Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 13°C
Hafif Yağmurlu
İstanbul
13°C
Hafif Yağmurlu
Per 9°C
Cum 7°C
Cts 9°C
Paz 10°C

98 – Beyyine Suresi | Tefsir’ul Munir

98 – Beyyine Suresi | Tefsir’ul Munir

Beyyine Suresi | Tefsir’ul Munir ( Vehbe Zuhayli )

Açıklama Olmadan Sorumluluk Yüklemek, Uyarı Olmadan Da Ceza Vermek Yoktur:

1- Kitap Ehli’nden ve müşriklerden inkâr edenler kendilerine açık bir delil gelinceye kadar ayrılacak de­ğillerdi.

2- (Bu delil) Allah tarafından terte­miz sahifeler okuyan bir elçi(dir.)

3- Onların içinde dosdoğru yazılmış

4- Kendilerine kitap verilenler, an­cak onlara apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.

5- Halbuki onlar Allah’a, O’nun di­ninde ihlâs erbabı ve muvahhidler olarak ibadet etmelerinden, namazı dosdoğru kılmalarından, zekâtı vermelerinden başkasıyla emrolun-mamışlardı. En doğru din de bu idi.

Açıklaması:

Allah Tealâ Rasulü Muhammed’i (s.a.) insanlar ve cinlerin hepsine, bütün alemlere ve gerek kendi dönemlerindeki gerekse sonraki dönemler­deki milletlerin hepsine gönderdi. Sahih dinden uzaklaşan Kitap Ehli ve müşrikler de buna dahildir. Bunun için de Allah Tealâ şöyle buyurdu:

“Kitap Ehlinden ve müşriklerden inkâr edenler kendilerine açık bir de­lil gelinceye kadar ayrılacak değillerdi.” Yahudiler, Hıristiyanlar, Araplar ve diğerlerinden putperest müşriklerden Peygamber (s.a.)’in risaletini in­kâr edenler, açık bir hüccet onlara gelinceye kadar içinde bulundukları küfrü bırakacak, miras aldıkları küfürlerinden kopacak değillerdi. Açık hüccet Rasulullah (s.a.) veya Kur’an-ı Kerim’di.

Anlatılmak istenen, Rasulullah (s.a.) veya onun getirdiği Kur’an onla­ra gelinceye kadar kâfirlerin küfürlerini ve Allah’a şirk koşmayı bırakmı-yacaklarıdır. Zira Kur’an-ı Kerim, onların sapıklıklarını, cehaletlerini açık­layıp onları imana davet etti.

Sonra da Beyyine’den muradın ne olduğunu izah etti:

“(Bu delil) Allah tarafından tertemiz sahifeler okuyan bir elçi(dir.) On­ların içinde dosdoğru yazılmış hükümler vardır.” O Beyyine (açık delil) âlemlere rahmet olarak gönderdiği Muhammed (s.a.)’dir. Onlara, karışık­lık, yalan, şüphe ve küfürden, tahrif ve bozukluktan arınmış Kur’an’ın sa-hifelerindekini okumaktadır. Bilakis onda, Kitap Ehli’ne ve müşriklere din hakkında zorlandıkları her şeyi açıklayan parlak hakikat, haktan sapma­mış muhkem, dengeli ve dosdoğru yazılmış ayetler ve hükümler vardır. O bir kurtuluş ve rüşdtür, hidayettir, hikmettir. Allah Tealâ buyuruyor: “Ki ne önünden, ne ardından ona hiçbir batıl gelemez. Bütün kâinatın hamd ettiği, O, yegane hüküm ve hikmet sahibinden indirilmedir.” (Fussilet, 41/42), “Kuluna kitabı indiren ve ona hiçbir çarpıklık koymayan Allah’a hamdol-sun.” (Kehf, 18/1).

Ayetin benzeri şu ayettir: “O, çok şerefli, kadri yüce, tertemiz sahifeler-dedir. Kıymetli, sevgili, takva sahibi kâtiplerin elleriyle (yazılmıştır.)” (Abe­se, 80/12-16).

Bunun ardından da Kitap Ehli’nin ayrılığa düşmelerini açıkladı:

“Kendilerine kitap verilenler, ancak onlara apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.” Ey Muhammedi Kitap Ehli’ne üzülme. Onların ayrılığa düşmeleri, ihtilâf etmeleri meselenin karışık olmasından değil, bilakis hak­kın ortaya çıkması, doğrunun belirmesinden ve hak dine ve açık belgeye ir-şad eden delil olarak Muhammed (s.a.)’in gelmesinden sonradır. O, temelde ellerindeki kitaba uygun olan Kur”an ile geldi. Fakat Allah Muhammed’i gönderince bölündüler; kimi iman etti kimi de inkâr etti. Halbuki Allah’ın dinine uyma ve Peygamberin Allah’tan yanlarındakini doğrulayıcı olarak getirdiklerine bağlılıkta tek bir yolda buluşmalı idiler.

Ayetin benzeri ayet şu ayettir: “Siz kendilerine apaçık deliller ayetler geldikten sonra parçalanıp ayrılanlar, ihtilâfa düşenler gibi olmayın. İşte onlar, en büyük azap onlarındır.” (Ali İmran, 3/105). Uyaran mazurdur. Al­lah Tealâ buyurdu ki: “Ta ki helak olan kişi apaçık bir delilden sonra helak olsun, diri kalan kişi de yine apaçık delili görerek hayatta kalsın.” (Enfal, 8/42).

Çeşitli yollardan rivayet edilen bir hadiste şöyle buyuruldu: “Yahudi­ler yetmiş bir fırkaya bölündüler. Hristiyanlar da yetmiş iki fırkaya bölün­düler. Bu ümmet de yetmiş üç fırkaya bölünecektir. Birisi hariç hepsi ateş­tedir. Onlar kimlerdir Ya Rasulallah! dediler. “Ben ve ashabımın yolunda olanlardır.” buyurdu.”[1]

Sonra da dinde asıl hedef olan Allah’a ihlâs ile kulluktan sapmaların­dan dolayı onları kınadı:

“Halbuki onlar Allah’a, O’nun dininde ihlâs erbabı ve muvahhidler olarak ibadet etmelerinden, namazı dosdoğru kılmalarından, zekâtı verme­lerinden başkasıyla emrolunmamışlardı. En doğru din de bu idi.” Onlar ayrılığa düşüp, ihtilâf ettiler. Halbuki onlar Tevrat ve İncil’de veya onlara Allah katından gelen Kur’an’da sadece Allah’a ibadetle emrolunmuşlardı. İbadetleri hiçbir şeyi şirk koşmadan halis olmalı idi. İbadeti, bütün dinler­den uzaklaşıp İslâm’a gelerek Allah azze ve celle için ihlâslı yapmalı idiler. Namazları da Allah’ın vakitlerinde istediği şekilde olmalı idi. Zekâtı da za­manı geldiğinde hak edenlere vermeliydiler. Bu emredildikleri, bedbahtlığı ve ayrılığı değil birlik ve ittifakı gerektiriyordu. Muhammed (s.a.) daha önceki peygamberlerin emredildiğinden başka bir şeyle gelmedi. Metodu, zamanmdakilerin putperestliğinden tevhide ve Allah için ihlâslı ibadete yönelen İbrahim (s.a.)’in milletine uymaktır: “Sonra sana “Muvahhid bir müslüman olarak İbrahim’in dinine uy.” diye vahyettik.” (Nahl, 16/123).

Bu din ibadette ihlâs, O’nun dışında her ibadet edileni terk, namazları vaktinde ve Allah için eda edip muhtaçlara zekâtı vermektir. Müstakim milletin dini budur.

“Emrolunmamışlardı” sözü Tevrat ve İncil’de hanif dinden başka bir şeyle emrolunmadıklarmı ifade ediyor. Yani, onlar hakkında konan dinî hükümler bizim hakkımızda da konmuştur. Evla olan muradın Razi’nin de­ğindiği gibi olmasıdır: Kitap Ehli, Kur’an’da veya Muhammed (s.a.)’in lisa­nında bizim için ne tür sorumluluklar gelmişse onlardan sorumludurlar. Çünkü ayet yeni bir dinden söz etmektedir. Ayet “açık bir delil gelinceye kadar” yani, Muhammed (s.a.) gelinceye kadar, buyurmuştur. Allah Tealâ ayeti “En doğru din de bu idi.” sözü ile bitirmiştir. O da Muhammed (s.a.)’in dinidir. Bunlar ayetin bu tarz tefsirini doğrulamaktadır.

“Ancak onlara apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.” Bu ayet­ten maksat Rasulullah (s.a.)’ı teselli etmektir. Yani, onların ayrılıkları seni mahzun etmesin veya üzmesin. Bu, hüccetin yetersizliğinden değil, onların inadmdandır. Onların geçmişleri de böyleydi; beyyine (açık deliller) onlara geldikten sonra cumartesi ve buzağıya ibadet konusunda da ayrılığa düş­müşlerdi. Bu onların eski bir geleneğidir.

“İbadet etmelerinden” sözünün aslındaki “lam”, “en” yerindedir. “An­cak ibadet etmeleri” manasınadır. Araplar lamı emir ve istek ifadesinde çokça kullanırlar. Şu ayetlerde de bu manada kullanılmıştır: “Allah size açıkça bildirmek ister.” (Nisa, 4/26), “Söndürmek istiyorlar.” (Saf, 61/8), Emir anlamında da: “Biz kâinatın Rabbine teslim etmemizle emrolunmu-şuzdur.” (En’am, 6/71) buyurulmuştur.

İhlâs halis niyetten ibaret olduğuna ve niyette muteber sayıldığına gö­re, ayet emredilen herşeyin niyet edilmiş olmasına delâlet etmektedir. Şafi-iler, abdest “Namaza kalktığınızda yüzünüzü yıkayın.” ayeti ile emredildi-ğine ve buradaki ayet de emredilen herşeyin niyet edilmiş olması gerektiği­ne delâlet ettiğine göre; iki ayetin toplamından abdeste niyet etmek gere­kir demişlerdir. Buna göre de bütün emredilenlerde kişinin ameli ile Al­lah’ın rızasını kastetmiş olarak niyet etmesi gerekmektedir. Yasakların da niyetsiz olarak terkedilmesi ecir getirmez. Allah için terketmiş olursa, o terkten dolayı ecir alır. Yeme ve uyuma gibi mubahları niyetsiz olarak ya­parsa ecir alamaz. Ama, Allah rızası ve taatte güçlenme amacı ile yaparsa onlardan da ecir alır.

“Liya’budullah”daki “ancak” anlamındaki lam, Ehl-i Sünnet’in ibadet cennet sevabına veya ateş azabından uzak kalmaya neden olduğu için emredilmemiş, bilakis biz kul, O Rab olduğu için emredilmiştir şeklindeki gö­rüşüne delalet eder. Hiçbir sevap veya azap olmadığı bir durumda bile iba­deti emretmiş olsa, sadece kulluktan dolayı yine ibadet gerekirdi.

İhlâs, işi tek bir gerekçe için yapmadır. Diğer gerekçelerin o fiili yap­mada bir tesiri olmamalıdır. Ayette geçen: “Muhlisine” ifadesi, fiilin baş­langıcından bitimine kadar bulunması gereken ihlâsı vurgulamaktadır. Muhlis=ihlâslı güzeli güzel olduğu için, vacibi vacip olduğu için yapan, fiili Rabbine ihlâslı olarak yapan; riya, şöhret veya başka bir şey amaçlama­yandır. Hatta, her ne kadar kat’i son ise de, cenneti isteme ve cehennem­den kurtulma dahi amaçlanmamalıdır.

Hem bu “halbuki onlar” ayeti, imanın söz, itikad ve amelin toplamın­dan ibaret olduğuna delildir. Çünkü Allah Tealâ ibadeti tevhid olan ihlâsa bitişik zikretti. Sonra da namaz kılmayı ve zekât vermeyi ona atfetti. Pe­şinden de hepsine: “En doğru din de bu idi.” sözü ile işaret etti. [2]

Kafirlerin Tehdidi İyilerin Vaadi Ve İki Fırkanın Cezası:

6- Hakikat, Kitap Ehli’nden olsun, müşriklerden olsun küfredenler ce­hennem ateşindedirler, onun içinde ebedî kalıcıdırlar. Yaratılanların en kötüsü de onların kendileridir.

7- İnıan edip de güzel güzel amellerde bulunanlar hiç şüphe yok ki bun- lar da yaratılanların en hayırlısıdır.

  1. Onların Rableri nezdinde mükâaltlarından ırmaklar akan Adn ^^JJ&^JÇj^YJ*’ cennetleridir. İçlerinde ebedî, da­imi kalıcıdırlar. Allah bunlardan razı olmuştur, bunlar da O’ndan hoşnut olmuşlardır. İşte bu Rabbin-den korkana mahsustur.

Açıklaması:

Allah Tealâ kâfir facirlerin varacağı akibeti haber vererek buyuruyor ki:

“Hakikat, Kitap Ehli’nden olsun, müşriklerden olsun küfredenler ce­hennem ateşindedirler, onun içinde ebedî kalıcıdırlar. Yaratılanların en kö­tüsü de onların kendileridir.” Yahudiler, Hristiyanlar ve putperestlerden Allah’ın indirilmiş kitaplarına ve gönderilmiş peygamberlerine muhalefet edenlerin kıyamet günü varacakları yer cehennem ateşidir. Oraya varacak­lar ve sürekli orada kalacaklardır. Oradan çıkmayacak, orada ölmeyecek­lerdir de. Onlar durum olarak Allah’ın yarattıkları arasında en kötüleridir­ler. Çünkü hakkı haset ve ihtiraslarından dolayı terkettiler. Sonuç olarak da en kötü yere gireceklerdir. Burada, iyilerle ilgili ayette olduğu gibi “ora­da ebedî kalacaklar” dememesinin sebebi rahmetinin gazabından fazla ol­masıdır.

Allah Tealâ sonra da iyilerin durumunu haber veriyor:

“İman edip de güzel güzel amellerde bulunanlar, hiç şüphe yok ki bunlar da yaratılanların en hayırlısıdır.” Kalpleri ile Rablerine, O’nun kitapla­rına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman edenler ve bedenleri ile salih ameller yapanlar, işte onlar yaratılanların durum ve sonuç olarak en iyile­ridirler.

Ayetteki “yaratılanların en iyileridir” lafzına dayanarak, Ebu Hureyre ve bir grup alim iyi müminlerin meleklerden daha üstün olduğu görüşünü dile getirmişlerdir.

Ardından da bunların mükâfatlarını zikretti:

“Onların Rableri nezdinde mükâfatı içinde ırmaklar akan Adn cennet­leridir. İçlerinde ebedî, daimi kalıcıdırlar. Allah bunlardan razı olmuştur, bunlar da O’ndan hoşnut olmuşlardır. İşte bu Rabbinden korkana mahsus­tur.” Kıyamet günü, yaratıcıları yanında iman ve salih amele karşılık onla­rın mükâfatı, sürekli ikamet edecekleri cennetlerdir. İçinde ırmaklar akar. Orada devamlı kalıcıdırlar. Oradan çıkmazlar, ayrılmazlar, ölmezler. Bila­kis nimetleri içinde devamlıdırlar. Ebedî olarak lezzetlerinde süreklidirler, nimetlerinin bir sonu yoktur. Ayette geçen ceza, mükâfat iki mana ifade et­mektedir: Birincisi: Onlara noksansız tam bir mükâfat verir. İkincisi: Allah Tealâ yeterli olacak olanı verir. Zira ceza, yeterli olan için kullanılan bir isimdir. İçinde gerçekleşmemiş bir şey kalmaz. Ayette: “Sizin için orada ne­fislerinizin arzu ettiği vardır.” (Fussilet, 41/31) “Akan” sözü, akan suyun durgun sudan daha latif olduğuna işarettir.

Allah onlardan razı olmuştur. Çünkü emirlerine uydular, hükümlerini kabul ettiler, O’ndan, onlara verdiği sevap ve geniş lütuf, bir gözün görme­diği, bir kulağın işitmediği, bir beşerin hatırına gelmemiş isteklerin yerine gelmesi ile memnun oldular.

Bu mükâfat ve razı olunmuşluk, Allah’tan gereği gibi korkan ve sakı­nan, O’nu görüyor gibi ibadet eden ve o korku nedeni ile masiyetlerden ka­çınan içindir.

Burada, Allah’tan başkasından korkmaya karşı uyarı, bütün amellerde O’na başkasını ortak etmekten kaçındırma, takva ve Allah’tan sakınmaya teşvik vardır. Ta ki amel yalnız Allah için halis olsun. Oruç ve namaz gibi ibadetlerin eda şartının, Allah’tan korkma ve haşyet olduğuna ima vardır.

İmam Ahmed, Ebu Hureyre’den Rasulullah (s.a.)’ın şöyle buyurduğu­nu rivayet etti: “Yaratılmışların en hayırlısını size haber vereyim mi?” Bu­yur ya Rasulallah, dediler. Buyurdu ki: “Bir adam ki, Allah yolunda atının yularını tutmuş, haydi! Sesini duydumu ileri atılıyor!” “Size yaratılmışla­rın hayırlısını haber vereyim mi?” Buyur ya Rasulallah, dediler. Buyurdu ki: “Bir grup koyunun başındaki adam; namazını kılıyor, zekâtını veriyor.” “Size yaratılmışların en kötüsünü haber vereyim mi?” Buyur ya Rasulallah, dediler. Buyurdu ki: “Allah için isteyen ama, Allah için vermeyen.”

Kuran

Beyyine Suresi

Tefsir’ül Münir ( Vehbe Zuhayli ) | İnterGez

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.