Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 22°C
Parçalı Bulutlu
İstanbul
22°C
Parçalı Bulutlu
Paz 23°C
Pts 24°C
Sal 23°C
Çar 20°C

Güneş ve Ay Tutulması Bölümü – Sahih-i Buhari

Güneş ve Ay Tutulması Bölümü – Sahih-i Buhari

Güneş ve Ay Tutulması Bölümü – Sahih-i Buhari

(Güneş ve Ay Tutulması Kitabı)

1- Güneş Tutulması Sırasında Namaz Kılmak Babı [1]

1-…….Ebû Bekre (Nufey ibnu’l-Hâris -R-) şöyle demiştir: Biz RasûluIlah(S)’m yanında idik. Derken güneş tutuldu. Peygamber, ri-dâsını ardından sürükleyerek kalktı ve mescide girdi. Biz de girdik. Bize güneş siyahlıktan sıyrılıncaya kadar iki rek’at namaz kıldırdı. Sonra: “Şübhesiz güneş ile ay hiçbir kimsenin ölümünden dolayı tu­tulmazlar. Siz bunların böyle tutulduklarını gördüğünüzde, başınıza gelen bu hâl açılıncaya kadar namaz kılın ve duâ edin” buyurdu [2].

2-…….Kays (ibn Ebî Hazım) şöyle demiştir: Ben İbn Mes’ûd’dan işittim, şöyle diyordu: Peygamber (S): “Şübhesiz güneş ile ay insanlardan hiçbir kimsenin ölümünden dolayı tutulmazlar. Fakat bu güneş ile ay(m tutulmaları) Allah ‘in âyetlerinden iki âyettirler. Siz bun­ları (tutulmuş) gördüğünüz zaman hemen kalkıp namaza durun ” bu­yurdu [3]

3-……. İbn Umer (R), Peygamber (S)’den şöyle buyurduğunu haber verir dururdu: “Şübhesiz güneş ile ay hiçbir kimsenin ölümün­den, ve de hayâtından dolayı tutulmazlar; lâkin bunlar, Allah’ın âyet­lerinden iki âyettirler. Siz bunların tutulduklarım görünce hemen namaza durun”[4].

4-……. el-Mugîre (R) şöyle demiştir: Rasûlullah (S) zamânında, oğlu İbrahim’in öldüğü gün güneş tutuldu[5], İnsanlar: Güneş, İb-râhîm’in ölümünden dolayı tutuldu, dediler. Bunun üzerine Rasûlullah (S): “Şübhesiz güneş ile ay, hiçbir kimsenin ölümünden ve de hayâ­tından dolayı tutulmazlar. Bunu gördüğünüz zaman hemen namaz kılın ve Allah’a duâ edin” buyurdu [6].

2- Güneş Tutulması Esnasında Sadaka Vermek Babı

5-…….Âişe (R) şöyle demiştir: Rasûlullah zamanında güneş tu­tuldu. Rasûlullah insanlara namaz kıldırdı. Şöyle ki: Namaza durdu ve ayakta durmayı uzattı[7]. Sonra rükû’ yaptı; rukû’u da uzattı [8]. Son­ra rukû’dan kalktı ve kıyamı yine uzattı ise de bu ikinci kıyamı, ev­velki kıyamdan az sürdü. Sonra yine rukû’a vardı ve rukû’u uzattı ise de bu ikinci rukû’u evvelki rukû’undan kısa idi. Sonra secde etti ve sucûdu uzattı. Sonra ikinci rek’atta da ilk rek’atta yaptığı gibi yaptı [9]. Sonra güneş açılmış olduğu hâlde namazdan çıktı. Akabinde in­sanlara hutbe yaptı. Şöyle ki: Allah’a hamd ve sena etti, sonra: “Şüb­hesiz ki, güneş ile ay, Allah’ın âyetlerinden iki âyettir. Bunlar hiçbir kimsenin ölümü ve de hayâtından dolayı tutulmazlar. Sizler bu tu­tulmayı gördüğünüz zaman hemen Allah *a duâ edin, tekbîr alın, na­maz kılın.ve sadaka verin ” buyurdu [10]. Sonra da şunları söyledi: “Ey Muhammed ümmeti, Allah’a yemin ederim ki, erkek kulunun veya dişi kulunun zina edişinden dolayı Allah Taâlâ kadar kıskanç olan hiçbir kimse yoktur. Ey Muhammed ümmeti, Allah’a yemîn ederim ki, benim bilmekte olduğumu sizler bilseniz, muhakkak az güler, çok ağlardınız” [11]

3- Güneş Tutulması Sırasında “Es-Salatu Camiatun” Diye Nida Edilmesi Babı

6-…….Bize Yahya ibnu Ebî Kesîr tahdîs edip şöyle dedi: Bana Ebû Seleme ibnu Abdirrahmân ibni Avf ez-Zuhriyyu, Abdullah ibn Amr(R)’den haber verdi. O: Rasûlullah (S) zamanında güneş tutul­duğu zaman “İnne’s-salâte câmiatun (-Namaz toplayıcıdır)” diye nida edildi, demiştir [12]

4- Güneş Tutulmasında İmamın Hutbe Yapması Babı

Aişe ile Esma: Peygamber (S) hutbe yaptı, dediler [13]

7- Bize Yahya ibnu Bukeyr tahdîs edip şöyle dedi: Bana el-Leys ibn Sa’d, Ukayl el-Eylî’den; o da İbnu Şihâb’dan tahdîs etti. H ve yine bana Ahmed ibn Salih tahdîs edip şöyle dedi: Bize Anbese (ibnu Hâlid ibn Yezîd el-Eylî) tahdîs edip şöyle dedi: Bize Yûnus (ib­nu Yezîd el-Eylî), İbn Şihâb’dan tahdîs etti. O şöyle demiştir: Bana Urve, Peygamber’İn zevcesi Âİşe’den tahdîs etti; o şöyledemiştir: Pey-gamber’in hayâtında güneş tutuldu. Peygamber (S) hemen mescide çıktı. İnsanlar O’nun arkasında saff oldular. Rasûlullah Allâhu Ek­ber diyerek tekbîrini aldı, müteakiben uzun bir kıraatle Kur’ân oku­du. Sonra Allâhu Ekber deyip uzun bir rükû’ yaptı. Sonra Semiallâhu litnen hamideh deyip doğruldu. Secdeye gitmedi ve uzun bir kıraat daha yaptı. Bu ikinci kıraati birinci kıraatten daha kısadır.Sonra Al­lâhu Ekber deyip uzun bir rükû’ daha yaptı. Bu ikinci rükû’ birinci­den daha kısadır. Sonra Semiallâhu litnen hamidehu, Rabbena ve lekel-hamdu dedi. Sonra secde yaptı. Bu secdeden sonra sonuncu (yânî ikinci) rek’at içinde de, birinci rek’attakiler gibi yapıp söyledi. Böy­lece Peygamber dört secde içinde dört rukû’u tam kemâle ulaştırdı. Namazdan çıkmadan önce de güneş açıldı. Sonra Rasûlullah hutbe yap­mak üzere ayağa kalktı ve lâyık olduğu sıfatlarla Allah’a sena etti. Bundan sonra da: “Güneş ile ay Allah ‘in âyetlerinden iki âyettir. Onlar hiçbir kimsenin ölümü ve de hayâtından dolayı tutulmazlar. Siz bun­ların tutulmalarını gördüğünüzde hemen namaza sığınınız” buyurdu. (Zuhrî, yukarıdaki senedde geçen “Bana Urve tahdîs etti” sözü

üzerine atıf olarak şöyle dedi:) Ve Kesîr ibnu Abbâs tahdîs ediyordu ki, baba bir kardeşi olan Abdullah ibn Abbâs “Güneşin tutulduğu gün” hadîsini, Urve’nin Âişe’den rivayet ettiği hadîs gibi tahdîs eder­di [14]. Zuhrî dedi ki: Ben Urve’ye: Senin kardeşin Abdullah ibnu’z-Zubeyr Medine’de güneş tutulduğu gün {adedde ve hey’ette) sabah namazı gibi kıldı; iki rek’at üzerine ziyâde etmedi, dedim. Urve: Evet, öyle yaptı; çünkü o sünneti tecâvüz etti, dedi [15].

5- Bab: Kişi (Fark Gözetmeksizin) “Kesefeti’ş-Şemsu'” Yahud “Hasefeti’ş-Şemsu” Ta’birlerini Söyler Mi?

Ve Yüce Allah: “Fe haşefe 1-kameru” (ei-Kiyâme: 8) buyurdu [16].

8-…….Peygamber’in zevcesi Âişe (R) şöyle haber vermiştir: Rasûlullah (S) güneş kusûf ettiği, yânı tutulduğu gün namaz kıldırdı. Şöyle ki; ayağa kalktı, Allâhu Ekber diye tekbîr aldı ve uzun bir kı­raatle okudu. Sonra uzun bir rükû’ yaptı. Sonra başını rukû’dan kal­dırıp Semiallâhu limen hamidehu dedi. Ve yine olduğu gibi ayakta dikildi. Sonra uzun bir kıraat yaptı. Bu kıraati birinci kıraatinden az sürdü. Sonra yine uzun bir rukü’ yaptı ise de, bu ikinci rukû’u birin­ci rukû’undan kısa idi. Sonra uzun bir secde yaptı. Bundan sonra so­nuncu, yânî ikinci rek’at içinde de birinci rek’attaki işler gibi yaptı. Sonra güneş açılmış olduğu hâlde selâm verip namazdan çıktı. Aka­binde insanlara bir hutbe yaptı da, güneş ve ay tutulmaları hususun­da: “Şübhesiz güneş ve ay Allah’ın âyetlerinden iki âyettir. Bunlar hiçbir kimsenin ölümü ve de hayâtından dolayı husuf etmezler; yânî tutulmazlar. Sizler bunların tutulduğunu gördüğünüz zaman hemen namaza sığınıp iltica ediniz” buyurdu.

6- Peygamberin “Allah, güneş ve ay tutulması ile kullarım korkutur” Sözüne Aid Bab

Ve bu sözü Ebû Mûsâ Peygamber’den olmak üzere söylemiştir [17].

9- Bize Kuteybe ibnu Saîd tahdîs edip şöyle dedi: Bize Hammâd ibnu Zeyd, Yûnus (ibn Ubeyd)’dan; o da el-Hasen el-Basrî’den tah­dîs etti. Ebû Bekre (R) şöyle demiştir: Rasûlullah (S): “Şübhesiz güneş ile ay Allah’ın âyetlerinden iki âyettir. Bunlar hiçbir kimsenin ölü­münden dolayı tutulmazlar. Velâkin Yüce Allah bu âyetle kullarını korkutur” buyurdu.

Ve Ebû Abdillah el-Buhârî dedi ki: Abdulvâris ibnu Saîd, Şu’be ibnu’I-Haccâc, Hâlid ibn Abdillah ve Hammâd ibn Seleme yukarıda adı geçen Yûnus ibnu Ubeydillah’tan yaptıkları rivayetlerinde “Al­lah bununla kullarını korkutur” kısmını zikretmediler [18].

Ve bu hadîsi Mübarek ibn Fudâle’den, o da el-Hasen’den riva­yet etmekte Mûsâ (ibn İsmâîl el-Tebuzekî veya İbn Dâvûd ed-Dabbî), Yûnus ibn Ubeyd’e mutâbaat etmiştir. Bu mutâbaa hadîsinde el-Hasen şöyle demiştir: Bana Ebû Bekre, Peygamber (S)’den haber verdi ki, Peygamber: “Şübhesiz Allah bunlarla kullarını korkutur” buyur­muştur.

Ve yine bu hadîsi el-Hasen’den rivayet etmekte Eş’as ibnu Ab-dilmelik, Mübarek ibn Fudâle’ye mutâbaat etmiştir (Ancak bunda “Allah’ın bunlarla kullarını korkutması” fıkrası yoktur; bu da mu-tabaatta şart değildir) [19].

7- Güneş ve Ay Tutulması Sırasında Kabir Azabından Allah’a Sığınma Babı

10- Bize Abdullah ibn Mesleme, İmâm Mâlik’ten; oda Yahya ibn Saîd’den; o da Amre bintu Abdirrahmân’dan; o da Peygamber’­in zevcesi Âişe’den tahdîs etti ki, bir Yahûdî kadın’20 istemek üzere Âişe’ye gelmiş de ona: Allah seni kabir azabından korusun, diye duâ etmiştir. Bunun üzerine Âişe (R) RasûluIIah’a: İnsanlar ka­birlerinde azâb edilirler mi? diye sormuş. Rasûlullah da: “Ondan, yâ­nı kabir azabından Allah’a sığınırım” demiştir. (Âişe dedi ki:) Sonra Rasûlullah, (oğlu İbrâhîm’in son demlerini yaşadığını haber aldığın­dan) sabah vakti bir bineğe binip çıktı. Derken güneş tutuldu. Kuş­luk vaktinde döndüğünde Rasûlullah (mescid bitişiğinde zevcelerine âid olan) hücrelerin aralarına uğradı. Sonra kalkıp namaza durdu. İnsanlar da O’nun arkasında dikilip namaza durdular. Şöyle ki: Ra­sûlullah uzun bir kıyam yaptı. Sonra uzun bir rükû’ yaptı. Sonra ba­şını rukû’dan kaldırdı ve uzun bir kıyam daha yaptı. Bu ikinci kıyam, birinci kıyamdan kısa oldu. Sonra bir uzun rükû’ daha yaptı. Bu da ilk rukû’dan kısa sürdü. Sonra başını rukû’dan kaldırıp secdeye var­dı. Sonra kalktı ve uzun bir kıyama durdu. Bu kıyam da birinci kı­yamdan kısa sürdü. Sonra uzun bir rukû’a vardı ise de, bu da evvelki rukû’dan kısa sürdü. Sonra başını kaldırıp secdeye gitti. Sonra uzunca bir kıyama durdu ise de, bu da evvelki kıyamdan kısa sürdü. Sonra uzunca bir rukû’a vardı ise bu da birinci rukû’dan kısa sürdü. Sonra rukû’dan başını kaldırıp secdeye vardı. Ve namazdan çıktı [21]. (Hut­bede) Allah ne söylemesini diledi ise onları söyledi. Sonra sahâbîleri-ne kabir azabından (Allah’a) sığınmalarını emretti [22].

8- Kusüf Namazında Sucüdün Uzatılması Babı

11-…….Bize Şeybân (ibn Abdirrahmân), Yahya (ibn Ebî Kesîr)’dan; o da Ebû Seleme’den; o da Abdullah ibn Amr’dan tahdîs etti. Abdullah ibn Amr (R) şöyle demiştir: Rasûlullah (S) zamanında güneş tutulduğunda “İnne’s-salâte câmiatun (— Şübhesiz namaz top­layıcıdır -toplayacaktır-)” diye nida edildi. Bunun akabinden Pey­gamber (S) bir rek’atta iki kerre rükû’ yaptı. Sonra kalkıp, yine bir rek’atta iki kerre rükû’ yaptı. Sonra (ka’deye) oturdu. Sonra (ka’de­de iken) güneş açıldı. Râvî (Ebû Seleme yâhud Abdullah ibn Amr) dedi ki: Âişe.bana: Daha evvel ömrümde bu kadar uzun süren bir su-cûdda bulunmamıştım, dedi [23].

9- Kusüf Namazının Cemaat Halinde Kılınması Babı

Abdullah ibn Abbâs, Zemzem’in gölgeliğinde, topluluğa bu namazı kıldırmıştır [24]. îbn Abbâs’ın oğlu Alî, insanları namaz için toplamıştır [25].

İbn Umer de halka cemâatle kusûf namazı kıldırrmştır [26].

12-…….İbn Abbâs (R) şöyle demiştir: Rasûlullah (S) zamanın­da güneş tutuldu da Rasûlullah şöylece namaz kıldırdı: Namaza dur­du ve takriben el-Bakara Sûresi’ni okuyacak kadar süren uzun bir kıyam yaptı. Sonra uzun bir rükû’ yaptı. Sonra rukû’dan yükselip birinci kıyamdan kısaca olmak üzere, uzun bir kıyam daha yaptı. Son­ra ilk rukû’dan kısaca olmak üzere, uzun bir rükû’ daha yaptı. Son­ra secdeye vardı. (İki secde yaptıktan) sonra, uzun bir kıyam daha yaptı ve bu kıyam, ilk kıyamdan kısa oldu. Sonra ilk rukû’dan kısa olmak üzere uzun bir rükû’ yaptı. Sonra bu rukû’dan yükselip yine ilk kıyamdan kısa süren, uzun bir kıyam daha yaptı. Sonra uzun bir rükû’ daha yaptı ki, bu rükû’ ilk rukû’dan kısa sürdü. Sonra secde yaptı. (Secdelerden) sonra güneş açılmış olduğu hâlde namazdan çıktı[27]. Akabindeki hutbede:

“Şübhesiz güneş ile ay Allah ‘in âyetlerinden iki âyettir. Bunlar hiçbir kimsenin ölümü ve de hayâtı için tutulmazlar. Binâenaleyh sizler bunu (yânî bu ikisinden birinin tutulmasını) gördüğünüzde hemen Al­lah ‘ı zikrediniz” buyurdu. Sahâbîler: Yâ Rasûlallah, biz seni (namaz içinde) durduğun yerden bir şeye elinle uzandığını gördük. Sonra (yine namaz içinde) irkilip geri geri geldiğini gördük, dediler. Bunun üze­rine Rasûlullah: “Şübhesiz ben cenneti gördüm ve elimle bir salkıma uzandım. Eğer ben o salkımı ele geçirebilseydim, dünyâ bakî kaldıkça ondan yerdiniz (de tükenmezdi)[28]. Ve bana ateş de gösterildi. Öm­rümde bugün gördüğüm kadar çirkin, berbad hiçbir manzara gör­memiştim. Ve cehennemin ahâlîsinin çoğunu da kadınlar olarak gördüm” buyurdu. Sahâbîler: Yâ Rasûlallah, ne sebeble (kadınların çoğu cehennemlik oluyorlar)? diye sordular. Rasûiullah: “Küfürleri sebebiyle” buyurdu. Allah’a îmân etmiyorlar mı? yenildi. Rasûlul-lah: “Kocalarına karşı ni’mete nankörlük ederler. İyiliğe karşı küf-rân ederler. Onlardan birine bütün ömür boyu (yâhud bütün zaman) iyilik etsen de sonra senden (hoşlanmadığı ufacık) bir şey görse: Sen­den hiçbir hayr görmedim ki, der” buyurdu [29].

10- Güneş Tutulmasında Kadınların Erkeklerle Beraber Namaz Kılmaları Babı [30]

13-…….Esma bintu Ebî Bekr (R) şöyle demiştir: Güneş tutul­duğu vakitte ben, Peygamber’in zevcesi Âişe’nin yanına geldim. Bir de gördüm ki, insanlar hep ayaktalar; namaz kılıyorlar. Âişe de di-kelmiş, namaz kılıyor. İnsanlara ne oluyor? dedim. Âişe, eliyle gök­yüzüne doğru işaret etti de: Subhânallâhi dedi. Ben^ Bu bir âyet mi (yânî azâb veya kıyamet alâmeti mi)? diye sordum. Âişe başıyle evet diye işaret etti. Esma dedi ki: Bunun üzerine ben de namaza durdum. (Kıraatin uzamasından dolayı) nihayet üzerime baygınlık geldi. Ben (yanımdaki kırbadan) başımın üstüne su dökmeğe başladım. Rasü-lullah namazdan çıkınca Allah’a hamd ve sena ettikten sonra, şöyle buyurdu: “Cennet ve cehenneme kadar evvelce bana gösterilmemiş hiçbir şey kalmadı ki, bu makaamımda görmüş olmayayım. Bana vahy olundu ki, sizler kabirlerde Mesth Deccâl (yüzünden çekilecek) fitne­lere benzer, yâhud ona yakın bir imtihana uğratılacaksınız”. Aradaki râvî: Esma bu ta’bîrlerin hangisini söyledi, bilmiyorum, dedi. “(Kabre girdikten sonra) her birinize gelinecek de kendisine: Bu zât hakkın^ daki (yânî Muhammed hakkındaki) bilgin nedir? diye sorulacak. Mü *-min yâhud yakın sahibi olan kimse -Râvî: Esmâ’nın hangi sözü söy­lediğini bilmiyorum, dedi-: O, Muhammed’dir. O, Allah’ın Rasûlü’dür. Bize beyyineler ile hidâyet getirdi. Biz de da’vetine ica­bet edip îmân getirdik ve (eserine) uyduk, diyecek. Bu cevâb üzerine o şahsa: Yat da iyice rahat et; biz senin kat’îinanıcı olduğunu bildik, denilecek. Kabirdeki kimse münafık yâhud kalbinde şübhe olan biri ise -Râvî yine, Esmâ’nın bu sözlerden hangisini söylediğini bilmiyo­rum, dedi- o soruya karşılık: Ben bilmiyorum. İşittim. İnsanlar bir-şeyler söylüyorlardı, ben de onu söyledim, diye cevâb verecektir”.

11- Güneş Tutulması Sırasında Köleye Hürriyet Vermeyi Seven Kimse Babı

14-…….Burada Esma: Yemîn ederim ki, Peygamber (S) güneş tutulması dolayisıyle köle azâd etmeyi emretti, demiştir [31].

12- Mescid İçinde Güneş Tutulması Namazı Kılınması Babı

15-…….Bana Mâlik, Yahya ibnSaîd’den; o da Amre bintu Abdirrahmân’dan; o da Âişe(R)’den tahdîs etmiştir. Bir Yahûdî kadın birşey istemek için Âişe’nin yanına gelmiş ve ona: Allah seni kabir azabından korusun diyerek duâ etmiş. Bunun üzerine Âişe, Rasûlul-lah’a: İnsanlar kabirlerinde azâb edilirler mi? diye sormuş. Rasûlul-lah da: ‘ ‘Ondan (yânî kabir azabından) A ilah ‘a sığın ınm” buyurmuştur. Sonra Rasûlullah, (oğlu İbrahim’in vefatı sebebiyle) sabah vakti bir bineğe binip çıktı. Derken güneş tutuldu. Rasûlullah kuşluk vaktinde (cenazeden) döndü de (ailelerine mahsûs olan) hüc­reler arasına uğradı [32]. Sonra (mescidde) ayağa kalkıp namaza dur­du. İnsanlar da arkasında namaza durdular. Rasûlullah uzun bir kıyam yaptı, sonra uzun bir rükû’ yaptı. Sonra rukû’dan yükselip uzunca bir kıyam daha yaptı. Bu, evvelki kıyamdan kısa sürdü. Sonra uzun bir rükû’ daha yaptı; bu da evvelki rukû’dan kısa sürdü. Sonra rukû’­dan yükseldi ve uzun bir secde yaptı. Sonra ayağa kalktı, yine uzun bir kıyam yaptı. Bu da evvelki kıyamdan kısadır. Sonra uzun bir rükû’ yaptı. Bu rükû’ da evvelkinden kısadır. Sonra tekrar uzun bir kıyam yaptı. Bu da evvelki kıyamdan kısa sürdü. Sonra uzun bir rükû’ da­ha yaptı ki, bu da evvelki rukû’dan kısadır. Sonra secde yaptı. Bu secde, evvelki sucûddan kısa sürdü. Sonra namazdan çıktı. Müteaki­ben Rasûlullah (hutbede) Allah ne söylemesini diledi ise onları söyle­di. Sonra sahâbîlerine kabir azabından Allah’a sığınmalarını emretti.

13- Bab:

“Güneş hiçbir kimsenin ölümü ve de hayâtı için tutulmaz”.

Bu hadîsi Ebû Bekre Nufey’ îbnu’l-Hâris, Mugîretu’bnu Şu’be, Ebû Mûsâ el-Eş’ârî, Abdullah ibn Abbâs ve Abdullah ibn Umer -Allah onlardan razı olsun- rivayet etmişlerdir [33].

16-…….Ebû Mes’ûd el-Ensârî (R) şöyle demiştir: Rasûlullah (S): “Güneş iie ay, hiçbir kimsenin ölümünden, ve hayâtından dola­yı tutulmazlar. Lâkin bunlar Allah’ın âyetlerinden iki âyettir. Bun­ların tutulduklarını görünce hemen namaza durun” buyurdu.

17-…….Âişe (R) şöyle demiştir: Rasûluliah zamanında güneş tutuldu. Peygamber ayağa kalkıp insanlara namaz kıldırdı. Şöyle ki: Kıraati uzattı. Sonra rukû’a vardı ve rukû’u uzattı. Sonra rukû’dan başını kaldırdı ve tekrar kıraati uzattı. Bu ikinci kıraati, birinci kıra­atinden kısarak idi. Sonra tekrar rukû’a vardı ve bu rukû’u birinci rukû’undan biraz eksik uzattı. Sonra rukû’dan başını kaldırdı. Aka­binde iki secde yaptı. Sonra ayağa kalktı ve bu ikinci rek’atta da bi­rinci rek’atta yaptığı gibi yaptı. Sonra hutbeye kalktı da: “Şübhesiz güneş ile ay, hiçbir kimsenin ölümü, ve hayâtı için tutulmazlar. Lâkin bunlar Allah’ın âyetlerinden iki âyettir ki, Allah bunları kulları­na gösterir. Sizler bu tutulmayı gördüğünüz zaman hemen namaza sığınınız” buyurdu [34].

14- Güneş Tutulması Zamanında Zikretmek Babı

Bu, güneş tutulması sırasında zikr etmeyi, İbnu Abbâs (R) rivayet etti[35].

18-…….Ebû Mûsâ el-Eş’ârî (R) şöyle demiştir: Güneş tutuldu.Bunun üzerine Peygamber (S) bunun saat (yânî kıyamet alâmeti) ol­masından korkarak belinleye belinleye telâşla kalktı ve mescide gel­di. Ve o zamana kadar asla yaparken görmediğim en uzun kıyam, en uzun rükû’ ve en uzun sucûdlarla namaz kıldırdı [36] ve: “Allah

Taâlâ’mn göndermekte olduğu işte bu âyetler, hiçbir kimsenin ölme­sinden, ve hayâtından dolayı olmaz. Lâkin Allah bu tutulma ile kul­larını korkutur. Binâenaleyh sizler bu kabilden (korkunç) birşey gördüğünüz zaman hemen Allah’ı zikr etmeye, Allah’a dua etmeye ve Allah’tan mağfiret istemeye (koyulup) sığınınız” buyurdu [37].

15- Güneş ve Ay Tutulması Sırasında Dua Etmek Babı

Bu sırada duâ etme hadîsini Ebû Mûsâ ile Aişe (R) Peygamber(S)’den söylemişlerdir [38]. .:

19-…….Bize Ziyâd ibnu Ilâkatahdîs edip şöyle dedi: Ben Mugîre ibnu Şu’be’den işittim, şöyle diyordu: Peygamber’in oğlu İbra­him’in öldüğü gün güneş tutuldu. İnsanlar, güneş İbrahim’in ölümü için tutuldu, dediler. Bunun üzerine Rasûlullah (S): “Şübhesiz güneş ile ay Allah ‘in âyetlerinden iki âyettir. Bunlar hiçbir kimsenin ölümü ve de hayâtı için tutulmazlar. Sizler bunları (tutulmuş) gördüğünüz zaman hemen Allah ‘a duâ ediniz ve açılıp parlayıncaya kadar namaz kılınız” buyurdu [39].

16- İmamın, Güneş Tutulması Hutbesinde “Amma Ba’du” (Hitab Ayırımını) Söylemesi Babı

Ve Ebû Usâme şöyle demiştir: Bize Hişâm (ibn Urve) tahdîs edip şöyle dedi: Bana Munzir kızı Fâtıma,

Esmâ’dan haber verdi. O, şöyle demiştir:

Rasûlullah (S), güneş karanlıktan açılmış olduğu hâlde namazdan çıktı. Akabinde hutbeye girişti. Şöyle ki: Evvelâ Allah’a lâyık olduğu sıfatlarla hamd etti.

Sonra “Amma ba’du” dedi [40].

17- Ay Tutulmasında da Namaz Kılmanın Meşrü’luğu Babı

20-…….(Ebû Bekre-R-:) Rasûlullah zamanında güneş tutuldu da, Rasûlullah (S) iki rek’at namaz kıldırdı, demiştir[41].

21-……, Ebû Bekre (R) şöyle demiştir: Rasûlullah zamanında güneş tutuldu. 3unun üzerine Rasûlullah ridâsını arkasından sürük-leye sürükleye (odasından) dışarıya çıktı da nihayet mescide vardı[42].

İnsanlar da O’nun yanına toplandılar. Rasûlullah insanlara iki rek’­at namaz kıldırdı. Güneş de açıldı. Bunun akabinde Rasûlullah şöyle buyurdu: “Şübhesiz güneş ile ay Allah’ın (yarattığı) âyetlerden iki âyettir. Ve bunlar hiçbir kimsenin ölümünden dolayı tutulmazlar. Bun­larda tutulma olduğu zaman, sizin başınıza gelen bu hâl açılıncaya kadar namaz kılınız ve dua ediniz” buyurdu. (Râvî dedi ki:) Bu hut­benin sebebi şu oldu: Peygamber’in İbrâhîm adiyle söylenen bir oğlu vefat etti de (bâzı) insanlar bu hususta dedikodu etmişlerdi [43].

18- Bab: Kusüf Namazında İlk Rek’at Daha Uzundur [44]

22-…….Âişe (R) şöyle demiştir: Peygamber (S) güneş tutulma­sında sahâbîlere iki rek’at içinde dört rükû’ olarak namaz kıldırdı. îlk rukû*lar daha uzundur [45].

19- Kusüf Namazında Kıraati Açıktan Okumak Babı

23-…….bize el-Velîd (el-Kuraşî) tahdîs edip şöyle dedi: Bize İbnu Nemir (Abdurrahmân ed-Dımaşkî) haber verdi. O, İbn Şihâb’dan; o da Urve’den; o da Âişe(R)’den işitti ki, Peygamber (S) kusûf na­mazında kıraatini açıktan okumuştur [46]. Peygamber kıraatini bitirdiği zaman Attâhu Ekber deyip rukû’a vardı. Rukû’dan yükseldiği zaman Semiallâhu limen hamidehu, Rabbena ve lekeH-hamd dedi. Sonra kusûf namazında tekrar kıraate başlardı ki, iki rek’at içinde dört rükû ile döTt secde ederdi. (Yine Velîd dedi ki:) el-Evzâî ve on­dan başkası şöyle dedi: Ben ez-Zuhrî’den işittim; o da Urve’den; o da Âişe(R)’den (O, şöyle demiştir)[47]: Rasûlullah (S) zamanında gü­neş tutuldu da Rasûlullah, Bi ‘s-salâti câmiaten (yânî cemâatle nama­za hâzır olun) diye nida etmek üzere munâdî çıkardı. Akabinde öne geçti ve iki rek’at içinde dört rükû’ ile dört secde yaparak, kusûf na­mazını kıldırdı.

Velîd şöyle dedi: Ve yine bana Abdurrahmân ibnu Nemir haber verdi. O, İbnu Şihâb’dan bunun (yânî birinci hadîsin) benzerini işit-miştir. İbn Şihâb ez-Zuhrî dedi ki: Ben Urve’ye hitaben: Senin kar­deşin böyle yapmadı. Kardeşin Abdullah ibnu’z-Zubeyr Medine’de kusûf namazı kıldırdığı zaman, sabah namazı gibi iki rek’at namaz­dan başkasını kıldırmadı, dedim. Urve: Evet, çünkü o sünnete denk düşüremedi, dedi[48]. Kusûf namazında kıraati açıktan okumak hak­kındaki bu hadîsi, ez-Zuhrî’den rivayet etmekte Sufyân ibnu Huseyn ile Süleyman ibnu Kesîr, İbnu Nemir’e mutâbaat etmişlerdir [49].


[1] el-Kesf, keşf vezninde kesmek ma’nâsınadır;… kesf, Hakk Taâlâ’mn güneş ve ayı tutmak ma’nâsınadır.

el-Kusûf, kuöd vezninde, güneş ve ay tutulmak ma’nâsmadır. Perdelendikleri zaman ikinci bâbda “kesefe’ş-şemsu ve’1-kameru” denir. En güzeli, kamer’de hasf, güneş’te kesf denilmektir, el- İnkişâf^dahi, gün ve ay tutulmak demektir.. (Kaamûs Ter.).

el-Hasf, göz çıkarmak, yırtmak, yırtılmak, -müteaddi lâzım olur-; kesmek, pınarın suyu savulmak yâhud yere batmak, eksilmek, bir adamı mahallîyle yere geçirmek, dabbeyi yemsiz habs eylemek… ma’nâlarına gelir.

el-Kusûf; kuûd vezninde ikinci bâbdan bir mahal yere geçmek, ve ay tutul­mak ma’nâsınadır. Bâzılarına göre kusûf, güneşe; ve husuf, aya isnâd olunup, “kesefeti’ş-şemsu ve hasefe’l-kameru” denir… (Kaamûs Ter.).

[2] Kusûf namazının meşrûiyyeti muttafakun aleyhtir. Sebebi bizzat kusûf oldu­ğundan, kusûf zamanında kılınır ve tekerrürü ile tekerrür eder. Kusûf namazı müekked sünnettir; vâcib değildir. Güneşin cirmi ile ayın cirmi karanlıktan sıy­rılmasından sonra, kusûf namazının vakti geçmiş olacağından, artık namazlar da kılınmaz.

Bâzı âlimler güneş ve ay tutulması sırasında kılman namazın teşriini şu

âyetin’işaretinden de sezmek istemişlerdir:”Hâhk’m âyetlerindendir. Siz güneş ile ay’a secde etmeyiniz de, bu dört âyeti yaratan Allah’a secde ediniz” (Fussilet: 37 )

[3] “Siz bunları gördüğünüz zaman” sözündeki mensûb zamîrin tesnîye olmasın­dan kusûf namazı ile husuf namazının her cihetçe hükmü bir olduğuna ve hu­suf namazının da cemâatle kılınabileceğine istidlal edilmiştir.

[4] Kusûf ile husuf hâdiselerinin vukuunda namaz kılmanın meşrûiyyeti Rasûlul-lah’ın kavi ve fiilleriyle sabit olduğu gibi, Kitâb ile de, ümmetin icmâı ile de sabittir. Fakîhler: “… Biz âyetleri ancak korkutmak için göndeririz” (el-tsrâ: 59) âyetini kusûf namazına delîl sayarlar. Zîrâ namaza ve duaya koyulmak, Allah’­tan korkmanın lâzımıdır.

Hakk Taâlâ günlük, haftalık, hattâ yıllık vakit değişmelerinin hepsinde bi­rer namaz meşru’ kılmıştır. Bunlar gibi, her ufukta muayyen vakitlerde gö­rülmeyen güneş ve ay tutulmaları da büyük ilâhî âyetlerden olup, bunların mey­dana geliş zamanlarında da İslâm dînince bir namaz tahsis edilmesinde garîb görülecek bir cihet yoktur. Bilhassa kıyamet hâllerini beyân sadedinde: ” jJiij ı^sJi ‘çJr’i .’JJ& Jl-^3 .j^Jı JJ lîıî – İşte göz (dehşetle) kamaştığı, ay tu­tulduğu, güneşle ay bir araya getirildiği zaman… “(eI-Kıyâme:7-9) âyetinden de anlaşılacağı üzere, kıyamet alâmeti olarak bu kabilden bâzı felekî görünüşlerin de meydana geleceği Sâdık Haberci tarafından haber verilmiştir. Buna mukaa-bil: ” ^jlflj ol ^

= Kıyametin subûtunun ne zaman olduğunu sana sorarlar.De ki: Onun ilmi ancak Rabb ‘imin nezdindedir. Onun vaktini kendisinden başkası açık-layamaz. Göklere de ve yere de ağır basmıştır O. O size ancak ansızın gelir… “(el-A’raf: 187) âyetinin sarahatine binâen apansızın kopacak olan kıyametin de vak­ti ta’yîn üzere bilinmez. Bunun için kusûf ve husuf hâdiselerini tadarru’, niyaz ve taabbud vesilesi ederek namaza koyulmak, imanlılara göre pek tabiî bir key­fiyettir. Bundan korkuya düşmekte de ayıblanacak birşey yoktur.

Husuf ve kusûf zamanlan, dakikası dakikasına; hattâ saniyesi saniyesine erbabı tarafından evvelce hesâb edilerek haber verilebilir. Çok tekrar eden tabiî hâdiselerden oldukları için vukû’Iarından korkuya ne mahall var demek de ol­maz. Çünkü bu kevnî nizâmın çözülme günü demek olan kıyametin kopması miadının evvelden hesâb ve ta’yîn edilmiş bu gibi hâdiselerle birlikte vuku’ bul­mayacağına hiçbir aklî delîl yoktur. İşte o büyük hâdisenin meydana gelme ânın­da bu, ilâhî âyetlerden biridir diyerek namaza,taabbud ve niyaza koyulanlara ne mutlu! (Tecrîd Ter., I, 4 74).

[5] Rasûlullah’ın oğlu İbrahim’in annesi, Mukavkıs’m Peygamber’e hediye ettiği Mâriye el-Kıbtıyye (R)’dir. En meşhur kavle göre, hicretin sekizinci senesi Zu’I-hicce’sinde doğmuş ve onsekiz ay yaşadıktan sonra vefat etmiş ve Bakî’ mezar­lığına gömülmüştür. Onaltı ay; onyedi ay sekiz gün; on ay altı gün yaşadığı hak­kında da rivayetler vardır.

[6] îbrâhîm’in ölümü ile güneşin tutulması hâdisesini birbirine bağlayan, tutulma­nın bu ölüm sebebiyle meydana geldiğini zanneden ve bu zannını konuşmala-rıyle etrafa yayan kimseler bulunduğu Peygamber tarafından haber alınınca, halk arasındaki bu yanlış düşünceler îrâd edilen belîğ bir hutbe ile izâle edilmiştir.

Güneşin hiçbir kimsenin ne ölümü, ne de hayâtı için tutulmuş olmayacağı hakkındaki bu hadîs, Ebû Bekr ile Mugîre gibi Ebû Mûsâ el-Eş’ârî, Ebû Mes’-ûd el-Bedrî, İbn Abbâs, İbn Umer ve Âişe {Radıyallâhu anhum) tarafından da rivayet edilmiştir.

[7] İbn Abbâs hadîsinde birinci rek’atta “el-Bakara Sûresi’ni okuyacak kadar..” denilmiş; Ebû Davud’un Sünen’indeki Urve rivayetinde, ikinci rek’attaki ilk kı­yamda “Âlu İmrân Sûresi’ni okuyacak kadar…” denildiğinden, bu rek’atların ne kadar uzatıldığı tahmin edilebilir.

[8] Rukû’u kıraatle değil, tesbîh ve tekbîr kabilinden zikrlerie uzatmıştır. Bu da el-Bakara’dan seksen âyet okuyacak süre kadar tahmin edilmiştir

[9] Kusûf namazının böylece uzatılması müstehâb olup, bu uzatma diğer cemâat namazlarında olduğu gibi, cemâatin rızâsına bağlı değildir. Zîrâ bu nadiren kı­lman namazlardan olduğu için, Peygamber’in kıldırdığı gibi kılınması gerekir

[10] Hadîsin bâb başlığına delîl olan fıkrası, bu “Sadaka verin” emridir.

[11] Bu hadîs ile diğerleri, kusûf namazından sonra hutbenin müstehâb olduğunu beyânda sarihtir. Bu hutbe cumua ve bayram hutbeleri gibi şartlarını câmi’dir.

Peygamber buradaki ve daha sonraki hutbede sahâbîler Peygamber’in ver­diği haberlerde şekk hatıra getirmedikleri hâlde, haberi yemîn ile te’yîd etmesi Arab şivesi üzere haberi te’kîd etmek içindir.

Burada Allah’ın gayretinden maksad, bunun lâzımıdır: Ailesini, nâmûsu-nu kıskanan kimse, tecâvüz edenin cezasını tertîb ile ukubete uğratırsa, Allah da haramları işleyenlere şiddetli ceza hazırlamıştır demektir, Peygamber’in bu hutbesinin son fıkrası çok ma’nâlıdır. Peygamber’in bu sözündeki azamet ne kadar teemmül edilse az gelir. Hakîkaten “Allah’ın azametinin ne olduğunu, cürüm sahihlerinin uğrayacağı ilâhî intikaamm şiddetini, kıyamet hâllerini, ateş azabının şiddetini bilseniz” demektir ki, bunları müşâhade eden kimsede neşve ile dünyâ sevinci kalmayacağı bedîhîdir. Buradaki “Az gülerdiniz” demek “Gül­meğe hiç mecaliniz kalmazdı” demek olur.

Umudu korkusuna gâlib olanlar ise buna “Allah’ın geniş rahmetini; hilmi-nin, lûtfunun, kereminin derecesini bilseniz, ihmâle uğrattığınız sevâblı fiillerin kaçırılmasından devamlı ağlar; gülmeğe vakit bulamazdınız” ma’nâsmı verir­ler. Peygamber’in bu son sözleri Kur’ân’daki şu âyeti hatırlatıyor: “Artık irti-kâb etmekte oldukları günâhların cezası olmak üzere az gülsünler, çok ağlasınlar” (et-Tevbe: 82).

[12] Bâzı rivayetlerde “Eni’s-salâtu câmiatun”; bâzılarında “Bi-salâti câmiaten” (bu kitabın 23. hadîsinde); diğer bâzılarında da burada olduğu gibi “İnne’s-salâte câmiatun”şeklinde zabtolunmuştur. Hepsinin ma’nâian “Cemâatle namaza hâ­zır olun” demektir.

Kusûf namazında ezan da, ikaamet de meşru’-değildir. Bu ta’bîrler ezan ve ikaamet yerine geçmiş olur.

[13] Aışe’nin hadisi “Güneş tutulması esnasında sadaka vermek” babında mevsû-len geçti. Esmamın hadîsi ise aynı kitabın 16. babında gelecektir. İşte bütün bu rivayetler, kusûf namazından sonra hutbe yapmanın delili oluyor.

[14] Bu ifâdeden Abdullah ibn Abbâs’ın rivayetinin Hz. Âişe’nin rivayetine muva­fık olduğu sabit oluyor. Nitekim bunu Müslim de böyle tesbît etmiştir.

[15] İsmâîlî’nin rivayetinde: Ben Urve’ye: Vallahi senin kardeşin Abdullah ibn Zu-beyr böyle yapmadı. Kendisi Medîne’de bulunup, Şam’a yürümek istediği za­manki güneş tutulmasında (adedde ve hey’ette) sâdece sabah namazı gibi kıldırdı, dedim. O da: Evet; öyle yaptı, dedi (Bu Kusûf Kitâbı’mn sonundaki 23. hadîsi ta’kîb eden rivayetteki hadîs).

İbn Hazin, Peygamber’in güneş tutulması namazlarının birinde iki rek’at namaz kıldırıp; iki rek’atm birinde “Ve’n-Necm Sûresi”ni okuduğuna dâir el-Hasen el-Basrî’nin mürsel rivayetini aldıktan sonra, şöyle demiştir: Seleften bir taife bununla amel etmiştir. Ezcümle Abdullah ibnu’z-Zubeyr (R) de kusûfta diğer namazlarda olduğu gibi, yalnız-iki rek’at kıldırmıştır. Kardeşi Urve ibnu’z-Zubeyr onu hatâya nisbet etmiştir derlerse, biz Urve’yi hatâya nisbet etmeyi da­ha hakklı buluruz. Zîrâ Abdullah ibnu’z-Zubeyr Rasûlullah’m sahâbîsidir ve bildiği ne ise, onunla âmil olmuştur. Urve ise, bilmediği bir şeyi inkâr etmiştir (Tecrîd Ter., 111,223).

Metindeki kelâmdan, kusûf namazının herbir rek’atında iki rükû’ yapıl­masının sünnet olduğu istidlal edilmiştir

[16] et-Kesfve -noktalı hâ ile- el-Hasf kelimeleri hakkında bu kitabın ilk haşiyesinde açıklama geçmişti. Bu iki kelime, lügat bakımından müteradiftir. Güneş İle ayın tutulmalarına “Kusûfân” ve “Husüfân” denir. Cevherî’nin es-Sahâtı’mda mu-sâvî olarak “Kesefeti’ş-şemsu” ve “Hasefe’l-kameru” denilebileceği beyân edil­mekle beraber, “Husufun kamer hakkında kullanılmasının daha güzel olacağını zikretmiştir.

Buharı ve Müslim’in rivayetlerinde, güneşe ve aya tahsis etmeksizin her iki lâfız birbiri yerine kullanılmıştır.

Buhârî bu başlıkta aynı mes’eleyi ele alıp, her iki ta’bîrin kullanılabileceğini göstermiş ve bu arada Kur’ân’ın kamer hakkında husuf ta’bîrini kullanmasın­dan dolayı, ay hakkında Kur’ân’a uyarak, bunun daha güzel olacağını bildir­miş oluyor.

[17] Buhârî bu sözü sekiz bâb sonra mevsûlen rivayet etmiştir.

[18] Buhârî, Abdulvâris, Şu’be ve Hâlid’in bu hadîslerini bu Kusûf Kİtâbı’mn bâb-ları içinde mevsûleıı rivayet etmiştir. Sonuncusunun yânı Hammâd ibn Seleme’nin hadîsini ise Taberânî, Haccâc ibn Mİnhâl tarîkinden olmak üzere mevsûlen ri­vayet etmişti

[19] Bu mutâbaalar ile de o fıkranın subûtu daha ziyâde kat’iyyet kazanmış oluyor. Güneş ve ay bizzat Allah’ın âyetlerinden olduğu gibi, bunların tutulmaları da -Peygamber’in birçok hadîslerinde buyurduğu üzere- birer âyettir. Güneş ve ay tutulması hakkındaki ilmî izahlar, bunların Allah’ın azamet ve kudretine delâ­let eden birer âyet olmalarını küçültmek değil, bilhassa daha da takviye eder.

Allah bazen bu âyetleri kullarına kendini hatırlatmak, daldıkları gafletler­den uyarmak, sonsuz kudretini ve te’dîbini sezdirerek onları korkutmak için de kullanır. Zelzele, yıldırım ve diğer tabiat hâdiselerini de bunun için kullanır. Bunda ilme aykırı düşecek hiçbir taraf yoktur. Bu gibi tabiat olaylarını korkut­mak için vâsıta yapacağını şu âyetinde belirtmiştir:” u^ Vt ob,S’L J-.J; ûj = Biz (kudretimizin beyyinât ve alâmetleri olan) âyetlerimizi ancak kullarımızı kor­kutmak için göndeririz”(el-Isrâ: 59).

Demek bütün tekvînî ve tenzîlî âyetlerinin hedefi budur. Bu hususta Fussi-Iet:37. âyeti de zikredilebilir.

Buna göre yalnız güneş ve ay tutulmalarında değil, zelzele, şiddetli rüzgâr, tûfân, gündüz karanlığı gibi herhangi korkunç bir tabiat hâdisesi vukû’unda Al­lah’a sığınma, O’na duâ ve niyazda bulunma tavsiye edilmiş oluyor

[20] Bu Yahûdî kadının ismi hakkında belli bir rivayete rastlanmamıştır. Âişe’nin yanma gelenlerin iki Yahûdî kocakarı olduğu da rivayet edilmiştir

[21] Hz. Aişe’nin buradaki kusûf namazı ta’rîfine göre, bu namazın iki rek’atında ikişer kıyam ile ikişer rükû’ ve birer de secde yapılmıştır

[22] Hadîsinbâb başlığına delîl olan kısmı bu son fıkrasıdir. Nitekim baş tarafında da Yuhûdî kocakarının Âişe’ye kabir azabından koruma duası yapması sebe­biyle, Aişe’nin bunu Rasûlullah’tan sorması fıkrası da başlığa delildir. Yahûdî kadınların bunu Âişe’den evvel öğrenip haber vermeleri, kabir azabını eski pey­gamberlerin de ümmetlerine haber verdiklerini düşündürür. Eldeki Tevrat nüs­halarında değil kabir azabı, âhiret bahsi de yoksa da, Tevrat’ın elde bulunmayan kadîm nüshalarında mevcûd olduğuna delâlet eder.

Kur’ân-ı Kerîm’de de kabir azabına işaret eden yerler vardır. Tâhâ: 124. âyeti ile et-Tekâsur Sûreşi’ni buna işaret sayanlar olduğu gibi, Katâde ile Rabî ibn Enes de ‘_’y*V ^-^-= Biz onları iki kerre azâblandtracağu”(et-7evbe:l0l) âye­tinin tefsîrinde, iki kerre azabın, biri dünyâda olacağını, diğerinin de kabir aza­bı olduğunu söylemişlerdir (Kastâllânî)

[23] Hadîsin son kısmı bâb başlığına kuvvetli bir delildir. Bu kusûf namazı da iki rek’at olarak kılınmıştır. Metindeki “Fî secdetin” ta’bîri “Bir rek’at içinde” demektir. Terceme de böyle yapılmıştır. Bu iki rek’atın her birinde iki defa rükû’ yapılmış, secdeler de çok uzun sürmüştür. Kusûf namazında secdelerin diğer na­mazlardan daha uzun olduğu hakkındaki hadîsler Âişe, Esma bintu Ebî Bekr, Ebû Hureyre, Abdullah ibn Amr, Ebû Mûsâ, Semure ibn Cundeb ve diğer sa-hâbîler tarafından müteaddid lâfızlarla rivayet edilmiştir.

Fakîhlerden.bir takımı rivayet tarîklerinin en kuvvetlilerine tutunmuş ve bu cümleden Âişe, İbn Abbâs ve Abdullah ibn Amr’in iki rek’atta ikişer rükû’ ile ikişer sucûd rivayetlerine yapışmışlardır.

Her rek’atte birden ziyâde rukû’u kabul etmeyen Haneffler de diğer sahîh hadîslere tutunur ve bu iki rukû’iu hadîsleri te’vîl ederler.

Birden ziyâde rükû’ rivayetlerinin menşeini İmâm Muhammed şöyle îzâh eder: “Pek muhtemildir ki, Peygamber (S) rukû’u diğer namâzlardakinden fazla uzatmış olduğu için, birinci saffta olanlar -imâm kavmeye kalktı zannıyle- baş­larını kaldırmışlar, geri safftakiler de onlara uymuşlar. Birinci safftakiler Ra-sûlullah’ı hâlâ rukû’da görünce tekrar rukû’a varmışlar, geridekiler de onlara bakarak tekrar rukû’a varmışlar. Rasûlullah kalkınca geri safftakiler iki defa rükû’ edildi zannederek, kendi meşhûdlanna göre rivayette bulunmuşlar. Mü’-minlerin annesi Âişe kadınlar saffında veya hücrelerin birinde, İbn Abbâs da yaşının küçüklüğü hasebiyle çocuklar saffında bulundukları için, geride olanla­rın zannedebilecekleri tarzda rivayette bulunmuş olabilirler. Rukû’un taaddü­dü hadîsleri çok kuvvetli olmakla beraber, anlatışlarda farklılıklar vardır. Binâenaleyh hüccetliğe elverişli değildir”.

Hulâsa, rivayet tarîklerine bakılırsa, bu hadîslerin hepsi de sahîh veya ha-sendir. Bundan dolayıdır ki, hangi birine tutunmuş bir taife varsa, onlara karşı rivayetler tenkîd yolundan diğer sahîh hadîsler ile veya kıyâs ile ihticâc edilegelmiştir.

İbn Hazm, Peygamber’in kusûfların birinde iki rek’at namaz kıldırıp, iki rek’atın birinde Ve’n-Necmi Sûresi*ni okuduğuna dâir Hasen Basrî’nin mürsel rivayetini aldıktan sonra, şöyle der: “Seleften bir taife bununla amel etmiştir.

Bu cümleden olarak Abdullah ibnu’z-Zubeyr (Radiyallâhu anhuma) da kusûf-ta diğer namazlarda olduğu gibi, yalnız iki rek’at kıldırmıştır. Kardeşi Urve ibnu’z-Zubeyr onu hatâya nisbet etmiştir derlerse, biz Urve’yİ tahtıe etmeyi da­ha hakklı buluruz. Zîrâ Abdullah İbnu’z-Zubeyr, Rasûlullah’ın sahâbîsidir ve bildiği ne ise onunla amel etmiştir. Urve ise bilmediği bir şeyi inkâr etmiştir”. Bununla beraber İbn Hazm, sıhhati sabit olmuş hadîslerin hepsi ile amel etmeyi caiz görür (Tecrid Ter., III, 322-323).

Abdullah ibnu’z-Zubeyr’in kusûf namazını, sabah namazı gibi birer rükû’ H ile kıldırdığı ve kardeşinin onun bu fiilini sonradan sünnete tecâvüz saymasını, “_., Buhârî bu Kusûf Kitâbı’nın sonuncu babının altındaki mutâbaa hadîsinde tes-bît etmiştir (Kitâbu’l-Kusûf, 19. bâb, 23. hadîsin devamı).

[24] Bu ta’lîkı eş-Şâfiî İle Saîd ibn Mansûr beraberce Sufyan ibn Uyeyne’den; o da Süleyman el-Ahvel’den olmak üzere tahrîc etmişlerdir

[25] İbn Hacer: Bu habere mevsûl olarak vâkıf olamadım, demiştir. îbn Abbâs’ın oğlu Alî, hicrî 40. yılda, Alî’nin öldürüldüğü gece doğmuş, bu sebeble kendisi­ne onun adı ve künyesi verilmiştir. Tâbiî’dir. Doğumu 40, Ölümü 114 veya 118 hicret yılındadır. Kendisi bütün Abbasî Halîfeleri’nİn dedesİdir. Çok secde etti­ği için es-Seccâd lâkabıyle meşhurdur (Aynî, Kastallânî).

[26] Bundan önceki haberin bakiyyesi olmak muhtemildir. İbn Ebî Şeybe bunun ma’-nâsıyle bir haberi mevsûlen rivayet etmiştir.

Buhârî’nin bunların hepsi ile muradı, kusûf namazında cemâatin meşrûiy-yetine şah id getirmektir

[27] îbn Abbâs’tan rivayet olunan kusûf namazları ta’rîfi üçer rukû’lu ve ikişer ru-kû’Iu olmak üzere iki türlüdür. Bu rivayetteki ta’rîfi ikişer rukû’lu ve uzun kı-yâmlı, uzun kırâatli ve uzun rukû’lu olarak, Hz. Âişe tarafından rivayet edilip, daha önce geçmiş olan kusûf namazı ta’rîfine uygun olanıdır.

[28] Cennet taamının dünyâya müsâade edilmemesindeki hikmeti beyân için sarih­lerin kimi: Cennetin yemişleri ” Kesilmeyen, yasak da edil­meyen… “(eI-Vâkıa:33) âyeti hükmünce, devamlı ve bakîdir; dünyâ ise fânîdir. Fena bulacak yerde, fena bulmayan ni’met yakışmaz; kimi de: Eğer insanlar onu görmüş olaydı îmânları, îmân bi’ş-şahâde olurdu, hâlbuki onlar gaybe îmân ile mükellef olup, el-En’âm: 158. âyeti mûcebince tevbe kapısı belki kapanırdı. Hâlbuki îmân ve tevbeden nasîb alacak çok kimseler vardı. Bu men’ işte onlar hakkında büyük -bir lütuf olmuştur, demişler. Kimi de: Cennet amellerin mükâ­fatıdır. Bu da ancak âhırette olur. Onun için bu âyetin izhârı men’ olundu, de­mişlerdir. Bu görüşlerin hepsi aklî olup, naklî delîle dayanmıyor.

[29] Hadîsin son fıkrası, kadınların daha çok hislerine ve duygularına mağlûb ol­duklarını ve buna göre hüküm verdiklerini anlatmaktadır.

[30] Buhârî bu başlıkla, kadınları bundan men’ edenlerin kavlini redde işaret etmiş­tir. Bu, Sevrî ve bâzı Kûfeliler’den menkûl olup, kadınlar teker teker namaz kılarlar, demişlerdir (İbn Hacer).

[31] Köle azad etmeyi tavsiye etmesi, bunun iyilik vecihlerinin en yükseği olmasın-dand.r. Yoksa buna imkân bulamayanların diğer iyilik yollarından hangilerini yaparlarsa girişmeleri mendûbdur. Buradaki emr, vucûb için değil, nedb vd ıî£iq£ eder.Peyga,?ber’İLn bu emrinde bir hikmet de-şu idi: Mü’minlerin tahayyül bile arm nTanaT f “^ olmak için, can azâd etmelerini, AllaS kuL kaama en S- ?nbînnden hÜrdyete Cıka™ala”nı hâtıra getirmek, bu ma-kaama en munasıb olan vasiyetlerdendir. Nitekim başka bir hadîste

MrlZLrT’ AHak Tam dQ QZâd °lmm her uzvu™ ***– °M edenin bir uzvunu cehennem ateşinden azâd eder” buyurulmustur. Efdal olan işte bu­dur. Buna gücü yetmeyen de: ” & & £ juı ^ = Cehennem ateşinden hiç

olmazsa yarım hurma sadaka vererek korununuz” vasıyyeti ile amel etmesi ge­rekir (Tecrıd Ter., 111,343.344)

[32] Ailelerine mahsûs olan bu hücreler, mescide bitişik olduğu için “Hücrelere uğ­radı, sonra ayağa kalkıp namaza durdu” demesi, bu namazın mescid İçinde kılındığını ifâde ediyor. Müslim’deki Süleyman ibn Bilâl rivayetinde mescidde kılındığı sarahatle İfâde edilmiştir. Hadîsin bâb başlığına delîl olan kısmı da bu­rasıdır. Bundan dolayı güneş tutulması namazı sahrada kılındığı gibi, mescidde kılınması da sünnet oluyor.

[33] Bu, sahâbîlerin haber verilen şu rivayetlerinin hepsi, bu kitabın bâblarında mev-sûlen nakledilmiş bulunmaktadır

[34] Metindeki el-Fezaı aslında masdârdır. Belinleme ve uçunmadır ki, ansızın zu­hur eden korkunç bir hâdise üzerine insana arız olan ürkeklik ve korku demek­tir. İlâ ile sîgalandığında yardım istemek ve bir kimseye sığınmak ma’nâsmadır.. (Kaatnûs Ter.).

[35] İbn Abbâs’ın bu rivayeti, aynı kitabın “Kusûf namazını cemâat hâlinde kılmak bâbı”nda geçmiştir.

[36] Kattu” kelimesi, kaaideye göre menfî maziden sonra gelir. Bu rivayet­te ise Yûsuf:85. âyetinde olduğu gibi ” (L-) = Mâ”siz olarak “iui iü öjj= ^a’ eytuhu kattu yef’aluhu” suretinde gelmiştir. Bununla beraber diğer bâzı nüshalarda kaaideye uygun olarak “fak iü ^İjU ” şeklinde de zabtedilraiştir.

Ebû Musa’nın: “Peygamber bunun saat olmasından korkarak telâşla kalk­tı…” ifâdesi, kendince Peygamber’in sür’atle yerinden kalkmasının sebebini göstermiş gibidir. Gerçi böyle bir hâdiseden korkulmasında haklı sebebler var­dır: “Fakat insan önündeki (o kıyameti) yalanlamak diler; kıyamet günü ne za-mânmış, diye sorar, tşte göz (hayretle ve dehşetle) kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay bir araya getirildiği zaman, o gün insan ‘Kaçış nereye?’ diyecek., “(el- Kıyâme:5-10); “Biz âyetleri ancak korkutmak için göndeririz” (e\4srZ;59) bu se-bebleri gösterir.

Böyle olmakla beraber Peygamber’in buradaki sür’atli ve telâşlı hareketi, peygamberliğin son yılında tekerrürü umulmayan ve devamı bir iki saate sığa­bilecek olan bu hâdiseyi, en mühim bir irşâd ve ta’lîm vazifesi sayması ve bu fırsatı kaçırmamaya gayret etmesidir.

[37] Hadîsin son fıkrası, bâb başlığına delîl olan yeridir.

[38] Ebû Musa’nın hadîsi bundan önce geçti. Âişe’nin hadîsi ise gelecek olan bâbdadir.

[39] Peygamber’in bu oğlu hakkında 5 numaralı haşiyede kısaca bilgi verilmişti. Pey­gamber hutbesinin bu kısmı ile yıldızların yeryüzündeki vakıalara müessir ol duğu hakkında -ve hattâ şimdi bile avâmm arasında- yaşayan bâtıl bir i’tikaadı bertaraf etmiş oluyor. Güneş de, ay da Allah’ın kudretine musahhar iki mahlû­kudur. Başka mahlûklara tasallut ederek, meselâ yeryüzünde ölüm gibi, harb gibi, karanlık ve kıtlık gibi zararlar meydana getirmeye kaadir olamadıkların­dan başka, Allah’ın teshîri ile musahhar olduklarından kendi nefislerinde vâki’ olan hâdiseleri bile def ve ref etmekte zerre kadar dahi ve te’sîrleri yoktur. Güneş, İbrahim’in ölümünden dolayı tutuldu demek, yıldızların te’sîrlerine ina­nılması bâtıl inancına benzer, İşte Peygamber, güneş ve ayın kimsenin ölüm ve hayatiyle alâkalı olmadığını, husuf ile kusûfun, bunların kendilerine göre ko­nulmuş kaanûnlara göre cereyan ettiklerini, bu vesîle ile ve en güzel şekilde öğ­retmiş, yanlışın, hurafenin yayılmasına fırsat vermemiştir.

[40] Buhârî, bu başlığı içinde Esma hadîsini kısaltılmış ve muallak hâlde getirmiştir. Bu hadîs, bu tarîkten olmak üzere mufassal olarak Kitâbu’l-Cumua’da da geç­miştir.

Amma ba’du, Arab hatîblerinin emîrler huzurunda inşâd eyledikleri hut­bede duadan sonra getirmekte oldukları bir kelimedir.’ ‘Sana olan bu duamdan sonra*’ takdirindedir. İlk defa Dâvûd Peygamber yâhud bir kavle göre Ka’b ib­nu Lueyy tekellüm eylemiştir. Müelliflerin dibacelerde “Amma ba’du” sözleri, “Besmele, hamdele ve salvele’den sonra” takdirinde olur (Kaatnûs Ter.).

Buna, Allah’a hamd ve senadan ibaret olan hutbe girişi ile asıl hutbe arası­nı ayırdığı için “Faslu’l-hitâb = Hitâb ayırımı” denilir. “Sözün bundan ötesi­ne gelince:” denilmiş oluyor.

Demek ki, Peygamber’in bu hutbesi de, cumua ve bayram hutbeleri hey’e-tinde ve görünüşe göre namaz hutbesi olarak şartlarını cami’ olmak üzere îrâd buyurulmuştur

[41] Buhârî burada Ebû Bekre hadîsini iki tarikten kısa ve uzun olarak getirdi. Kısa olanda ne lâfız, ne de ihtimâl olarak ayın zikri yoktur diye i’tirâz edildi. Buna Buhârî, kısa olan hadîs, uzun hadîsin bir kısmı olduğunu beyân etmek istedi. Uzuna gelince, ondaki “Şübhesiz güneşle ay…” kavlinden sonraki “Bu tutul­ma olduğu zaman namaz kılınız” emrinden, kasdedilen hüküm (yânî ay tutulmasında da namaz kılma hükmüjalınır diye cevâb verilir. Kaldı ki, bu hadîsin ~\ bâzı tarîklerinde “Bu ikisinden Biri tutulduğu zaman…” şeklinde gelmiştir (İbn Hacer).

Onaltı rakamıyla geçen Ebû Mes’ûd hadîsinde de güneş ve ay zikredildik­ten sonra, onlara dönen teşriiye zamîrİ ile, onların tutulmaları akabinde namaz emredilmişti. Binâenaleyh, o da bu hükme delîl olabilir (Kastallânî).

[42] Buradaki eteklerini sürümek ve yürürken toplamamak dikkatsizliği, birçok ha­dîslerde nehyedilen ridâ sürümek kabîlinden değildir. Bu etek sürüme kibir ve azamet eseri olursa kötü denmiştir. Burada ise İslâm’dan sonra yeni meydana gelmiş olan bu hâdisenin ehemmiyeti ve ümmetine bir azâb inmesinden dâima endişeli olan Peygamber’in hâdise ile ifrat derecede meşguliyeti bu i’tinâya va­kit bırakmamıştır. Yoksa Peygamber kadar tevâ2Û’da kararlı hiçbir ferd yara­tılmamış olduğunda şübhe yoktur. Hattâ Peygamber o kadar telâş ve acele ile hücresinden çıkıp mescide doğru yürümüştür ki, Esma bintu Ebî Bekr’in Müs lim’deki rivayetine göre, feza’m (korkunun) şiddetinden ötürü kendi ridâsı yeri­ne yanlışlıkla kadınların feracelerinden birini giyip dışarı çıkmış, ridâsı hemen arkadan yetiştirilmiştir. Bu telâş ve acelenin sebebi, Ebû Mûsâ el-Eş’ârî’nin fik-i rince bu hâdisenin kıyamet alâmeti olması korkusu idi (14. Bâb,17. hadîs).

[43] İnsanlar Câhiliyye’deki “Güneş ile ay âlemde bir ölüm ve zarardan dolayı değişme îcâb ettirirler, yânî tutulurlar” şeklindeki i’tikaadlannı söylemişlerdi. Rasûlullah hemen o İ’tikaadm bâtıl olduğunu bildirmiştir (Kastallânî).

[44] Yânî kusûf namazında birinci rek’atm rukû’ları derece derece daha uzundur. Bu birinci rek’at ikinciden; İkinci rek’at üçüncüden; üçüncü rek’at da dördüncüden daha uzundur demektir.

[45] İbn Battal şöyle dedi: Birinci rek’atın, iki kıyam ve iki rükû’ ile beraber, yine kıyam ve rjıkû’larıyle birlikte ikinci rek’attan daha uzun olduğunda ihtilâf yok­tur. Âlimler ikinci kıyam ile iki rukû’nun, birinci kıyam ile iki rukû’undan da­ha kısa olduğunda ittifak ettiler de, ikinci rek’atın ilk kıyamı ile rukû’u hususunda ihtilâf eylediler. Bu ihtilâfın sebebi ise ” JjVı rLüı ûjj yj= O ilk kıyamdan kısadır” sözünün ma’nâsınm anlaşılmamasıdır. Acaba bununla murâd, ikinci rek’attan olan birinci midir, yâhud da zamîr cemî’ine mi dönmektedir? Bu tak­dirde herbir kıyam, kendinden öncekinden kısa olur… (Kirmânî, İbn Hacer, Aynî, Kastallânî).

[46] Kusûf namazı kıraatinde açıktan ve gizli okumak mes’elesi munâzaalıdır. Bu hadîsteki “Kusûf” lâfzını kamere hamledenler husufta cehrî, kusûfta gizli oku­maya tutunmuşlardır. Zîrâ birincisi gece namazı,’diğeri gündüz namazıdır. An­cak hadîsteki kusûf, hassaten kamer husufu demek olmadığı diğer tarîklerle sabit

w olduğundan, Tirmizî’nin nakline göre husufta da, kusûfta da cehren kıraat İmâm Mâlik, Ahmed ve İshâk ibn Râhûye’nİn mezhebidir…

İki kusûfta cehre kaail olanlar, buradaki hadîse tutunurlar. Güneş tutul­masında gizli okumaya kaail olanlar ise Semure ibn Cundeb (R), Tırmİzî.Ebû H!- Dâvûd, Neseî, İbn Mâce ve Tahâvî taraflarından tahrîc edilen ve Tirmizî’nin “Bu hasen, sahîh bir hadîstir” kaydıyle sıhhati gösterilen hadîs ile, İbn Abbâs’-m “Ben kusûf namazında Peygamber (S)’den bir kelime bile işitmedim” hadî­sidir ki, bu son hadîste İbn Abbâs, Rasûlullah’m yambaşında namaza durduğunu haber veriyor…

Lâkin cehre kaail olanlar, İbn Abbâs hadîsinin hep çürük yollardan riva­yet edilmekle beraber, Peygamber’e yakın durduğu da bu çürük yollardan ol­sun sabit olmadığını, Semure ile İbn Abbâs’ın geri şaftlarda kalıp, kıraati işitmemiş oldukları muhtemel olduğunu, kusûf namazında Âişe’nin cehr rivâ yeti birçok yollardan sabit olmuş bir hadîs olduğu gibi, Alî ibn Ebî Tâlib’in de güneş tutulma namazım cehf ile kıldırdığını İbn Huzeyme ile Tahâvî’nin sahîh isnâdlarla zikretmiş olduklarını, i’tirâz makaammda söylerler… (Tecrîd, Ter., III, 349-350).

[47] Bunu Müslim, mevsûlen rivayet etmiştir

[48] el-Kusmeyhenî rivayetinde: ” i-Ji ‘u-ı «îl J*t & = Sünnette hatâ ettiği için” şek­lindedir. Bu rivayet, 4. Babın 7. hadîsinde de geçmiş ve oradaki haşiyede de kı­saca bilgi verilmişti

[49] Sufyân ibn Huseyn’inkini Tirmizî, Süleyman ibn Kesîr’inkini de Ahmed ibn Han-bel mevsûlen rivayet etmişlerdir (Kastallânî).

Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

Güneş ve Ay Tutulması Bölümü – Sahih-i Buhari

Sahih-i Buhari | İnterGez

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.