh bazıları­nın görüşü de budur.

İmam Nevevî şöyle diyor: “Bu mevzuda tercihe şayan olan görüş, bu emir mendup içindir. Kurban kesmekten asıl gaye, Allah’a yakınlıktır. On­dan yemek değildir. Bu bakımdan onun etinden yemenin farz olduğu söyle­nemez.”

Sahibinin kurbanın etinden bir kısmını yiyebileceği gibi bir kısmını da­ğıtıp bir kısmını da evinde alakoyabilir. Hadiste, bu hususta belli bir ölçü yoktur. Âlimler, kurban etinden yenebileceği, dağıtılabileceği ve saklanabi­leceği miktarı tesbit ederken ihtilâfa düşmüşlerdir.

Şafiîlere göre; müstehab olan, etin yarıdan fazlasını dağıtmaktır. Fazi­letin en alt derecesi ise üçtebirini dağıtıp, üçtebİrini yemek ve kalan üçtebiri-ni evde saklamaktır. Kurban etlerinin yarısından fazlasını dağıtmak hususunda faziletin dereceleri hakkında Hanbeliler de Şafiîler gibi düşünmektedirler. Delilleri, İbn Abbâs’dan rivayet edilen şu hadis-i şeriftir:

“Peygamber (s.a.) kurban etlerinin üçtebirini ev halkına yedirirdi. Üç­tebirini komşularına kalan üçtebirini de kurban eti istemek için gelenlere dağıtırdı” mealindeki hadis-i şeriftir. Sözü geçen hadisi Ebû Musa el-İsfehânî el-Vezaif isimli eserinde tahric etmiştir.[118]

Mâliki’lere göre kurban sahibinin kurbanın etinden bir kısmını yeyip bir kısmını dağıtıp bir kısmım da evinde biriktirmesi caiz olmakla beraber bu hususta belli bir ölçü veya sınır yoktur.

Hanefilcre göre; efdal olan fakirlere dağıtılacak olan etin kurbanın tüm etinin üçtebirinden az olmamasıdır. Evde biriktirilecek etlerin miktarında belli bir sınır yoktur. Bu mevzuda hanefî fakihlerinden Alaüddin el-Kâsânî, meş­hur eserinde şöyle diyor: “Kurban etini tasadduk etmek, daha faziletli ol­makla beraber, kişinin çoluk çocuğunun çok olup geçiminin dar olması halinde kurban etini olduğu gibi aile fertlerine bırakması daha faziletli olur. Çünkü insanın aile fertlerinin ihtayacım karşılaması, başkasının ihtiyacını karşıla­masından daha önce gelir.”[119]

 1. …Nûbeyşe’den demiştir ki:

Rasûlullâh (s.a.) (şöyle) buyurdu:

“(Etlerin faydasının) size daha çok yaygınlaşması için ben, size kurban etlerini üç günlükten fazla ye(yip üç günlükten fazlasını da bi­riktirmenizi yasakla(mış)tım. Şimdi ise Allah (size) bolluk getirdi, (on­ları istediğiniz gibi) yiyiniz, biriktiriniz ve (müslümanlara dağıtarak) sevap kazanınız. Şunu iyi bilin ki, bu günler yeme, içme, Aziz ve Celil olan Allah (c.c.)’ı anma günleridir.[120]

Açılama

Bu hadis-i şerif, kurban sahibinin kurbanın etinden üç günden fazla yemesi ve üç günlük et ihtiyacından daha fazlasını saklaması ile ilgili yasağın yürürlükten kaldırıldığını söyleyen, cumhur ule­maya delildir.Metinde geçen Ve’tecirü kelimesi ticâret kökünden değil, ecr: sevab kö­künden gelmektedir.[121]

Bazı Hükümler

 1. Kurban sahibinin, kurban etinden üç günlük et ih­tiyâcından fazlasını, evlerinde bırakmalarıyla ilgili ya­sak yürürlükten kaldırılmıştır.
 2. Udhiye ve hedy kurbanlarının etlerini satmak haramdır.
 3. Bu kurbanların derilerini kullanmak caizse de, onları satmak caiz de­ğildir. Mezheb imamlarının ve cumhur ulemanın görüşü de budur. Biz bu meseleyi 1769 nolu hadisin şerhinde ayrıntılı olarak açıklamıştık. İmam Ne-vevî, şöyle diyor: “Bize göre kurbanın derisini veya herhangi bir parçasını satmak caiz değilse de, onları evlerde veya başka yerlerde kendisinden ya­rarlanılabilecek eşya ile değişmek caizdir. Atâ ile İmam Malik ve İmam Ah-med (r. anhum) de bu görüştedirler. Ancak Ebû Sevr, kurbanın derisini satmanın caiz olduğunu söylemiştir.[122]

İmam Şafiî, kurban derisinden istenildiği şekilde faydalanılabileceğini \c ondan ayakkabı, kova, kürk, su kabı ve kalbur gibi eşyalar yapılabilece­ğini söylemiştir.[123] İmam Ebû Hanife ile talebesi İmam Muhammed’e göre; Kurban derisini veya etini satarak onun parasıyla kalbur, elek ve kapkacak gibi demirbaş eşya satınalmak kerahetle caizse de bu parayı dayanabilirle özel­liği olmayan et ve ekmek gibi tüketim eşyası almak caiz değildir. Bu parayı, aile halkının ihtiyaçları için harcamak da caiz değildir. Fakat fukaranın ihti­yaçlarını karşılamak için harcamak kerahetle caizdir.

Hanbelîlere göre; kurbanın eti veya derisinden bir şey asla satılamaz. Bu hususta kurbanın nafile olarak kesilmiş olmasıyla bir vacibi yerine getir­mek için kesilmiş olması arasında da bir fark yoktur.

Ebû Hüreyre’den rivayet olunduğuna göre; Hasan-ı Basrî ile en-Nehâî de kurban derisinin satılarak parasıyla kalbur veya elek gibi bir demirbaş eşyanın satın alınabileceğini söylemişlerdir. Bu görüş İmam Evzâî’den de ri­vayet olunmuştur.

Hz. İbn Ömer de kurban derisini satıp parasını fakirlere vermenin caiz olduğunu söylermiş. Bu görüşü İbn el-MÜnzir, İmam Ahmed ile İshak’dan da rivayet etmiştir.[124]

 1. Bayram günlerinde oruç tutmak haramdır.[125]

10-11. Yolcu Da Kurban Kesebilir

2814… Sevbân’dan demiştir ki:

Rasûlullah (s.a.) (Veda Haccında bir) kurban kesti. Sonra (bana): “Ey Sevban! Şu koyunun etini İslah et” dedi (ben de bu emri yerine getirdim ve) Medine’ye gelinceye kadar kendisine ondan yedir­meye devam ettim.[126]

Açıklama

Metinde geçen Eslih =ıslâh et, cümlesinden maksat eti bir parça kaynatarak sudan çıkarıp güneşte kurutmak suretiyle dayanıklı hale getirmektir.[127]

Bazı Hükümler

 1. Kurban etlerini üç günden fazla saklamak caizdir.
 2. Yolculuğa çıkan bir kimsenin yanına yeten kadar azık alması caizdir. Bu tevekküle mani değildir.
 3. Şer’an yolcu sayılan kimseler de kurban kesmekle mükelleftirler. Cum­hur ulemanın görüşü de budur.

Hanefîlerden en-Nehâî’ye göre; meşakketinden dolayı yolcular kurban kesmekle mükellef tutulmamışlardır. Fakat nafile olarak keserlerse kurban sevabı alırlar.

Bu görüş, Hz. Ali’den de rivayet olunmuştur. Malikîlere göre de şer’an zengin sayılan hür bir müslüman mukim iken de yolcu iken de kurban kes­mekle mükelleftir. Ancak o sene hacda bulunan kimseler bundan müstesna­dırlar.Hanefî âlimlerine göre; bu hadis-i şerifi Hz. Peygamber’in Veda hac­cında kestiğinden bahsedilen kurbanın vâcib olan Udhıya kurbanı olmayıp nafile kesilen bir kurban olduğuna delâlet etmektedir.

Fâide: a. Eğer bir kimse kurban edilebilecek bir hayvan satın alır da onu kurban etmek üzere belirlemeden hayvanda kurban edilmeye engel bir ku­sur görecek olursa, isterse bu hayvanı sahibine iade eder. İsterse iade et­mez ve hayvanın kusurundan dolayı kendisinin uğradığı zararı mal sahibine ödetir. Fakat hayvandaki bu kusur kurban edilmesine engel olmayacak cinsten bir kusur ise, hayvanı kurban eder ve bu kusurdan dolayı uğradığı zararı da mal sahibinden alır.

Eğer bu hayvanı kurban etmek üzere tayin etmiş, ondan sonra da hay­vanda kurban edilmesine engel bir kusur bulunduğunu görmüşse, o zaman hayvanı geri vermekle, ya da geri vermeyip hayvanın kusurundan dolayı ken­disinin uğramış olduğu zararı mal sahibine ödetmek, şıklarından birini ter­cih etme hakkına sahiptir” denilmiştir. Hayvanı elinde tutup uğradığı zararı mal sahibinden geri alması şıkkını tercih etmesi halinde, bazılarına göre; bu tazminat kendisinin olur. Bazılarına göre kendisinin olamaz. Onu tasadduk etmesi gerekir.

Fakat, hayvandaki bu ayıp hayvanın kurban edilmesine engel teşkil et­meyen bir ayıpsa ve satın alan kimse hayvanı kurban olarak belirledikten sonra, bu ayıbın farkına varmışsa, ayıp hayvanın kurban olarak belirlenme­sine engel teşkil etmeyeceğinden, hayvan kurban olarak belirlenmiş sayılır. O kimsenin bunu kurban etmesi üzerine vacib olur. Eğer, bu ayıp hayvanın kurban edilmesine engel teşkil edecek cinstense, hayvanı daha önce kurban olarak belirlemiş olması, nezir hükmünde olduğundan, bu nezrini yerine ge­tirebilmek için onu kesmesi icabeder. Fakat bu onu udhiye kurbanı kesme mükellefiyetinden kurtaramaz. Başka bir kurban kesmesi icab eder.

b. 1- Eğer udhiye kurbanı, kesilmeden önce yavrularsa veya kesildikten sonra karnından diri olarak bir hayvan çıkarsa, bu yavru da kesilir. Kurban olarak annesine yapılan muamele aynen buna da yapılır. Kurban günleri ge­çinceye kadar kesilmeyecek olursa, Hanefîlere göre canlı olarak tasadduk edilir.

Bu yavru kaybolacak veya sahibi kesip yiyecek olursa kıymetini tasad­duk eder.

Onu gelecek seneki kurban bayramına kadar bekletip o sene kurban ede­cek olursa, onu kesilmiş halde tasadduk etmesi gerektiği gibi, onunla birlik­te hayvanın kesilmesinden dolayı kaybolan kıymetini de tasadduk etmesi icabeder. Ayrıca sahibinin kurban borcundan kurtulması için başka bir kur­ban daha kesmesi gerekir. Hanefî âlimlerine göre, müftabih olan görüş budur.

II. Malikîlere göre, kurban kesilmeden önce yavrulayacak ya da kesil­dikten sonra karnından diri olarak bir yavru çıkacak olursa, o yavruyu he­men o anda kesmek ve kurban olarak annesine yapılan işlemi aynen ona da yapmak mendubtur. Fakat, bu yavru o sene kesilmeyip de bekletilecek olur­sa, sahibinin onu kurban olarak kesmesi yeterlidir. İkinci bir hayvanı kes­mesi gerekmez.

III. Şafiîlerle Hanbelîlere göre; eğer hayvan “şu benim kurbanlığımdır” gibi bir sözle veya nezir yoluyla kurbanlık olarak belirlenmiş de hayvan ke­silmeden önce veya sonra canlı bir yavru doğurmuşsa, onu annesiyle birlikte kesmesi kurban olarak annesine yapılan işlemin ona da yapılması icabeder. Tıpkı annesi gibi onu kurban günlerinden önce kesmek caiz olmadığı gibi kurban günlerinden sonra kesmek de caiz değildir.

c. I. Hanefîlere göre, kurbanlık olarak belirlenen bir hayvanın kesilme­den önce yününü kesmek mekruh olduğu gibi, kesildikten sonra kesmek de mekruhtur. Eğer yünü kesilecek olursa tasadduk edilmesi icab eder.

Aynı şekilde kurbanlık bir hayvana binmek üzerine yük yüklemek, ki­raya vermek, sütünden faydalanmak da mekruhtur. Eğer hayvanın memelerine süt dolar da rahatsızlık verirse bakılır; kesim zamanı yakınsa memesine soğuk su serpilerek sütünün çekilip gitmesi sağlanır. Eğer kesim zamanı ya­kın değilse, o zaman hayvanın sütü sağılarak tasadduk edilir.

Yukarıda sayılan yollardan biriyle kurbandan istifade edilerek menfaat sağlanmışsa, bu menfaatle birlikte menfaat te’mini esnasında hayvanın vü­cudundan eksilen kıymette tasadduk edilir. Kurbanlık olarak tayin edilen bir hayvanı, bir başkasıyla değiştirmek de mekruhtur.

II. Mâlikîler’e göre, bir kimse nafile olarak kurban etmek üzere bir hay­van satın alır, satın alırken yününden de faydalanmaya niyyet etmediği hal­de bu hayvanı kurban etmeden önce yününü kesecek olursa, bakılır; hayvanı kesmeden önce aynen eskisi gibi veya ona yakın şekilde tüyleri yerine gele­cek olursa, bunda hiçbir sakınca olmaz. Eğer, bu tüyler yerine gelmeyecek olursa, o zaman mekruhtur. Nezir kurbanına gelince, onun yünlerini kes­mek haramdır. Nezir kurbanı nafile kurbanı gibidir de denilmiştir.

III. Şafiîlerle Hanbelîlere göre, hayvanın tüyünü veya yününü kesmek kendisine yarıyor ve semizleşmesini sağlıyorsa, onları kesmekte bir sakınca yoktur. Ancak kesilen tüylerin ya da yünlerin tasadduk edilmesi gerekir.

Fakat, bunları kesmek hayvana zarar veriyorsa, yahutta onların hayva­nın vücudunda kalması kendisine bir fayda sağlıyorsa, o zaman kesilmeleri caiz değildir.[128]

11-12. Hayvanları Hapsederek Aç Susuz Öldürmek (Ya Da Onları Atış Talimi İçin Hedef Olarak Kullanmak) Yasaklanmış Ve Kurbanlara Merhametli Davranmak Emredilmiştir

 1. …Şeddâd b. Evs’den demiştir ki:

İki şey var ki bunları Resûlüllah (s.a.)’den işittim:

(Birincisi şudur) “Allah herşey hakkında ihsanı emretti,

(İkincisi de şudur:) O halde öldürdüğünüz zaman (bunu) iyi yapınız”

Musannif Ebu Davud der ki: Müslim (b. îbrahim)’in dışındaki (râvi)ler bu cümleyi şu lâfızlarla rivayet ediyorlar, öldürdüğünüz za­man “öldürmeyi iyi yapınız, kestiğiniz zaman da kesmeyi iyi yapı­nız. Her biriniz bıçağını bilesin ve kurbanına acı çektirmesin. “[129]

Açıklama

İhsan kelimesi, lügatte birisi birşeyi güzel yapmak, diğeri de iyilik etmek üzere iki manada kullanılır. Dilimizde ihsan de­yince bu ikinci mana anlaşılır.Bu hadis-i şerifte ihsan “vazifeyi en güzel şekilde yapmak” manasında kullanılmıştır.[130]

Buna göre, hadis-i şerifte, kısas veya had cezalarının asıldan taviz ver­memek şartıyla- suçluya en az acı çektirecek yöntemlerle yerine getirilmesi, ölmüşse ölüsünün organlarının kesilmemesi ve had cezası verilecekse darbe adetlerinin tayin edilen haddi geçmemesi, darbelerin, tayin edilen yerlerin dışındaki yerlere vurulmaması, emredilmektedir. Çünkü bunların hepsi de ihsana aykırıdır.

Ayrıca hadis-i şerifte kurbanların da en iyi şekilde kesilmesi emredil­mektedir. Kurbanı en iyi şekilde kesmek; onu kesileceği yere rahatsız etme­den götürmekle, kesmeden önce su vermekle, yere üzmeden yatırmakla ve keserken yanında başka hayvan bulundurmamakla olur. Hayvanı rahat et-tirmekse, keserken onu yumuşak bir yere yatırmakla, kesimde keskin bıçak kullanmakla, bıçağı hayvana süratlice çalmakla ve hayvanı kesince hemen derisini yüzmeyip soğuğuncaya kadar beklemekle olur. Bu bakımdan, kur­banı keserken zikredilen bu hususlara riâyet etmek müstehabtir.[131]

 1. …Hişam b. Zeyd’den demiştir ki:

(Dedem) Enes (b. Malik)’le birlikte el-Hakem b. Eyyübfun evi­ne) girmiştik. (Dedem Enes) bir tavuğu (hedef olarak) dikip ona atış yapan bir takım gençler yahut çocuklar gördü de: “Resûlüllah (s,a.) hayvanların nişan hedefi olarak kullanılmasını yasakladı.” dedi.[132]

Açıklama

Hz. Enes’in, el-Hakem’in evinde iken gördüğü gençlerin veya çocukların, el-Hakem’in emrinde çalışan bir takım gençler olması veya el-Hakem’in kendi çocukları olması mümkündür.

Sabr: Bir hayvanı bağlayarak atış taliminde hedef olarak kullanmak de­mektir.

Hadis-i şerifte geçen yasak, tahrim ifade ettiğinden atış talimi için her­hangi bir hayvanı hedef olarak kullanmak haramdır. Çünkü bu hayvana iş­kencedir. Hayvana işkence ise, onun telef olmasına sebeb olur. Hayvan telef olunca da eti yenir cinsten ise de, değilse ondan sağlanacak menfaat kaybe­dilmiş olur.[133]

12-13. Kitap Ehlinin Kestiklerini Yemenin Hükmü

 1. …İbn Abbâs’dan demiştir ki:

(Yüce Allah) “Üzerine Allah’ın adı anılmış olanlardan ye-yin…..”[134] “Üzerine Allah’ın adı anılmayanlardan yemeyin”[135] (âyet­lerini indirdi). Bir süre sonra da bunu neshetti. ve (bazı yiyecekleri helâl kılarak) bu (âyetin genel hükmü)nden dışarı çıkardı. (Bu hükmünü bil­dirmek üzere şöyle) buyurdu: “Kendilerine kitap verilmiş olanların ye­meği, size helâldir.. Sizin yemeğiniz de onlara helaldir.”[136]

Açıklama

Yukarıda geçen En’âm sûresinin 118 ve 121. âyetlerinde, ne-tice itibariyle, üzerine Allah ismi anılmadan kesilmiş olan veyahutta kendiliğinden ölen hayvanların etlerini yemek yasaklanmakta ve sadece üzerine Allah ismi anılarak kesilen hayvanların etleri helâl kılın­maktadır.

Yukarıda mealini sunduğumuz En’âm sûresinin (118.) âyet-i kerimesi­nin sebebi nüzulü hakkında Tirmizî şu hadis-i şerifi rivayet etmiştir:

“Bazı kişiler Peygamber (s.a.)’e gelerek:

Ya Rasûlullah, biz (boğazlayıp) öldürdüğümüz hayvanı yiyecek ve Al­lah’ın (eceliyle) öldürdüğü hayvanı yemeyecek miyiz? dediler. Bunun üzeri­ne Allah (c.c): “Allah’ın âyetlerine inanmış kişilerseniz üzerine Allah’ın ismi anıl(arak boğazlan)mış hayvanın etinden yiyiniz, (âyetini) -eğer onlara itaat ederseniz siz de müşrik olursunuz- (cümlesin)e kadar indirdi.”[137]

İmam Tirmizî bu hadisin hasen garip olduğunu söylemişse de, âlimler bu hadisin senedinde bulunan Atâ b. Sâib’in rivayet ettiği hadislerin delil olup olmayacağı konusunda ihtilafa düştüler.

Mevzumuzu teşkil eden hadis-i şerifte, Mâide sûresi 5. âyetinin sözü ge­çen En’âm sûresinin 118. ve 121. âyetlerinin genel hükmünü tahsis ederek kitap ehli olan yahudi ve hrıstiyanların kestikleri hayvan etlerini ve onların yiyeceklerini, bu âyetlerin genel hükmü dışında bırakıp helâl kıldığını ifâde etmektedir. Bu neticeye göre, Tevrat ve İncil’e inanan kimselerin, kestikleri temiz hayvanların etleri, müslümanlara helal kılınmıştır.

İbn Kesîr’in de ifade ettiği gibi, yüce Allah’ın ehl-i kitabın kestiği temiz hayvanları, müslümanlara helal kılması ile, üzerine Allah ismi anılmadan kesilen hayvanların etlerini haram kılması, arasında bir çelişki yoktur.[138] Çün­kü Ehl-i Kitap da hayvanı keserken Allah’ın ismini okuyarak keserler. İbn Cerir Taberi bu mevzuda şöyle diyor: “İlim adamları bu En’âm sûresinin 121. âyetinin hükmünden bir şeyin neshedilip edilmediği mevzuunda ihtilâ­fa düşmüşlerdir. Âlimlerin pek çoğu; bu âyetin hükmünün neshedilmediğini söylemiştir ki, bize göre doğrusu da budur. Çünkü sözkonusu âyet-i kerime muhkemdir. Ve bu âyet-i kerimeyle müslümanlara yasaklanmak istenen, kendi kendine ölen veya putlar adına kurban edilen hayvanların etleridir. Ehl-i ki­tabın kestiği temiz hayvanların etini müslümanlara helal kılan Mâide sûresi­nin 5. âyetinin bu âyetle hiçbir ilgisi yoktur. Binaenaleyh kitap ehlinin kesmiş oldukları ha’yvanların etleri ve onların yiyecekleri müslümanlara helal kılın­mıştır. Çünkü onlar kitap ehlidir. İnandıkları kitabın hükümlerine bağlıdır­lar. Müslümanlar, kesmek istedikleri bir hayvanı Kur’ân-ı Kerim’in hükmüne uygun olarak kesmeye çalıştıkları gibi, onlar da inanmış oldukları semavî kitabın hükmüne göre kesmek isterler. Bu bakımdan onların Allah’ın ismini anarak veya anmayarak kesmiş oldukları hayvanlar müslümanlara helâldir. Ancak, bir kitap ehlinin bile bile, kasıtlı olarak, veya Allah’ın dışında bir kuvvete itaat etmek gayesiyle, Allah’ın ismini anmadan kesmiş olduğu bir hayvanın eti pistir ve haramdır.[139]

Metinde geçen ‘taam’ kelimesiyle kast edilen şeyin ne olduğu, âlimler arasında ihtilaflıdır. Bazılarına göre, bu kelimeyle kasdedilen yiyeceklerdir. Bu görüşe göre kitab ehline helal kılınan yiyecekler bize de helal kılınmıştır. Maliki âlimlerinden İbn el-Arabî bu görüşü tercih etmiştir.

Bazılarına göre de buradaki taamdan maksat, kitab ehli tarafından ke­silen hayvanların etleridir. Hanefî uleması da bu görüşü tercih etmiştir.[140]

Bazı Hükümler

 1. müslümamn besmele ile kesmiş olduğu hayvanın etini yemek caizdir.
 2. Allah’ın ismi anılmadan kesilen hayvanların etini yemek caiz değil­dir. Bu hususta Allah ismini anmanın bile bile terk edilmiş olması ile sehven terk edilmiş olması arasında bir fark yoktur. Hz. İbn Ömer ile Nâfi, Şa’bî ve İbn Şirin bu görüştedirler. Aksini iddia eden diğer mezheb âlimlerinin gö­rüşlerini ve delillerini 2829 numaralı hadisin şerhinde açıklayacağız inşaallah.
 3. Kitap ehli olan yahudî ve hnstiyanların kestiklerini yemek, caizdir. İbn Kesir, meşhur tefsirinde âlimlerin bu mevzuda ittifak ettiklerini söyle­miştir. Âlimlerin pek çoğunun açıklamasına göre; İbn Kesir’in bahsettiği it­tifak, ehl-i kitabın Allah’dan başka birinin ismini anmadan kesmiş oldukları hayvanların etiyle ilgilidir. Allah’ın isminden başka birinin ismini anarak kes­tikleri hayvanların etleri haramdır.

Hanefî âlimlerine göre, kitap ehlinin, Allah’ın isminden başka bir ismi anmadan kestikleri hayvanların etlerini yemek helâldir. Binaenaleyh onla­rın temiz bir hayvanı keserken Allah’ın isminden başka bir ismi andıkları işitilmedikçe, o hayvanı yemek caizdir. Ayrıca, kesilmeden yenen balık gibi hayvanlar her kâfirin elinden alınıp yenilebilir.

Ez-Zührî de bu görüştedir. Hz. Ali’nin de bu görüşte olduğu, rivayet edilmiştir.[141]

İmam Mâlik’e göre; ehl-i kitaptan bir kimsenin, Allah’ın ismiyle başka bir ismi birlikte anarak kestiği hayvanın eti müslümanlara helaldir. Fakat bir müslümanın bu şekilde kestiği hayvanın eti helal değildir. Hayvanı bu şekilde kesen müslüman ayrıca şirke düştüğü için mürted sayılır.

İmam Şafiî’ye göre; Allah’ın isminin dışında meselâ Mesih gibi bir isim anılarak kesilmiş olan hayvanın eti haramdır. Fakat Hz. İsa üzerine salavat getirerek kestikleri hayvanın etini yemek helâldir.

Halimi’nin açıklamasına göre; “her nekadar hrıstiyanlar, Hz. Allah ile birlikte Hz. İsa’yı da ilahlaştırdıkları için küfre girerlerse de Hz. İsa’nın is­mini anarak kestikleri hayvanların etleri murdar olmaz. Onları yemek caiz olur. Çünkü bunlar Hz. İsa’nın ismini anarken Allah’ı kastederler.”[142]

Buraya kadar anlatmaya çalıştığımız ehl-i kitabın kestikleri hayvanla­rın etlerini yemenin caiz olup olmamasıyla ilgili görüşlerin tümü, dinimizce bize helal kılınıp da bir kitap ehli tarafından kesilen hayvanlarla ilgilidir. Di­nimizde yasaklanan bir hayvanı kim keserse kessin onun etinin pis ve haram olduğunu açıklamaya lüzum yoktur.

Ayrıca âlimler, dinimizce bize helal kılınmışken ehl-i kitab tarafından kesilen hayvanların tümünün etlerinin mi, yoksa bir kısmının etlerinin mi, helal olduğu mevzuunda da ihtilâfa düşmüşlerdir.

Hanefî âlimleriyle, İmam Şafiî ve İmam Ahmed’e göre,Yahudî ve Hı­ristiyanların dinimizce helal kılınan hayvanlardan kesmiş oldukları her hay­vanın eti bize temizdir ve helaldir, tstcss bu hayvanlar onlara kendi dinlerince yasaklanmış olsun.

Sözü geçen âlimlerin bu mevzudaki delilleri 4508 nolu hadis-i şeriftir. Çünkü sözü geçen hadis-i şerifte ifade edildiğine göre, Resulü Ekrem kendi­sine takdim edilen kızartılmış bir koyunu yemiş ve onun Yahudi inancına göre pis sayılan iç yağlarının çıkartılıp çıkartılmadığını sormamıştır.

Mâl ikilere göre; kitab ehlinin dinimizce bize helal kılınan hayvanlardan kesmiş oldukları bir hayvanın bize helal olabilmesi o hayvanın kendilerince, onlara da helal kılınmış olması ve bu hayvanı Tevrat’da onlara haram kılın-

Bu ölçüye göre, Malikî âlimlerince bir Yahudi’nin kesmiş olduğu deve, kaz, ördek, deve kuşu, yabanî eşek gibi tırnağı çatal olmayan bir hayvanın eti bize helal değildir. Çünkü bu hayvanların Tevratta Yahudi’lere haram kılınmış olduğu İslâm dinince açıklanmıştır. Binaenaleyh “Yahudilere bü­tün tırnaklı (hayvanlar)ı haram ettik, sığır ve koyunun da yağlarını, onlara haram kıldık, yalnız (hayvanların)) sırtlarının yahut bağırsaklarının taşıdı­ğı, ya da kemiğe kansan yağlarını haram etmedik.”[143] âyet-i kerimesinde Ya­hudilere haram kılınmış olan hayvanlardan birisi, bir Yahudî tarafından kesilecek olursa, bir müslümanın o hayvanı yemesi helal değildir”… kendi­lerine kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin yemeğiniz de onlara helal­dir…”[144] âyet-i kerimesi; onlara helal olmayan bir yiyeceğin bize helâl olmadığına delalet etmektedir.

Fakat delilleri dikkatlice incelendiği zaman, Malikîlerin bu görüşünün yukarıda açıklamış olduğumuz diğer mezheb imamlarının görüşü yanında çok zayıf kaldığı anlaşılır.[145]

 1. …Ibn Abbâs’m “… şeytanlar dostlarına sizinle mücadele et­meleri için fısıldar (telkinde bulunurlar.”[146] âyeti kerimesi hakkında şöyle (söylediği rivayet olunmuştur. Kureyş müşrikleri bu âyet-i kerimede açıklandığı şekilde şeytanlardan duydukları fısıltılara uyarak: Muhammed ashabına: “Allah’ın kestiklerini yemeyiniz, kendi kestiklerinizi yeyiniz.” (diyor) diye dedikodu yapmaya başladılar. Bunun üzerine (Yüce) Allah (kesilirken) “üzerine Allah’ın adı anılmayan (hayvanlar­dan yemeyin.”[147] (âyet-i kerimesini) indirdi.[148]

Açıklama

Metinde sözü geçen şeytanlardan maksat cinlerdir. Onların dostlarından maksat da müşrik olan Kureyşlilere yaklaşarak

“Muhammed, sahabilerine Allah’ın Öldürdüklerini yemeyiniz de kendi elle­rinizle kestiklerinizi yeyin diyor, bu nasıl olur, siz onlarla mücadele edin de onları bu düşünceden vazgeçirin” diye kalplerine vesvese veriyorlardı. Hz. İbn Abbas’ın bildirdiğine göre şeytanların Kureyşlilere verdiği bu vesvese üze­rine, Cenab-ı Hakk yukarıda mealini sunduğumuz En’ârh sûresinin 121. âyet-i kerimesini indirmiştir.

Müfessirlerden bir kısmına göre; metinde geçen şeytan kelimesiyle kas-dedilen şeytanlaşmış olan insanlardır. Dostlarından maksat da onların yan­daşlarıdır. Nitekim şu hadis-i şerif bu gerçeği ifade etmektedir:

“Kureyş müşrikleri (Rumlar’a karşı) İran’la mektuplaştılar. İranlılar da Kureyşle mektuplaştı. İranlılar Kureyş müşriklerine muhakkak ki Muham-med ve ashabı Allah’ın emrine uyduklarını iddia ederek, Allah’ın altın bı­çakla kestiğini (ölü hayvan için bu tabiri kullanıyorlar) yemiyorlar da, kendi kestiklerini yiyorlar- diye bir mektup yazdılar. Kureyşliler de bunu Hz. Mu-hammed’e ve sahabilerine mektupla bildirdiler. Derken Müslümanlardan bir kısmının kafalarına bazı istifhamlar belirmeye başladı. Bunun üzerine “Çünkü bu bir fısktır, doğrusu şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için kendi dostla­rına telkinde bulunurlar.”[149] âyet-i kerimesi indi.[150]

Sözü geçen İslam düşmanları “Muhammed sahabilerine -Allah’ın kes­tiklerini yemeyiniz- diyor” sözleriyle leş size haram kılındı…”[151] âyet-i ke­rimesine, “kendi kestiklerinizi yiyiniz diyor” sözleriyle de “Henüz canlan çıkmadan kestikleriniz hâriç onları yiyebilirsiniz…”[152] âyet-i kerimesine işa­ret ediyorlardı. Fakat yüce Allah En’âm sûresinin 121. âyetini indirerek üze­rine Allah’ın ismi anılmadan kesilen veya kendi kendine ölen hayvanların etlerini yeminin Allah’a isyan olduğunu açıklayarak, inananları bu felaket­ten ve ölü hayvan eti yemek gibi iğrence bir fiili işlemekten korumuştur.[153]

Bazı Hükümler

 1. Haram ve helal hakkında hüküm koymak, ancak

Allah in hakkıdır. Haram ve helalin sınırlarını akıl ta­yin edemez.

 1. Şeytanlar insanların inançlarını sarsmak için onlara sürekli olarak ves­vese verirler.[154]
 2. …İbn Abbas’dan demiştir ki:

Yahudiler Rasûlullah (s.a.)’a gelerek:

Kendi öldürdüklerimizi yiyoruz da Allah’ın öldürdüklerini yemiyoruz. (Bu nasıl olur?) dediler.

Bunun üzerine (Yüce) Allah: “Kesilirken üzerine Allah’ın adı anıl­mayan (hayvan)lardan yemeyin”[155] âyet-i (kerimesi)ni sonuna kadar indirdi.[156]

Açıklama

Metinde geçen “Yahudiler” kelimesi Tirmizî’nin Süneninde”Bazı kişiler” anlamına gelen “nas” şeklinde rivayet edilmiştir. Tirmizi’nin bu rivayetine göre, Rasûlullah’ın huzuruna gelerek “Al­lah’ın öldürdükleri yenmiyor da insanların kestikleri niçin yeniyor?” diye kendilerine mantıklı, gerçekte ise son derece basit bîr soru soran kimseler Yahudiler değil, Medineli bazı müslümanlardır. Nitekim Hafız İbn Kesir.de mevzumuzu teşkil eden bu hadiste geçen “Yahudiler, Rasûlullah (s.a.)’e geldiler” rivayetini tenkid etmiştir ve düşüncelerini şöyle ifade etmiştir:

Bu hadisi İbn Cerir de Muhammed İbn Abdul-Ala, Süfyan îbn Vekî’ kanalıyla İmrân İbn Uyeyne’den rivayet etmiştir. Hadisi, Bezzâr da Muham­med İbn Musa el-Haraşî’den, o da İmran ibn Uyeyne’den rivayet etmiştir.

Ancak bu üç yönden şübhelidir.

İlk olarak, Yahudiler ölü etinin mubah olduğu görüşünde değildirler ki, Hz. Peygamber ile tartışsınlar.

İkinci olarak, bu âyet En’âm sûresindendir ve Mekke’de nazil olmuştur.

Üçüncü olarak bu hadisi Tirmizî Muhammed İbn Musa el-Haraşı ka­nalıyla… Said İbn Cübeyr’den o da İbn Abbas’tan rivayet etmiştir. Ayrıca hadisi Tirmizî de bir grub insan Hz. Peygamber (s.a.)’e geldi… lafzı ile rivayet etmiş ve hasen garib hadis olduğunu söylemiştir. İbn Cerir de bu hadisi çeşitli yollardan rivayet etmiştir ye bu rivayetlerin hiçbirinde de Hz. Peygam-ber’e gelen kimselerin Yahudiler olduğuna dair bir ifade yoktur. Bu bakım­dan Tirmizî’nin rivayeti mevzumuzu teşkil eden Ebû Davud’un rivayetine tercih edilmeye lâyıktır.

Konumuzla ilgili hadis-i şerifte, ölü hayvanla, şer’î usule göre kesilmiş hayvan, arasındaki farka işaret edilmiş ve kendi kendine ölen ya da semavî bir dine mensub olmayan bir kimse tarafından kesilen hayvanın ölü hayvan, semavî bir dine mensub olan bir kimsenin kestiği hayvanın da serî usule gö­re kesilmiş hayvan olduğu ifade edilmektedir. Hattâbî, bir hayvanı keserken “Allah’ı anma” meselesi hakkında şu açıklamayı yapar:

“Bu hadisteki âyet-i kerimede mevzu bahs edilen “Allah’ın ismini anma” dan maksat onu dil iie talaffuz etmek değildir. Binaenaleyh bir hayvanı ke­sen insan, eğer onu Allah’a ve Allah’ın ismine inanarak kesmişse, diliyle Al­lah’ın ismini söylememiş bile olsa, o hayvan serî usule göre kesilmiş sayılır. Hz. İbn Abbas, âyeti böyle tefsir etmiştir…”[157]

13-14. Arapların Cömertlik Yarışını Kazanmak Gayesiyle Kestikleri Develerin Etlerini Yemenin Hükmü

 1. …İbn Abbas’dan demiştir ki:

Rasûlullah (s.a.) arapların (cömertlik gösterisi için düzenledikle­ri) deve kesme yarışında (kesilen hayvanların etlerinde)n yemeyi ya­sakladı.

Ebû Dâvûd der ki: (Bu hadisi rivayet eden) Ebu Reyhane’nin ismi Abdullah b. Matar’dır. Gundur (lakabiyle meşhur olan Muhammed b. Cafer) ise bu hadisi İbn Abbas’da sona eren mevkuf bir senetle ri­vayet etti.[158]

Açıklama

Cahiliyye döneminde arablar, sadece kendilerine cömert dentlmesı için deve kesmede yarışa girerler ve yarışı kazanıncaya kadar kesmeye devam ederler. Bu yarışta en çok deve kesmiş olan kişiyi de “en cömert kişi” olarak ilan ederlerdi.

İslamiyet zuhur edince, Resulü Zişân Efendimiz, meşru bir gaye uğrun­da olmadan sadece gösteriş için kesilen bu develerin etlerini, üzerine Allah ismi anılmadan kesilen hayvanların etine benzeterek onları yemeyi yasakladı.

Hadis âlimlerinden Hattâbî’nin açıklamasına göre, padişahların bir bel­deye gelişini kutlamak gayesiyle onların huzurunda kesilen hayvanların etle­ri de bu kabildendir.

Hanbeli ulemasından İbn Teymiyye Es-Siratü’l-Müstakim isimli eserinde, Hz. Ali zamanında İbn Vasıl isimli bir şairle el-Ferezdak arasında böyle bir deve kesme yarışı olduğunu ve o sıra Kufe’de bulunan Hz. Ali’nin bu yarış­tan haberdar olup hemen Hz. Peygamber’in “el-Beyza” isimli katırına bi­nerek yarışı takibeden halkın karşısına çıktığını ve halka:

“Ey insanlar! Bu hayvanların etlerini yemeyiniz. Çünkü onlar Allah’­ın isminden başka bir isim anılarak kesilmişlerdir.” diye haykırarak onları bu etleri toplamaktan men’ettiğini söylüyor.

Avnü’l-Mabûd yazarının açıklamasına göre; Hz. İbn Abbas’a cömert­lik gösterisi için kesilen develerin etlerini yemenin hükmü sorulunca:

“Ben onların etlerinin Allah’dan başkasının ismiyle kesilmiş hayvan­ların etleri gibi olmasından korkuyorum.” cevabını vermiştir.[159]

14-15. Keskin Taşla Kesilen Hayvanın Etini Yemenin Hükmü

 1. …Râfi b. Hadic’den demiştir ki: (Bir gün) Rasûlullah (s.a.)’ın yanına vardım ve: Ey Allah’ın Rasûlü, yarın düşmanla karşılaşacağız, yanımızda bıçak da yok (bir hayvan kesmek gerekirse onu) keskin taş ile yahutta (uzunlamasına ikiye bölünmüş bir) değneğin (keskin) tarafıyla kese­bilir miyiz?” dedim. Rasûlullah (s.a.) de:

“(Hayvanı tırnak ve diş gibi şeylerin dışında) Kan akıtan şeyler­le kes, yahutta (keserken) elini çabuk tut ve üzerine Allah’ın adını an. (kesme aleti)) tırnak ve diş olmamak şartıyla (kesilen hayvanın etini) yiyiniz. (Şimdi)) size bunu(n sebebini) açıklayacağım: Diş, kemiktir. Tırnağa gelince; (o da)) Habeşlilerin bıçağıdır.” buyurdu.

Halktan bir öncü birlik Rasûlullah’ın önünden geçip süratle git­tiler ve (ileride) bir ganimet ele geçirdiler. Rasûlullah (s.a.) ordunun arkasında bulunuyordu. (Derken öncü askerler acele edip ganimet de­velerinden veya koyunlarından bazılarını kesmişler ve etleri içine koy­dukları) tencereleri yerleştirmişlerdi. Rasûlullah (s.a.) tencerenin yanına varınca, emredip tencereler devrildi. (Ganimet mallarını) as­kerlerin arasında taksim etti. (taksim esnasında on koyunu bir deveye denk saydı. O sırada ordunun develerinden biri kaçmıştı. Yanlarında (onu takibe yarayacak cinsten yeterli sayıda) at da yoktu. Bunun üze­rine (mücahitlerden) bir adam bir ok attı da (bu ok sebebiyle) Allah,

hayvanın canını aldı. Peygamber (s.a.) de:

“Gerçekten bu develerin vahşi hayvanlar gibi bir kaçışı vardır. Onlardan biri size bu şekilde davranacak olursa, siz de ona böyle mu­amele yapınız” buyurdu.[160]

Açıklama

Merve: Beyaz bir taş çeşididir. Bundan bıçak gibi keskin aletler yapılır. Bir görüşe göre de ikisi birbirine vurulduğu zamanateş çıkaran bir nevi çakmak taşıdır.

Müda: Bıçaklar demektir, bıçak anlamına gelen “Midye” kelimesinin çoğuludur.Ibn, tîn’in’ beyanına göre hadise, hicretin sekizinci yılında Huneyn ga­zasında geçmiştir, Zülhuleyfe, Mikaat yeri olan Zülhuleyfe değildir.

Anlaşılıyor ki, Hz. Rafi düşmanla karşılaştıkları vakit hayvan kesmek icab ederse ne ile kesebileceklerini sormuştur. Onlar kılıçlarını sa­dece düşmanlara karşı kullanma düşüncesi içindeydiler. Çünkü ki Uçları hayvan kesmek gibi şeylerde kullanmak, onu bozar, körletir.

Rasûlullah (s.a.)’in Hz. Rafia cevap verirken î’dl mi, yoksa Erin mi dediğini de râvi şek etmiştir.

I’cll: Acele et, demektir. Erin kelimesi de bazılarına göre aşağı yukarı aynı manaya gelir. Fakat bu kelime Erin ve Erni şeklinde de rivayet edilmiştir.

Hattâbî diyor ki: “Bu kelimeyi tesbit için raviler uzun zaman uğraşmış­lardır. Ben bunu lügat âlimlerine sordum. Fakat hiçbirinin kat’î olarak bir şey söylediğini görmedim. Kendime bu işin içinden bir çıkış yolu aradım. Gördüm ki, bu kelime bir kaç veçhe gelebilir: “Hattabi ihtimalli gördüğü vecihleri sıralamış, başkaları da bu kelime üzerinde uzun uzadıya söz etmiş­tir. Bedreddin Aynî bu sözlerin çoğunu sarf kaidelerine muhalif bulmuştur. En kuvvetli vecih erin dir. Biz Tekmile yazarının açıklamasına uyarak bu kelimeyi tırnak ve diş gibi şeylerin dışında kan akıtan bir şeyle kes diye ter­cüme ettik.

Hadisin muhtelif rivayetlerinden anlaşılıyor ki, ashab-ı kiram aç kal­mışlar ve birkaç deve ile koyun ele geçirerek acele kesmişler ve pişirmeye baş­lamışlar, Rasûlu Ekrem (s;a.) ordunun gerisinde bulunuyormuş. Nihayet O da gelerek bu hâli görünce; kaynayan çömlekleri döktürmüş, sonra kesilen her on koyunun yerine bir deve vermiş. Âlimler kaynayan kapların niçin dök-türüldüğünde ihtilaf etmişlerdir. Bazıları hayvanlar ganimet değil, yağma su­retiyle ve hiç bir ihtiyaç yokken alındığı için döktürüldüğünü, bazıları da Peygamber (s.a.)’i geride bırakarak acele ilerledikleri ve düşmanın hilesin­den korunmadıkları için bir ceza olarak yemeklerin döküldüğünü söylemiş­lerdir. Fakat birinci kavle, yani ihtiyaç yokken yağma iddiasına, itiraz olunur. Çünkü Buharî’nin rivayetinde:

“Orduya açlık isabet etti” denilmektedir. Bu hususta Nevevî şunları söy­lemiştir: “Peygamber (s.a.)’in kaynayan çömlekleri döktürmesi İslam mem­leketine ve müşterek ganimet malından yemenin caiz olmadığı yere vardıkları içindir. Çünkü taksim edilmezden önce, ganimet malından yemek ancak düş­man memleketinde mubah olur.”

Çömleklerin devrilmesiyle telefi istenilen yalnız etlerin suyudur. Bu on­lara bir cezadır. Etleri atılmamıştır. Bir yere toplanmak suretiyle ganimet malına katıldığı da nakl olunmamıştır. Bunların yakılarak telef edildiği de rivayet edilmemiştir. Binaenaleyh, ganimete katıldıklarına hamdelidir. Çünkü şeriat mal israfını haram kılmıştır. Hayber vakasındaki çömleklerin devril­mesi buna benzemez. Çünkü onlar şer’an pis sayılan etlerle kaynıyordu. Bun­dan dolayı kaynayan çömleklerin etiyle, suyuyla devrilmesi hatta kırılması emir buyurulmuştu. Buradaki etlerse, hiç şübhesiz temiz ve yenilir cinsten­dir. Bunların telef edilmesi düşünülemez.

Rasûlullah (s.a.), kesilen koyunların yerine, ganimet mallarından on ko­yun mukabilinde bir deve vermiştir. Bundan o develerin iyi olduğu ve bir devenin on koyun kıymetini taşıdığı anlaşılır. Bu mesele kurban babındaki kaideye yani bir devenin yedi koyun yerini tutarak yedi kişi namına kurban edilebilmesine muhalif değildir. Çünkü orta bir devenin kıymeti ekseriyetle yedi koyundur. Buradaki develerse orta değil, iyidirler.[161]

Bazı Hükümler

 1. Ördü, islam memleketine vardığında taksim edilmemış ganimetten yemek caiz değildir.
 2. Koyun, sığır ve deveye kıymet biçmeden taksim caizdir. İmam Malik ile Küfe âlimlerinin ve Ebû Sevrî’nin mezhebleri budur. Yalnız bu hususta rıza şarttır. İmam Şafiî’ye göre, hayvanları, kıymet biçmeden, taksim caiz değildir. Peygamber (s.a.) on koyuna karşılık bir deve vermiştir ki, kıymet biçmenin manası da budur.
 3. Ehlî hayvanlardan vahşileşip kaçan ve tutulamayanı av hükmünde­dir. Av ne suretle kesilmiş, hükmünde sayılırsa bu da öyledir. İmam Azam’-la İmam Şafiî, İmam Ahmed, Müzeni ve Davud-u Zahirî’nin mezhebleri budur. Bu kavi Ali b. Ebi Tâlib, İbn Mesûd, İbn Abbâs ve İbn Ömer (r. anhum) hazeratı ile Tavus, Ata, Şa’bî, Esved b. Yezid, İbrahim Nehaî, Ha­kim , Hammâd ve Sevrî’den rivayet olunmuştur.

İmam Malik, Rabia ve Leys: “Ehlî hayvan ancak kesilmek veya boğaz­lanmak suretiyle yenilir. Çünkü ehlî hayvan ele geçmemekte her ne kadar vahşi gibi olsa da nevi ve hükmünde vahşilere katılmaz. Görülüyor ki, o hay­vanın üzerinde sahibinin mülkü hâla bakidir” demişlerdir. Said b. Müsey-yeb’in kavli de budur. İmam Malik şöyle demiştir: “Bu hadiste o hayvanı okun öldürdüğüne dair bir şey yoktur. Ravi sadece okun onu tutsak ettiğini söylemiştir. Hayvan tutulunca, artık insan gücünün ve kudretinin altına gir­miş olur. Ancak kesmekle yenilir. Bu hususta vahşi ile ehli arasında fark yok­tur. Rasûlullah (s.a.)’in (onu işte böyle yapın buyurmasına gelince biz de bu emir mucibince amel-ediyoruz. Yani evvelâ hayvana silah atıyor ve onu dur­duruyoruz. Sonra ona diri olarak yetişirsek kesiyoruz. Silahtan ölmüşse onu yiyecek miyiz, yemiyecek miyiz? Bu hususta hadiste bir tayin yoktur. Hadis mücmeldir. Binaenaleyh hüccet olmaz.”

 1. Kesmenin şartı, kanın akıtılmasıdır. Kütüb-ü Sitte’nin rivayetlerinde bu hususta hiç bir damar tahsis edilmemiştir. Yalnız İbn Ebi Şeybe’nin, Mu-sannef’inde Râfi b. Hadic’den rivayet edilen bir hadiste Rasûlullah (s.a.)’e kamış ile kesilen hayvanın yenilip yenilmeyeceğini sorduğu, cevaben: “Şah damarını keserse ye” buyurduğu bildirilmektedir. Şübhesiz ki bu kesi­lecek ve boğazlanacak yere mahsustur. Âlimler, hayvan keserken yemek bo­rusu, hava borusu ve iki taraftaki şah damarlarından nelerin kesileceğinde ihtilafa düşmüşlerdir. Leys ile Davud’u Zahirî, Ebû Sevr, Şafiîlerden İbn Mün-zir ve bir rivayette İmam Malik, bunların dördünün de kesilmesinin şart ol­duğunu söylemişlerdir. İmam Şafiî ile meşhur kavline göre İmam Ahmed, sadece yemek borusuyla, hava borusunun kesilmesiyle iktifa etmişlerdir. İmam Malik’e göre nefes borusuyle iki şah damarını kesmek kâfi geldiği gibi İmam Azam’la bir rivayette İmam Ebû Yusuf’a göre, bu dörtten üçünü kesmek kâfidir. Bir rivayete göre İmam Ebû Yusuf nefes borusuyla kalan üç şeyden ikisinin kesilmesini şart koşmuş. Diğer bir rivayette nefes ve yemek borula-rıyla şah damarlarından birini kesmenin kâfi geleceğini söylemiştir. İmam Muhammed dört şeyden her birinin ekserisinin kesilmesini şart koşmuştur.
 2. Hayvan keserken besmele çekmek şarttır. Çünkü Rasûlu Ekrem (s.a.) besmeleyi kesmekle beraber zikretmiş, hayvanın helal olmasını ona bağla­mıştır. Binaenaleyh kesmekle beraber besmele de ikinci şarttır. Hadis-i şe­rif, besmeleyi şart koşmayan Şafiî aleyhine delildir. Ona göre besmeleyi unutarak veya kasten çekmeyen kimsenin kestiği yenir. İmam Ahmed’in bir kavli de budur. İmam Mâlik bu meselede Hanefîlerle beraberdir. Bunlara göre, kasten besmeleye terk edenin kestiği yenmezse de, unutarak terk ede­nin kestiği yenir. İmam Ahmed’in meşhur kavli de budur. Bu kavi İbn Ab-bas, Tavus, Said b. Müseyyeb, Hasen-i Basri, Sevrî, İshak ve Abdurrahman b. Ebî Leyla’dan rivayet olunmuştur.

Kudûrî Şerhinde şöyle denilmektedir: “Unutma hususunda ashab ihti­lâf etmişlerdir. Hz. Ali ile İbn Abbâs unutarak besmeleyi terk ederse hayva-

nın yenileceğini söylemiş. İbn Ömer yenilmeyeceğine kail olmuştur. Unut­ma hususundaki bu ihtilâf kasden terk eden hakkında müttefik olduklarını gösterir.”

 1. Diş ve tırnakla hayvan kesmek caiz değildir. Hadisin zahirine göre, insan ve hayvan tırnağı kesilmiş olsun olmasın, temiz bulunsun, bulunma­sın yine de aynı hükümdedir. Bazıları kemik ismi verilen hiçbirşeyle hay­van kesilmeyeceğini bildirmişlerdir. İbrahim Nehâî ile Hasen b. Salih, Leys, İmam Ahmed, İshak, İmam Ebû Sevr ve Davud-u Zahirî’nin mezhebleri budur.

İmam Azam’la Ebû Yusuf ve Muhammed’e göre yerinden ayrılmamış diş ve kemikle hayvan kesilemezse de yerinden ayrılmış olanlarla kesmek ca­izdir. İmam Malik’den bu hususta bir kaç rivayet vardır. En meşhur rivaye­te göre nasıl olursa olsun kemikle hayvan kesmek caiz, dişle kesmek caiz değildir. İkinci rivayetinde İmam Malik, Hanefîlerle, üçüncüsünde Şafİîler-le beraberdir. Dördüncü rivayette her diş ve tırnakla hayvan kesilebilir de­miştir. Bu hususta fıkıh kitaplarında tafsilat vardır.

 1. Hayvanın saldırganlığı, yani önüne gelene toslaması ve çifte atması gibi halleri vahşileşme hükmündedir. Kuyuya düşen sığır ve koyun gibi hay­vanlar da vahşileşmiş hükmündedir.
 2. Hayvan, mutlaka kanı akıtan keskin bir âletle kesilir. Bir tarafını ya­ralamak ağır bir şeyle vurmak onu öldürse bile eti bilittifak yenmez.
 3. Kesilecek hayvanı boğazlamak ve boğazlanacak olanı kesmek caiz­dir. Davud-u Zahirî ile bir rivayette İmam Malik’ten başka bütün âlimlerin kavilleri budur.[162]
 4. …Muhammed b. Safvan’dan -yahutta- Safvan b. Muhammed’-den rivayet olunmuştur ki:

“Ben iki tavşan avladım da onları keskin bir taşla kestim ve on­ları (yiyip yiyemeyeceğimi) Rasûlullah (s.a.)’e sordum. Bana onları ye­memi emretti.[163]

Açıklama

Bu hadis-i şerif hayvanı keskin bir taşla kesmenin caiz ve tavşan eti yemenin helal olduğunu ifade etmektedir.

Tavşan etinin yenmesi mevzuunda merhum Kâmil Miras şöyle diyor: “Dört mezhebin imamının dördüne göre de tavşan eti yemek caizdir. Âlim­lerin tümünün görüşü de böyledir. Yalnız Abdullah b. Amr b. As, İbn Ebî Leyla, İbn Abbâs’ın kölesi İkrime, tavşan eti yemenin mekruh olduğunu söy­lemişlerdir. Sarih Aynî, “Hanefîlerden de tavşan eti yemeyi mekruh sayan­lar varsa da sahih olan âlimlerin büyük çoğunluğunun görüşüdür.”[164] demiştir.[165]

 1. …Harise oğullarından bir kişiden (rivayet olunulduğuna göre);

Kendisi Uhut bayırlarından bir bayırda yavrulaması yaklaşmış olan bir deveyi otlatırken, hayvanı ecel yakalamış (fakat adam) onu kese­cek hiç birşey bulamamış, derken sivri bir kazık bulup onu hayvanın göğsüne batırmış ve kanı(nı) ak(ıt)mış, sonra Peygamber (s.a.)’e gelip bu durumu kendisine anlatmış (Hz. Peygamber de) O’na hayvan(ın etin)i yemesini emretmiştir.[166]

Açıklama

Bu hadis-i şerifte, 2821-2822 numaralı hadis-i şerifler gibi, hayvanı herhangi bir keskin âletle kesmenin caiz olduğunu ifade etmektedir. Ancak tırnak ve diş müstesnadır. Bunlarla kesilen hayvan­ların etleri helal olmaz. Tırnağın bıçak olarak kullanılması Habeşistan kâ­firlerine ait bir alameti farika olduğundan ve hayvanı tırnakla kesmekse bu sözü geçen kâfirlere benzemeyi gerektireceğinden Hz. Peygamber bunu ya­saklamıştır. Tırnakla kesmek hayvana zahmet vereceği için yasaklanmış da olabilir.

Dişle kesmenin yasaklanmasına gelince, bu hususta bazı sebebler var­dır. Bunların başında dişin kesim esnasında hayvanın kanıyla pislenmesi gelir. Böyle bir âletle hayvan kesmenin caiz olmayacağını söylemeye ise hacet yoktur. Nitekim aynı sebebten dolayı Rasûlu Zişan Efendimiz, kemikle ta­haretlenmeyi yasaklamış ve kemiklerin müslüman cinnîlerin yemeği olduğu­nu haber vermiştir.

Ayrıca dişler, genellikle hayvanı zahmetsizce kesebilecek kadar keskin değildir. Bu bakımdan dişle kesilen hayvan çok zahmet çeker. İşte bu gibi sebeblerle Hz. Peygamber dişle hayvan kesmeyi yasaklamıştır. Âlimler bu yasağa bakarak ağızda bulunan çekilmemiş dişle kurban kesmenin haram olduğuna hükmetmişler. Nitekim 2821 nolu hadis-i şerifin şerhinde bu mev­zu açıklanmıştı.[167]

 1. …Adiyy b. Hâtim’den demiştir ki:

Ben (bir gün) Rasûlullah (s.a.)’e:

Ey Allah’ın Rasûlu birimiz bir avı avlar da, yanında bıçak bu­lunmazsa (onu) keskin bir taşla ya da (boyuna yarılmış olan) bir değ­neğin (keskin) parçasıyla kesebilir mi? (bu hususta) ne dersin?, diye sordum da.

“Kanı istediğin şeyle akıt ve (hayvanı keserken) Aziz ve Celil olan Allah’ın ismini an!” buyurdu.[168]

Açıklama

Metinde geçen Enırir kelimesi, Sünen-i Ebu Davud’un bazı nüshalarında Emirre şeklinde bulunmaktadır. Akıt anlamı­na gelen bu kelimeyi, her iki şekilde de okumak caizdir.. Yine “akıttı” ma­nasına gelen Emare kökünden geldiği kabul edilirse o zaman “Emir akıt” şeklinde okumak gerekir. Ahmed b. Hanbel’in bir rivayetinde de kelime bu şekildedir. Bir önceki hadis-i şerîf gibi, bu hadis-i şerîf de keskin taşla ve keskin değnekle hayvan kesmenin caiz olduğuna delalet etmektedir. Her ne kadar metinde geçen “Hayvanın kanını istediğin şeyle akıt” cümlesinden her cinsten kesici âletle hayvan kesmenin caiz olacağı gibi genel bir hüküm anlaşılırsa da bilindiği gibi 2821 nolu hadis-i şerifte diş kemik ve tırnakla hayvan kesmek, bu hükmün dışında bırakılmıştır.[169]

15-16. Yüksekten Düşen Bir Hayvanı Kesmek

 1. … (Ebu’l-Uşerâ’nın) babasından (rivayet olunduğuna göre) kendisi (Hz. Peygamber’e):

“Ey Allah’ın Rasûlü! (hayvanı) kesmek, sadece gerdandan ya da boğazdan değil midir? diye sormuş da Rasûlullah (s.a.):

“Eğer O(nu) uyluğundan yaralarsan (bu sana) yeter” buyur­muştur.

Ebû Dâvûdder kiEbu’t-Uşerâ’nın adı Utaridb. Bekir’dir, (ismi­nin) İbn Kahtam ve Utand b. Malik b. Kahtam olduğu da söylenir. (Hayvanı) bu (şekilde yaralamanın kesme yerine geçmesi) sadece yük­sekten düşen hayvanlar ve vahşi hayvanlar için geçerlidir.[170]

Açıklama

Zebh: Boğazın iki tarafında bulunan iki şah damarı ile yemek borusu ve nefes borusunu kesmektir. Nefes ve yemek boruları ile bunların iki tarafında bulunan iki damara fıkıhta evdâc denir. Evdâc, hayvanın boğazına bıçak çalarak kesmeye zabh denildiği gibi göksü-nün üst tarafına bıçak çalarak kesmeye de nahr denir. Deve kesmekte sün­net olan nahr sığır, koyun keçi gibi devenin dışındaki temiz hayvanları kesmekte sünnet olan da zebhdir.

Ayrıca zebh ve nahr’ın ikisine de zekât ismi verilir. Zekat, “temizle­mek,” demektir. Hayvanın etini temiz kılmak için meşru kılınmıştır.

Zekât, birisi devede olduğu gibi hayvanı göğsünü üstünden diğeri de bo­ğazından kesmek suretiyle iki şekilde olur. Hadis-i şerifte Rasûlü Zişan Efen­dimize istifham-i takriri suretinde sorulan soru bununla ilgilidir.

Metinde görüldüğü gibi Resulü Ekrem kendisine yöneltilen bu soruya “eğer sen hayvanı uyluğundan yaralarsan bu sana yeter*’ buyurmakla, sözü geçen şekillerin doğruluğunu zımmen takrir etmiş, buna ilaveten hayvanı bacağından yaralamanın da zekât sayılacağını söylemiştir.

Hayvanı uyluğundan yaralamanın zekat sayılması, sahih hadislere ay­kırı olduğundan musannif Ebû Dâvûd bunun ancak sadece yüksekten düşen ve bu yüzdende kesilmesine fırsat kalmayan hayvanlarla, yakalanması müm­kün olmayan yabanî hayvanlara mahsus olduğunu, Resulü Ekrem’in “eğer sen hayvanı uyluğundan yaralarsan bu sana yeter” cümlesiyle bu hayvanları kastetmiş olduğunu söylemiştir, doğrusu da budur.

Ürküp kaçtığı için ele geçirilemeyen dört ayaklı ehlî hayvanlarla, yük­sek bir ağacın dalına konduğu için yakalanamayan tavuk ve benzeri iki ayakla hayvanlar da bu hükme dahildirler.[171]

Bazı Hükümler

 1. Yakalanması mümkün ehli hayvanların kesimi, biri, develerde olduğu gibi göğsüyle boynuzun birleştiği yer­den, diğeri de koyun ve keçide olduğu gibi, boynuyla başının birleştiği yer­den kesmekle iki şekilde olur. Buna ihtiyarî zekât denir.
 2. Yakalanıp kesilmesi mümkün olmayanların zekâtı da, onları vücut­larının herhangi bir yerinden ölümlerine sebeb olacak bir şekilde yaralamakla olur. Ele geçirilmesi imkansız olduğu için bu şekilde yaralanan bir hayvanın almış olduğu yaradan dolayı öldüğü kesinlikle bilinirse, onun etini yemenin helâl olduğunda icmâ vardır. Bir hayvanı bu şekilde yaralayarak kesmeye de ı/dırari zekât denir.

Yakalanamadığı için yaralanan ve aldığı yaradan dolayı da ölen bir hay­vanın etinin temiz sayılabilmesi için, ona canlı iken yetişilememiş olması ge­rekir. Vahşi veya yukarıdan düşmüş olan bir hayvana ölmeden yetişilirse, hemen kesmek icabeder. Aldığı yara ile ölmesi onun temiz sayılması için ye­terli değildir. Çünkü Cenab-ı Hakk Kur’an-ı Kerimin’de “Leş, kan, domuz eli, Allah’dan başkası adına boğazlanan, boğulmuş (tahta veya taşla) vuru(la-rak öldürül)müş, yukarıdan düşmüş, boynuzlanmış ve canavar parçalaya­rak ölmüş olan hayvanlar -henüz canlan çıkmadan kesmeniz hariç- dikili taşlar (putlar) üzerine boğazlanan hayvanlar ve fal okları} la kısmet aramanız size haram kılındı.”[172] buyurmakla bu hususa işaret buyurmuştur.

Ali b. Ebi Talha, İbn Abbas’dan nakleder ki (âyet-i kerimede geçen) Kesmeniz hâriç sözüyle, yukarıda zikri geçen hayvanlardan canlı iken yeti­şip kesilenlerdir. Bu görüş Said b. Cübeyr’le Hasan-ı Basri ve Süddî’den de rivayet olunmuştur. İbn Ebû Hatim der ki: Bize Ebû Said, Hz. Ali’nin “He­nüz canları çıkmadan kestiğiniz” ayeti hakkında şöyle demiştir:

“Eğer hayvan kesildikten sonra kuyruğunu oynatır veya ayağım dep­reştirir veya gözünü kımıldatırsa onu yiyin” dediğini nakletti.

İbn Cerir Hz. Ali’nin söylediğini rivayet etmiştir; “Eğer vurularak yu­varlanarak veya süsülerek ölmek üzere olan hayvanı kesmeye yetiştiğinizde, ön veya arka ayaklarını kımıldatıyorsa, onu yiyin” Davud, Hasan, Katâde, Hümeyd, Dahhak ve başkalarından da böylece rivayet edilmiştir. Onlara göre, kesilen hayvan, kestikten sonra canlılığa delalet eden bir nevi kımıldamada bulunursa helâldir. Bu görüş fakihlerin cumhurunun görüşüdür. Ebû Hani-fe, Şafiî ve Ahmed b. Hanbel de aynı şekilde demişlerdir.

İbn Vehb der ki; İmam Malik’e yırtıcı hayvanların bağırsakları çıkınca­ya kadar parçaladıkları koyunun durumu sorulduğunda, o şöyle demiş: “Ke­seceğinizi zannetmiyorum. Çünkü kesilebilecek neresini bulursunuz ki! Eşheb de der ki: İmam Malik’e sırtlanın saldırıp belini kırdığı koyunun durumu soruldu, ölmeden evvel kesilirse yenir mi denildi? “O: Eğer kalbine ulaşmış-sa yenileceğini sanmıyorum. Ama öteki taraflarına girmişse bir beis yok­tur.” dedi. İmam Malik’e üzerine atlanmış ve belini kırmıştır, denince de. “Bu benim için hayret-i mûcib değildir. Çünkü bunun yaşaması imkânsız­dır.” Ona kurt koyun üzerine saldırıyor, karnını parçalıyor, ancak bağır­saklarını parçalamıyor, bunun durumu ne olacaktır? denildiğinde “Hayvanı parçalarsa yenebileceğini sanmıyorum demiştir.” İmam Malik’in istisna et­tiği hayvanın yaşayacak durumda kalması imkânı bulunmayan hallerde bi­le, istisna geneldir. Öyleyse âyetin tahsisi için, bir delilin bulunması gerekir. Doğruyu en iyi Allah bilir.[173]

Hasta iken kesilen hayvan için iki durum vardır:

a. Hastalanmış bir hayvana yetişildiği zaman, onda sadece yeni kesil­miş bir hayvandaki kadar zayıf bir hayat belirtisi veya can verme hali varsa, bu hayvan, kesmekle temiz olmaz. İmam Malik’le İmam Şafiî, Ebû Yusuf, Muhammed b. el-Hasen, İmam Ahmed ve cumhur ulema bu görüştedirler.

İmam Ebû Hanife (r.a.) ile Davud-u Zahirî’ye göre, daha ölmeden ye­tişip kesilen hasta ve temiz bir hayvanın eti helaldir. Hanefî mezhebinde müf-tabih olan kavi de budur.

b. Can çekişme haline girmeden kendisine yetişilip kesilen temiz bir hay­vana gelince:

Ha ne filere göre; bu hayvanın etini yemek helaldir. İsterse bu hastalık hayvanın omurgası içinde bulunan ve beyne kadar uzanan iliğe kadar eriş­miş ve onu tahrib etmiş olsun. İmam Şafiî ile İmam Ahmed de bu görüşte­dirler.

İmam Malik’e göre; henüz can verme haline girmeyen hasta bir hayva­nın kesilince etinin helal olabilmesi için, hastalığın sözü geçen ilikle can da­marlarını tahrib etmemiş olması ve sakatat denilen yürek, ciğer, dalak, böbrek, barsak gibi organlardan birinin ve kafatası içinde bulunan kısmın bir daha yerlerine konulamayacak şekilde dışarıya çıkmamış olması gerekir. Fakat iş­kembesi dışarıya çıkmış olması zarar vermez.[174]

16-17. Hayvanı Keserken Kesilmesi Gereken Yerlerini Eksiksiz Olarak Kesmeyi Gerçekleştirmek

 1. …İbn Abbas ile Ebü Hüreyre’den rivayet olunmuştur ki:

“Rasûlullah (s.a.) şeritatüşşeytanı yasaklamıştır” (Ravî el-Hasen) İbn îsa (şeritatüşşeytan tabirini açıklamak üzere) rivayetine (şu sözle­ri de) ekledi: “O derisinin (ve boğazının bir kısmının) kesilerek (ye­mek ve nefes borularının sağ ve solunda bulunan) iki şah damarı kesilmeden bırakılan, sonra ölünceye kadar (o hal üzere terk edilmek suretiyle) kesilen hayvandır”[175]

Açıklama

Şeritatüşşeytan: Şeytanın yaraladığı hayvan demektir. Bu tâbir metm(je je açıklandığı gibi nefes ve yemek borularıyla, bun­ların sağ ve solunda bulunan iki şah daman kesilmeden sadece boğazı kana-tılarak ölüme terk edilen hayvanlar için kullanılır.Cahiliyye döneminde arablar hayvanları bu şekilde keserlerdi.

Hayvana işkenceden başka bir şey olmayan bu işlemi insanlara yaptı­ran kuvvetin şeytandan başka birisi olamayacağı düşüncesiyle bu fiil şeyta­na isnad edilmiştir. Dolayısıyla bu şekilde işkenceyle kesilen hayvana “şeytanın kestiği hayvan” anlamına gelen şeritatüşşeytan ismi verilmiştir.

İmam Mâlik, bu hadisi şerifin zahirini delil kabul edip kesimin Şer-i usullere uygun şekilde yapılmış olması için hadisi şerifte kesilmeleri is­tenen evdac denilen şah damarlarla birlikte huikum denilen nefes, borusunun da kesilmesi gerekir. Çünkü nefes borusu kesilmeden şah damarını kesmek mümkün değildir. Hayvanı kesmenin gayesi olan kan akıtmak ve canın çık­masını sağlamak, ancak bu şekilde gerçekleşebilir demiş.

İmam Ebû Yusuf’a göre; şer’î kesimin gerçekleşebilmesi için, nefes bo-rusuyla birlikte yemek borusunun ve iki şah damarından birinin kesilmesi gerekir.

İmam Muhammed’e göre; bu dört şeyden herbirinin ekserisinin kesil­mesi gerekir. Çünkü ekseriyet kül yerine kaimdir.

İmam Şafiî île İmam Ahmed’e göre; nefes borusu ile yemek borusunun kesilmiş olması hayvanın şer’î usulle kesilmiş olması için yeterlidir.

İmam Ahmed’den gelen diğer bir rivayete göre, nefes ve yemek borula-rıyla birlikte şah damarlarının da kesilmesi icab eder.

Buraya kadar yaptığımız açıklamadan ihtilâftan kurtulmak için en emin yolun yemek ve nefes borularıyla birlikte şah damarlarının da kesilmesi ol­duğu anlaşılır. Bu mevzuda İbn Rüşd şöyle diyor:

“Bu ihtilâfın sebebi, bu hususta herhangi bir şartın nakledilmiş olma­masıdır. Ancak bu hususta, iki hadis vardır ki biri hayvanın yalnız kanını boşaltmasının, diğeri de iki damarını kesmenin vücubunu bildirmektedir. Bi­rincisi Rafi’ b. Hadic’in yukarıda metni geçen – kanın damarlardan boşal­masını sağlayan âlet ile ve Allah’ın adı anılarak kesilen hayvanın etini yiyiniz-meâlindeki hadistir[176] bu hadisin sıhhatinde ittifak edilmiştir.

İkincisi de Ebû Ümâme’nin Peygamber (s.a.) efendimiz: -diş veyahut tırnak ile kesilmemiş olmak şartıyla boğazdaki iki kandamarı kesilen hayva­nın etini yeyiniz.- buyurdu.[177] mealindeki hadis-i şeriftir.

Birinci hadisin zahiri, yalnız damarların bir kısmını kesmenin vücubu­nu göstermektedir. Zira damarların bir kısmını kesmekle kan boşalmış olur. İkinci hadiste ise, damarların tamamını kesmenin şart olduğu bildirilmekte­dir. Şu halde her iki hadiste de damarları kesmenin şart olduğunu bildirmekte müttefiktirler.

Bunun için “hadiste geçen el-evd’ac kelimesindeki harf-i tarif bir kıs­mını ifade ediyor” desek bu iki hadisi te’Iif etmek mümkündür. Zira arab dilinde harf-i tarif bazen baziyeti ifade eder ki o zaman hadis “kan damar­larının bir kısmı kesilen hayvanın etini -eğer diş veyahut tırnakla kesilmemiş ise- yeyiniz” mealinde olun. Nefes ve yemek borularının -hele yalnız bu iki borunun- kesilmesini şart koşanların ise, sem’î bir dayanakları yoktur. Bu­nun içindir ki, bazıları “Neyi kesmenin kâfi geldiği üzerinde icma edilmişse onu kesmek vacibtir. Zira hayvanın helal olması için onu kesmek şart oldu­ğuna ve hayvanın, nesini kesmenin kâfi geldiği hususunda da bir nass bu­lunmadığına göre, neyin üzerinde icma edilmiş ise, o şeyi kesmenin vacib olması lâzım gelir.” demiştir. Fakat bu zayıf bir görüştür. Zira kâfi geldiği üzerinde icma edilen birşeyin sıhhat için şart olması lâzım gelmez.[178]

17-18. Anne Karnındaki Yavru Kesimi Nasıl Olur?

 1. …Ebû Said’den demiştir ki:

Resûlüllah (s.a.)’e anne karnındaki yavrunun hükmünü sordum da:

“Dilerseniz onu yeyiniz.” buyurdu.(Hadisin senedinde bulunan râvİ) Müsedded (bu hadisi şöyle) ri­vayet etti:

Biz (Fahr-i Kâinat efendimize):

Ey Allanın Resulü! Biz (bazan) deve boğazlıyoruz. Yahut da sıgır ya da koyun kesiyoruz. Karnında yavru buluyoruz. Bu yavruyu atalım mı, yoksa yiyelim mi? diye sorduk.

İsterseniz onu yeyiniz. Çünkü onun kesimi annesinin kesilmesiyledir.” buyurdu.[179]

Açıklama

Cenîn: Sözlükte ana karnındaki çocuk anlamına gelir. Burada ana rahminde bütün organları tam olduğu halde, ölü olarak bulunan yavru anlamında kullanılmıştır.[180]

Bazı Hükümler

 1. Ana karnındaki yavru annesinin bir parçası olduğundan anneyi kesmekle yavru da şer an kesilmiş olur. Bir başka ifâdeyle, anneyi kesmek yavruyu da kesmek yerine geçer. Annesinin eti gibi onun eti de helal olur. Binaenaleyh kesilen bir hayvanın karnında ölü olarak çıkan veyahutta can verirken çıkan bir yavrunun eti de annesinin eti gibidir. Said b.el-Müseyyeb ile İmam Şafiî, Ahmed, İshak, Ebû Yusuf, Muhammed (r,a) bu görüştedirler. Bunlara göre; bu yavrunun tüyle­ri bitmemiş bile olsa, eti yine helaldir. Delilleri ise Abdullah b. Ömer’den rivayet edilmiş olan: “Cenin kesimi annesinin kesiminden ibarettir, tüyleri ister çıkmış olsun isterse çıkmamış olsun.”[181] mealindeki hadis-i şeriftir. Ancak bu hadîsin senedinde Mübarek b. Mücahid gibi zayıf bir ravi bu­lunmaktadır.

İmam Mâlik’e ve el-Leys’e göre; hayvanın kesilmesiyle karnındaki yav­runun da kesilmiş sayılması için yavrunun kıllarının bitmiş olması şarttır. Delilleri ise “Deve kurban edildiği zaman, karnındaki yavrusunun organları teşekkül etmiş, tüyleri çıkmış ise, bu yavru annesiyle beraber kesilmiş sayılır”[182] mealindeki hadis-i şeriftir. Fakat İmam Malik ile el-Leys’e göre, ‘bu yavru temiz olmakla beraber, yine de kanını akıtmak için kesilmesi men-duptur. Tüyleri çıkmamışsa kesilse de eti helâl olmaz.

İmam Ebû Hanife’ye göre; anne karnından ölü olarak çıkan yavru an­nesinin kesilmesiyle kesilmiş olmaz. Bu yavrunun eti haramdır. Çünkü ölü hükmündedir. Onun etinin helal sayılabilmesi için» ana rahminden diri ola­rak çıkması ve ayrıca kesilmesi gerekir.

Ebû Hanife’e göre metinde geçen ceninin kesimi annesinin kesimidir cüm­lesinde yavrunun kesiminde annesi gibi müstakil bir kesim olması gerektiği­ni ifâde eden bir teşbih vardır.

Ancak imamın bu görüşü çeşitli yönlerden tenkid edilmiş ve sözü geçen cümlenin nahv yönünden de bu manaya müsait olmadığı ifade edilmiştir.

Nitekim İbn el-Münzir’de; “ne sahabilerden ne de diğer alimlerden hiç bir kimse Ebû Hanife gibi dememiştir.” diyerek İmamı bu görüşünden do­layı tenkid etmiştir.

 1. Annesi kesilmeden önce, ana rahminde ölen bir yavrunun etinin yen­mesi haramdır ve anasının kesilmesiyle de temizlenemez.Bu hususta tüm is­lâm âlimleri ittifak etmişlerdir.[183]
 2. …Câbir b. Abdillah’dan rivayet olunduğuna göre: Resülullah: (s.a.)

“Ana rahmindeki yavrunun kesimi, annesinin kesimi(nden iba­rettir.” buyurmuştur.[184]

Açıklama

Bir önceki hadis-i şerifin şerhinde geçen açıklamalar, bu hadis-i şerif için de geçerli olduğundan burada tekrara lüzum görmüyoruz.[185]

18-19. (Kesilirken) Üzerine Besmele Çekilip Çekilmediği Bilinmeyen (Bir Hayvanın) Etini Yemek (Caiz Midir)?

 1. …Hz. Aişe’den demiştir ki; ashab-ı kiramdan bazıları Fahr-i Kainat efendimizin huzuruna gelerek:

“Ey Allah’ın Rasûlü, cahiliyyet döneminden yeni kurtulmuş olan bazı kimseler (kesilirken) üzerine Allah’ın isminin anılıp anılmadığını bilmediğimiz (hayvanların) etleri(ni) getiriyorlar biz bu, etlerden yiye­bilir miyiz?” diye sormuşlar da Resulüllah (s.a.):

“Bismillah deyiniz ve yeyiniz!” buyurmuştur.[186]

Açıklama

Metinde geçen Bismillah deyiniz ve yeyiniz sözüyle etiymeden önce çekilen besmelenin, hayvanı keserken çekilmesi gereken besmelenin yerini tutacağı kasdedilmiş değildir. Bu cümle ile, müsIümanlar tarafından getirilen bir etin, âit olduğu hayvanın, kesilirken bes­meleyle mi yoksa besmelesiz mi kesildiğinin araştırılması gerekmediği, bu etin besmeleyle kesilmiş bir hayvana ait olduğu kabul edilerek besmele ile yenile-bileceği ifâde edilmek istenmektedir.

Durum böyle olunca, kendisine müslümanlar tarafından bir et takdim edilen bir müslüman için önemli olan bu etin ait olduğu hayvanın nasıl ke­sildiğini araştırmak değil, yerken besmele çekmektir; ancak bu etin ait oldu­ğu hayvanın besmelesiz olarak ya da İslâmî ölçülere aykırı olarak kesildiği­ne dâir kesin bir bilgisi varsa; o zaman hüküm değişir ve bilgisinin icab ettir­diği şekilde hareket etmesi gerekir.

İmâm Mâlik’e göre; kesilirken besmeleyle kesilip kesilmediği bilinme­yen, fakat müslümanlar tarafından takdim edilen bir hayvanın etini besme­le çekerek yemenin helâl olması, İslâm’ın ilk yıllarına aittir; sonradan bu hü­küm “Kesilirken üzerine Allah’ı adlanılmayan (hayvan)lardan yemeyin.”[187]

âyet-i kerîmesiyle neshedilmiştir.

İbn Abd’il-Berr’e göre; İmâm Mâlik (r.a.)’ın bu görüşü delilsiz ve isa­betsizdir; çünkü O’nun, bu hadisin hükmünü neshettiğini söylediği âyet-i ke­rime Mekke’de nazil olmuştur; oysa mevzûmuzu teşkil eden hadis-i şerif-Me­dine’de sâdır olmuştur ve Medînelilere söz konusu eti getiren müslümanlar Medine’nin çöllerinde yaşayan bedevî müslümanlardır.[188]

Bazı Hükümler

 1. Bir müslümanın kestiği temiz bir hayvamn eti, helaldir, isterse o muslumanın hayvanı keserken bes­mele çekip çekmediği belli olmasın; çünkü bir müslüman için hayırdan baş­ka bir şey düşünülemiyeceğinden, onun, bu hayvanı keserken besmele çekti­ğine hükmedilir.
 2. Kesilen bir hayvanın etinin helal olabilmesi için, besmeleyle kesilme­si şart değildir; fakat onu keserken besmele çekmek müstehaptır. Şâfiîlerin görüşü de budur. Binâen aleyh bu hadis, bu mevzuda, Şâfiîlerin delilidir. Şâfiîler yine bu hâdis-i şerife dayanarak, kurban kesen bir kimsenin besme­leyi unutarak veya bile bile terk etmesinin de zarar vermiyeceğini söylemiş­lerdir. Bu görüş, İmâm-ı Ahmed’den de rivayet edilmiştir.

Şâfiîlerin bu görüşlerini teyid eden diğer bir delil de musannif Ebû Dâ-vûd’un *el-MerâsiP isimli eserinde İbn Abbas’dan naklen rivayet ettiği “Müs-lümanın kestiği hayvanın eti, besmele çekmeden kesmiş olsa bile, helâldir; çünkü hayvanı keserken bir isim zikredecek olsaydı Allah’ın isminden baş­kasını zikretmezdi.[189] mealindeki hâdis-i şeriftir. Her ne kadar bu hadîs-i şe­rif mürsel ise de bunu İbn Abbas (r.a.)’in “Bir müslim Allah’ın ismini an­madan bir hayvanı keserse onun etini yesin; çünkü müslim kelimesinde Al­lah’ın isimlerinden bir isim (olan Selam) vardır.”[190] mealindeki sözü teyid etmektedir.

İbn Ömer’le Nâfi’, Şa’bî ve tbn Sîrin’e göre, kesilen temiz bir hayvanın etinin helal olabilmesi için, onun besmeleyle kesilmesi şarttır. Kasden veya unutularak besmelesiz kesilen bir hayvanın eti haramdır. Bu görüş, İmâm Ahmed’den de rivayet edilmiştir. Ebû Sevr ile Dâvûd-ı Zahirî ve Şâfiîlerin müteahhirînlerinden Ebü’1-feth et-Tâî bu görüşü tercih etmişlerdir. Delilleri ise; “Kesilirken üzerine Allah’ın adı anılmayan (hayvan)lardan yemeyin; çün­kü o(nu yemek) yoldan çıkmaktır…”[191] âyet-i kerimesiyle “…size iyi ve te­miz şeyler helâl kılındı. Allah’ın size öğrettiğinden öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını yeyin ve üzerine Allah’ın adını anın.”[192] âyet-i kerîmesi ve 2821 numaralı hadis-i şeriftir.

Hanefîlerle Ata, Tavus ve Hasan-ı Basrî’ye göre; kesilen temiz bir hay­vanın etinin helâl olabilmesi için besmele ile kesilmiş olması şarttır. Eğer bes­mele bile bile terkedilmiş ise, o hayvanın eti haramdır; fakat besmelenin unu­tularak, terkedilmiş olması zarar vermez. Delilleri ise yukarıda mealini sun­duğumuz En’am sûresinin 121. âyet-i kerimesiyle “Bir müslüman, hayvan keserken besmele çekmeyi unutursa Ona müslim ismi(ni taşımış olması) ye­ter. (Binâenaleyh hayvan keserken besmele çekmeyi unutan bir müslüman) besmele çekip onun elini yesin.”[193] hâdis-i şerifidir. Ancak bu hadisin se­nedinde, hafızasında zayıflık bulunan Muhammed b. Yezid b. Sinan vardır. Bu bakımdan Hadis zayıftır.

Nitekim İbn Abbas’ın rivayet ettiği; “Bir kimsenin hayvan keserken bes­meleyi unutmasının zararı yoktur; fakat kasden terkederse o hayvanın eti yenmez.”[194] mealindeki hadis-i şerif de Hanefîlerin bu görüşünü te’yîd et­mektedir. İmâm Malik’in meşhur olan görüşü de budur. Bu görüş İmam Ah-med’den de rivayet edilmiştir. Bu mevzu 2818 nolu hadisin şerhinde de geç­miştir. Kıymetli okuyucularımız oraya da müracaat edebilirler.[195]

19-20. Atîre (Ve Fera’ Denilen Kurbanlar) Hakkında

 1. …Ebu’l-Melih’den (rivayet olunduğunu göre) Hubeyşe (r.a.) şöyle demiştir:

(Sahabe-i kiramdan) bir adam, Rasûlullah (s.a.)’e;

“Biz cahiliye devrinde receb (ayları içerisinde) “Atîre (diye bir kurban) keserdik. (Bu hususta) bize ne buyurursunuz?” diye sordu. (Hazret-i Peygamber de bu nevi kurbanları)

“Allah için kesiniz. (Kesim vakti) hangi ay olursa, olsun birde Allah’a itaat edin ve (fakirlere) yedirin.” buyurdu. (Bunun üzerine o zat):

“Biz cahiliye döneminde Fera’ (diye anılan bir kurban daha) ke­serdik. (Bu hususta) bize ne buyurursunuz?” dedi. (Hz. Peygamber de); (“-Yılın çoğunu kırda otlamakla geçiren deve, sığır veya davar­dan yüz adetlik bir sürü demek olan) her sâimede senin sürünün (sü­tüyle) beslediği bir yavru vardır. Bu yavru yük taşıyacak (yahut da yav-rulayacak) bir hale gelince (onu) kesersin ve etini sadaka olarak dağı­tırsın.” buyurdu. Ravi Nasr (bu cümleyi):

“Hacıları taşıyabilecek hale gelince onu kesersin ve etini sadaka olarak dağıtırsın-” şeklinde rivayet etti. (Ravi) Halid (el-Hazza’) de­di ki: Öyle zannediyorum ki, (Ebû Kalabe bu hadisi rivayet ederken ‘etini sadaka olarak dağıtırsın’ cümlesini, ‘Etini sadaka olarak yolcu­lara (dağıtırsın) çünkü bu daha hayırlıdır.’ (şeklinde) rivayet etti.

Hâlid dedi ki: Ben Ebû Kalâbe’ye “Sâime (denen sürü) kaç (hay­vandan olaşmakta)dır.” diye sordum da “yüz (hayvandan meydana gelir.)” cevabını verdi.[196]

Açıklama

Atîre: Arapların Recebiye dedikleri recep ayının ilk on gü-nü içinde kestikleri hayvandır. Cahiliye devri Arapları, bu hayvanın kanını putların başına serperlerdi. Bazılarına göre, Atîre; Arapla­rın bir dileklerinin yerine gelmesi ya da hayvanlarının sayısının belli bir mik-dara ulaşması halinde her on hayvandan birisini recep ayında keseceklerine dair adadıkları kurbandır. İbn Esir’in açıklamasına göre; İslam’ın ilk yılla­rında bu âdet yürürlükte idi, daha sonra iptal edildi.[197]

Fera’; devenin doğurduğu ilk yavrudur. İmâm Şafiî’nin beyânına göre; Araplar, anasının bereketi ve nesli çoğalsın diye bu yavruyu keserlermiş. Bazı lügat ulemasına göre Fera’; hayvanın doğurduğu ilk yavru olup Araplar bu­nu putlarına kurban ederlermiş “Fera’ develeri yüze varan kimsenin elde et­tiği ilk yavrudur. Onu keserlerdi.” diyenler de vardır. Bu tarife göre de do­ğan ilk yavru mutlaka kurban edilirmiş.[198]

Bazı Hükümler

Bu hadis, Resûlüllah (s.a.)’in Atîre ve fera’ kurbanlarını yürürlükten kaldırmadığına, ancak bunların putlar için kesilmesiyle Atîre’nin Recep ayına tahsisini ve fera’nın da hayva­nın ilk doğan yavrusundan seçilmesini iptal ettiğine delâlet etmektedir. Bu bakımdan iptal edilen bu hususlardan kaçınmak şartıyla söz konusu kurbanları kesmek caizdir. Şafiîler’le Hanbelîler’in görüşü budur.

İbn Şîrîn, Recep a; nda atîre kurbanı keserdi. îbn Ömer (r.a.) da atîre kurbanı kesmekte bir sakınca görmezdi. İmâm Nevevî’nin açıklamasından anlaşılıyor ki; Şâfiîler’in sahih olan görüşüne göre fera’ ve Atire kurbanları­nı kesmek müstehaptır. Bu kurbanları kesmenin caiz olduğunu söyleyen ulema bir numara sonra gelecek olan “İslamiyette fera’ ve atira yoktur.” mealin­deki hadîs-i şerifi üç cihetten te’vîl etmişlerdir:

 1. Bu hadisten maksat atîre ve fera’ kurbanlarının caiz olmadığını ifade etmek değil, farz olmadıklarını ifade etmektedir.
 2. Yine bu hadis-i şerifte, sözü geçen kurbanlarla ilgili olan yasak, on­ların mutlak surette kesilmeleri ile ilgili değildir; putlar için kesilmeleriyle ilgilidir.
 3. Sözü geçen hadis-i şerifteki kurbanlarla ilgili olumsuzluk, onların mut­lak surette kesilmesiyle ilgili değildir. Sadece bu kurbanların müstehaplık ve sevab yönünden diğer kurbanlarla eşitliğiyle alakalıdır. Binâenaleyh hadis-i şerifte “her ne kadar bu kurbanları kesip etlerini dağıtmak büyük bir iyilik ve sevabı çok bir sadaka ise de derece itibariyle diğer kurbanlar kadar değil­dir.”

İmâm-ı Şafiî; “Mümkün olduğu takdirde bu kurbanları her ay kes­mek iyi olur.” demiştir.[199]

Âlimlerden bir cemâat ile Hanefî ve Maliki âlimlerine göre; “Fera’ ve atîre kurbanları bir numara sonra gelecek olan hadis-i şerifle neshedilmiştir. Bu görüşte olan âlimlere göre; bir numara sonra gelen Ebû Hureyre hadisi mevzuumuzu teşkil eden hadis-i şeriften sonra vârid olmuştur. Ebû Hureyre (r.a.)’in hicretin yedinci senesinde, müslüman olması tarih itibariyle bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır.” tbn Hazm da bu görüştedir. Kâdî Iyâz da Cumhur ulemânın, bu kurbanları kesmenin neshedüdiği görüşünde olduk­larını söylüyor. Ancak Haris b. Amr’ın şu hadîsi bu görüşün aksini ortaya koymakta ve İmâm Şafiî’yi doğrulamaktadır:

“Veda’ Haccı’na Hz. Peygamber kulağı kesik devesi üzerinde idi. Bu esnada halkdan bir adam:

“Ya Resûlallah atîra ve fera’ kurbanları hakkında ne buyurursun?” dedi. Rasûlüllah (s.a.)’de;

“Onları isteyen kessin, istemeyen de kesmesin.” buyurdu.[200]

 1. …Ebû Hüreyre’den rivayet olunduğuna göre; Peygamber (s.a.v.)

“Fera’ ve atîre yoktur.” buyurmuştur.[201]

Açıklama

Metinde geçen: *Lâ-yı nâfiye = olumsuzluk lası” bura-da “Lâ-yı nahiye = nehy lası‘ anlamında kullanılmıştır. Bu bakımdan hadis “İslamda ferâ’ ve atîre (kurbanları) yasaklanmıştır.” an­lamına gelmektedir. Nitekim Rasûlüllah (s.a.) ferâ’ ve atîre kurbanları kes­meyi yasakladı.”[202] mealindeki hadîs-i şerifteki nehy ifâdesi de bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. Bu kurbanları kesmenin caiz olduğunu söyle­yen İmâm Şafiî (r.a.)’in beyanına göre; “Cahiliyyet dönemi Arapları anası­nın bereketi ve nesli artsın diye ilk yavruyu keserlermiş. İslamiyet gelince Hz. Peygambere bunun hükmü sorulunca Efendimiz bunda bir kerahet olmadı­ğını bildirmiştir, fakat bu yavrunun üzerinde Allah yolunda bir yük taşının-caya kadar bekletilmesini ve ondan sonra kesilmesini mustahablık için em­retmiştir.” İmâm Şafiî’ye göre; mevzuumuzu teşkil eden bu hadis-i şerifteki yasak, bir önceki hadisin şerhinde de açıkladığımız gibi haramhk ifade eden bir yasak değildir. Ancak bu kurbanların üzererinde Allah yolunda bir yük taşımncaya kadar tehir edilmesinin daha iyi olacağını ifade eden bir yasak­tır. Bu bakımdan mevzuumuzu teşkil eden hadîs-i şerifle bir önceki hadîs-i şerif arasında bir çelişki olmadığı gibi yine mevzuumuzu teşkil eden hadisle “Fera* bâtıl değildir.” mealindeki 2842 numaralı hadis arasında da bir çe­lişki yoktur.[203]

Diğer mezhep âlimlerinin bu mevzûdaki görüşlerini, bir önceki hadis-i şerif şerhinde açıkladığımız için burada tekrara lüzum görmedik.[204]

 1. …Said (b. El-Müseyyeb)’den demiştir ki: “Fera’ ilk yavrudur. (Araplar) hayvanların doğurduğu ilk yav­ruyu keserlerdi.”[205]

Açıklama

Bu hadis-i şerif, Fera’ kelimesinin câhiliyye dönemi Arap-larının bereket ümidiyle putları önünde kurban ettikleri ilk yavru anlamına geldiğini ifade etmektedir. 2830 no.lı hadisin şerhinde de açık­ladığımız gibi, bazı lügat âlimlerine göre bu kelime “develeri yüze ulaşan bir kimsenin elde edip putlara kurban ettiği ilk yavru” anlamına gelir.[206]

 1. …Âişe (r.anhâ)’dan demiştir ki:

“Rasûlullah (s.a.) bize her elli koyundan birini (kurban olarak kesmemizi) emretti.

Ebû Dâvûd der ki: (Ulemâdan bazıları) “Fera’ ilk yavrusudur. (Câhiliyye dönemi Arapları) onu putları için kurban ederler, sonra yer­ler ve derisini de bir ağaç üzerine atarlardı. Atîra (ise yine câhiliyye dönemi Araplarının) Recebin ilk on (gün)ünde (putlarına kurban ede­rek yedikleri ilk yavrudur.)[207]

Açıklama

Rasûl-i Ekrem’in her elli koyundan birini kurban etmeyi emrettiğini ifade eden bu hadisteki kurbanın ne kurbanı

olduğu, metinde açıklanmıyorsa da, âlimler bu kurbanı, Arapların câhiliyye döneminde Fera’ kurbanı dedikleri kurban olabileceğini söylemişlerdir. Ni­tekim musannif Ebû Dâvûd da aynı görüşte olduğu için bu hadisi Atîra ve Fera’ kurbanları babı içerisine almıştır. Fıkıh âlimlerinin bu kurbanlar hak­kındaki görüşlerini 2830 ve 2831 numaralı hadislerin şerhlerinde açıkladığı­mız için burada tekrara lüzum görmüyoruz.

Musannif Ebû Davud’un metne ilâve ettiği ta’lîkteki fera’ ile ilgili tari­fin Saîd b. El-Müseyyeb’eyahutta ez-Zührî’ye âit olması ihtimali kuvvetli­dir. Hattâbî (r.a.), bu tarifin ez-Zührî’ye âit olabileceğini söylüyor. Hafız İbn Hacer’de Feth’ül-Bârî adlı eserinde bu görüşe katılmaktadır.

Yine Musannif Ebû DâvûcTun’bu ta’likteki ifâdesinden câhiliyye döne­minde Arapların hayvanın ilk yavrusu olan fera’ı putlar için kurban edip sonra yedikleri ve derisini bir ağaç üzerine serdikleri anlaşılmaktadır. Yine bu ta’likte câhiliyye devri Araplarının atîre kurbanını receb ayında kestikle­ri ve bu kurbana “recebiyye” ismini verdikleri ifade edimektedir.

Hadis âlimlerinin açıklamalarına göre; fera’ kurbanlarının derilerinin bir ağaç üzerine atılması o derilerin fera’ kurbanı derileri olduğuna dair bir alâmet teşkil edermiş.[208]

20-21 Akîka Kurbanı

 1. …Ümmû Kürs’el-Ka’biyye demiştir ki:

“Rasûlullah (s.a.)’i, (Akîka kurbanı olarak) erkek çocuğu için yaş­ça birbirine denk olan iki koyun, kız çocuğu için de bir koyun (kesilir) derken işittim.”

Ebû Dâvûd der ki: Ben Ahmed (b. Hanbel)’i (metinde geçen) “mükâfieten” (keümesin)i “eşittirler*’, yahut da ”birbirlerine yakındırlar” diye tefsir ederken işittim.[209]

Açıklama

Akîka; lügatte yeni doğan çocuğun başındaki ‘ana tüyü’ demektir. Bir fıkıh terimi olarak bu kelime; yeni doğan bir çocuğun doğumunun yedinci günü kesilen kurban anlamında kullanılır. Ke­lime, yarmak ve kesmek manalarına gelen ” ” kökünden türetil­miştir. Dolayısıyla yeni doğan bir çocuğun başındaki ana tüyü doğumunun yedinci günü kesildiği için ‘akîka’ ismini aldığı gibi, onunla birlikte kesilen kurban da bu ismi almıştır.

Hanefî âlimlerinden İbn Âbidîn bu mevzuda şunları söylemiştir: “Ço­cuğu dünyaya gelen bir kimsenin, doğumun ilk haftasında, çocuğa isim ve­rerek başındaki ana tüyünü kesip ağırlığınca gümüş ya da altın dağıtması müstehaptır. cl-Câmi ü’l-nıahbûbî’de açıklandığına göre; çocuğun saçları ke­silirken bir de ‘akîka’ adıyla bir kurban kesmek caizdir. Ebû Cafer et-Tahâvî Şerhü Maâni’l-Âsâr’ isimli eserinde bu kurbanı kesmenin nafile bir ibâdet olduğunu söylemiştir.

Udhıye kurbanında aranan şartların aynen bu kurbanda da bulunması gerekir. Bu kurbanın eti çiğ olarak dağıtılabileceği gibi, pişirilerek ve kemikleri kırılarak veya kırılmadan da dağıtılabilir. Uygun görülen kişilerin davet edi­lerek onlara yedirilmesi de caizdir.”[210]

Bazı Hükümler

 1. Kız veya erkek çocuğu dünyaya gelen bir kimse-nın şükür makamında *akıka adıyla bir kurban kes­mesi meşru kılınmıştır. Haleften ve seleften ilim ehlinin ekserisinin görüşü budur. İmâm Mâlik (r.a.) bu mevzuda şöyle diyor: “Akîka konusunda biz Medîneliler arasında da ittifak vardır. Çocuğuna akîka kurbanı kesecek kimse kız ve erkek için ayrı ayrı birer kurban keser. Akıka vâcib değil, müstehap-tır. İnsanlar ötedenberi yapagelmişlerdir.”[211]

Tâbîn’den Yahya el-Ensârî de “Benim yetiştiğim insanlar yeni doğan kız ve erkek çocukları için akîka kurbanı kesmeyi bırakmazlardı.” demiştir.

Bu mevzuda İbn’ül-Mün’îr’de “Akîka kurbanı kesmeyi meşru gören­ler, Hanefî âlimleriyle İmâm Malik, İmâm Şafiî, İshâk ve Cumhuru ulemâ’-dır. Delilleri ise; mevzuumuzu teşkil eden babın hadisleri ile benzeri hadis­lerdir. Ancak akîka kurbanının hükmü âlimler arasında ihtilaflıdır. Cum­huru ulema bunun sünnet olduğu görüşündedir” diyor.Akika’nın hükmünü 2839 numaralı hadîsin şerhinde inşallah açıklayacağız.

 1. Akîka kurbanı olarak erkek çocuk için iki koyun, kız çocuk için de bir koyun kesilir. Sahabe ve Tabiînden olan âlimlerin ekserisi ile onların dı­şında kalan ulemanın pek çoğu bu görüştedir.

Ancak Hanefî âlimlçriyle İmâm Malik bu hususta kız ile oğlan arasın­da bir fark yoktur. Her ikisi için de birer koyun kesilir, demişlerdir. İbn Ömer ile Urve b. ez-Zübeyr de bu görüştedir. Nitekim şu iki hadis-i şerif, bunu açıkça ifâde etmektedir: “Abdullah b. Ömer, aile fertlerinden her isteyene akîka’dan verirdi. O, kız ve erkek hepsi için ayrı ayrı birer koyun keserdi.”[212] “Urve b. ez-Zübeyr, âkîka olarak kız ve erkek çocuklar için ayrı ayrı birer koyun keserdi.”[213] hadis-i şerifte Rasûl-i Ekrem Efendimizin de Hz. Hasan ve Hüseyin (r.a.) için akîka kurbanı olarak birer koyun kestiği ifade edil­mektedir. Erkek çocuk için akîka kurbanı olarak iki koyun kesileceğini ifa­de eden cumhuru ulemaya göre “Hz. Peygamber’in Hz. Hasan ile Hüseyin için akîka kurbanı olarak birer koyun kestiğini ifade eden 2841 numaralı hadis-i şerif muzdaribdir; çünkü Nesâi’nin rivayetinde Hz. Peygamber’in Hazret-i Hasan ve Hüseyin (r.a.) için ikişer koç kurban ettiği ifade edilmektedir.[214] Ger­çi Nesâî’nin bu rivâyetindeki “iki koç” kelimesinin te’kid için tekrarlanmış olabileceği binaenaleyh, Hazret-i Hasan’la Hüseyin için kesilen akîka kur­banlarının dört koç değil de iki koçtan ibaret olduğu düşünülebilirse, de bu iki hadisin birini diğerine tercih etmek veya aralarını telif etmek mümkün olmadığından, bu hadisler muzdaribdir ve delil olma niteliğinden uzaktır. Eğer, gerçekten 2841 numaralı hadisin sübûtu kabul edilecek olursa o za­man, bir koyun kesmekle yetinmenin câizliğine iki koyun kesileceğini ifade eden sahih hadislerin çokluğuna bakarak da iki koyun kesmenin müstehap-lığına hükmetmek gerekir.” Alimler, akîka kurbanının hangi hayvanlardan olabileceği konusunda da ihtilâfa düşmüşlerdir, Şafiî âlimlerinden bazıları ile İbn Hazm, mevzumuzü teşkil eden hadis-i şerifin zahirine sarılarak, akîka kurbanının sâdece davar cinsinden olan keçi ve koyundan kesilebileceği­ni sığır ve deve cinsinden akîka olamayacağını söylemişlerdir. Hanefî âlim­lerine göre, kurban bayramında kurban edilmeye elverişli olan her koyun, akîka kurbanı olabilir.

Mâlikîlerle Şâfiîlere ve âlimlerin cumhuruna göre; kurban bayramında kurban edilmeye elverişli olan davar, sığır ve deve cinsinden her hayvan akî­ka kurbanı olarak kesilebilir. Delilleri ise Hz. Enes’in rivayet ettiği “Kimin bir çocuğu dünyaya gelirse onun için akika kurbanı olarak koyun, sığır ve deve cinsinden bir hayvan kessin.”[215] mealindeki hadis-i şeriftir. Ancak bu hadisin senedinde Mus’ide b. el-Yesa’ isminde yalancı bir râvî bulunduğun­dan bu hadis delil olamaz. Ahmed b. Hanbel (r.a.)ya göre; akîka kurbanı koyundan kesilebildiği gibi sığır ve deve cinsinden de kesilebilir. Bu hayvan­ların akîka kurbanı olarak kesilmesinin caiz olabilmesi için ortaklaşa değil sadece bir çocuk için kesilmiş olmaları şarttır.[216]

 1. …Ümmû Kürz’den rivayet olunmuştur ki:

Ben Rasûlullah (s.a.)’ı;

“Kuşları yuvalarında (kendi hallerine) bırakınız.” derken işittim ve (bir de);

“Erkek çocuk için iki, kız çocuk için de bir koyun” (kesiniz, ke­silen koyunların) erkek veya dişi olmalarının sizce bir sakıncası yok­tur.” derken işittim.[217]

Açıklama

Konumuzla alakali bu hadis-i şerifte, iki husus üzerinde durulmaktadır.

 1. Kuştan, yuvalarından uçurtarak onların sağa veya sola doğru uçma­larından manalar çıkarılması, yasaklanmakta ve onların lüzumsuz yere ra­hatsız edilmemeleri istenmektedir.

Bilindiği gibi, câhiliyye döneminde Araplar bir iş yapmak istedikleri zaman kuşları yuvalarından uçurturlar, eğer kuş sağ tarafa doğru uçarsa o işe başlarlar, sol tarafa doğru uçarsa bu işten vazgeçerlerdi. Rasûl-i Zîşan Efen­dimiz, “Kuşları yuvalarından (kendi hallerine) bırakınız.” buyurmaları bu kabil adeti yıkmıştır.

 1. Yeni doğan bir oğlan çocuğu için akika kurbanı olarak iki koyun, kız çocuğu için de bir koyun kesileceği bildirilmektedir. Mezhep İmamları­nın bu mevzudaki görüşlerini 2839 nolu hadis-i şerifin şerhinde açıklayacağız.

Her ne kadar Ahmed b. Hanbel (r.a.) râvî Süfyan’ın bu hadisi rivayet ederken yanlışlık yaptığını, aslında Ubeydullah’ın bu hadîsi babasından de­ğil Siba’dan rivayet ettiğini söylemişse de, Nesâî’nin rivayeti de bu hadisi doğru­luyor, Hâkim bu hadisin senedinin sahîh olduğunu söylemiş ve Zehebî de et-Telhîs isimli eserinde Hakim’in bu görüşünü tasdik etmiştir.[218]

 1. …Ümmü Kürz’den rivayet olunmuştur ki: Rasûlullah (s.a.): “Erkek çocuk için (akîka kurbanı olarak, yaş­ça) biribirine eşit olan iki koyun, kız çocuğu için de bir koyun (kesi­lir)” buyurdu. Ebû Dâvûd der ki: İşte (sahih olan) hadis budur. (Bir önceki) Süfyan hadisi ise hatalıdır.[219]

Açıklama

Bu hadis-i şerif, bir numara önce yine geçmişti; ancak bir numara önceki rivayetin senedinde Ubeydullah b. Ebî Ye-zîd ile Siba b. Sabit arasında Ebû Ubeydullah’ın babası, Ebû Yezîd vardı ibaresi yoktur.

Bu sebeple Musannif Ebû Dâvûd, bu iki hadis arasında bir mukayese yapmak lüzumunu hissetmiş ve yaptığı bu mukayese neticesinde mevzûumuzu teşkil eden hadisin senedinin doğru olduğu, bir önceki hadisin- senedininse hatalı olduğu hükmüne varmış ve metnin sonuna ilave ettiği talikte bu hük­mü açıklamıştır.

Hadisin ihtiva ettiği meseleler ve fıkıh ulemasının bu hadisle ilgili gö­rüşlerini 2839 numaralı hadisin şerhinde açıklayacağız. İnşallah.[220]

 1. …Semüre’den demiştir ki: Rasûlullah (s.a.):

“Her çocuk (doğumunun) yedinci gününde kendisi için, kesile­cek olan akîka kurbanı karşılığında (konmuş) bir rehine (gibi)dir. (Bu kurban kesildikten sonra çocuğun) başı traş edilir ve (kurbanın kanıy­la) boyanır.” buyurmuştur.

Katâde’ye (akika kurbanının kanı ile) çocuğun başını kana boya­manın nasıl yapıldığı sorulduğu zaman (şöyle) derdi: “Akîkayı kesti­ğin zaman ondan bir tüy alırsın, o tüyü (hayvanın boğazındaki kesil­miş ve kanamakta olan) can damarının karşısına tutarsın. Sonra (Ka­na boyanmış olan bu tüyü) çocuğun bıngıldağının üzerine koyarsın; nihayet (o tüyden) çocuğun başında iplik gibi (kanlar) ak(maya başl)ar. Daha sonra çocuğun başı yıkanır ve traş edilir. Ebû Dâvud der ki: (Me­tinde geçen) şu (çocuğun başı kurbanın kanıyla) boyanır (sözü) Hem-mam’dan (gelen) hata(lı bir rivâyet)tir. Bu söz(ün rivayetinde) Hem-mam’a ters düşüldü. Bu (çelişki) Hemmam’dan gelen bir hatadan (doğ-makta)dır. (Bu sözü) Hemmam “yüdernmâ = kana boyanır” diye ri­vayet ederken (Hemmam’ın dışındaki râvîler) “yüsemmâ =isimlendirilir” diye rivayet etmişlerdir. (Hemmam’in) bu (rivayeti) alınamaz.[221]

Açıklama

Metinde geçen, “Her çocuk akîka kurbanı karşılığında rehinedir.” cümlesine çeşitli manalar verilmiştir. Bazılarına göre; bu cümle “Çocuk için mutlaka bir akîka kurbanı kesmek gerekir. Akîka kurbanı terk edilemez,” anlamına gelmektedir. Binaenaleyh bu cümlede ye­ni doğan çocuk için kesilecek kurban alacaklının elinde bulunan bir rehine­ye benzetilmiştir. Alacaklının elinden alınmadıkça, rehineden faydalanma­nın mümkün olmadığı gibi akîka kurbanı kesilmedikçe de Allah’ın nimeti olan bu çocuktan hayırlı neticeler almak ve çocuk nimetinin şükrünü eda etmek mümkün olmaz. Bu nimetin şükrünü eda etmek için, mutlaka akîka kurbanı kesmek gerekir. Akîkamn vacip olduğunu söyleyenler cümleye bu manayı vermişlerdir.

Hattâbi’nin de ifâde ettiği gibi, bu vzüda söylenenlerin en güzeli Ah-med b. Hanbel (r.a.)’mn şu sözüdür: “A .ikanın rehine olması çocuğun öbür dünyada şefaatçi olmasıyla ilgilidir. Binâenaleyh çocuğu doğan bir kişi aki-ka kurbanı kesmeden ölecek olursa, o çocuk âhirette ebeveynine şefaatçi ola­maz; ancak çocuk akîka kurbanından sonra ölmüşse o zaman ebeveynine şefaatçi olur. Bazılarına göre; akîka, çocuğu şeytanın tasallutundan kurta­rır. Hafız İbn Hacer’in açıklamasına göre; Atâ el-Horasânî de cümleye bu manâyı vermiştir.

Musannif EbûDâvûd, Hemmâm’ın bu hadiste geçen “yüdemmâ = kana boyanır.” kelimesini rivayet ederken yanıldığını bu kelimenin aslının “yü-semmâ = isim verilir” olduğunu, nitekim Hemmâm’ın dışındaki râvîlerin bu kelimeyi “Yüsemmâ” şeklinde rivayet ettiklerini söylemektedir.

Gerçekten Hemmâm bu rivayetinde yanılmıştır. Gerçek olan diğer ra-vilerin rivayetidir. Katâde’nin yapmış olduğu açıklama ise İslâmî uygulama ile değil, câhiliyye dönemindeki Arapların uygulamasıyla ilgilidir.[222]

Bazı Hükümler

 1. Çocuğun doğumunun yedinci günü, akîka kur-banı kesmek sünnettir. Ancak bu kurbanın çocu­ğun doğumundan ne kadar zaman sonra kesildiğine dair farklı görüşler var­dır. Hanefi âlimleriyle İmâm Şafiî ve İmam Malik’e göre; çocuğun vücûdu­nun tümü annesinin rahminden çıkıp dünyaya geldiği andan itibaren akîka kurbanı kesmenin vakti girmiş olur. Malikilere göre; akika kurbanı kesme vakti, çocuğun doğumunun ikinci günü girer. Ancak çocuk fecrin doğma­sından önce dünyaya gelmişse fecrden önceki gün de hesaba katılır.

Hanbeli âlimlerinden Ibn Kudemâ, El-Muğnî isimli eserinde şöyle di­yor: “Sünnet olan akika kurbanını doğumun yedinci gününde kesmektir. Fa­kat, çocuk (yedinci günden önce veya yedinci günde) ölecek olursa bu kur­ban, doğumun on dördüncü gününde kesilir. Eğer çocuk bu süre zarfında ölecek olursa o zaman doğumun yirmi birinci gününde kesilir. Nitekim Hz. Aişe (r.a.) ile İshak da bu görüştedirler. Esasen biz akikanın meşru olduğu­nu kabul eden âlimler arasında akika kurbanını doğumun yedinci gününde kesmenin müstehap olduğunda herhangi bir ihtilaf bilmiyoruz. Yani bu mev­zuda ihtilaf yoktur. Fakat çocuğun ölmesi halinde bu kurbanın doğumun on dördüncü yahut da yirmi birinci günü kesilmesi meselesine gelince, bu meselede delil Hz. Aişe’nin sözüdür.[223] Bu gibi bir meselelerde Hz. Aişe’nin kendiliğinden bir söz söylemesi mümkün olmadığına göre; Hz. Aişe’nin bu sözü bizzat Hz. Peygamber’den duyduğu bir hadise veya O’ndan gördüğü bir uygulamaya istinaden söylemiş olduğunu kabul etmek icab eder.Yine Malikiler’e göre; akikanın, sözü geçen günlerden önce kesilmesi de caizdir.Şurasını da ilave edelim ki, Malİkiler’in delilini teşkil eden Hz. Aişe ha­disinin senedinde çok yanılmakla meşhur olan İbrahim b. Müslim el-Mekkî bulunduğu için bu hadis zayıftır.[224] Ancak şurası bir gerçektir ki gerek ço­cuğun sıhhati yönünden ve gerekse ailesinin zamanının müsaitliği cihetinden akika için en uygun zaman çocuğun doğumunun yedinci günüdür. Bu kur­banı kesme görevinin kime düştüğü konusunda âlimler arasında ihtilaflıdır.

Hanefi ulemasıyla İmam Şafiî ve Ahmed’e göre; kurbanı kesme görevi çocuğun rızkını temin etmekle görevli olan kişiye düşer.

Malikilere göre, bu kurbanı kesmek için herhangi bir şahıs belirlenmiş değildir. Herhangi bir şahıs kesebilir. Hz Aişe’den rivayet edildiğine göre; Rasûlü Ekrem Efendimiz, Hz. Hasan ve Hüseyin için birer kurban kesmiş ve keserken “-Bismillâhi vellâhü ekber Allâhümme leke ve ileyke akîkatü fülânin = Allah’ın ismiyle, Allah en büyüktür. Ey AI la hım falancanın aki-kası ancak senin içindir ve sanadır.” diye dua edilmesini emretmiştir.[225]

 1. Yeni doğan bir çocuğun başındaki ana tülerini, doğumunun yedinci gününde traş etmek müstehaptır. Bu meselede âlimlerin hepsi ittifak etmiş­lerdir. Çünkü bu saçlar ana rahmindeki kana bulanmışlardır. Bu sebeple Rasul-i Zîşan Efendimiz:

“Çocuğun başındaki saçları kesiniz.”[226] buyurmuştur.

 1. Çocuğun başını akîka kurbanının kanıyla boyamak meşrudur. Hasan-ı Basrî (r.a.) mevzûuhıuzu teşkil eden bu hadisin zahirine sarılarak, çocuğun başını akîkanın kanıyla boyamanın meşru olduğunu söylemiştir. Katâde ile İbn Hazm da bu görüştedirler. İbn Hazm, İbn Ömer’le Atâ’nın da bu gö­rüşte olduklarını söylemiştir.

Hanefî alimleriyle İmâm Mâlik, Şafiî, Ahmed, İshak ve Cumhur ulemâ ise, bunun cahiliyye adeti olduğunu ve İslâmiyetin bu adeti iptal ettiğini söy­lemişlerdir.[227]

 1. … Semura b. Cündüb’den rivayet olunduğuna göre; Rasûlullah (s.a.) (şöyle) buyurmuştur:

“Her çocuk (doğumunun) yedinci gününde kendisi için kesilecek akîka kurbanı karşılığında (konulmuş) bir rehine (gibi)dir ve (akika kurbanı) kesildikten sonra (çocuğun başı) traş edilir ve (kendisine) isim verilir.”

Ebû Dâvûd der ki: (Metinde geçen) “yüsemmâ = isim verilir” (rivayeti) çok sağlamdır. Nitekim (bu kelimeyi) Sellam b. Ebi Muti, Katâde’den îyâs £. Dağfel ile Eş’âs de el-Hasan(-i Basrî) ‘den aynı şe­kilde (yüsemmâ diye) rivayet etti(ler.)[228]

Açıklama

Musannif Ebû Davud’un, hadisin sonuna ilâve ettiği acık-lamasında geçen esahh kelimesi, aslında ism-i tafdiyl ol­makla beraber, burada ism-i tafdiyl anlamında değil mübalağa manasında kullanılmıştır. Musannifin bu kelimeyi ism-i tafdiyl manasında kullandığı kabul edilirse, o zaman metinde geçen yüsemmâ rivayetinin bir önceki ha­diste geçen yüdemma rivayetinden daha sağlam olduğu manası çıkar ki bu, Musannifin iki rivayeti mukayese ettiği ve bunlardan bir önceki rivayeti sa­hih, mevzuumuzu teşkil eden hadisteki rivayeti ise daha sahih bulduğu anla­mına gelir. Oysa musannif bir önceki hadisin ta’likinde, orada geçen yüdemma rivayetinin Hemmam’a ait bir hata olduğunu, bunda asla doğruluk payı bu­lunmadığını, doğru olan rivayetin yüsemma şeklindeki rivayet olduğunu açıkça ifade etmişti. İşte biz bu gerçeği göz önünde bulundurarak ta’likte geçen “esahh” kelimesini “daha sahih” şeklinde değil de “çok sağlam” şeklinde tercüme ettik.

Yine Musannifin açıkladığına göre; bu kelimeyi Sellam b. Ebî Mutî ile Iyas b. Dağfel ve Eş’as de “yüsemmâ” şeklinde rivayet etmişlerdir.[229]

Bazı Hükümler

 1. Yeni doğan bir çocuğun, doğumunun yedinci gü-nünde bir akıka kurbanı kesilmesi, aynı gun çocu­ğun saçlarının traş edilmesi ve çocuğa isim vermenin de yine doğumunun ye­dinci gününe kadar tehir edilmesi, Rasul-u Zişan Efendimiz tarafından teş­vik edilmiştir.
 2. Ancak fakirlik gibi meşru bir sebepten dolayı akika kurbanı kesmeye gücü yetmeyen kimseler, çocuğa doğum gününün sabahından itibaren isim verebilirler. Nitekim Buhari, Sâhihî’nin 71 nolu akika bölümünün birinci bâ-bındaki hadislerden bu hükmü çıkarmış ve sözü geçen baba “yeni doğan bir çocuğa o günün sabahında isim verilmesi” adını vermiştir.

Hafız İbn Hacer’in sözü geçen babın şerhinde açıkladığı gibi, Rasûl-ü Ekrem Efendimiz, sevgili oğlu Hz. İbrahim’e akika kurbanı kesemediği gibi İbrahim b. Ebî Musa ve Abdullah b. Ebî Talha için de akika kurbanı kesil­memiş ve dolayısıyla bunların isimleri doğumlarının yedinci gününe kadar tehir edilmemiştir.

Bu mevzuda Buhâri’nin rivayet ettiği bir hadisi şerif, şu mealdedir: “Be­nim bir çocuğum dünyaya gelmişti. Onu hemen alıp Peygamber’e getirdim. Bunun üzerine Hz. Peygamber önce çocuğa İbrahim ismini verdi. Sonra da damağına hurma sürüp ona bereketle dua etti ve bana geri verdi.”[230]

Hafız İbn Hacer’in de açıkladığı gibi, bu hadis çocuğa isim koymakla acele etmenin lüzumunu ve eğer akika kurbanını kesmeyecekse isim koymak için yedinci günü beklemek gerekmediğini ifade eder.

Çocuğa isim vermek için doğumunun yedinci gününü beklemeye lüzum olmadığını ifade eden hadislerden biri şu mealdedir: Peygamber (s.a.) şöyle buyurdu: “Bu akşam benim bir oğlum dünyaya geldi. Ona babamın adını koydum; İbrahim.”[231]

Fâide: a. Doğumunun yedinci gününde çocuğun saçlarını traş edip ağır­lığınca gümüş dağıtmak da sünnettir. Nitekim “Rasûrüllah (s.a.)’ın kızı Fa-tıma, Hasan ile Hüseyin’in Zeyneb ve Ümmü Gülsüm’ün saçlarını tartarak onların ağırlığınca gümüş tasadduk etti.”[232] mealindeki hadis-i şerif bunu açıkça ifade etmektedir. Bu mevzuda Tirmizî’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif de şu mealdedir:

“- Rasûlullah (s.a.v.) Hasan(ın doğumu) için bir koyun kurban etti ve;

“Ey Fatıma Hasan’ın saçını traş et ve ağırlığınca gümüş tasadduk et.” buyurdu. Bunun üzerine Fatıma (kesilen)* saçı tarttı. Saçın ağırlığı bir dir­hemdi veya bir dirhemden biraz eksikti.”[233]

Bu mevzuda Hafız îbn Hacer şöyle diyor: “Çocuğun saçlarının kesil­dikten sonra onların ağırlığınca dağıtılması gereken şeyin gümüş olduğunda bütün rivayetler ittifak ettiği halde Râfiî b. Abbas’dan rivayet edilen “Ço­cuk hakkında doğumunun yedinci gününde yapılacak yedi sünnet vardır.

“1. İsim vermek

 1. Sünnet ettirmek,
 2. Başını ve şâir kısımlarını temizlemek, .
 3. Kulağını delmek,
 4. Akika kurbanı kesmek,
 5. Başını bu kurbanın kanıyla boyamak,
 6. Ana tüylerinin ağırlığınca altın dağıtmak.”[234]

mealindeki hadise dayanarak” Çocuğun saçlarının ağırlığı miktarınca altın tasadduk etmenin müstehak olduğunu” söylemiştir. Oysa bu hadisin sene­dinde zayıf bir ravi olan Revâa b. el-Cerrah vardır.

b. Çocuğa Abdullah, Abdurrahman gibi güzel isimler verilmek halkın dilinde bozulup çirkin bir hal alacak isimlerden kaçınmaktır. Çünk insanlar ahirette bu dünyadaki isimleriyle çağırılacaklardır. Rasûl-ü Ekrem Efendi­miz, bu dünyada devamlı olarak güzel isimleri iyiye yorduğuna ve çirkin isim­lerden hoşlanmayıp onları değiştirdiğine göre, ahirette de insanların güzel isimlerinin amellerinin iyi sonuç vermesine sebep olması mümkündür. Esa­sen bazı kimseler, isimle müsemma arasında fevkalade bir ilgi bulunduğunu keşfetmişlerdir. Meselâ İyâs b. Muâviye (r.a.) bir insanı görünce onun ismi­nin ne olduğunu derhal keşfederdi. İşte isimle müsemma arasında bu ilişki­den dolayıdır ki; Rasulü Zişan Efendimize, Ahmed, Muhammed, Mahmud

gibi onun fevkalade övülmeye lâyık bir kimse olduğunu ifade eden isimler nasib olurken el-Hakem b. Hişam’a Ebû Cehil, Abdüluzzâ’ya da Ebû Le-heb künyesi nasib olmuştur.[235]

c. Çocuk doğar doğmaz sağ kulağına ezan, sol kulağına da kamet okun­malıdır. Bu onu cin tasallutundan kurtarır. Nitekim bu mevzuda gelen bir hadis-i şerif şu mealdedir:

Ebû Râfi’ (r.a.)’den rivayet edilmiştir ki: “Ali’nin oğlu Hasan, Fatıma (r.anha)dan doğduğu zaman Rasûlüllah (s.a.)’in onun kulağına namaz eza­nı gibi ezan okuduğunu gördüm.”[236]

 1. …Selmân b. Amr’ed-Dabbiyyi’den demiştir ki:

Rasûlüllah (s.a.) (şöyle) buyurdu:

(Yeni doğan her) bebekle beraber bir akîka bulunur. Öyleyse her yeni doğan çocuk için bir akîka kurbanı kanı akıtınız ve kendisinden ezayı kaldırın.”[237]

Açıklama

Metinde geçen gulam kelimesinin asıl mânâsı erkek çocuk-. tur. Fakat âlimlerin çoğu bunu erkek ve kız çocuğuna şü­mullü şekilde yorumladıkları için, biz bunu bebek diye terceme ettik. Hasan-ı Basrî ile Katâde bunu erkek çocuğu manasına yorumlayarak, kız çocuğu için akîka isimli kurban kesilmez, demişlerdir. Ama âlimler, bunu genel manaya yorumlayarak ve diğer hadisleri delil göstererek kız çocuğu için de akika ke­silir, demiştir.

Hadisin: “Bebekle beraber bir akika bulunur.” cümlesinde geçen aki­ka kelimesiyle neyin kasdedildiği hususunda iki ihtimal vardır:

Birinci ve zahir olan ihtimale göre, bu kelime ile bebeğin saçı kasdedil-miştir. Hadisin son cümlesinde bulunan Ezâ da saç manasına yorumlanrmştır. Hadisten kasdedilen mana şöyledir: Bebek doğarken başında saç bulu­nur. Siz onun adına bir akika kurbanı kesiniz ve çocuğun saçını traş ediniz.

Hasan-ı Basrî, Esmaî ve Muhammed b. Şirin Ezâ kelimesini bebeğin ba­şındaki saç manasına yorumlamışlardır.

İkinci ihtimale göre; hadiste bulunan akika kelimesiyle, akika denilen kurban kasdedilmiştir. Akika denilen kurbanın bebekle beraber olmasının manası, bebeğin kurban kesmeye sebeb ve vesile olmasıdır.

Hadiste geçen Eza kelimesinin bebeğin saçına inhisar ettirilmeyip genel manaya yorumlanması ihtimali de vardır. Bu takdirde kasdedilen mana, be­beğin saçını tıraş etmek sünnet ettirmek ve ana rahminde kendisine bulaş­mış, bulaşıktan temizlemektir.[238]

Bazı Hükümler

 1. Hadisin zahirine göre, erkek çocuk için akika kurbanı kesilir, kız çocuğu için kesilmez. Hasan-ı Barsı ile Katâde bu hadisin zahirine sarılmışlarsa da alimlerin büyük çoğunluğu diğer hadisleri delil göstererek kız çocuğu için de akika kurbanını kesmenin meşruluğuna hükmederek bu hadisteki ‘gulam’ kelimesini bebek diye yorum­lamışlardır.[239]
 2. Hadisteki akika kurbanının kesilmesi emredildiği için Hasan-ı Basrî ile Zahiriye Mezhebi mensupları, akika kesmenin vacipliğine hükmetmişler­dir. İmâm Mâlik ile İmâm Ahmed, İshak ve Ebû Sevr’e göre ise bu hadiste­ki emir nedb içindir. Dolayısıyla akika kurbanı kesmek vacip değil sünnettir.

Bezl’ül-Mechûd yazarı, Hanefî âlimlerinin bu mevzûdaki görüşlerini şövle özetliyor: “el-Bedâyi yazarı el-Kasânî Hz. Âişe’nin “Ramazan orucunun ken­dinden önceki oruçları, guslün kendinden önceki gusülieri neshettiği gibi, ud-hiye kurbanı da kendinden önceki kurbanları neshetmiştir.”[240] sözüne daya­narak akika kurbanının neshedildiğini söylemiş, sünnetliğini reddetmiş ve akika kurbanı kesmenin mekruh oludğunu ifade etmiştir.

Fetâvâ-yı Hindiyye yazarı da akika kurbanı kesmenin caiz olduğunu söy­lemekle beraber, sünnet ve vacip olamayacağını kesin bir dille ifâde etmiş­tir. İmâm Muhammed de el-Muvatta isimli eserinde akika kurbanımnn nesh edildiğini vurgularken, Hanefî âlimlerinin müteahhirîninden olan İbn Âbi-dîn, akika kurbanı kesmenin müstehap olduğunu ifade etmiştir. el-Becîrem ise onun bizim hakkımızda sünnet Hz. Peygamber hakkında ise vacib oldu­ğunu savunmuştur…” Gerçek olan şu ki Hz. Ebû Hanîfe*ye.göre ve dolayı­sıyla hanefî mezhebine göre Akika kurbanı kesmek müstehabdır.[241]

Hanefî âlimlerinden akika kurbanı kesmenin meşruluğunu reddedenle­rin delili ise, Amr b. Şuayb’den rivayet edilen “Rasûlullah (s.a.v.) efendimizden akika hakkında soruldu da; akîkaları sevmem buyurdu.” mealinde­ki hadis-i şeriftir.

Akika’nm sünnet ve müstehap olduğunu kabul edenlere göre, bu hadis-i şerif delil alınacak kuvvette değildir. Aynı zamanda aki-kanın meşruiyetini inkara delil seçilmesi doğru olmaz. Amr b. Şu-ayb’in babasından rivayet ettiği hadiste, “Rasûlullah (s.a) Efendimizin ‘Akîkayı sevmem ve benimsemem. buyurmasına gelince, hadisin siyakı, vürûd sebepleri akîkanın sünnet ve müstehap olduğuna delâlet etmektedir. Çünkü hadisin lafzı şöyledir: “Rasûlullah (s.a.) Efendimizden akîkadan soruldu, o da “akikaları sevmem” diye cevap verdi.” Bununla akika isminden hoş­lanmadığım, zebîhaya akîka denilmesinin hoş bir tabir olmayacağını bildir­mek ister gibi bir arzusu bulunduğunu ifade etmiştir.[242] Çünkü 2842 nolu hadis-i şerifte de açıklanacağı gibi bu kelime anne ve babaya isyan manasına gelen ‘Ukuk’ kökünden türetilmiştir.

Yukarıdaki rivayet ve görüşleri özetleyecek olursak; çocuk için akika kesmek müstehaptır. Müctehid İmamların cumhuru ve fakihlerin ekseriyeti bunu böyle kabul etmiştir. Babaya gereken, çocuğu dünyaya gelince, malî imkanı elverirse, Rasûlullah (s.a.) Efendimizin bu sünnetini yaşatmaktır, tâ ki Allah (c.c.) yanında ecre nail olup faziletten nasibini almış olsun. Aynı zamanda bununla, ülfet, muhabbet ve sosyal irtibatı yakınları, komşuları ve dostları arasında artırsın. Çünkü akika vesilesiyle dostlar, yakınlar hem çocuğun doğmasına sevinecekler hem de bir arada kaynaşıp sıcak bir hava meydana getirecekler; yani birbirlerine daha sıcak ve samimi duygu hissede­cekler ve böylece sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı paylaşmış ola­caklar…”[243]

 1. …Hasan(-ı Basrî)nin (şöyle) dedi(ği rivayet olunmuştur. Bir önceki hadiste geçen) “Ezayı kaldırmak” (sözünden maksat yeni do­ğan çocuğun) “başı(nı) traş etmektir.”[244]

Açıklama

Bir önceki hadis-i şerifte geçen ezayı kaldırmak tabirine Hasan-ı Basrî (r.a.) yeni doğan çocuğun başındaki ana tüylerini traş etmek manası vermiştir.

İbn Sîrin (r.a.) de “şayet ezâ’nın kaldırılmasından maksat çocuğun sa­çının traşı değilse başka ne olabilir?” diyerek bu konuda Hasan-ı Basrî’nin görüşüne katılmıştır; el-Esmâ’î ise; söz konusu tabirden çocuğun saçlarını traş etmenin kasdedilmiş olduğunu kesin bir dille ifade etmiştir.

Her ne kadar sözü geçen alimler “ezayı kaldırmak” tabirine bu manayı vermişlerse de 2838 numaralı hadisin şerhinde mealini sunduğumuz İbn Ab-bas’dan rivayet edilen hadis-i şerif nazar-ı dikkate alınırsa, bu ta’biri sadece çocuğun baş traşına hasretmenin doğru olmayacağı onun, çocuğun altının temizliğinden çocuk bakımıyla ilgili diğer temizliklere kadar varan geniş kap­samlı bir mana ifade ettiği anlaşılır.[245]

 1. …İbn Abbas’dan rivayet olunduğuna göre;

Rasûlullah (s.a.) Hz. Hasan ile Hüseyin için akîka kurbanı ola­rak birer koç kurban kesmiştir.[246]

Açıklama

Bu hadis-i şerif, erkek çocuk için iki akika kurbanı kes mek, bir akika kurbanı kesmekten daha faziletli olmakla

beraber, aslında kız çocuğu gibi erkek çocuğu için de bir akika kurbanı kesi­lir diyen İmam Malik’le Hanefî ulemasının delilidir.

Ancak 2834 nolu hadis-i şerifin şerhinde etraflıca açıkladığımız gibi, 2834, 2835, 2836 nolu hadis-i şerifleri delil getirerek erkek çocuğu için iki, kız ço­cuğu için de bir akika kurbanı kesilir diyen cumhur ulemaya göre; konumuzla alakalı bu hadis-i şerif, muzdaribdir; çünkü bu hadis Nesâî’nin Süneni’nde “Rasûlullah (s.a.) Hasan ve Hüseyin (r.a.) için ikişer koç kesti.” anlamına gelen lafızlarla rivayet olunmuştur.

Hulâsa, cumhuru ulemaya göre; Allah c.c. erkek çocuğa verdiği kuv­vet, bedeni güç ve evin yükünü taşıma, sorumluluğunu yüklenme ve aile içinde sağladığı otorite gibi özelliklerinden dolayı erkek çocuğu için iki, kız çocuğu içinse bir akika kurbanı kesmek meşru kılınmıştır. Binaenaleyh Allah c.c. kime maddi imkan vermişse erkek çocuğu için iki, kız çocuğu için de bir ko­yunu akika olarak kesmelidir. Çünkü bu hususta Rasûl-i Ekrem (s.a.) Efen­dimizin de tavsiyeleri böyledir. Kimin maddi durumu vasat bir ölçüdeyse veya bundan daha aşağı bir seviyede bulunuyorsa, o takdirde erkek ve kız çocuk­larından her biri için bir koyun kâfî gelir. Kişi akika konusunu bu şekilde yerine getirirse, ecirden nasibini alır, sünneti gerçekleştirmiş olur.[247]

 1. … (Amr b. Şuayb b. Muhammed b. Abdullah b. Amr b. As’-ın) dedesinden demiştir ki:

Peygamber (s.a.) akika’dan soruldu da:

“Allah (bu kelimenin manası olan) anne ve babaya isyanı sev­mez.” dedi. (Hz. Peygamber duymuş olduğu) bu isimden hoşlanma­mış gibiydi ve (sözlerine devamla);

“Kimin bir çocuğu doğar da o çocuk için bir kurban kesmek is­terse oğlan çocuğu için aynı yaşta iki koyun, kız çocuğu için de bir koyun kessin.” buyurdu. Bir de fera’ (kurbanın)dan soruldu (bu so­ruyu da)

“Fera’ haktır, (fakat fera’ kurbanı olarak kesmek istediğiniz deve yavrusunu) kuvvetli ve etli genç bir deve oluncaya kadar, yani iki ya da üç yaşına girinceye kadar, bekletmeniz ve ondan sonra ona (döl­lenmeye muhtaç) bir dişi deve getirmen(iz) yahut da Allah yolunda ona yük vurman(ız) onu (şimdi) kesip de zayıflıktan etinin yününe yapışıp kalmasından ve (annesinin sütüyle doldurmakta olduğunuz) kabım(zı artık ona bir daha süt sağamayacağınız İçin) ters çevirip yere kapatı-vermen(iz)den, (yavrusuz, kalan) deveni(zi) de şaşkın bırakman(ız)dan daha hayırlıdır.[248]

Açıklama

Bu hadis-i şerif, akîkanın vacip olmayıp müstehab olduğunu söyleyen cumhur ulemânın delilidir. Sözü geçen ulemaya göre eğer, akika vacio olsaydı, onun vücûbiyeti her halde dinde açıkça bilinirdi. Aynı zamanda böyle bir hüküm rhevcud olsaydı,Rasûlullah (s.a.) delile dayanak olacak ölçü ve anlamda genel bir açıklama yapar, yeterli bir beyanda bulunurdu da artık özür diye bir şey kalmazdı.

Oysa Rasûlullah (s.a.)

“Kimin bir çocuğu doğar da o da ondan yana bir nüsük (akika kurba­nı kesmek) arzusunda olursa o takdirde onu yerine getirsin.” buyurarak akika konusunu, onu yerine getirecek kişinin arzu ve hevesine bırakmıştır.[249]

Bazı Hükümler

 1. Çocuğu dünyaya gelen bir kimsenin şükür makammda kesmiş olduğu kurbana akika kurbanı de­mek mekruhtur. Her ne kadar Rasûlü-ü Ekrem 2837, 2838, ve 2839 no.h hadisi şeriflerde bu kurbandan akika kurbanı diye bahsetmişse de Rasûl-ü Zîşan Efendimiz söz konusu kurban hakkında bu tabiri kullanmış olması, bu tabiri kullanmanın kerahetini ortadan kaldırmaz. Çünkü Rasûl-i Zişan Efendimiz, mevzuu halka anlatabilmek için onların bildiği tabirleri kullan­mak mecburiyetinde kaldığı için akika tabirini kullanmıştır. Eğer bu ta’biri kullanmasaydı bu mevzuu halka anlatamayacaktı. Halkın bildiği tabiri kul­lanarak mevzuu onlara anlattıktan sonradır ki bu tabiri tenkide sıra gelmiş ve akika tabirinin anaya ve babaya isyan etmek demek olan ukuk kelimesiy­le aynı kökten geldiği için Allah’ın bu ismi sevmediğini bildirmiş ve bu tabir yerine niisk tabirini kullanmanın daha doğru olacağına dikkatleri çekmiştir.
 2. Çocuğu doğan bir kimsenin şükür için bir kurban kesmesi vacip de­ğildir, müstehabdır.
 3. el-Fera’ kurbanı kesmek meşrudur. Ancak ‘el-Fera’ kurbanının iyice etlenmesi ve kuvvetlenmesi için iki ya da üç yaşına girinceye kadar ve üzeri­ne bir yük yükleyip Allah yolunda bir işte kullanıncaya kadar kesilmeyip bek­letilmesi müstehaptır. Nitekim 2830 numaralı hadisin şerhinde etraflıca açık­lamıştık.[250]
 4. …Abdullah b. Büreyde dedi ki: Ben (babam) Büreyde’yi (şöy­le) derken işittim:

“Biz câhiliyye devrinde iken birimizin bir çocuğu.dünyaya geldi­ği vakit bir koyun keserdik ve kanını çocuğun başına sürerdik. Niha-f yet (yüce) Allah İslam’ı getirince (doğan çocuklar için) bir koyun kes­meye ve başını traş edip za’feranla kokulamaya başladık.”[251]

Açıklama

Bu hadis-i şerif, yeni doğan bir çocuğun başını kurbanın kanıyla boyamanın cahiliyyet âdetlerinden olduğu ve İs-

lâmiyet’in bu âdeti iptal ettiğini ifade etmektedir. Nitekim Buharî’nin, Rasûl-ü Zîşân Efendimiz’in:

“Çocuğun başına kurbanın kanı yerine “halûk” denilen güzel kokuyu sürünüz.”[252] buyurduğuna dair Hz. Âişe’den rivayet ettiği hadis-i şerif de bu gerçeği teyid etmektedir..

Yine mevzuumuzu teşkil eden bu hadis-i şerif, yeni dünyaya gelen bir çocuğun başına za’feran gibi güzel kokular sürmenin müstehap olduğuna da delalet etmektedir.[253]

AV BÖLÜMÜ

Av Bölümü[254]

Av Eti yenen veya yenmeyen vahşi hayvanlar av hayvanlarıdır. Böyle bir hayvanı hareketsiz bırakarak elde etmeye avlama denir. Eti yenmeyen av hayvanları derisinden, yününden ve kıllarından faydalanmak için veya zararından korunmak için avlanırlar. İslâm’da gerek kara[255] ve gerekse deniz[256] avcılığı helaldir. Ancak sırf eğlence maksadıyla avlanmak caiz olmakla birlikte hoş görülmemiştir, mekruhtur.

Yalnız hac için ihramda bulunan kimse avlanamaz. Bir de Mekke hare­minin içinde avlanmak herkese haramdır.

Av, ya eğitilmiş, köpek, doğan, atmaca, şahin gibi bir hayvan vasıta­sıyla veya bir yara meydana getirecek silah ile yahut da tuzak, ağ kurmak v.s. şekillerde yapılır.

Avlanan hayvanlar neresinden yaralanıp öldürülürse öldürülsün boğaz­lanmış sayılır. Ancak canlı olarak ele geçerse usulüne göre boğazından kesilir.

Av etinin yenmesinin helal olabilmesi için gerekli şartlar:

1- Avcıda bulunması gereken şartlar:

a. Hayvan boğazlamaya ehil kimse (müslüman veya kitabî) olmak. Müs­lüman veya ehli kitap olmayan kişinin avladığı hayvanın eti yenmez.

b. Silah atma veya avı yakalayacak hayvanı salıverme işi bizzat avcı ta­rafından yapılmak.

c. Avcı, hayvanı gönderirken veya ateş ederken kendisine ava ehil ol­mayan birisinin ortak olmaması.

d. Kasten besmeleyi terketmemek.

e. Silahı attıktan veya hayvanı salıverdikten sonra baş.;a bir işle meşgul olmamak.

 1. Avlanacak hayvanda bulunması gereken şartlar:

a. Haşarat cinsinden olmamak.

b. Balıktan başka deniz hayvanından olmamak.

c. Vahşi bir hayvan olmak.

d. Eti yenen hayvan olmak.

e. Av tesiri ile ölmüş olmak.

Vurulan av kaybolup da bir iki gün sonra bulunduğunda avın üzerinde yalnız av sahibinin yaralama eseri bulunursa eti yenilebilir.

Av vurulduktan sonra suya düşerse- boğulma ihtimalinden dolayı- he­lal olmaz.

 1. Av hayvanında bulunması gereken şartlar:

a. Av için eğitilmiş olmak.

b. Salıverildiğinde doğruca ava gitmek.

c. Avlamayı eğitilmemiş başka hayvanlarla yapmamak.

d. Yakaladığı hayvanı yaralayarak öldürmüş olmak.

e. Avladığı hayvandan yememiş olmak.[257]

21-22. Av Ve Başka İşler İçin Köpek Taşımak

2844… Ebû Hüreyre’den (rivayet olunduğuna göre) Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur:

“Her kim çoban köpeği ile (eğitilmiş) av ve ekin köpeği dışında bir köpek taşırsa (o kimsenin) sevabından hergün bir kîrât eksilir.”[258]

Açıklama

Hadis-i şerifte davar ya da sığır sürüsü gibi kırda otlatılan hayvanlarla ziraat ürünlerini bekletmek ve kendisiyle av avlamak gayeleri dışında bir köpek beslemenin, her gün bu köpeği besleyenin seVablarından bir kırat sevabın azalmasına sebeb olacağı ifade edilmektedir. Burada kırât’tan maksat mikdanm sadece Allah’ın bildiği bizce meçhul olan büyük bir ölçüdür. 3168 nolu hadis-i şerifte olduğu gibi burada da bu keli­meyle en az Uhud dağı büyüklüğünde bir miktarın kastedilmiş olması ihti­mali yanında, bizce tamamen meçhul olan bir miktarın kastedilmiş olması ihtimali de vardir. Çünkü sözü geçen hadis faziletle ilgili mevzumuzu teşkil eden hadis ise ukubetle ilgilidir. Bilindiği gibi faziletle ukubet mukayese edi­lemez. Zira ukebetler sınırlıdır. Allah’ın fazlü ihsanı ise çok geniştir. Konu­muzla alakalı hadis-i şerifte geçen kırat kelimesi bazı hadislerde “kıratan: iki kirat” şeklinde rivayet olunmuştur.[259]

Bu rivayetlerin farklı oluşu şöyle açıklanmıştır:

“Bu iki rivayet iki ayrı köpek türüne ait olabileceği gibi bu türlerden eziyeti daha az olanın her gün sahibinin bir kıratlık sevabını, eziyeti daha çok olanın da iki kıratlık sevabını eksilteceği düşünülebilir.

Âlimlerden bazılarına göre; eziyeti daha çok olan köpeği beslemekten dolayı hergün eksilecek olan iki kırattan biri gündüz amellerine diğeri de ge­ce amellerine aittir. Bu iki kırattan birinin farzlara diğerinin de nafilelere ait olduğunu söyleyenler bulunduğu gibi, bir kıratın zararın en azını iki kı­ratın da en çoğunu ifade ettiğini söyleyenler de vardır.

Bazılarına göre; günde iki kıratlık sevabı azalanlar Medine-i Münevvere’de köpek besleyenler, bir kıratlık sevabı azalanlar da Medine-i Münevve­re dışında köpek besleyenlerdir.

Ancak bu açıklamalar sahibinin eskiden kazanılmış sevabları bulundu­ğu kabul edilerek yapılmıştır. Bu izahlarda kazanılmış sevabı bulunmayan kimselerin durumlarıyla ilgili bir açıklık yoktur. Esasen seyyie karşılığında hasenelerin eksilmesi görüşüne ehl-i sünnet mezhebinde yer olmadığından bu hadisi lüzumsuz yere köpek besleyenin sevabının eksileceği manasına de­ğil de, lüzumsuz yere köpek beslemenin yasaklığı manasına hamletmek uy­gun olur. Hatta hadisteki; lüzumsuz yere köpek besleyenlerin sevablarından azalacak olan iki kıratlık sevabın gelecekte kazanacağı sevablarla ilgili oldu­ğunu ve Cenab-ı Hakkın o kimselerin işleyecekleri hasenelerin sevabını ve­rirken bir veya iki kıratını kısarak vereceğini kabul etmek daha doğru olur. Çünkü bu izahta seyyieler karşılığında hasenelerin ibtal edileceği gibi ehl-i sünnet vel-cemaat mezhebine ters düşen bir unsur yoktur. Netice olarak çıkan mana şudur ki: Cenab-ı Hak misafirin ve dilencinin eve gelmesini ko­van pis bir hayvanı lüzumsuz yere besleyen bir kimseyi amellerin karşılığı olarak vereceği kat kat sevabı bir ya da iki kırat vermek suretiyle ceza­landırır.[260]

Bazılarına göre; lüzumsuz yere köpek besleyenlerin sevabından eksile-cek olan miktarın rivayetlerin bir kısmında iki kırat olarak ifade edilirken bir kısmında bir kırat olarak ifade edilmesi, ravüerin bir kısmının Resulü Ekrem Efendimizden bu miktarı bir kırat olarak işitmişken başka ravilerin de başka bir zamanda Resûl-ü Ekrem Efendimizden bu miktarı iki kırat ola­rak işitmesi, her ravinin işittiğini rivayet etmesinden ileri gelmiştir.

Bu izaha göre, Resulü Ekrem önce bu miktarın bir kırat olduğunu ifa­de ederek zararın en azını haber vermiş, sonra halkı daha şiddetli bir şekilde uyarabilmek için zararın en çoğunu ifade etmek maksadıyla bu zararın en fazlasını haber vermiştir.

Bazıları da “rivayetlerde fazlalığı almak esastır. Çünkü fazlalığı riva­yet eden ravi Öbürlerinin duymadığını duymuş demektir. Bu bakımdan s*»z konusu farklı iki rivayetten sevablardan kaybedilecek miktarın iki kırat ol­duğunu ifade eden rivayeti almak kaide icabıdır.” demişlerdir.

Lüzumsuz yere köpek beslemenin, bu şekilde cezalandırılmasına gelin­ce; bunun sebebi köpeğin yaladığı kabın yedi kere yıkanmadan temizlenme­mesi, çoğu zaman da insanların buna imkân bulamaması, köpeğin eve gelen misafirleri ve dilencileri korkutması, melaikenin evlere girmesine mani teş­kil etmeleri, bazı köpeklerin şeytan olması, yahut şeytanların köpek kılığına girmesi, bazı köpeklerin sahibinin haberi yokken kapkacağı yalamaları ve sahibinin de haberi olmadan o kaplardan yiyip içmeleri, abdest almaları gi­bi hikmetlerdir.

Günümüzde köpeklerin bir çok tehlikeli hastalıkları insanlara taşıması da anlaşıldıktan sonra, lüzumsuz yere köpek beslemenin tehlikesi iyice orta­ya çıkmıştır.

Hafız Ibn Hacer, bu hadisin hayvanlarla ziraat ürünlerini bekletmek ve av yakalatmak için köpek kullanmasının caiz olduğuna delalet ettiğini söy­lemiştir.

İbn Abdi’l-Berr’e göre; bu hadis-i şerif, hayvanlarla ziraat ürünlerini bekletmek ve av yakalamak için köpek beslemenin mubah bu amaçların dı­şında herhangi bir maksatla köpek beslemenin de mekruh olduğuna delalet ettiğini, menfaati temin ve bir zararı defetmek maksadıyla beslenen köpek­lerin de av ve çoban köpeği hükmüne girdiklerini söylemiştir.

Hafız İbn Hacer, lüzumsuz yere köpek besleyenlerin sevaplarının eksil­mesi, onların haram işlemelerinin cezasından başka birşey değildir. Diyerek tbn Abdil Berr’in bu görüşünü reddetmiştir.

îmam Nevevî, Şafiî mezhebinin bu mevzudaki görüşünü şöyle açıklı­yor: “Bizim mezhebimize göre ihtiyaç yokken köpek edinmek haramdır. Ama av, ziraat ve hayvan muhafazası gibi şeyler için edinilmesi caizdir.”

Hanefilerden Kemal b. Humam Fethü’l-Kadir isimli eserinde “köpeği av, yahut ev ve ziraat muhafazası için edinmek bil-icma caizdir. Lâkin hırsız yahut düşman korkusu olmadıkça onu haneye sokmamalıdır” diyor.

Malikîlerden bazıları edinilmesi caiz olan köpeğin temizliğine bu hadis­lerle istidlal etmişlerdir.[261] îmam Ebu Hanife’ye göre, köpek, domuz gibi ne-cisü’l ayn değildir. Şafîîlerce ıslak kelbe temas eden kimse için, dokunan

elbisesini veya eczay-ı bedenini tathir etmek lâzımdır.[262]

2845… Abdullah b. Muğaffel’den demiştir ki:Resûlullah (s.a.):

“Eğer köpekler (yeryüzünde Allah’ı teşbih eden) topluluklardan bir topluluk olmasaydı, hemen onları öldürmeyi emrederdim. Artık siz onlardan tamamen siyah olanı öldürünüz.” Buyurdu.[263]

Açıklama

Köpek cms kuduz mikrobu gibi, bazı zararlı mikroplan bün­yesinde taşıdığı için insanlar arasında birtakım tehlikeli has-talıklann yayılmasına sebep olmaktadır, insanlara daha başka zararlar ver­mesi cihetiyle ilk bakışta öldürülüp nesli yok edilmesi gereken bir hayvan cinsi gibi görünmektedir. Ancak her yaratığın yaratılışında sayılamayacak kadar çok hikmet ve maslahat olduğu gibi köpek cinsinin yaratılmasında da pek çok ilahi hikmet ve maslahat vardır. Köpek cinsinin yaratılışında da bulunan bu hikmet ve maslahatlar sebebiyle,’o neslin yaşaması gerekmektedir. İlahi hikmet bunu gerektirmektedir. Binaenaleyh köpek .cinsi de bu hikmet­ler dünyasında kendine düşen görevi yerine getirecek, sonra onlar da Rabbi-nin huzuruna döneceklerdir.

Nitekim: “Yeryüzünde hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, (onlar da) sizin gibi birer ümmet olmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmamışındır. Sonra onlar Rablerinin huzuruna toplanacak­lardır.”[264] mealindeki âyet-i kerimede bu geçeceği en veciz bir şekilde ifade etmektedir. “Yedi gök, arz ve bunların içinde bulunanlar, onu teşbih eder­ler. Onu övgü ile teşbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ama siz onların teşbihle­rini anlayamazsınız.[265] âyet-i kerimesinden anlıyoruz ki, bütün yaratıklarda olduğu gibi köpek neslinin varlığındaki en büyük hikmet varlığıyla Allah’ın varlığına delalet etmesi ve hal diliyle Allah’ı teşbih etmesidir.

tşte bu yüzden, insanlara zararlı bir hâle gelmedikçe, hiçbir köpek öl-dürülmemelidir. Ancak 102 nolu hadis-i şerifte açıkladığımız gibi içerisinde alası olmayan siyah köpekler, insanlar için son derece zararlıdırlar. Bu ci­hetle onlar şeytan mesabesinde olduklarından Resulü Ekrem Efendimiz, “Ar­tık siz onlardan tamamen siyah olanı öldürünüz” sözüyle siyah köpeklerin öldürülmesini emretmiştir. Nitekim 2846 nolu “Rasûlullah (s.a)bize köpek­leri öldürmeyi emir buyurdu. Hatta kadın köpeği ile çölden gelirdi de biz o köpeği bile öldürürdük, sonra Peygamber (s.a) köpekleri öldürmeyi ya­sakladı. Ve siz -katışıksız siyah olanını öldürmeye bakın- buyurdu.” mea­lindeki hadis-i şerifte bunu ifade etmektedir. 74 nolu hadis-i şerifin şerhinde de açıkladığımız gibi, Resulü Zişan Efendimiz gerek cahiliyye toplumunun köpeklere karşı gösterdiği aşırı ilgi ve gerekse Medine’nin vahyin inmekte olduğu bir şehir olması itibarıyla önce Medine’nin köpeklerden temizlenme­si için köpeklerin öldürülmesini emretmiş, sonra kalbine gelen bir ilhamla bundan vazgeçerek köpekler içerisinde ve insanlara zararı en çok olan, kara köpekleri öldürmeyi emretmiştir. Çünkü kara köpekler, köpekler içerisinde insanlara zararı en fazla olan, faydası en az olan ve en çok uyuyan köpeklerdir.[266]

Bazı Hükümler

 1. Canlılar içerisinde sebebsiz yere herhangi bir cinsi veya türü imha etmek caiz değildir.
 2. Zararsız bir hayvanı öldürmek haramdır.
 3. İnsanlara zarar veren bir hayvanı öldürmek caizdir.[267]
 4. Alacası olmayan kara köpekleri avcılıkta kullanmak caiz olmadığı gibi, onların avladığı hayvanların etini yemek de caiz değildir. İmam Ahmed’le İshak ve Şafiî âlimlerinden bazıları bu görüştedirler. Hanefi âlimleriyle İmam Şafiî ve cumhur ulemaya göre, diğer köpeklerle avlanmak caiz olduğu gibi siyah köpeklerle avlanmak da caizdir. Hadis-i Şerifte yasaklan­mak istenen siyah köpeklerle avlanmak değil, onları beslemektir.[268]

2846… Câbir’den demiştir ki:

Allah’ın Peygamberi (bize) köpekleri öldürmeyi emret(miş)ti, biz de çölden köpekle gelen bir kadının yanındaki köpeği bile Öldürüyor­duk. Sonra bizi onları öldürmekten nehyetti ve “siz siyah (köpek)i öl­dürmeye bakın.” Buyurdu.[269]

Açıklama

Bu hadis-i şerifte, Resulü Ekrem Efendimizin bir süre köpeklerin öldürülmesi için emir verdiği ifade edilmektedir. Bu gerçeği ifade eden diğer bir hadis-i şerif de şu mealdedir: “Rasûlullah (s.a) kö­peklerin öldürülmesini emr buyurdu ve köpekler öldürülsün diye Medine ci­varına haber gönderdi.[270]

Konumuzla alakalı hadis-i şerifte, Resulü Zişan Efendimizin daha son­ra köpek öldürme işini yasaklayarak sadece siyah köpeklerin öldürülmesiyle yetinilmesini emrettiği ifade buyurulmaktadır. Çünkü bir önceki hadisin şer­hinde de açıkladığımız gibi, siyah köpekler insanlara çok zararlıdırlar.

Bu bakımdan hadis-i şerif, alacasız siyah köpekleri öldürmenin caiz ol­duğuna delalet etmektedir. Âlimler bu hadise bakarak insanlara kararlı ol­duklarından dolayı siyah köpeklerin de insanları ısıran diğer köpekler gibi öldürülebileceğinde ittifak ettiler. Nitekim diğer bir hadis-i şerifte[271] açıklan­dığı üzere Hz. Peygamber insanlara zararlı olan diğer hayvanların öldürül­mesine de izin vermiştir.

Biz 74 nolu hadis-i şerifin şerhinde Resulü Ekrem Efendimizin önceden tüm köpeklerin öldürülmesini emrettikten sonra, bu emrinden vazgeçip sa­dece siyah köpeklerin öldürülmesiyle yetinümesindeki sebeb ve hikmetleri ayrıntılı olarak açıkladığımızdan, burada tekrara lüzum görmüyoruz.[272]

22-23. Avlanma(Nın Hükmü)

2847… Adiyy b. Hâtim’den demiştir ki: Peygamber (s.a.)’e:

Ben (av üzerine) eğitilmiş köpekler salıyorum. O da bana (avı) tutuveriyor (ben bu avın etini) yiyebilir miyim? diye sordum da:

” Eğer eğitilmiş (olan bu) köpekleri gönderirken besmele çekmişsen yakalamış oldukları avları ye!” buyurdu,

“Eğer (avı) öldürmüşlerse de mi?” dedim:

“Onlara kendilerinden olmayan bir köpek katılmamış olmak şar­tıyla (yakaladıkları avı)) öldürmüş olsalar da” (yiyebilirsin) buyurdu.

“Ben (avlarımı) miraz ile avlıyorum, (miraz ile avladığım avları da) yiyebilir miyim?” dedim.

“Eğer mirazı besmele ile atmışsan ve (bu miraz hayvana) isabet edip (onun vücudunu) delmişse (etini) ye, (fakat hayvana sivri uçla­rından biriyle değil de) iki ucu arasında kalan (kısmıy)la isabet etmiş­se yeme!” buyurdu.[273]

Açıklama

 1. Hadis-i şerif, av üzerine besmele ile gönderilen eğitilmiş köpeklerin yakalamış oldukları avın, -onu öldürmüş bile ol­salar- helal olduğunu ifade etmektedir. Ancak av üzerine gönderilirken ara­larına eğitilmemiş olan yahut eğitilmiş bile olsa- kestiği yenmeyen bir kimse tarafından gönderilmiş olan bir köpeğin karışmamış olması gerekir.

Bu şartlara uygun olarak av üzerine gönderilen eğitimli bir köpek; ya­kalamış olduğu avı öldürmüş bile olsa o avın eti helaldir.

Avcı, henüz av ölmeden yetişecek olursa, kesmesi gerekir. Eğer avı canlı olarak bile geçirdiği halde kesmez de köpekten aldığı yarayla ölmesini bek­lerse, o avın etini yemek helal olmaz. Avcının bu şekilde ele geçirmiş olduğu avı kesmeyi, elinde olmayan bir sebepten dolayı terketmiş de olsa, yine o avın eti yenmez. Fakat avın yanına varmadan önce köpek onu öldürmüşse, avın eti helaldir. Çünkü “köpeğin avı yakalaması hayvanı kesmek yerine geçer.[274]

Eğitilmiş olan bir köpeğin tuttuğu bir avın etinin helal olabilmesi için buraya kadar özetle zikretmiş olduğumuz şartlardan başka, bir de köpeğin yakalamış olduğu avın bir parçasını yememiş olması şartı vardır. Çünkü hay­van o avdan yiyecek olursa onu kendisi için yakalamış sayılır.”[275]

Esasen köpeğin eğitilmiş olması şartının aranması zımnen yakaladığı avı yememesi şartının aranması demektir. Çünkü bir köpeğin eğitilmiş sayıla-bilmesi için onda şu üç şartın bulunması gerekir:

a. Ava salınca avın üzerine gitmesi,

b. Av üzerine gönderdikten sonra, kendisinden geri dönmesi istendiğinde, bu isteğe uyarak av üzerine gitmekten vazgeçmesi,

c. Yakaladığı avı yemez olması

 1. Mevzumuzu teşkil eden bu hadis-i şerifte üzerinde durduğumuz ikin­ci bir mesele de uçları sivri ortası kalın olan miraz denilen sopaların fırlatıla­rak kalın kısımların İsabet etmesiyle öldürülen avların etlerinin yenip yen­memesi meselesidir. Hadis-i şerifte bu sopaların orta kısımlarının çarpma­sıyla ölen bir av hayvanının etinin yenmeyeceği, fakat sivri uçlarının sapla­nıp yaralaması neticesinde ölen avların etlerinin helal olduğu ifade buyurul-maktadır. Çünkü bu sopaların kalın kısmıyla vurulmuş olanlar, aldıkları isabet sebebiyle yaralanmış bile olsalar yine de yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’inde “… vurul(arak öldürül)müş … olan hayvanlar …. size haram kılındı”[276] bu­yurarak etlerini haram kıldığı mevkuze denilen hayvanlar hükmüne girerler.

Av üzerine gönderilen bir hayvanda gerekli olan bu şartlar yanında av­cıda bulunması gereken şartlar da vardır.

Bu şartlar: Kurban kesecek olan kimsede aranan akil olmak, müslüman ya da kitabî olmak, atışını av kasdıyla yapmış olmaktır. Binaenaleyh atışını av kasdı olmaksızın sadece atış talimi amacıyla veya gayesiz olarak yapan bir kimsenin vurmuş olduğu avın eti haramdır.[277]

Bazı Hükümler

 1. Köpeklere avcılık öğretmek caizdir. Köpeğin avcılığı öğrenmiş olduğu onu öğreten kimsenin yahut da bu hususta tecrübesi olan bir kimsenin kanaatiyle anlaşılır. Bazılarına göre, köpeğin eğitilmiş olması, avını üstüste üç defa yememesiyle anlaşılamaz. Çün­kü dinî meselelerde şart olarak aranan sayılar kişiler tarafından ictihad yo­luyla değil, naslarla belirlenir. İmam Ebû Hanife ile İmam Malik ve Şafiî âlimleri bu görüştedirler.

İmam Ebû Yusuf ile İmam Muhammed ve İmam Ahmed’e göre, avcı hayvanın eğiümliliği, köpek ve arslan gibi yırtıcı dişleri olan hayvanlarda ya­kaladığı hayvanlardan üstüste üç defa yemeyi terketmesiyle anlaşılır.

Doğan, şahin, kartal gibi parçalayıcı pençeleri olan kuşların eğitilmiş olduğunu bu hayvanların av üzerine gönderildikten sonra çağırıhnca geri dönmeleriyle anlaşılır.Nitekim İmam Ebû Yusuf’un İbn Abbas(r.a)’den tahriç ettiği bir hadis-i şerif[278] te bunu ifade etmektedir.

Fıkıh âlimlerinin ekserisine göre; öğretilmiş olan yırtıcı hayvanlardan avım dişleriyle veya pençeleri ile parçalayanların tümü de “… Allah’ın size öğrettiğinden öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttukları­nı yeyin ve üzerine Allah’ın adını anın…”[279] âyetinin kapsamı içine girmek­tedir. Çünkü ayette geçen el cevârihi’l mükellebine” tabiri “av üzerine gönderilen” hayvanlar anlamına gelir.

İbn Ömer ile-Mücâhid’e göre; âyet-i kerimede geçen “el mükellebine” kelimesi, sadece Öğretilmiş köpeklere şamil olduğundan, doğan ve şahin gi­bi yırtıcı kuşlarla avcılık yapmayı-hoş karşılamamışlardır.

Hasan-ı Basrî ile En-Nehâî, Katâde, İmam Ahmed ve İshâk ise, alaca-sız siyah köpeğin dışında, sözü geçen hayvanların tümüyle avcılık yapmanın caiz olduğunu söylemişlerdir.

 1. Köpeğin yakalayarak öldürdüğü bir avın, etinin yenebilmesi için av­cının köpeğini avın üzerine bilerek göndermiş olması şarttır. Dolayısıyla kendiliğinden avın üzerine giden bir hayvanın yakalayıp Öldürdüğü bir avın eti helal değildir. Hanefi âlimleriyle îmam Malik, Şafiî, Ahmed ve Ebû Sevr bu görüştedirler. Ata ile el-Evzâî’ye göre; bir köpeğin yakalayarak öldürdü­ğü avın etinin helal olabilmesi için, avcının o köpeği evinden çıkarırken av avlamak niyetiyle çıkarmış olması yeterlidir. Binaenaleyh evden av niyetiyle çıkardığı halde av niyeti olmaksızın salıverilen bir köpeğin yakalayarak öl­dürmüş olduğu bir av da helaldir.

İshak’a göre, av niyeti olmaksızın bırakılıveren fakat bırakılması esna­sında besmele çekilen bir köpeğin yakalayarak öldürdüğü bir avın eti helal­dir. Mevzumuzu teşkil eden hadis-i şerifte geçen “izâ erselte” tabiri köpeğin av üzerine mutlaka av kastıyla gönderilmiş olmasını gerekli kılar. Çünkü “İzâ” kelimesi neticesinin tahakkukunun kendi şartının vukubuna bağlı ol­duğunu ifâde eder.

 1. Hayvanın av üzerine gönderilmesi, avı kesmek hükmünde olduğun­dan hayvanı av üzerine gönderirken besmele çekmek, kurban keserken bes­mele çekmek gibidir.

Metinde geçen “ve zekerte ismellâhi” cümlesinin “izâ erselte’l kitabe mailem ete” cümlesi üzerine atfedilmesiyle de bunu ifade eder. Bu itibarla kurban kesmede besmelenin kurban kesilmeden önce çekilmesi gerektiği gi­bi, köpekle avcılık yapma meselesinde de köpek av üzerine gönderilmeden önce besmele çekilmesi gerekir. Nitekim bu mevzuyu (2829) numaralı hadi­sin şerhinde etraflıca açıklamıştık.

 1. Köpeğin yakalayıp da bir kısmını yediği avın eti helal değildir.
 2. Eğitilmiş köpeklerle, eğitilmemiş, ya da kurban kesmeye ehil olma­yan bir kimsenin salıverdiği köpekler tarafından yakalanıp öldürülen fakat hangi köpek tarafından yakalanıp öldürüldüğü bilinmeyen bir avın eti helal değildir. Ancak bu av son nefesinde canlı olarak ele geçer de usulüne göre kesilebilirse o zaman helal olur. Âlimler bu mevzuda ittifak etmişlerdir.
 3. Okla av avlamak caizdir.
 4. Besmele çekilerek atılan bir okun sivri ucuyla yaralanıp ölen bir avın eti helaldir. Bunda âlimler ittifak etmişlerdir. Çünkü Cenab-ı Hak Kur’an-ı Keriminde “ihramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz.”[280] buyurmuştur. “Besmele çekerek yayınla avladığın hayvanın etini yiyebilirsin.”[281] mealin­deki hadisle daha önce tercümesini sunduğumuz 1852 numaralı hadis-i şerif de buna delalet etmektedir.

Kurban kesiminde besmelenin bıçağı çalmadan çekilmiş olması şartı aran­dığı gibi, avcılıkta da besmelenin oku ya da kurşunu atmadan önce çekilmiş olması şartı aranır.

Ayrıca oku atan kimsenin, atış eğitimi yapmak için değil av avlamak için atmış olması şarttır. Fakat avlamak niyetiyle attığı bir okun hedef aldığı hayvandan başka bir hayvana isabet etse o hayvanın eti helaldir.

Kurt gibi yırtıcı hayvanların av hayvanlarını yaralamaları o hayvanı okla vurma yerine geçer. İmam Ahmed’le es-Sevri, Katâde, Ebû Hanife ve İmam Şafiî bu görüştedirler.[282]

2848… Adiyy b. Hatim’den demiştir ki:

Peygamber (s.a)’e biz şu köpeklerle avcılık yapıyoruz, (bu hususta ne buyurursunuz?), diye sordum. Bana:

“Eğer (avın üzerine) eğitilmiş köpeklerini gönderiyorsan ve (on­ları gönderirken) üzerlerine besmele çekiyorsan, sana yakaladıkları av­lardan yiyebilirsin, isterse (avı yakalayan köpek onu) öldürmüş olsun, fakat köpek (yakaladığı hayvanın bir kısmım) yerse, o başka. Eğer kö­pek (avın bir tarafını) yemişse sen (onu) yeme. Çünkü (köpeğin) onu kendisi için yakalamış olmasından korkarım.” cevabını verdi.[283]

Açıklama

Bu hadis-i şerifte, av üzerine besmeleyle gönderilen bir köpeğin yakalamış olduğu avın etinin helal olabilmesi için kö­peğin yakaladığı hayvanın etinden yememiş olması şarttır. Eğer yakaladığı avın bir kısmını yemişse, bir önceki hadisin şerhinde de açıkladığımız gibi, o hayvanın eti yenmez. Nitekim yüce Allah Kur’an-ı keriminde “…. Allah’­ın size öğrettiğinden öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların, sizin için tut­tuklarını yeyin…”[284] buyurarak bu hükmü açıkça beyan etmiştir. Ancak âyet-i kerimeden de anlaşıldığı üzere avcı hayvanın yakaladığı avı yemeden sahi­bine getirebilmesi o hayvanının eğitilmiş olmasıyla mümkündür.

Eğer hayvan, avının bir kısmını yiyecek olursa, bu avı kendisi için mi, yoksa sahibi için mi? tuttuğu anlaşılmayacağından, o avın etini yemek haram olur. Çünkü köpek tarafından avlanan avın helal olması için gerekli olan avın avcı hayvanın sahibi için tutulmuş olması şartı ile köpeğin eğitilmiş ol­ması şartı bulunmamıştır.

îbn Abbas bu gerçeği şöyle ifade ediyor: *’Köpeğin (avını) yemesi avı ifsad eder. Çünkü bu durumda o avını kendisi için tutmuş demektir. Yüce Allah bu hususta “Allah’ın size öğrettiğinden öğreterek öğrettiğiniz avcı hay­vanların sizin için tuttuklarını yeyin…”[285] buyurmaktadır. Öyleyse siz (avı­nı yiyen bir hayvanı bu âdetini) bırakıncaya kadar döğersiniz ve (yakaladığı avı yemeden sahibine getirmesini) öğretirsiniz.”[286]

Bazı Hükümler

 1. Av üzerine gönderilen bir köpeğin yakalayıp da bir kısmını yedıgı avın etini yemek haramdır.

Tavus ile eş-Şa’bî, İbrahim en Nehâî, İkrime, Said b. Cübeyr, Hanefi âlimleri, Dahhak ve Katade bu görüştedirler. İmam Şafiî ile İmam Ahmed’-in bu mevzudaki görüşlerinden tercih edileni de budur.

İmam Mâlik’e göre, köpeğin yakalamış olduğu avın bir kısmını yemiş olması, bu avın etinin helal olmasına mani değildir. Yeter ki köpek av üzeri­ne besmeleyle gönderilmiş olsun. Çünkü köpek onu çok acıkmış olduğun­dan yahut ta ava olan hırsından dolayı yemiş olabilir.

İmam Malik’in bu husustaki delili “…. yetiştirdiğiniz avcı hayvanların, sizin için tuttuklarını yeyin …” âyet-i kerimesiyle 2852 numaralı hadis-i şeriftir.

Sad b. Ebi Vakkâs ile İbn Ömer ve Selman-i Farisî (r.a) de bu görüşte­dirler. İmam Şafiî’nin eski görüşü bu olduğu gibi bu görüş İmam Ahmed’-den de rivayet edilmiştir.

Her ne kadar bazıları İmam Malik’in görüşünün delilini teşkil eden 2852 numaralı Ebû^Sa’lebe hadisini cevaza, bu avın haram olduğunu ifâde eden ve mevzumuzu teşkil eden hadisi de kerahet-i tenzihiyyeye hamledip bu iki görüşün arasını uzlaştırarak “bir köpeğin yakaladıktan sonra bir kısmını yemiş olduğu avın etini yemek tenzîhen mekruhtur.” demişlerse de cumhur ulema bu avı yemenin kesinlikle haram olduğunu söyleyerek, diğer görüşlerin tü­münü reddetmiş ve kuvvetli delillerle görüşünün doğruluğunu isbatlamışlardı. Bu hususta cumhurun görüşüyle amel etmek tercihe şayan görülmüştür.[287]

2849… Adiyy b. Hâtim’den demiştir ki: Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem (şöyle) buyurmuştur: “Besmele çekerek okunu atıp da ertesi gün bulduğun avını (bir) su içerisinde bulmuş olmaman ve üzerinde senin okundan başka bir (okun) tesiri olmaması şartıyla yiyebilirsin. Senin (av üzerine gönder­miş olduğun eğitimli) köpeklerine başka köpek karışacak olursa, (on­ların yakaladığı avı) yeme. Bilemezsin belki de onu (senin gönderdi­ğin) köpeklerden olmayan (bir köpek) öldürmüştür.[288]

Açıklama

Hadis-i şerif, okla vurulan bir hayvanın, herhangi bir şekil-de gözden kaybolup ertesi gün ölü olarak bulunması hâlin­de, bir su içerisinde bulunmuş olmaması ve üzerinde onu yaralayan avcının okundan başka bir ok yarası olmamak şartıyla, yenilebileceğini ifâde etmek­tedir. İmam Malik ile İmam Şafiî’nin bu mevzu da ki görüşlerinden birincisi de budur. Sözü geçen mezheb imamlarının en sahih olan görüşlerine göre; vurulduktan sonra gözden kaybolup ertesi gün ölü olarak bulunan bir avın eti, mutlak surette haramdır.

Diğer görüşlerine göre; avlandıktan bir gün sonra ele geçirilebilen bir av, eğer köpekle avlanmışsa eti haramdır. Fakat okla avlanmışsa helaldir.

Bu üç görüş içerisinde en doğru olan birinci görüştür. Çünkü bu mev­zuda gelen sağlam hadislere uygundur. Bu hadislere aykırı olan hadisler ise zayıftır. Bu bakımdan âlimler, sözü geçen zayıf hadislerin hükmünü kerahet-i tenzihiyye, mevzumuzu teşkil eden hadisin ve benzerlerinin hükmünü de ce­vaza hamletmişlerdir.[289]

Ahmed b. Hanbel’in meşhur olan görüşüne göre; vurulduktan bir gün sonra bulunan ve hadis-i şerifte belirtilen iki şartı haiz olan bir avın eti helaldir. Delili konumuzu teşkil eden hadis-i şerifle 2857 ve 2861 numaralı hadisi şeriflerdir.

Hanefi âlimlerine göre; vurulduktan sonra gözden kaybolup daha son­ra ölü olarak bulunan bir avın helal olabilmesi için, şu üç şartın bulunması gerekir:

a. Hayvanın suya düşmemiş olarak bulunması,

b. Üzerinde başka bir avcıya ait bir ok izi bulunmaması,

c. Onu vuran avcının, zaruretsiz olarak onu aramaya ara vermiş ol­maması.

Binaenaleyh vurduğu avın aldığı yara sebebiyle zorlukla uçtuğunu veya kaçtığını gören bir avcının onu aralıksız olarak takip edib bulması gerekir. Eğer zaruretsiz olarak aramaya ara verecek olursa, o zaman bu avın etini yemek helal olmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz, vurulduktan sonra göz­den kaybolan ve bir süre sonra ölü olarak bulunan bir av hakkında “belki de onu yeryüzünün yırtıcı hayvanları öldürmüştür.” buyurmuştur.[290]

Hz. Aişe’nin Resûl-ü Ekrem Efendimizden rivayet ettiği bir hadis de şu mealdedir: Bir adam avladıktan bir gün sonra ölü olarak bulduğu bir geyiği Peygamber (s.a)’e getirdi de:

Ey Allah’ın Resulü dün kendisine attığım oku bu gün üzerinde (bul­dum ve oku) tanıdım, (bu hususta ne buyurursunuz?) dedi.

Resulü Ekrem de:

“Eğer onu kendi okunun öldürdüğünü kesinlikle bile bilseydim, yer­dim, fakat (bunu) bilemem (Çünkü) yeryüzünün yırtıcı hayvanları çoktur.” Buyurdu.[291]

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, bu avın helal olmasının bir şartı da, avcının onu yemek yemek, susuzluğunu gidermek için su içmek, farz namazları kılmak ve kazay-ı hacet etmek gibi zaruri ihtiyaçlarının dışında aralıksız olarak gün boyu araması gerekir. Eğer bu şekilde aradıktan sonra onu ölü olarak bulur ve kendi okundan aldığı yarayla öldüğünü kesinlikle bilecek olursa eti helaldir.

İmam Şafiî ile Dâvud-u Zahirî’ye göre; oku atıp da avını vurduktan sonra kaybeden kimse, bu avı bir süre sonra bulacak olursa onun etini yemek ha­ramdır. Çünkü onu başka birinin öldürmüş olması mümkündür. Delilleri ise Resulü Ekrem efendimizin kendisine bu şekilde getirilen bir avı yemekten kaçındığını ifade eden hadis-i şeriftir.[292]

2850… Adiyy b. Hâtim’den bildirdiğine göre: Peygamber (s.a) “avladığın hayvan bir su içerisine batarak ölmüşse (onu) yeme.” bu­yurmuştur.[293]

Açıklama

Bir önceki hadis-i şerifin şerhinde de açıkladığımız gibi, şer’î usullere uygun olarak avlandıktan sonra gözden kaybolan ve bir süre sonra da ölü olarak bulunan bir hayvanın etinin yenebilmesi için avın üzerinde başka bir avcının okunun izleri bulunmaması gerektiği gibi, vfcir su içerisinde boğulmuş halde bulunmaması da gerekir. Çünkü bu avın üzerinde bulunan okun kestiği kurban ve avladığı av yenmeyen dinsiz bir avcıya ait bir ok olabileceği ihtimali bulunduğu gibi, suya batmış bir hal­de ölü olarak bulunan avın da avcının okuyla değil de içine düştüğü suda boğulduğu için Ölmüş olması ihtimali vardır.

Bu bakımdan vurulduktan sonra gözden kaybolup daha sonra suya bat­mış bir halde ölü olarak bulunan bir avın etini yemek caiz değildir, haramdır.[294]

2851… Adiyy b. Hâtim’den demiştir ki:

Peygamber (s.a):

“Eğittikten sonra besmele çekerek (av üzerine) gönderdiğin bir köpek ya da bir şahinin senin için yakaladığı avı yiyebilirsin” buyurdu.Ben de:

(Avı) öldürmüşse de mi? diye sordum.

” Eğer onu öldürmüş de onun hiç bir tarafını yememişse onu an­cak senin için yakalamış demektir.” buyurdu.

Ebû Dâvud der ki: Şahin (yakalamış olduğu avın bir tarafını) ye-misse bunda bir sakınca yoktur, (fakat) köpek (yaladığı avın bir tara­fım) yemişse (o avın etini yemek) mekruh olur. Fakat kanını içmişse bunda bir sakınca yoktur.[295]

Açıklama

Bilindiği gibi Cumhur ulemaya göre, avını dişleriyle yakala-yan hayvanların, yakalayınca bir tarafını yemiş oldukları avın eti yenmezse de avını pençeleriyle yakalayan doğan ve şahin gibi kuşları yaka­layınca bir tarafını yemiş oldukları avın etini yemekte hiç bir sakınca yok­tur. Çünkü 2847 numaralı hadisin şerhinde zikrettiğimiz gibi, “bir köpeğin eğitimli sayılması için, gerekli olan üç şart” avcı kuşlar için gerekli değildir. Bu bakımdan avcı kuşların eğitilmiş sayılabilmesi için, köpekte aranan ya­kaladığı avın bir tarafını yememe şartı aranmaz. Bu kuşların çağırılınca geri gelmeleri eğitimli sayılmaları için yeterlidir. Nitekim İbn Abbas (r.a) “Eği­timli bir köpeğin senin için yakalamış olduğu bir avı kendisi onun bir tarafı­nı yememiş olması şartıyla yiyebilirsin. Fakat bir şahinin, senin için yakala­mış olduğu bir avı, kendisi onun bir tarafını yemiş bile olsa yine de yiyebilir­sin. Çünkü şahinin eğitilmiş sayılması için çağırılınca geri gelmesi yeterlidir. Zira köpeği döğüp de ona yakaladığı hayvanı yememeyi Öğrettiğin gibi, bu­nu döverek yakaladığı avı yemeyi terketmeyi öğretemezsin.”[296] buyurmuştur.

İşte bu inceliği belirtmek için musannif Ebû Dâvud, hadisin sonuna bir metin ilave ederek, şahinin yakaladığı avdan yemesinde bir sakınca bulun­madığını, köpeğin yakalayıp da bir tarafını yediği avın etini yemesinin tah-rimen mekruh olduğunu ve köpeğin yakaladığı avın kanını içmesinin de avın etine bir zarar vermeyeceğini ifade etmiştir.

Gerçekten bir köpeğin veya avını dişleriyle parçalayan köpek konumunda olan bir av hayvanının, yakaladığı avın etini yemeyip de sadece kanını içmesi o köpeğin çok iyi eğitilmiş olduğunu gösterir.[297]

Bazı Hükümler

Hadisin zahirine göre yakalayınca bir kısmını yiyerek bıraktığı avın yenmeyeceği hususunda avını köpek diş­leriyle parçalayan köpek gibi hayvanlarla avını pençesiyle parçalayan şahin gibi kuşlar arasında bir fark yoktur. îmam Şafiî de bu hadis-i şerifin zahiri­ne dayanarak bu hususta benzeri hayvanlarla, şahin ve benzeri kuşlar ara­sında bir fark olmadığını söylemiştir.

Hanefi âlimleriyle İmam Sevri, en-Nehaî, Hammâd ve Ahmed b. Han-bel’e göre; 2847 numaralı hadisin şerhinde zikrettiğimiz köpeğin eğitilmiş sa-yılabilmesiiçin, gerekli olan üç şart kuşlarda sadece salıverince avın üzerine gitmesi, çağırınca geri gelmesi şartının bulunması yeterlidir. Üçüncü şart olan yakaladığı avın bir tarafım yememe, kuşlarda aranmaz. Binaenaleyh bu iki şartı taşıyan bir kuş eğitilmiş sayılacağından bu kuş yakaladığı avın bir ta­rafını yemiş bile olsa, o avın eti helaldir.

Bu ikinci görüşü benimseyen âlimlere göre; konumuzla ilgili hadis-i şe­rif, senedinde Mücâhid bulunduğu için zayıftır. Ve dolayısıyle delil olma. ni­teliğinden uzaktır. Ayrıca kuşlarla köpekler arasında büyük bir fark olduğundan, bunları biribirleriyle mukayese etmek doğru değildir.[298]

2852… Ebu Sa’lebe’tü’l Huşenî’den demiştir ki: Rasûlullah (s.a) köpeğin avladığı av hakkında (şöyle) buyurdu: “Köpeğini (avın üzerine) besmele çekerek göndermişsen (onun ya­kaladığı avı) yiyebilirsin. İsterse o avın bir

tarafını yemiş olsun. Kendi ellerinle avladığını da ye!”[299]

Açıklama

Görüldüğü gibi bu hadis-i şerif, köpeğin yakalayıp da bir kısmim yediği avın” etini yemeyi yasaklayan 2848 numaralı hadis-şerife zahiren aykırı düşmektedir. Sözü geçen hadis-i şeriflerin şerhinde de

açıkladığınız gibi, âlimler konumuzla ilgili hadisin hükmünü cevaza sözü geçen 2848 numaralı hadisin hükmünü de, keraheti tenzihiyyeye hamlederek iki ha­disin arasını teiif etmişlerdir. Bazıları da sıhhatine ve kuvvetine binaen 2848 numaralı hadisin hükmüyle amel etmeyi mevzumuzu teşkil eden hadisle amel etmeye tercih etmişlerdir. Şafiî âlimlerinden İmam Nevevî de sözü geçen ha­disi, söz konusu hadise tercih edenlerdendir.[300]

Bazı Hükümler

 1. Avcının av üzerine avcı bir hayvan gönderirken ya da ok atarken besmele çekmesi gerekir. Besmele çek­menin hükmünü ve fıkıh âlimlerinin bu husustaki görüşlerini 2829 nolu ha­disin şerhinde açıklamıştık.
 2. Köpeğin yakalayıp bir kısmını yediği avın eti helaldir. İmam Malik’-in görüşü de budur. Bu görüş, İmam Şafiî’den de rivayet edilmiştir. Delilleri ise mevzumuzu teşkil eden bu hadis-i şeriftir.

Cumhur ulema ise 2848 numaralı hadis-i şerife dayanarak bu avın eti­nin haram olduğunu söylemişlerdir. Cumhur ulemaya göre, konumuzla ilgi­li hadis şu iki sebepten dolayı zayıftır:

a. Senedinde hakkında bir çok tenkitler yapılmış olan Davud b. Amr vardır.

b. Ahmet b.Hanbel (r.a) bu hadis-i şerifi çeşitli yollardan rivayet ettiği halde bu rivayetlerin hiç birinide bu hadiste geçen “isterse onun bir tarafını yemiş olsun?” anlamındaki cümle yoktur.

 1. kişinin vasıtasız olarak avladığı av helâldir.[301]

2853… Adiyy b. Hâtim’den (rivayet olunduğuna göre) ken­disi (Hz. Peygamber’e):

Ey Allah’ın Resulü, birimiz ava (bir ok) atıyor ve onun izini iki ya da üç gün takib ediyor, sonra onu üzerinde okuyla birlikte ölü ola­rak buluyor. (O kimse bu avın etini) yiyebilir mi?” diye sormuş, (Re­sulü Ekrem Efendimiz)

“İsterse evet” cevabım vermiş, Yahutta “isterse yiyebilir” buyurmuştur.[302]

Açıklama

2849 numaralı hadiste, vurulduktan sonra gözden kaybolupda bir sure sonra bulunan bir avı yemenin caiz olduğu mutlak bir surette ifade edildiği halde, burada bu cevaz kişinin isteğine bağlanmış olması, bu avın etini yemenin helal olup olmadığı hususunda bir şübhenin bulunduğuna dikkati çekmek içindir. Çünkü vurulduktan sonra gözden kaybolup, daha sonra ölü olarak bulunan bir avın, ava ehil olmayan dinsiz veya mecnun bir kimse tarafından vurularak ya da bir yere çarparak ölmüş olması ihtimali vardır. Bilindiği gibi bu şekilde ölen bir avın eti helâl değil­dir. Biz bu meseleyi sözü geçen hadisin şerhinde açıklamıştık.[303]

Bazı Hükümler

 1. Avcının vurduktan sonra kaybettiği daha sonra da olu olarak bulduğu bir avın helal olabilmesi için 2849 numaralı hadisin şerhinde açıkladığımız gibi, bu avın peşini aralıksız olarak takibetmesi gerekir. Eğer yemek, içmek, abdest bozmak gibi zaruri bir ihti­yaç yokken aramasına biraz ara verecek olursa, bu avın eti yenmez. Çünkü bu avın geçen süre içerisinde avcının kendisine attığı okla değil de başka bir sebeple ölmüş olması ihtimali vardır. Belki de avcı onu aralıksız izlemiş ol­saydı diri olarak ele geçirecek ve usulüne uygun olarak kesecekti.
 2. İmam Malik’e göre, bu hadis bir avcının attığı bir okun saplanmış olduğu ava sahip olduğuna ve üzerinde bir ok sapı olan avı bulan kimsenin bu avı yitik bulmuş gibi lukata (buluntu mal) usullerine göre ilan edip sahi­bini araması gerektiğine delalet etmektedir. Hafız İbn Hacer’in açıklaması­na göre; vurulduktan sonra kaybolup bir süre sonra ölü olarak bulunan bir avın nasıl aranacağı hususunda âlimler arasında ihtilaf vardır.

İmamü’l Haremeyn’e göre; bu avı normal bir yürüyüş hızından daha hızlı bir yürüyüşle aramak gerekirse de kuvvetli olan görüşe göre, bu arayı­şın muteber sayılabilmesi için normal bir yürüyüş hızıyla aranması yeterlidir.[304]

2854… Adiyy b. Hatim demiştir ki:

Ben Peygamber (s.a)’e mi’raz (ile av avlamayı) sordum da: “Eğer” (ava) sivri ucuyla değ m işse (o avı) yiyebilirsin (fakat) sivri uçları arasında kalan kısmıyla değmişse o zaman (onu) yeme. Çünkü o vâkizdir” cevabını verdi.(Av üzerine) “köpeğimi gönderiyorum” dedim.

“Besmeleyle gönderdiğinde (o köpeğin yakaladığı avı) yiyebi­lirsin, yoksa yiyemezsin. Eğer (köpek yakaladığı) avdan yemişse (o avı da) yiyemezsin. Çünkü onu sadece kendisi için yakalamış (demek)tir.

(Bu hadisi Aliyy b. Hâtim’den rivayet eden Şa’bî, rivayetine şöy­le devam etti:) Daha sonra Adiyy Hz. Peygambere:

“Ben köpeğimi (avın) üzerine gönderiyorum (avın yanına var­dığım zaman) avın üzerine (onunla birlikte) bir başka köpek (daha buluyorum” demiş.

(Hz. Peygamber de o avın etini): “Yeme, Çünkü sen ancak kendi köpeğin üzerine besmele çektin.” buyurmuştur.[305]

Açıklama

Mi’raz; ağaçtan yapılmış uçları sivri ortası kalın sopa demek-tir. Vakiz; taş değnek gibi bir cisimle vurularak öldürülen hay­van demektir. Yüce Allah Mâide sûresinin üçüncü âyetinde bu şekilde öldü­rülmüş olan bir hayvanın etini yemeyi yasaklamıştır.

Bu hadis-i şerîfle ilgili ayrıntılı açıklama 2847 numaralı hadisin şerhin­de geçtiğinden burada tekrara lüzum görmüyoruz.[306]

2855… Ebu İdris el Havlanî Aizullah demiştir ki;

Ben Rabia bnt Yezid ed-Dimişkî’yi (şöyle) derken işittim:

“(Ben Rasûlullah sallallahü aleyhi veselleme)’e:

Ey Allah’ın Rasûlü eğitilmiş olan köpeğimi, eğitilmemiş olan kö­peğimle birlikte (av üzerine) salıyorum” (bunların beraberce yakala­mış oldukları avın etini yiyebilir miyim?) diye sordum da Rasûlullah (s.a) efendimiz:

“Eğitilmiş köpeğinle avladığın av (üzerine köpeği gönderirken) besmele çek ve (o avı) ye, eğitilmemiş olan köpeğinle avladığın ve (di­ri iken) kesmeye yetiştiğin avı da yiyebilirsin” cevabını verdi.[307]

Açıklama

Hadis-i şerifte av üzerine besmeleyle gönderilen eğitilmiş kö-peklerin yakaladıkları avların ele ölü olarak geçseler bile ye­nebilecekleri, fakat eğitilmemiş köpeklerin yakaladıkları avların ölü olarak ele geçmeleri halinde yenmelerinin haram olduğu ifâde edilmektedir.

Mezheb imamlarının tümü bu hadisle … Allah’ın size öğrettiğinden öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını yeyin ve üze­rine Allah’ın ismini anın.”[308] âyet-i kerimesine dayanarak eğitilmiş köpek­lerin yakaladıkları avın diri iken yetişilemese bile yenebileceğine, eğitilme­miş avcı bir hayvanın avladığı avın yenebilmesi için ona diri iken yetişip ve kesmek gerektiğine ittifakla hükmetmişlerdir.[309]

2856… Ebu Sa’lebe el-Huşenî demiştir ki: Rasûlullah (s.a) bana:

“Ey Ebû Sa’lebe! Kendi yayınla ve köpeğinle avladığın avı yiyebilirsin” buyurdu. (Bu cümleyi Muhammed b. Harb’den, Musannif Ebû Davud’a nakleden Muhammed b. el Musaffa’dır. İbn el Musaf­fa bu cümleyi musannif Ebû Davud’a bir de Bakıyye’den naklen riva­yet etmiştir. Bu ikinci rivayetin senet zinciri içerisinde Ebû Sa’lebe de vardır. Bu ikinci yolla gelen rivayette İbn Musaffa (Hz. Peygamber’-in bu cümlenin sonunda “Eğitilmiş (olan köpeğinle) ve (yahutta) ken­di elinle avladığın avı (canlı olarak ele geçirmişsen) keserek (ye) ve eğer ölü olarak ele geçirmişsen) kesmeden yiyebilirsin” (dediğini de) ilâve etti.[310]

Açıklama

Musannif Ebû Davud’un şeyhi Muhammed b. el Musaffa’nın iki ayrı yoldan rivayet ettiği bu hadisin kısımlarını birleştirecek olursak, hadisin tamamının şöyle olması gerekir: “Ey Ebû Sa’le­be yayınla ve (yahutta) öğretilmiş köpeğinle avladığın avı (canlı olarak ele geçirmişsen keserek ye (ölü olarak ele geçirmişsen) kesmeden yiyebilirsin.”

Metinde geçen “zekiyyen” kelimesini hadis sarihleri “kesilmiş olarak” şeklinde, “gayra zekiyyin” kelimesini de “kesilmemiş” şeklinde tefsir etmiş­lerdir.

Ancak Hattâbî; “zekiyyen” kelimesini “köpek gibi avını ön dişleriyle parçalayan hayvanların dişleriyle, şahin gibi kuşların da pençeleriyle kanı akıtılan” şeklinde “gayra zekiyyin” kelimesini de sözü geçen hayvanlar ta­rafından yakalandığı halde kanları akıtılmayan” şeklinde tefsir etmiştir.

Hadis-i şerif köpek, kaplan, pars gibi yırtıcı hayvanlarla olduğu gibi avını pençeleriyle yakalayan kuşlarla ve ok, yay, mızrak ve bıçak gibi kesici alet­lerle de avcılık yapmanın caiz olduğuna delâlet etmektedir.

Hanefî âlimlerinden gelen kuvvetli rivayete göre, bu yollardan biriyle avlanıp ta ölü olarak ele geçen bir avın etinin helal olabilmesi için, hayvanın herhangi bir yerinden yaralanmış olması gerekir. İmam Malik ile İmam Ah-med ve Şafiî âlimlerinden Müzem de bu görüştedirler. İmam Şafiî ise boğu­larak kanı akmadan ezilerek ölen bir avın haram olduğu görüşündedir. Çünkü “…. Allah’ın size öğrettiğinden öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanlar…”[311]

âyet-i kerimesindeki “el cevarih” kelimesinde “avını yaralayarak yakalayan hayvanlar” manası vardır.

İmam Ebû Yusuf’a ve tmam Şafiî’den en sahih rivayete göre; adı geçen yollardan biriyle avlanıp da ölü olarak ele geçen avın, helal olabilmesi için, avın yara almış olması şart değildir. Çünkü Mâide sûresinde geçen “el cevârih” kelimesinin esas manası “el kâsib” yani “yakalayıp ele geçiren” anlamı vardır.

İmam Ebû Hanife (r.a)’ye göre; sözü geom yollardan biriyle avlanıp da ölü olarak ele geçen bir hayvanın etinin helal olabilmesi için, organların­dan birinin kırılmış olması da yeterlidir. Zira bu gizli bir yara mesabesinde­dir. Fakat fetva bu avın etinin helal olmayacağı noktasındadır. Bu mevzuya merhum M. Zihni efendiden nakledeceğimiz satırlarla son veriyoruz: “Av köpeğinin yediği av helal değildir. Bunun gibi yaralamayarak boğduğu ve çarpıp veya belini kırıp öldürdüğü av da helal olmaz.”[312]

2857… Amr b. Şuayb’ın dedesinden (rivayet olunduğuna gö­re) Ebû Sa’lebe denilen bir arap (Hz. Peygamber’in huzuruna gelerek…)

Ey Allah’ın Rasûlü! Benim eğitilmiş bir köpeğin var, bunun avladığı av hakkında bana fetva ver(ir misin?) demiş.Rasûlullah sallallahü aleyhi vesellem de:

“Eğer senin eğitilmiş köpeklerin varsa onların senin için yaka­ladıkları avı yiyebilirsin.” buyurmuş (bunun üzerine adam):

(Bu avı diri olarak ele geçirince) keserek, yahut da (ölü olarak ele geçirince) kesilmeden yiyebilir miyim? demiş (Hz. Peygam­ber de:)

Evet, cevabını vermiş. (Sonra adam):

Köpek o avın bir tarafını yese de mi? demiş. (Resulü Ekrem Efendimiz de:)

Evet, o avın bir tarafım yemiş olsa da, (yiyebilirsin), buyurmuş. (Daha sonra O arap):

Ey Allah’ın Resulü, bana (kendisiyle avcılık yaptığım) yayım hak­kında fetva ver, demiş.

(Hz. Peygamber de:)

Yayınla avladığın avı yiyebilirsin, buyurmuş. (Adam:)

(Eğer elime diri olarak geçerse) “kesilmiş olarak” yahutta (ölü olarak geçerse) “kesilmeden(yiyebilir miyim) demiş.

(Hz. Peygamber de) Evet, cevabını vermiş. (Bu defa adam):

Ey Allah’ın Rasûlü (bu av) gözümden (bir süre) kaybolmuşsa da (yiyebilir) mi (yim?) demiş.

Rasûlü Ekrem Efendimiz de):

“Evet (hayvanın) bozulup kokuşmaması ve üzerinde senin okun­dan başka bir ok yarası bulunmamış olması şartıyla sen(in gözün) den (bir süre) kaybolmuş da olsa (yine onun etini yiyebilirsin), buyurmuş. (Daha sonra adam):

Ey Allah’ın Rasûlü! Bir de “bana kendilerine kaçınılmaz şekil­de muhtaç olduğumuz yahudi kapları hakkında, fetva versen” demiş. (Rasûlü Ekrem Efendimiz de)

Onları yıkar ve içlerinde yemek yersin, buyurmuş.[313]

Açıklama

Bu hadis-i şerif, “Köpeğin yakalayıp da bir kısmını yediği avın eti helaldir” diyen İmam Malik (r.a)’ın delilidir.

Fakat bu hadis “Eğer köpek (yakaladığı avın bir tarafını) yemişse (o avı) yeme” mealindeki 2848 numaralı hadis-i şerifle “Eğer köpek (yakaladı­ğı avdan yemişse) o avı yeme. Çünkü (köpek) onu kendisi için yakalamıştır*’ mealindeki hadis-i şerife aykırıdır. Her ne kadar bazıları mevzumuzu teş­kil eden hadisin hükmünü cevaza, sözü geçen hadislerin hükmünü de kerahet-i tenzihiyyeye hamlederek bu hadislerin arasını telif etmek istemişlerse de, sö­zü geçen hadislerin sahih, mevzumuzu teşkil eden hadisin de senedinde Amr b. Şuayb bulunması cihetiyle zayıf olduğundan cumhur ulema onları bu ha­dis üzerine tercih etmişlerdir.

Metinden geçen “Onları yıkar ve İçlerinde yemek yersin” mealindeki lafızlar İmam Ahmed’in Müsnedinde “Onları suyla yıka ve içlerinde (yemek) pişir.”[314] mealindeki lafızlarla rivayet edilmiştir. Tirmizî’nin Süneninde “Biz seyahat eden kişileriz. Bazan Yahudi, Hıristiyan ve Mecusilere uğruyor ve onların kaplarından başka kap bulamıyoruz” dedim,

“Başka kap bulamadığınız vakit onları su ile yıkayın ve sonra o kap­larda yiyin, için” buyurdu.[315] mealindeki sözlerle rivayet olunmuştur.

Tirmizî’nin bu rivayeti mevzumuzu teşkil eden hadisteki ehl-i kitabın ve Mecusilerin kaplarını kullanma hususundaki ruhsatın, başka bir kap bu­lunmaması haline ait olduğunu açık bir şekilde ifade etmektedir.[316]

Bazı Hükümler

 1. Eğitilmiş köpeklerin yahut da eğitilmiş diğer yırtıcı hayvanların avladığı avların etleri -av bir sure av anın-gözünden kaybolmuş olsa bile- helaldir. Yeter ki hayvanın üzeinde baş­kasına ait bir ok yarası bulunmasın, eti bozulup kokuşmasın ve avcı avı ara­maktan zaruretsiz olarak geri kalmasın.

Hattâbî, bu mevzuda şöyle diyor: “Kokuşmuş bir eti yemeyi terketmek müstehabdır. Yemek ise haram değil, tenzihen mekruhtur. Çünkü Peygam­ber Efendimiz kendisine verilen kokusu bozulmuş bir butu yemiştir. Fakat bu etin yenildiği takdirde zarar vereceği kesinse o zaman yenmesi haram olur.”

Şâfü âlimlerinden tmam-ı Nevevi de aynen Hattâbî gibi düşünmekte ve Şafiî ulemasından “Kokuşmuş eti yemek haramdır” diyenlerin bu sözlerini zayıf bulmaktadır.[317]

Aliyyü’l-Karinin açıkamasına göre, Hanefi âlimlerinin kokmuş et hak­kındaki görüşleri de böyledir.

 1. Başka bir kap bulunmadığı takdirde mecusilerin kaplarını yıkadık­tan sonra kullanmakta bir sakınca yoktur.

Nitekim ileride gelecek olan 3839 numaralı hadis-i şerifte bunu ifade etmektedir.

Her ne kadar bazıları, fıkıh âlimlerinin “Başka bir kap bulunsa bile ehl-i kitabın ve mecusilerin Çaplarını yıkayıp kullanmada bir sakınca yoktur*’ şek­lindeki sözlerinin bu hadise aykırı olduğunu söylem işlerse de, aslında fıkıh âlimlerinin bu sözleriyle, mevzumuzu teşkil eden hadis arasında bir çelişki yoktur. Çünkü bu hadis-i şerifte söz konusu edilen ehl-i kitabın ve mecusile­rin kaplarından maksat, ehl-i kitabın ve mecusilerin içinde ekseriyetle do­muz eti pişirdikleri bilinen kaplardır. Fıkıh âlimlerinin kasdettikleri kaplar ise sözü geçen müşriklere ait olduğu bilinen, fakat böyle bir pislikte kulla­nıldığı kesin olarak bilinmeyen kaplardır.[318]

Ehl-i kitabın ve mecusilerin içerisine pislik koydukları bilinen kapların hangi şartlarda kullanılabileceği meselesinde fukahamn görüşü aynen bu hadis-i şerifin ifadesine uygundur.[319]

23-24 Canlı İken Avın Vücudundan Koparılan Parça(yı Yemenin Hükmü)

2858… Ebû Vakıd’den demiştir ki: Peygamber (s.a):

“Hayvan canlı iken vücudundan kopardan (parça) ölü (hükmün­de) dir” buyurdu.[320]

Açıklama

Eti yenen bir hayvan, ancak usulüne göre kesilmesi ile eti helal olur. Hayvanın canlı iken vücudundan bir et parçasının koparılması, seri kesim olmadığından, bu parçanın yenmesi caiz değildir.[321]

Bazı Hükümler

Canlı bir hayvanın vücudundan kesilen bir parça eti veya bir organı yemek haramdır. İsterse bu parça ke sildikten sonra hayvan ölmüş olsun.

İmam Şafiî’ye göre, hayvandan bu parçanın koparılması sebebiyle öle­cek olursa, koparılan bu parçayı yemek helaldir. İsterse bu parça iyice kopmamış olsun ve vücuda bitiştirilmesi mümkün olsun. Eğer hayvanın onsuz yaşaması mümkün olmayan bir tarafı koparılırsa, bu parçayı yemek te caiz­dir. Vücudun iki eşit parçaya bölünmesi, yahut eşit olmayan iki parçaya bö­lünüp te başın az olan kısım tarafında, kuyruk sokumunun da fazla olan kısımda kalması veya başın yarısının ya da yarıdan fazlasının kesilip kopa­rılması gibi. Bu durumlar hadisin kapsamı içine girmezler. Fakat, ölen bu hayvanın başı, kesilen vücudunun üçte ikisiyle, kuyruk sokumunun da üçte-biriyle birlikte bulunuyorsa, bu kopan kısmın yenmesi helal olmaz. Çünkü bu kısmın hayvan canlı iken kopmuş olması ihtimali vardır.

İmam Ebû Hanife (r.a), İbrahim en-Nehaî’nin şöyle dediğini rivayet et­miştir: “Av canlı iken iki eşit parçaya böldüğünde, her iki tarafı da yiyebi­lirsin. Fakat onu eşit olmayan iki parçaya bölmüşsen o zaman eğer baş bü­yük kısım tarafından buluyorsa, başın bulunduğu tarafı yer diğer tarafı ye­mezsin. Eğer hayvandan canlı iken bir parça koparacak olursan bu parça­nın dışında hayvanın her tarafını yiyebilirsin. Fakat bu parça iyice kopma-mış da hayvanın vücuduna asılı olarak kalmışsa (hayvanı kesip her tarafını yediğin gibi) bu asılı kalan parçayı da yiyebilirsin.[322]

Hattâbî’de bu hadisin şerhinde şunları söylüyor: Bu hadis eti yenen hay­vanın eti ve ona bitişik organları hakkındadır. Hayvanın kılı, yünü, tüyü hak­kında değildir. Av köpeğinin avdan kestiği ve atılan okun avdan kopardığı parçalar da diri hayvanın vücudundan kesilen parça gibidir. Mesela, av pe­şine gönderilen köpek yakaladığı avın bir parçasını kopardıktan sonra av ölür­se, avın ölümünden önce vücudundan kesilen parça murdardır. Çünkü av henüz hayatta iken bu parça onun vücudundan kesilmiştir. Şayet köpek ve­ya atılan ok, avı ikiye bölerse bu kesim, hayvan boğazlama hükmündedir. Dolayısıyla iki taraf da yenir. Ebû Hanife; “Bu takdirde avın başının bu­lunduğu taraf, diğer parçadan küçük olursa murdar sayılır. Eşit iseler ikisi de yenir,” demiştir. Şafiî’ye göre ise fark yoktur. Yani, başın bulunduğu taraf diğer taraftan küçük de olsa her iki taraf yenir. Çünkü, ruh iki taraf­tan da beraber çıkınca diri bir hayvanın bir parçasını kesmek durumu oluş­maz. Bu parçalayış, bir boğazlama hükmündedir. Avın tamamı bu parçala­ma ile öldürülmüş olur. Artık avın bir tarafının diğer tarafa tabi tutulması söz konusu değildir. Hepsi aynı hükme tabidir.[323]

Yün, Kıl Ve Tüy İle İlgili Hükümler

Eti yenen hayvanın, hayatta iken kesilen yünü, kılı ve tüyü helaldir, te­mizdir. Kesen, kırpan kişi müslüman olsun, gayrı müslim olsun farketmez. Âlimler bu hususda ittifak halindedir. Îmamü’l-Haremeyn’in beyanına gö­re, bu hususta müslümanların icma’ı vardır.

Yün, kıl ve tüy murdar bir hayvanın vücudundan kesilirse bunun hük­mü hakkında ihtilaf vardır. Şöyle ki:

 1. Malikîlere göre; bunlar yolmak suretiyle değil de kesmek ve kırpmak suretiyle alındığı taktirde temiz sayılır. Eti yenmeyen hayvanın ister diri, ister ölü iken kesilen yünü, kılı ve tüyü temiz sayılır. Hatta köpek, ve domuzun kılı da olsa, hüküm aynıdır. Eti yenmeyen herhangi bir hayvanın kılı, yünü veya tüyü yolmak suretiyle alınırsa, bunların deri tarafında olan uçları necis ve pistir, diğer kısmı temiz sayılır.
 2. Hanefî ve Hanbelî mezheb âlimleri de Malikîler gibi hükmetmişler­dir. Şu farkla ki domuzun kılları necistir, pistir. İster yolmak suretiyle ister kırpmak suretiyle alınsın, keza ister domuz diri iken kılları alınsın, ister ölü iken alınsın, hüküm aynıdır. Hanbelîlere göre köpek de domuz gibidir.
 3. Şâfiîler’e göre; yün, kıl ve tüy murdar bir hayvan veya eti yen­meyen diri bir hayvandan alınmış olduğu zaman, ister yolmak sure­tiyle, ister kesmek suretiyle elde edilsin mutlaka necis ve pistir. Onlara göre köpek ve domuz ile bunlardan doğma hayvanlar necistir.[324]

24-25. Avcılığa Düşkünlük Hakkında (Gelen Yasaklayıcı Hadisler)

2859… Bir defasında Süfyan es-Sevrî şöyle dedi: Peygamber sal-lallahü aleyhi ve sellem:

“Çölde oturan kimse(nin huyu) sertleşir. Av peşinde gezen ga-filleşir. (Fasık) sultanların kapısın)a giden, fitneye düşer” buyurdu.[325]

Açıklama

Hadis-i şerifde, çölde eyleşen kimselerin kalplerinin katılaşacağı, mizaçlarının sertleşeceği, ömrünü av peşinde geçirenlerin gafîlleşeceği, fasık idareci kapılarında ömür tüketenlerin de fitneye du­çar olacakları ifade buyurulmaktadır.

Gerçekten çölde oturanlar, kendilerine güzel ahlaklı, yumuşak huylu ol­manın manasını ve faziletini öğretecek ilim adamlarıyla buluşmaktan, irşad meclislerine katılmaktan mahrum kaldıkları için, kalblerinin gıdalarını hak­kıyla alamazlar. Dolayısıyla kalpleri her gün biraz daha sertleşir ve katıla­şır. Neticede o kimse katı kalpli, kötü huylu bir adam haline gelir.

Av peşinde gezen kimse, zamanla kendisini ava o kadar çok kaptırır ki, etrafında olup bitenlerden haberi olmadığı gibi, Allah’ın emir ve yasaklarını da unutmaya başlar. Neticede kendisini tamamen nefsinin ve şeytanın pen­çesine teslim etmiş gafil bir insan olur.

Zalim idarecilerle düşüp kalkan kimseye gelince; bunlar iki tehlikeye ma­ruz kalmaktan hali değillerdir.

 1. Ya o zalim sultanın keyfi hareketlerini ve uygulamalarını tasdik ederler ve onun zulmüne iştirak etmiş olurlar.
 2. Yahut da onların bu hareketlerine karşı çıkarlar ve kısa zamanda on­ların hışmına uğrarlar.[326]

Bazı Hükümler

 1. İçerisinde ilim, irfan ve fazilet öğretilen şehirlerde oturmak, kendisinde bu imkanlar bulunmayan köy ve kasabalarda oturmaktan daha faziletlidir.
 2. İnsanın kendisini farzları, vacipleri ve mendupları unutturacak dere­cede ava verip vakitlerini av peşinde geçirmesi mekruhtur. Ancak, geçimini avcılıkla geçirmek zorunda kalan kimselerin avcılık yapmalarında bir sakın­ca olmadığı gibi, kişinin karşısına çıkan bir avı avlamasında da bir sakınca yoktur. Sakınca kişinin eğlence için vakitlerini av peşinde öldürmesidir.

Ayrıca bir avı avlamak için başkalarının ekinlerini itlaf etmek veya kendilerini ikametgahlarında izac etmek caiz değildir.[327]

 1. Ulemanın zalim ve fasık idarecilerin kapılarına gidip, onlarla düşüp kalkmaları yasaklanmıştır.

Çünkü zalim sultanlar veya idareciler, zulümlerine devam ederlerken ule­manın onlarla düşüp kalkması, bu zulmü onların da tasvip etmesi anlamına gelir ki; bu durum zalim idarecilerin ve zulümlerinin halkın tümü tarafın­dan benimsenip tasvip edilmesine sebep olur.

Oysa ulema, hakkı ve adaleti koruyup yaşatmakla, halk da hakkı ve ha­kikati öğrenmek için onlara müracaat etmekle mükelleftir.

Cenab-ı Hakk Kur’an-ı keriminde “Allah kendilerine kitap verilenler­den: -onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, gizlemeyeceksiniz- diye söz almıştı”[328] buyurarak ulemaya: “…. Eğer bilmiyorsanız zikr ehline (yani me­seleyi bilenlere) sorun”[329] buyurmak suretiyle de ulemanın dışındaki halka bu mükellefiyetlerini bildirmiştir.

Özellikle ulemayı bu hususta dikkatli ve uyanık olmaya davet eden hadis-i şeriflerden bazılarının meali şöyledir:

a. “Benden sonra birtakım yalancı ve zalim emirler gelecektir. Onların yalanlarını tasdik eden ve zulümlerine yardımcı olan kimseler benden değil­lerdir, ben de onlardan değilim. Kevser havzında benim yanıma da gelmeye­ceklerdir.”[330]

b. Ebû Zer-i Gıfârî (r.a) Hz. Seleme’ye şöyle demiştir:

“Ey Seleme (zalim) sultanların kapısına gitme. Çünkü sen onların dün­yalığından birşey elde edemezsin. Fakat onlar senden, onların dünyalığın­dan daha faziletli olan dinini alırlar.”[331]

2860… Peygamber (s.a)’den (rivayet edilen bir önceki) müsedded hadisi bir de mana olarak Ebû Hureyre’den (rivayet olunmuştur. Hz. Ebû Hureyre bu hadisi):

“Kim (devamlı olarak zalim) idareci ile düşer-kalkarsa fitneye düşer” (anlamına gelen lafızlarla) rivayet etti. (Daha sonra bu rivâyetine şu manaya gelen cümleyi de) ilave etti:

“Kul (zalim) sultana yaklaşmakla Allah’dan uzaklaşmaktan başka birşey kazanmaz.”[332]

Açıklama

Bu hadis-i şerifte de bir önceki hadis-i şerifte olduğu gibi zaHm sultanlara yaklaşan kimselerin onun zulmüne iştirak ederek hak ve hakikatten ve dolayısıyla Allah’ın rahmetinden uzaklaşacakları haber verilmektedir.

Bu hadis-i şerif lafızlarıyla bir önceki hadisin aynısı değilse de, mana cihetiyle bir önceki hadisin son cümlesinin aynısıdır.[333]

2861… Ebû Sa’lebe el-Huşenî’den demiştir ki: Peygamber (s.a) (şöyle buyurmuştur):

“Ava (okunu) atıpta, onu üç (gün üç) gece sonra (atmış olduğun) okun üzerinde olduğu haide (Ölü olarak) ele geçirecek olursan, kokuş­mamış olması şartıyla onu yiyebilirsin.”[334]

Açıklama

Bu hadis» vurulduktan sonra gözden kaybolup üzerinden bir gece geçmiş olan bir avın etini yemek haramdır diyen Maliki âlimlerinin aleyhine bir delildir. Âlimlerin büyük çoğunluğuna göre; burada geçen üç gece tabirindeki üç adedinin bağlayıcı bir te’siri yoktur. “Herhangi bir süre” anlamında kullanılmıştır.

Bilindiği gibi, Hanefî âlimlerine göre, vurulduktan sonra gözden kay­bolan ve bir süre sonra bulunan bir avın etinin helal olabilmesi için üç şart vardır:

 1. Avcının okunun av üzerinde bulunması,
 2. Başka avcıya ait okun veya bir ok yarasının bulunmaması ve başka bir tesirle öldüğünün ortaya çıkmış olmaması,
 3. Avcının onu aramaya zaruretsiz olarak mola vermemiş olması.

Bu üç şart bulunduğu takdirde av kokuşmuş olsa bile eti yenir. Aliyyü’l-Kari’nin açıklamasına göre, Hanefi âlimleri bu hadisteki kokuşmuş avı ye­menin terk edilmesi ile ilgili emrin hükmü istihbab içindir. Bu bakımdan yen­memesi iyi olur fakat, yenecek olursa haram işlenmiş olmaz.

Nitekim Hanefi âlimlerinden İbn Melek’in ifadesine göre, Hz. Peygam­berin (s.a) kokmuş eti yediği rivayet olunmuştur.

İmam Ahmed de kokmuş et yemenin helal olduğunu söylemiştir. Fakat İmam Ahmed’e göre vurulduktan sonra uzun süre gözden kaybolan bir avın eti helal değildir. Kendisine vurulduktan sonra geceli gündüzlü bir gün göz­den kaybolan bir avın hükmü sorulunca, bir günün uzun bir süre olduğunu ve dolayısıyla bu avın haram olduğunu söylemiştir. Bu, İmam Ahmed’in uzun bir süre sözüyle geceli gündüzlü bir günlük süreyi kasdettiğini gösterir. Bu bakımdan Hz. İmam’a göre vurulduktan sonra kaybolup sadece bir gecenin veya sadece bir gündüzün sonunda ölü olarak bulunan bir avın eti helaldir.

İmam Malik’e göre; vurulduktan sonra av gündüzün bulunamayıp ak­şamleyin ölü olarak ele geçerse, o avın eti helaldir. Fakat üzerinden bir gece geçmişse onun eti haram olur.

İmam Şafiî’ye göre; vurulduktan sonra oku atan kimsenin gözünden kay­bolmuş olan bir avın eti asla yenmez. Şafiî mezhebinin kokmuş bir etin ye­nip yenmemesi hususundaki görüşlerini açıklarken İmam Nevevî şunları söylüyor: “Kokmuş yemeği yemekten nehiy tahrim değil, kerahet-i tenzihiyye içindir. Diğer kokmuş etlerle yiyecekleri yemek te tenzihen mekruhtur, ha­ram değildir. Fakat sıhhat için zararlı hale gelmiş olması müstesna. Bazı âlim­lerimiz kokmuş etin haram olduğunu söylemişlerse de bu görüş zayıftır.

Biz bu meseleyi münasebet düştüğü için 2849 numaralı hadis-i şerifle 2857 numaralı hadisi şerifin şerhinde açıklamıştık.

Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Kurbanlar Bölümü – Sünen-i Ebu Davud

Sünen-i Ebu Davud | İnterGez

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.