Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 13°C
Hafif Yağmurlu
İstanbul
13°C
Hafif Yağmurlu
Per 9°C
Cum 7°C
Cts 9°C
Paz 10°C

53 – Necm Suresi | Tefsir’ul Munir

53 – Necm Suresi | Tefsir’ul Munir

Necm Suresi | Tefsir’ul Munir ( Vehbe Zuhayli )

Peygamberliğin İspatı Ve Vahiy Olayı:

1- Battığı zaman yıldıza and olsun,

2- Arkadaşınız (Muhammedi sapma­dı. Bâtıla da inanmadı.

3- Hevâdan konuşmaz o.

4- O, kendisine gelen vahiyden baş­kası değildir.”

5- Onu müthiş kuvvetlerin sahibi öğretti.

6- Kâmil akıl ve görüş sahibidir. He­men doğruldu.

8- Sonra yaklaştı. Derken sarktı.

9- İki yay kadar yahut daha yakın oldu.

10-Kuluna vahyettı.

11- Onun gördüğünü, kalp yalana Çıkarmadı.

12- Şimdi siz onun bu görüşüne kar- şı da kendisiyle mücadele mi ede- çeksiniz?

13-14- Andolsun ki onu diğer bir de- fa da Sidre-i Münteha’nın yanında gördü.

15- Ki Cennetü’l-Me’va onun yanın­dadır.

16- O zaman Sidre’yi buruyordu, onu bürümekte olan.

17- Göz ağmadı, aşmadı da.

18- Andolsun ki o, Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını görmüştü.

Açıklaması:

“Battığı zaman yıldıza andolsun. Arkadaşınız sapmadı. Batıla da inanmadı.” Burada Allah yıldızların batmak üzere gruba doğru yöneldiği zamanki haline yemin etti. Çünkü yönler ancak yıldızın ufka doğru meylet­mesi ile anlaşılır.

Muhammed hak ve hidayet yolundan asla dönmemiş ve batılı dile ge­tirerek de asla ona inanmamıştır.

İbni Ebî Hatem’in Şa’bî ve başkalarından naklettiğine göre Yaradan, yarattıklarından, dilediğinin adı ile yemin edebilir; ama yaratılanlar Yara-dan’dan başkasının adı ile yemin edemez, caiz değildir.

Fahreddin er-Razî, bu sure ile bundan önceki surelerdeki adına yemin edilen ile üzerine yemin edilenler arasında bir karşılaştırma yapmış ve şöyle demiştir: Bu sure ile bundan önceki Saffât, Zâriyat ve Tur surelerin­de yeminler harflerle değil, isimlerle yapılmıştır: Allah Saffât suresin­de “hiç şüphesiz Rabbiniz birdir.” diyerek vahdaniyetin (birliğin) ispatı için yemin etmiştir. Haşr suresinde “şüphesiz vaad olunduklarınız mutlaka doğrudur.” diyerek haşir ve ceza gününü ispat için yemin etmiştir. Tur su­resinde “şüphesiz Rabbin azabı mutlaka olacaktır. Onu defedecek hiçbir şey yoktur.” diyerek, kıyamette azap vâki olduktan sonra devamlı olacağının ispatı için yemin etmiştir. Bu surede ise Muhammed (s.a.)’in peygamberli­ğinin ispatı için yemin etmiştir. Böylece bu üç esas; vahdaniyet, haşir ve peygamberlik tamamlanmıştır.[1]

Şu da unutulmamalıdır: Kur’an-ı Kerim’de vahdaniyet (Allah”n birliği) ve peygamberliğin ispatına dair yapılan yeminler azdır. Halbuki öldükten sonra dirilmeye dair yapılanlar çoktur. Meselâ Zâriyat ve Tûr surelerinde, Burûc, Şems ve Leyi sureleri ve diğer surelerde bu çokça vâkidir. Çünkü vahdaniyete dair deliller çoktur ve hepsi de aklîdir. Peygamberliğin ispatına dair deliller de yine çoktur ki bunlar meşhur ve mütevâtir mucizelerdir.

Öldükten sonra dirilmeye gelince: Bunun mümkün olduğu aklî delillerle ispat edilir. Mutlaka olacağı ise ancak sem’î veya naklî delillerle sabit olur ki bunlar Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerdir. Bu sebepten Allah, insanların buna iman etmesi için Kur’an-ı Kerim’de çokça buna yemin etmiştir.

Yıldız adı ile yemin edilen bir başka ayet de şudur: “Hayır, işte yıldız­ların düştüğü yerlere and ediyorum, ki eğer hakikaten bu, eğer bilirseniz, büyük bir anddır…” (Vakıa, 56/75,76).

Yıldızlara yemin edilmesindeki hikmet şudur: Yıldızlar âlemi gerek hız, gerek büyüklük ve gerekse çeşit bakımından, dehşet verici bir âlemdir. Meselâ yıldızın ışığının hızı saniyede üçyüz bin kilometredir. Yani yedi sani­yede bir defa arzın etrafını dolaşır. Güneş, dünyadan bir milyon üç yüz bin defa daha büyüktür. Bu otuz milyar güneşten biridir. Güneş sistemi ve on bir gezegen, samanyolunun bir parçasıdır. Samanyolu takriben otuz milyar yıldızdan oluşur. Bunlardan bazıları Güneşten daha büyüktür. Samanyolu genelde elips şeklindedir. Bunun çapı yüz bin ışık yılıdır.[2] Samanyollarmda bulunan korkunç miktardaki gazlardan dolayı aralarındaki çekim kuv­vetinin de etkisiyle meydana gelen patlamalar, bunların ortalarındaki kara delikleri alev saçan yıldızlar haline dönüştürür. Bu olay yüzlerce milyon yıl­da nadiren meydana gelir. Yıldıza benzeyen bu parıltıların yaydıkları man­yetik ışınlar, bilinen normal yıldızların çıkardıkları ışınlardan daha kuvvet­lidir. Bunların dünyadan uzaklığı milyarlarca ışık yılı mesafededir.

Daha önce de açıkladığım gibi güneş bir sene boyunca on iki burçtan geçer. Her burçta bir ay kalır. Böylece on iki ayda (365 gün 6 saat, 9 dakika ve 1 saniyede) yıllık devrini tamamlar. İşte bu seneye “yıldız senesi” denilir ki 21 martta başlar. Ayın da aynı şekilde burçları vardır ki bunlara “Ay’ın mezilleri=durak yerleri” denilir. Ay her gün yeni bir menzilde bulunur. Bir ay boyunca 29 veya 30 menzilden geçer. Son menzile “mihâk” denir. Allah, şu ayette bu menzillere işaret etmektedir: “Güneşi ışık, ayı nur kılan, yılla­rın sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir eden O’dur.” (Yu­nus, 10/5). Ayrıca “Şüphesiz gökleri ve yeri yaratmak insanları yaratmak­tan daha büyüktür.” (Gafir, 40/57) ayeti de uzaydaki Kur’anî mucizelerin tıptaki ve insandaki Kur’anî mucizelerden daha büyük olduğuna delâlet et­mektedir. Allah bizden kâinattaki ayetler üzerinde derin derin düşünmemizi ve kâinatın hikmetlerini keşfetmemizi talep etmektedir.[3]

İşte yıldızların bu öneminden dolayı Allah onların adı ile, Muhammed (s.a.)’in Hak’tan sapmış, şaşkın birisi olmadığı ve asla o Hak’tan dönecek birisi de olmadığı üzerine yemin etmiştir. Onun hak yolda oluşunun, dalâ­lette ve yanlışta olmayışının sebebi şu ayette beyan edilmiştir:

“Hevâdan konuşmaz o. O, kendisine gelen vahiyden başkası değildir.” Yani onun söyledikleri rastgele, keyfî söylenmiş şeyler değildir, Kur’an diye söyledikleri şahsî arzuları değildir. O sadece Allah’ın kendisine vahiy yolu ile bildirdiğini konuşur ve Allah’ın emrettiklerini hiçbir ilâve ve noksanlık yapmadan kamilen tebliğ eder.

Ahmed bin Hanbel, Ebu Davud ve İbni Ebî Şeybe’nin rivayetlerine gö­re Abdullah bin Amr şeyle dedi: Rasulullah’tan duyduğum ve ezberlemek istediğim her şeyi yazıyordum. Kureyş “Sen Rasulullah’tan duyduğun her şeyi yazıyorsun, halbuki Rasulullah da bir beşerdir, öfke halinde konuşmuş olabilir.” diyerek beni bundan menettiler. Ben de yazmaktan vaz geçtim ve bunu Rasulullah’a anlattım. Rasulullah: “Yaz, Allah’a yemin ederim ki ben­den haktan başka bir şey çıkmaz.” buyurdular.

Hafız Ebubekir Bezzar’ın Ebu Hüreyre’den rivayetine göre Rasulullah şöyle buyurdu: “Allah’tandır diye size haber verdiğim şeyde, asla şek ve şüphe yoktur.”

Ahmed bin Hanbel’in yine Ebu Hüreyre’den rivayet ettiğine göre Ra­sulullah (s.a.) şöyle buyurdu: “Ben haktan başka bir şey söylemem.” Saha­beden biri “Ya Rasulallah bizimle bazen şaka yapıyorsun?” dedi. Rasulul­lah: “Ben haktan başka bir şey söylemem” dedi.

Sonra Allah Rasulullah’ın mualliminden, Cebrail’den haber vererek şöyle buyurdu:

“Onu müthiş kuvvetlerin sahibi öğretti. Kâmil akıl ve görüş sahibidir. Hemen doğruldu. O en yüksek ufukta idi.” Yani Rasulullah’a Kur’an’ı, ilmî ve amelî kuvvetlerin sahibi Cebrail öğretti. Cebrail, yaratılışta güç-kuwet, akılda muteber görüş sahibi, görüşte metanet sahibidir. Rasulullah (s.a.) onu aslî şekli ile görmek istediği zaman Allah’ın yarattığı şekilde durdu. Güneşin önünde, semanın en yüksek cihetinde, en yüksek ufukta Rasulul­lah’a göründü. Ufku tamamen kapattı. İşte bu, Rasulullah’a vahiy getirdi­ği, ilk vahyi getirdiği zamandı.

Cebaril (a.s.)’dan bahseden benzeri bazı ayetler de şunlardır: “Şüphe­siz, muhakkak o, çok şerefli bir elçinin kelâmıdır, çetin bir kudrete sahiptir. Arşın sahibi nezdinde çok itibarlıdır. Orada kendisine itaat olunandır, bir emindir. Sizin arkadaşınız (Muhammed) bir mecnun değil. Andolsun ki o onu apaçık ufukta görmüştür.” (Tekvir, 81/19-23).

“Sonra yaklaştı. Derken sarktı. İki yay kadar yahut daha yakın oldu. Kuluna vahyettiği neyse onu vahyetti.” Yani önce Cebrail (s.a.) ufukta dur­du, doğruldu, sonra yere yaklaştı, daha da yaklaştı ve indi. Nihayet Rasu-lullah’ın üzerine kadar indi, Rasulullah ile arasındaki mesafe iki yay mik­tarı veya daha az idi. Hemen Cebrail, Allah’ın kulu ve Rasulü Muham-med’e Kur’an’dan, dinî emirlerden vahyedeceklerini etti. “Allah, kulu Mu-hammed’e vahyedeceklerini etti” şeklinde tefsir edenler de olmuştur ki bu manada vahiy olayının büyüklüğüne işaret vardır.

Anlatılan bu vahiy Miraç gecesinde değil, Rasulullah (s.a.) arzda iken olmuştur. Bundan dolayıdır ki Allah sonraki ayetlerde “Andolsun ki onu diğer bir defa da Sidre-i Müntaha’nın yanında gördü” demiştir. İbni Ce-rir’in rivayetine göre “İki yay kadar, yahut daha yakın” ayetinin tefsiri sa­dedinde Abdullah bin Mes’ut Rasulullah’ın “Cebraili gördüm, altı yüz ka­nadı vardı” dediğini nakletmiştir.

Allah, Rasulullah’ın Cebrail’i hayal olarak değil, hakikaten gördüğünü ifade ederek şöyle buyurmuştur:

“Onun gördüğünü kalp yalana çıkarmadı. Şimdi siz onun bu görüşüne karşı da kendisiyle mücadele mi edeceksiniz?” Yani Rasulullah’ın kalbi, onun Cebrail’i kendi suretinde görüşünü reddetmedi. Öyleyse siz Cebrail’i melek suretinde maddî göz ile görmüş olması hususunda onunla nasıl mü­cadele ediyor ve onu tekzip ediyorsunuz? Ayet-i kerimedeki “kalp” manası­na gelen “el-fu’âd” kelimesindeki Lam-ı tarif, ahd içindir ki o, Rasulullah’ın kalbidir. Rasulullah, Cebrail’i gördüğü zaman kalbi “ben seni tanımıyo­rum” demedi, bilakis gördüğünü tasdik etti. Ayrıca şüphe edip de bu cindir veya şeytandır da demedi.

“Andolsun ki onu diğer bir defa da Sidre-i Münteha’nın yanında gör­dü. Ki Cennetü’l-me’va onun yanındadır.” Yani Muhammed (s.a.) bir başka zaman Cebrail’i Allah’ın yarattığı surette inerken gördü ki bu Miraç gece­sinde ve Sidre-i Münteha’nın yanında idi. Sidre-i münteha, çoğunluğun gö­rüşüne göre -ki bu meşhurdur- yedinci semada bir ağaçtır. Sahih rivayet­lerde altıncı semadadır. Yaratılmışlar oraya kadar bilebilirler, ordan ötesi­ni hiç kimse bilmez. Müminlerin ruhlarının sığındığı “Cennetü’l-me’va” da oradadır. İsra suresinde geçtiği gibi sahih görüşe göre Miraç; ruh-cesed be­raber olmuştur, bazılarının dediği gibi sadece ruhla olmamıştır. Zira öyle olsaydı miraç hadisesinin bir mucize olma özelliği olmazdı.

Böylece Rasulullah’ın Cebrail’i hakiki suretiyle görmesi iki defa vuku bulmuş olmaktadır: Birisi yerde, diğeri göktedir. Bunların dışında hep in­san suretinde görüyordu. Çünkü bu ona daha kolay geliyor ve daha çok ya­kınlık duyuyordu.

Buna göre “re’âhü: onu gördü” deki zamir Allah’a değil Cebrail’e raci olmalıdır. Bu sebeple ayet-i kerime Rasulullah’ın Allah’ı gördüğünü kesin olarak reddetmektedir. Şu ayetler de bunu teyid etmektedir: “Gözler O’na erişemez, halbuki O, gözleri görür.” (En’am, 6/103); “Allah bir insanla an­cak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur, yahut bir elçi gönderir.” (Şura, 42/51). Bazılarına göre “yaklaştı, sarktı, yakın oldu, vahyetti” fiilleri­nin faili (öznesi) Allah’tır. Yine “onu gördü” cümlesinde görülen Allah’tır. Buna göre Rasulullah (s.a.) Cenab-ı Hakk’ı görmüştür. Buhari’nin Enes’ten rivayet ettiği şu hadis de buna şahittir: “Sonra onu, bunun üstünde, ancak Allah’ın bildiği yere yükseltti. Sidre-i Münteha’ya kadar geldi. İzzet sahibi Cebbara yaklaştı, sarktı, ona iki yay kadar veya daha yakın oldu. Hemen vahyettiklerinin içinde ona elli vakit namaz vahyetti.”

Ancak râcih olan ilk görüştür. Nitekim Müslim’in Ebuzer’den rivayet ettiği şu hadis de buna delildir. Ebuzer sordu: Ya Rasulallah! Rabbini gör­dün mü? Rasulullah da: “Bir nur gördüm.” dedi.[4]

Sidre-i Münteha’ya gelince: Ona herhangi bir mekân tayin etmeden, sahih hadiste varid olanın dışında herhangi bir sıfatla tavsif etmeden Kur’an-ı Kerim’in zahirinde geldiği gibi iman ederiz: Ahmed bin Hanbel, Müslim ve Tirmizî’nin rivayet ettiklerine göre îbni Mes’ud şöyle dedi: “Ra­sulullah (s.a.) Miraç gecesinde Sidre-i Münteha’ya kadar götürüldü. Sidre-i Münteha yedinci semadadır. Arzdan yükseltilenler en son oraya kadar yük­selir, oradan kabzolunur; onun üstünden inenler, en son oraya kadar iner, oradan kabzolunur.”

Müslim’in Sahih’inde İbni Mesud’dan rivayetine göre Sidre-i Münteha altıncı semadadır. Yine Müslim’in Enes’ten rivayetine göre Rasulullah (s.a.) şöyle buyurdu: ‘Yedinci semadaki Sidre-i Müntehaya yükseltildiğim­de Sidr’in meyvaları Hecer destisi gibi, yaprakları fil kulakları gibi idi.”

Tirmizî’nin Ebubekr’in kızı Esma’dan rivayetine göre Rasulullah (s.a.)’in yanında Sidre-i Münteha zikredildiğinde onun şöyle dediğini işit­tim dedi: “Binekti insan onun dallarından birinin gölgesinde yüz sene yol alır. Yahut gölgesinde yüz yolcu gölgelenir. İçinde altın kelebekler uçuşur. Sanki meyvaları Hecer destisi gibi idi.[5]

“O zaman Sidre’yi buruyordu, onu bürümekte olan.” Bazılarına göre Sidre’yi kuşatanlar daima ibadetle meşgul olan meleklerdi ki bunların sayı­sı bilinmeyecek kadar çoktu. Bazılarına göre de Sidre’yi kuşatan Allah’ın nuru idi. Bunun ayette belirtilmemesi Sidre’ye veya kuşatana tazim içindir.

“Göz ağmadı, aşmadı da. Andolsun ki o, Rabbinin en büyük ayetlerin­den bir kısmını görmüştür.” Yani, Rasulullah’ın gözü gördüğünden ayrılma­dı ve gördüğünü terketmedi. Rasulullah’ın Cebrail’i ve melekût âleminden başka şeyleri görmesi bir göz yanılması değil, bilakis beşer gözü ile görmesi şeklindedir. Bu da teyid ediyor ki Miraç, cesed-ruh beraberce olmuştur.

Rasulullah Miraç gecesinde Rabbinin büyük ayetlerinden anlatılması mümkün olmayan birisini gördü ki o Cebrail’i melek suretinde görmesi ile Melekler âlemine ait diğer hayret verici hallerdir. “Ayetlerimizden bazıları­nı ona göstermek için” (İsra, 17/1) ayet-i kerimesinde de ifade edildiği gibi Miraçta görülenin tayin edilmemesi onun büyüklüğüne ve önemli oluşuna işaret içindir. Buhari ve başkalarının rivayetlerine göre İbni Mes’ud görü­len ayeti beyan etme sadedinde şöyle dedi: “Cennetten gelmiş yeşil bir ref-ref gördü ki ufku kapatmıştı”, Aynı konuda İbni Abbas “Semanın ufkunu kapatmıştı.” şeklinde söylemiştir. İbni Zeyd’den gelen rivayet ise “Cebrail’i olduğu gibi gördü” şeklindedir. [6]

Şirkin Haramlığı Ve Putlardan Hiçbir Fayda Gelmeyeceği:

19, 20- Lât, Uzza ve diğer üçüncüsü olan Menafi gördünüz mü?

21- Erkek sizin de, dişi O’nun mu?

22- O takdirde bu, insafsızca bir taksim.

23- Bu, sizin ve atalarınızın takdığınız adlardan başkası değildir. Allah onlara hiçbir hüccet indirmedi. On-

lar kuruntudan ve nefislerin arzu ettİğİ hevâdan başkasına tâbi olmuyorlar. Halbuki andolsun, kendileri­ne Rablerinden o hidayet gelmiştir.

24- Yoksa insana her umduğu şey mi var?

25- İşte ahiret de, dünya da Al­lah’ındır.

26- Göklerde nice melek vardır ki onların şefaatleri bile hiçbir şeye yaramaz. Meğer ki Allah’ın dileye­ceği ve razı olacağı kimseler için izin vermesinden sonra ola.”

Açıklaması:

Allah müşriklerin putlara ibadet etmelerini ve İbrahim’in bina ettiği Kabe’ye benzeterek putlar için puthaneler edinmelerini küçümseyerek, kınayarak şöyle buyurdu: “Lat, Uzza ve üçüncüsü olan diğer Menat ‘ı gör­dünüz mü?” Yani siz şu Lât, Uzza ve Menat üzerinde hiç düşündünüz mü? Bunlar birer sağır taş veya yerde biten ağaçtan ibaret şeyler. Bunları nasıl Allah’a eş ve ortak yapıyorsunuz? Bunlar sizin için yaratılmış olup hiçbirisi yaratıcı değil, yaratılmış şeylerdir. Kâinatta azametini bildiğiniz Allah, ibadet edilmeye O daha lâyık değil midir?

Allah, Menafi tahkir etmek ve yermek için, onlara göre değer bakı­mından öbürlerinden sonra geldiğini göstermek için “diğer üçüncüsü” ifa­desini kullandı.

Böyle bir ifade, bir şeyi lâyık olmadığı yere koyma anlayışının kınanıp yerilmesi ve ağır bir üslûpla ayıplanmasıdır. Sakif ve ona bağlı kabileler nakışlı beyaz bir put olan Lât ile övünürlerdi. Bu put Taifte idi. Bir bina içinde bulunur, üzerinde bir örtü olur, başında hizmetçileri beklerdi. Etra­fında geniş bir avlu bulunurdu. Taif halkı ona tazim gösterirlerdi. Lat pu­tu, cahiliye döneminde unu yağ ile kavurup hacılara dağıtan bir adamın şeklini andırıyordu. O adam ölünce putunu yapıp kabrine diktiler, sonra buna tapmaya başladılar.

Uzza, Taif le Mekke arasında Nahle denilen yerde Gatafan’a ait bir ağaçtı. Bir yapı içinde bulunur, üzerine perde örtülürdü. Kureyş bu ağaca tapardı. Nitekim Ebu Süfyan, Uhud günü: “Bizim Uzza’mız var, sizin yok” demişti de buna karşılık Rasulullah (s.a.) yanındakilere “Ona “Allah bizim mevlamızdır, sizin mevlanız yok” deyin” demişti.

Menat ise, Mekke-Medine arasında Gadid vadisinde bulunan bir kaya idi. Cahiliye döneminde Huzâ, Evs ve Hazrec ona ta’zim gösterirler, Kabe ziyaretine giderken oradan niyet ederlerdi, yanında kurbanlar keserlerdi. Arap yarımadasında ayette zikredilen bu üç puttan başka putlar da vardı. Ancak bu üçü en meşhurları olduğu için ayet-i kerimede özellikle bunlar zikredilmiştir.

Putlara tapmaları sebebiyle müşriklerin akıllarının çalışmadığını be­yan ettikten sonra Allah onları başka bir şirkten dolayı yani “melekler Al­lah’ın kızlarıdır” demelerinden dolayı azarlayarak şöyle buyurdu:

“Erkek sizin de, dişi O’nun mu? O takdirde bu insafsızca bir taksim.” Yani Allah’ın çocuğu vardır, diyorsunuz sonra dişileri ona veriyor, erkekleri kendinize mi alıyorsunuz? Bu taksimi kendi aranızda bile yapmış olsanız, doğru olmazdı, haktan uzak olurdu. Yaratılmışlar arasında yapılsaydı bir zulüm ve haksızlık olacak olan bu takisimi Rabbinizle kendi aranızda nasıl yapıyorsunuz? ‘Yoksa kızlar O’nun, oğullar sizin mi?” (Tur, 52/39) ayeti de bu ayetin bir benzeridir.

Sonra Allah uydurdukları ve düzdükleri yalan ve iftiraları, putlara tapmak suretiyle küfre düşmelerini ve o putlara “ilâh” demelerini reddererek şöyle buyurdu:

“Bu sizin ve atalarınızın taktığınız adlardan başkası değildir. Allah onlara hiçbir hüccet indirmedi.” Yani görmeyen, işitmeyen, düşünmeyen ve anlamayan, ne zararı, ne de faydası olmayan bu putlara “ilâh” demeniz si­zin kendi kafanızdan taktığınız bir isimdir. Onların hakikatte hiç ilâh olacak tarafı yoktur. Bunu babalarınız ve siz böyle kabul ettiniz, sonraki ge­lenler öncekileri taklit etti ve bu hususta evlâtlar babalarına tâbi oldular. Allah, bunların ilâh olduğunu ispat edebileceğiniz hiçbir delil indirmedi. Nitekim başka bir ayette Allah: “Sizin Allah’tan gayrı ibadet ettiğiniz şey­lerin hepsi sizin ve babalarınız taktığı isimlerden ibarettir.” (Yusuf, 12/40) buyurmuştur.

Sonra Allah onların putlara niçin taptıklarını beyan ederek şöyle bu­yurdu: “Onlar kuruntudan ve nefislerin arzu ettiği nevadan başkasına tabi olmuyorlar. Halbuki andolsun, kendilerine Rablerinden o hidayet gelmiş­tir. ” Yani onların putlara “ilâh” deme konusunda tâbi şey sırf vehim ve ku­runtudan ibarettir. Onlar uyulması vacib olan Hak tarafına hiç bakmadan sadece nefislerinin arzu edip meylettiği şeye tabi oluyorlar. Halbuki o put­ların ilâh olmadığına dair onlara Allah tarafından apaçık beyan gelmişti. İşte o, kendilerine gönderilen peygamberin diliyle, Allah tarafından gelip hüccet ve burhan olan, dönüp bakmadıkları, teslim olup uymadıkları bu Kur’an’dır.

Sonra Allah meselenin temenni ve ümitlerle olmayacağını, bu putların ne Allah nezdinde şefaatçi olma konusunda, ne de başka hususta onlara faydası olmayacağını açıkça ifade ederek şöyle buyurdu: “Yoksa insana her umduğu şey mi var? İşte ahiret de, dünya da Allah ‘indir.” İnsanın her te­menni ettiği şeyin olması mümkün mü? Her hayır temenni edenin temen­nisi, olmaz. Onların, putların kendilerine faydası olacak ve şefaat edecek şeklindeki temennileri de olmaz. Çünkü dünya ve ahiretin idaresi, mülki­yeti ve onlar üzerinde tasarrufta bulunma sadece Allah’a aittir. Ne dünya­da, ne de ahirette Allah’ın yanında putların hiçbir tasarrufu yoktur: “Ne si­zin temennileriniz, ne de Ehl-i Kitab’ın temennileri” (Nisa, 4/123). Ahmed bin Hanbel’in Ebu Hüreyre’den rivayet ettiğine göre Rasulullah (s.a.) şöyle buyurdu: “Biriniz temennide bulunacağı zaman ne temenni edeceğini iyi düşünsün. Çünkü o temennilerinden, kendisi hakkında hangilerinin yazıla­cağını bilmez.”

Sonra Allah şefaatin kabul yolunu beyan ederek şöyle buyurdu:

“Göklerde nice melek vardır ki onların şefaatleri bile hiçbir şeye yara­maz. Meğer ki Allah’ın dileyeceği ve razı olacağı kimseler için izin vermesin­den sonra ola.” Yani göklerdeki meleklerden pek çoğu, bunca ibadette bulun­malarına rağmen, Allah nezdindeki saygınlıklarına rağmen, Allah’ın kendi­sine şefaat etmesine izin verdiklerinin haricinde, hiç kimseye şefaat edemez­ler. Nerde kaldı ki bu aklı ve idraki olmayan taşlar, ağaçlar şefaat etsin.

Yani melekler ancak kendilerine şefaat etme izni çıktıktan sonra ve an­cak Cenab-ı Hakk’m şefaat edilmesini istediği kişilere -tevhid ehlinden ol­dukları için- şefaat edecekler. Müşriklerin bu şefaatten hiç nasibi yoktur. İb-ni Kesir şöyle diyor: Bu, mukarrab melekler hakkında böyle olursa ey cahiller, siz bu putların Allah nezdinde şefaat etmesini nasıl beklersiniz? Ki Allah hiçbir zaman puta ibadet etmeyi meşru kılmamış ve izin vermemiş bilakis bütün peygamberlerin dilinde bunu nehyetmiş ve bu nehyi bütün kitapların­da indirmiştir.[7] Bu, meleklere ve putlara tapanlara bir azarlamadır. [8]

Melekler Allah’ın Kızlarıdır.” Diyen Müşriklere Cevap:

27- Şüphesiz ahirete iman etmeyen­ler meleklere dişi adı takarlar.

28-Halbuki onların buna dair bilgisi yoktur. Onlar kuruntudan başkasına olmazlar. Kuruntu ise şttphe-

siz haktan hiçbir şeyi tfade etmez.

29- Onun için sen, bizim zikrimize sırt çeviren, dünya hayatından baş- kasını arzu etmeyen kimselerden

30- Onların ilimden erebildikleri iş- te budur. Şüphesiz ki Rabbin, yo­lundan sapan kimseleri çok iyi bile­nin ta kendisidir. O, hidayet bulan kimseleri de pek iyi bilendir.

Açıklaması:

Allah müşriklerin melekleri dişilikle vasfedip onlara “Allah’ın kızları” demelerini reddederek şöyle buyurdu:

“Şüphesiz ahirete iman etmeyenler meleklere dişi adı takarlar.” Yani ahiretin, hesabın ve cezanın varlığını kabul etmeyen şu inkarcı müşrikler meleklerin dişi olduğunu ve bunların Allah’ın kızları olduğunu iddia edi­yorlar. Allah ise bunların dediklerinden tamamen münezzehtir.

“Halbuki onların buna dair bilgisi yoktur.” Yani onların bu söylediğini doğrulayacak ellerinde ne sahih bilgileri ne de bir delileri vardır. Onlar me­lekleri ne tanıyorlar, ne görmüşler, ne de onlara bunu güvenilir birisi haber vermiştir. Bilakis bunu tamamen bir cehalet, dalâlet, cüret, yalan, düzme­ce ve çirkin bir iftira olarak söylemektedirler.

“Onlar kuruntudan başkasına tâbi olmazlar. Kuruntu ise şüphesiz haktan hiçbir şeyi ifade etmez.” Yani onların tâbi olduğu şey vehimden veya aslı-esası olmayan kuruntudan ibarettir. Kuruntunun böylesi hiçbir işe yaramaz, asla hakkın yerini tutmaz. Bir sahih hadiste Rasulullah’ın şöyle dediği variddir: “Zan (kuruntu ve vehim)den sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır.”

“Onun için sen, bizim zikrimize sırt çeviren, dünya hayatından başkasını arzu etmeyen kikselerden yüz çevir.” Öyleyse ey peygamber, Kur’an-ı Kerim’den ve Allah’ın öğütlerinden yüz çeviren ve tek derdi dünya olan, ahiret hakkında düşünmeyi bırakanlardan yüz çevir. Yani onlarla mücadeleyi, durumlarını önemsemeyi bırak. Zira sen emrolunduğun şeyi tebliğ ettin. Zaten sana düşen ancak tebliğdir. “Dünya hayatından başkasını arzu etmeyen” sözü onların haşri inkar ettiklerine işarettir. Nitekim onların “Hayat şu bizim dünya hayatımızdan başkası değildir” (En’am: 6/29) ve Cenab-ı Hakk’ın onlara, “Dünya hayatına razı mı oldunuz?” (Tevbe: 9/38) sözleri onların ahireti inkar ettiklerine delalet eder.

“Onların ilimden erebildikleri işte budur.” Yani dünya ve dünyayı kazanmak… İşte onların ilimde erişebildikleri en son nokta budur. Dine ve dini meselelere ilgi duymazlar. Ahmed b. Hanbel’in Hz. Aişe’den rivayet ettiğine göre Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Dünya (ahirette) yurdu olmayanın yurdudur, malı olmayanın malıdır, dünya için aklı olmayan toplar.” Me’sur dualardan birinde Rasulullah (s.a.v.) şöyle dua etmiştir: “Ey Allah’ım, dünyayı derdimizin en büyüğü, ilmimizin en sonu kılma.”

“Onlardan yüz çevir” emrinin sebebini veya illetini Cenab-ı Hak şöyle açıklamaktadır:

“Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapan kimseleri çok iyi bilenin ta kendisidir. O, hidayet bulan kimseleri de pek iyi bilendir.” Yani ey Muhammed, sen bırak bunları, çünkü Allah o bütün varlıkları yaratandır, hak ve hidayet yolu olan yolundan sapanı da, hak dine doğru yol bulanı da bilendir. Her gruba veya herkese yaptığının karşılığını verecektir.

Bu ifadede, ulaşılması mümkün olmayan şeyleri elde etme yolunda Rasulullah’ın kendisini yormaması için ona bir teselli vardır. Ulaşılması mümkün olmayan o şey, ilmi yakini bırakıp zanna inanan, hakkı bırakıp batıla sarılan inatçıların imana gelmesidir. Rasulullah (s.a.)’in güzel huylarından biri de onların iman etmesini çok arzu etmesi idi. Yine bu ifa­dede kâfirlere vaîd (ceza tehdidi) müminlere vaad (mükâfat teşviki) vardır. [9]

İyilik Yapanlara Mükafat, Kötülük Yapanlara Ceza:

31- Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah’ındır. (Bunların yaratılması) kötülük edenleri yaptıklarına mu- kabil cezalandırılması, güzel hareket edenleri de daha zelîyle mükâfatlandırması içindir.

32- (Bu insanlar> ufak ufak suçlar hariç, günahın büyüklerinden ve fu-

man ve siz henüz analarınızın karın­larında ceninler halinde olduğunuz sırada sizi çok iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. O, sakınan kimdir, çok iyi bilendir.”

Açıklaması:

“Göklerde ne var yerde ne varsa Allah’ındır. (Bunların yaratılması) kö­tülük edenleri yaptıklarına mukabil cezalandırması, güzel hareket edenleri de daha güzeliyle mükâfatlandırması içindir.” Yani Allah göklerin ve yerin malikidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, yaratılanlar hakkında, adaletle hük­medendir. Varlıkları hak olarak yarattı. Her şeyi kuşatan ilmine uygun olarak ister iyilikte bulunan, ister kötülükte bulunan olsun, insanların her birine neticede amelinin karşılığını verecek, iyilik yapana iyilikle, kötülük yapana kötülükle muamele edecek: Eğer kişinin ameli hayırsa karşılığı ha­yır, şer ise şer olacak.

İbnülcevzî tefsirinde şöyle demektedir: “Bu ayet, Cenab-ı Hakkın kud­retini ve mülkünün genişliğini haber vermektedir. Bu ayet ilk ayet ile, “liyecziye’llezîne…” ayeti arasında bir cümle-i muterıza (ara cümlesi) şeklin­dedir. Çünkü iyilikte bulunanı da, kötülükte bulunanı da en iyi bilen O ise, her birine hak ettiği karşılığı da O verecektir. Her iki sınıfa yaptıklarının karşılığını verebilmesi de ancak geniş mülk sahibi olmasıyla mümkündür.”

Sonra Allah iyilikte bulunan o müttakilerin özelliklerini zikrederek şöyle buyurdu:

“Ufak ufak suçlar hariç, günahın büyüklerinden ve fuhuşlarından ka­çınanlardır. ” Yani iyilikte bulunanlar; şirk, adam öldürme, yetim malı ye­me gibi büyük günahlardan, zina gibi fahiş günahlardan uzak duran in­sanlardır. Allah’ın, karşılığında cehennem tehdidinde bulunduğu her gü­naha kebâir (büyük) günah; yine büyük günahlardan olup da hakkında had cezası bulunan ve hem aklen hem de dinen son derece çirkin olanları­na da fevâhiş denir. Ancak, harama bakma gibi “lemem” tabir edilen küçük günahlar ve önemsiz hatalar hariç “iyilikte bulunanlardan günah sadır ol­maz. Ahmed bin Hanbel’in ve Buhari ve Müslim’in Sa/uMerinde Ebu Hü-reyre’den rivayet ettiklerine göre Rasulullah (s.a.) şöyle buyurdu: “Allah her Ademoğluna zinadan nasibini yazmıştır, çaresiz onu yapar. Meselâ gö­zün zinası bakmaktır, dilin zinası konuşmaktır, nefis temenni eder ve ister, organ da onu ya tasdik eder (ona uyar) veya tekzib eder (o günahı işlemez)”

İyilikte bulunan bu “muhsinun” küçük günah işlerlerse, tevbe eder ve benzerini bir daha yapmazlar.

Bu ayetin bir benzeri de şudur: “Eğer yasakladığımız şeylerin büyüklerinden kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı gizleriz ve sizi şerefli bir yere koyarız.”

Buhari ve Müslim’de Hz. Ali’den gelen rivayette büyük günahlar yedi tane sayılmıştır: “Yedi helak ediciden sakının: Allah ‘a ortak koşmak, sihir, haklı durum hariç Allah ‘m haram kıldığı canı öldürmek, yetim malı ye­mek, faiz yemek, harp günü kaçmak, günahsız ve iffetli mümin kadına zina iftirası atmak.” Hafız Zehebî Kebâir adlı kitabında büyük günahları yetmi­şe kadar çıkarmıştır. Taberanî’nin rivayetine göre bir adam İbni Abbas’a: “Büyük günahlar yedidir” demiş, o da “onlar yediyüze yediden daha yakın­dır, ancak istiğfarla büyük günah kalmaz affolunur, ısrarla günah küçük kalmaz (büyük günah olur)” demiştir.

Sonra Allah “Şüphesiz ki Rabbin mağfireti bol olandır.” demek sure­tiyle ümit kapısını açmış, ümitsizliği yasaklamıştır. Yani şüphesiz Allah’ın rahmeti her şeyi kuşatır, tevbe edenler için mağfireti bütün günahları kap­sar. Nitekim ayet-i kerimede: “De ki: Ey kendileri aleyhine haddi aşan kul­larım! Allah ‘m rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günah­ları bağışlar. Şüphesiz o çok bağışlayanın, çok merhamet edenin ta kendisi­dir. ” (Zümer, 39/53 buyrulmuştur.

Sonra Cenab-ı Hak her şeyi bildiğini vurgulayarak şöyle buyurdu: “O sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz henüz analarınızın karınlarında ceninler halinde olduğunuz sırada sizi çok iyi bilendir.” Yani Allah şüphe yok sizi görür, babanız Adem’i topraktan yaratıp onun sulbünden zürriyeti-ni çıkardığı, analarınızın karnında ceninler olarak size şekil verdiği ve de­ğişik merhalelerde oluşum ve gelişmenizi taahhüt ettiği zamanlarda bile sizden sâdır olacak sözlerinizi, hareket ve ahvalinizi biliyordu. Cenin: Ana karnındaki çocuğa denir. “Analarınızın karınlarında” sözü ile Cenab-ı Hakkın ilim ve kudretinin kemaline dikkat çekilmiştir. Zira ana karnı son derece bilinmezdir. Orada ceninin her halini bilen Allah için, kullardan sa­dır olan diğer haller ona gizli olmaz.

“Bunun için kendinizi temize çıkarmayın, o sakınan kimdir, çok iyi bi­lendir.” Yani kendinizi övüp durmayın, günahsız, tertemiz göstermeyin, be­ğenerek veya riya için kendinizi medhetmeyin, günahlardan temiz olduğu­nuzu iddia etmeyi bırakın, itaat ederek Allah’a hamd edin, günahtan kaçı­nın, çünkü Allah günahlardan sakınanı bilir.

Bu ayetin bir benzeri de şu ayettir: “Kendilerini temize çıkaranları gördün mü? Hayır Allah dilediğini temize çıkarır ve kimse kıl kadar hak­sızlık görmez.” (Nisa, 4/49).

Müslim Sahih ‘inde rivayet ettiğine göre Muhammed bin Amr bin Atâ şöyle dedi: Kızıma Berra ismini verdim. Bunun üzerine Ebu Seleme kızı Zeynep bana “Rasulullah bu ismi yasak etti ve kendinizi temize çıkarma­yın, şüphesiz Allah sizin berr (iyi) olanınızı en iyi bilendir” dedi. Bunun üzerine “Peki hangi ismi verelim?” dediler. Rasulullah da “Ona Zeynep adı­nı koyun.” dedi. (Berra: İyi, sözüne sadık, demektir.)

Ahmed bin Hanbel, Abdurrahman bin Ebî Bekra’dan rivayet ettiğine göre babası şöyle dedi: Birisi Rasulullah’m yanında bir adamı medhetti. Bunun üzerine Rasulullah birkaç defa: “Ne yaptın, arkadaşının boynunu kopardın, biriniz mutlaka arkadaşını methetmesi lazım geliyorsa: “kana­atimce…, Allah’ın nezdinde kimseyi temize çıkaramam… -eğer öyle biliyor­sa- zannedersem, o şöyle şöyledir.” şeklinde söylesin.” buyurdular.

Ahmed bin Hanbel, Müslim ve Ebu Davud’un rivayetlerine göre Hem-mam bin Haris şöyle dedi: Birisi Hz. Osman’a geldi yüzüne karşı onu öv­meye başladı. Bunun üzerine Mikdad bin Esved hem onun yüzüne toprak serpiyor, hem de şöyle diyordu: “Rasulullah (s.a.) bize, insanları yüzlerine karşı mübalâğa ile övenlerle karşılaştığımız zaman yüzüne toprak serpme­mizi emretti.” [10]

Zengin Müşriklerin Büyüklerinden Bazılarının Hakka Tâbi Olmadıklarından Dolayı Azarlanması Ve Onlara İbrahim Ve Musa Peygamberlerin Kitaplarındaki Haberlerin Hatırlatılması:

33, 34- Şimdi (haktan) dönen, (malın­dan) biraz verip de gerisini sert kaya gibi elinde tutan adamı gördün mü?

35- Gaybın ilmi onun nezdindedir de kendisi mi görüyor?

36, 37- Yoksa Musa’nın ve vazifesini tastamam ifa eden İbrahim’in sahifelerinde olanlardan haberdar mı edilmedi?

38- Hakikaten hiçbir günahkâr di-

39- Hakikaten insan için kendi çadan bakası yoktur-

40, 41-Hakikaten çalıştığı ileride görülecek, sonra buna en kâmil karşıhk verilecektir.

42- Şüphesiz ki en son gidiş ancak Rabbinedir.

43- Hakikat şu: Güldüren de, ağlatandaO’dur.

44- Hakikat şu: Öldüren de, dirilten de O’dur.

45, 46- Hakikaten meniden, döküldüğü zaman erkek ve dişi iki çifti O yarattı.

47- Şüphesiz ki tekrar diriltmek de Ona aittir.

48- Hakikat şu: (İnsanı) muhtaç olmaktan O kurtardı ve O sermaye sahibi kıldı.

49- Hakikat şu: Şi’ra’nın Rabbi de O.

50- Hakikat şu: Evvelki Âd’ı O helak etti,

51- Semud’u da. Öyle ki bırakmadı.

52- Daha evvel Nuh kavmini de. Çünkü bunlar çok zalim ve çok azgınların ta kendileri idi.

53, 54- (Lût kavminin) altı üstüne gelen kasabalarını da O, kaldırıp yere çarptı da, onlara giydirdiğini giydirdi.

Açıklaması:

Allah kendisine itaat etmekten kaçınan herkesi azarlayıp zemmede­rek şöyle buyurdu:

“Şimdi (haktan) dönen, (malından) biraz verip de gerisini sert kaya gi­bi elinde tutan adamı gördün mü? Gaybın ilmi onun nezdindedir de kendi­si mi görüyor?” Yani hayırdan dönen, hakka uymaktan kaçan, malından bi­raz verip sonra başkasının onun günahını yüklenmesi uğruna vermekten vazgeçen veya İbni Abbas’ın tefsirine göre biraz itaatta bulunup sonra bu­nu kesen o kişinin durumu sana haber verildi, bildirildi mi? İnkarı imana tercih eden bu kâfirin nezdinde, ona göre gâib olan azap hakkında bilgi var da, o kıyamet gününde arkadaşının kendi adına günahlarını yükleneceğine mi inanıyor? Hayır, iş onun zannettiği gibi değildir.

Bu ayetler “İşte o, tasdik etmemiş, namaz da kılmamış, fakat yalanla­mış arkasını dönmüş.” (Kıyame, 75/31-32) ayetleri ile aynı mealde ayetlerdir.

Sonra Allah bütün din ve nizamların ittifak ettiği “sorumluluğun şah­sîliğini” ona hatırlatarak şöyle buyurdu: ‘Yoksa Musa’nın ve vazifesini tas­tamam ifa eden İbrahim’in sahifelerinde olanlardan haberdar mı edilme­di?” Yani, yoksa o Tevrat’ın fasıllarında ve “Bir zamanlar Rabbi İbrahim’i birtakım kelimelerle sınamış, onları tam olarak yerine getirince “Ben seni insanlara önder yapacağım.” demişti.” (Bakara, 2/124) ayetinde beyan edil­diği gibi kendisine emrolunanı eksiksiz ve tastamam yapan, elçilik vazife­sini en mükemmel şekli ile eda eden İbrahim’in sahifelerinde bildirilenler­den haberdar edilmedi mi? İbrahim (a.s.) bütün emirleri yerine getirip bü­tün yasak olanları terkettikten ve peygamberlik vazifesini eksiksiz tebliğ ettikten sonra bütün hal ve haketlerinde söz ve fiillerinde insanlar için kendisine uyacakları bir önder olmaya hak kazanmıştır.

İbrahim ve Musa’ya gelen kitapları zikretmekle yetinilmiştir. Çünkü müşrikler kendilerinin İbrahim’in dini üzre olduklarını, Ehl-i Kitap da Tevrat’a uyduklarım iddia ederler. Âlâ suresi 19. ayette İbrahim (a.s.)’ın sahifeleri önce, Musa (a.s.)’a gelen sonra zikredildiği ve zaman olarak da öyle olduğu halde burada bunun aksi olarak önce Musa’nın sahifelerinin zikredilmesinin sebebi İbrahim (a.s.)’ın sahifeleri zaman bakımından daha uzak olması ve onlardaki öğütlerin müşrikler arasında meşhur olmaması­dır. Halbuki Musa’nın Tevrat’ı daha vakın, daha yaygın ve daha çoktu.

Sonra Allah, İbrahim ve Musa Peygamberlere gelen kitaplarda neler bulunduğunu beyan sadedinde şöyle buyurdu:

1- “Hakikaten hiçbir günahkâr diğerinin günahını çekmez” Yani hiç kimse başkasının günahı sebebiyle muâhaze olunmaz, herkes inkâr veya herhangi bir günah olsun işlediği cürmün günahını yalnız kendisi çeker, onun adına bir başkası çekmez. İşte bu, “ferdî mesuliyet’ veya “şahsî mes’uliyet” veya “Eğer yükü ağır gelen kimse onu taşımak için çağırsa, bu çağırdığı akrabası da olsa ondan bir şey taşınmaz.” (Fâtır, 35/18) ayeti gibi birçok ayette beyan edildiği “hiç kimse başkasının günahı sebebiyle mu­âhaze olunmaz” prensibidir.

2- “Hakikaten insan için kendi çalıştığından başkası yoktur.” Yani onun için sadece çalıştığının ecri, yaptığının karşılığı vardır, yapmadığı bir işin ecrini hak etmez. Bu prensip yukarıdakinin mukabilidir. Yani hiç kim­se bir başkasının sorumluluğunu veya günahını yüklenmeyeceği gibi ecir ve sevap olarak da ancak kendisi için yaptığının karşılığını alacaktır. Aye­tin maksadı salih amellerin ve her bir amelin karşılığı olduğunu beyan et­mektir. Dolayısıyla hayra sevap, şerre ceza verilir. Ayet-i kerimede salih amele daha fazla teşvik etmek için “çalıştığı” şeklinde mazi sığası ile ifade edilmiştir.

İmam Şafiî bu ayetten ölüler için okunan Kur’an’ın sevabının onlara ulaşmayacağı hükmünü çıkarmıştır, çünkü bu onların kendi işi ve kazancı değildir. Ancak dört mezhepte itimad edilen şudur ki yapılan kıraetin seva­bı ölülere ulaşır. Çünkü bu bir hibedir ve okunduğu zaman rahmetlerin in­diği Kur’an ile dua etmektir. Nitekim hadis-i şeriflerde duanın ve sadaka­nın ölüye ulaştığı sabit olmuştur ve bunun üzerinde icma edilmiştir. Müs­lim Sahih’inde, Buhari Edebü’l-Müfred’de ve İbni Mâce hariç diğer Sünen sahiplerinin Ebu Hüreyre’den rivayet ettiklerine göre Rasulullah (s.a.) şöy­le buyurdu: “İnsan öldüğü zaman ameli kesilir. Ancak şu üç şeyden dolayı kesilmez: Sadaka-i cariye, kendisinden faydalanılan bir ilim veya ona dua eden salih bir evlât.” Kurtubî şöyle dedi: “Birçok hadis bu hükme delâlet ediyor: Başkası tarafından yapılan salih amelin sevabı mümine ulaşır.”[11]

3- “Hakikaten çalıştığı ileride görülecektir.” Yani onun ameli muhafaza edilmektedir, mizanında bulacaktır, ondan hiçbir şey zayi olmaz. İhmalkâr davrananları kınamak ve ilân etmek için kıyamet günü bu çalışması ona ve mahşer halkına arzolunacaktır. Nitekim ayet-i kerimede şöyle buyrulur: “De ki: Yapın, amellerinizi Allah da, Rasulü de, müminler de görecektir. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilen Allah’a döndürüleceksiniz de O size yapmakta olduklarınızı haber verecektir.” (Tevbe: 9/105) Yani size onu haber verecek ve eksiksiz size karşılığını verecektir. Hayır ise hayır, şer ise şer verecektir.

4- “Sonra buna en kamil karşılık verilecektir” Yani insana çalışmasının karşılığı verilir, eksiltmeden bütünüyle amelinin karşılığını görür. Kötülükse misli ile cezalandırılır, iyilik ise on mislinden yedi yüz misline ka­dar mükâfatlandırılır.

5- “Şüphesiz ki en son gidiş ancak Rabbinedir.” Yani kıyamet günü dö­nüş ve varış Allah’adır, başkasına değil. O insanların küçük büyük bütün amellerinin karşılığını vercektir. Bu ifade kötüler için bir tehdit ve korkut­ma, iyiler için bir teşvik ve sevdirmedir ki kulların kıyamet günü Allah’a döndürülmeleri ve amellerinin karşılığını almaları için O’na arzolunacaklan konusunda düşünmeyi gerektirmektedir. Nitekim başka ayetlerde de buna işaret edilmiştir. Meselâ: “Her şeyin mülkiyeti elinde olan Allah’ı tenzih ede­rim. O’na döndürüleceksiniz.” (Yasin, 36/83). İbni Ebî Hatem’in rivayetine göre Amr bin Meymun el-Evdî şöyle dedi: Muaz bin Cebel ayağa kalkıp bizim kabileye şöyle dedi: Ey Evd oğulları, ben Allah Rasulünün size gönderdiği el­çisiyim. Bilirsiniz ki dönüş Allah’adır, ya cennete veya cehennemedir.”

6- “Hakikat şu: Güldüren de, ağlatan da O’dur.” Yani dünyada diledi­ğini sevindirerek güldüren, dilediğini üzerek ağlatan, kullan hakkında gülmeyi de ağlamayı da, sevinç ve üzüntü ile bunların sebeplerini yaratan da O’dur. Bu ikisi ayrı şeylerdir. Denilmek istenen şudur: Sevindirecek sa-lih ameli, üzüntü verecek kötü ameli yaratan O’dur. Bu ilâhî kudretin deli­lidir. Burada özellikle ağlama ve gülme vasıflarının zikredilmesinin sebebi bu sıfatların ta’lil edilememesi, sebebinin bilinemeyişidir. Yani hiç kimse gülme ve ağlama sıfatının canlılar içinde sadece insanda bulunuşunun se­bebini bulamaz.

7- “Hakikat şu: Öldüren de dirilten de O’dur.” Yani Allah “O, hanginizin daha güzel amel edeceğini imtihan etmek için ölümü de dirimi de takdir eden ve yaratandır.” (Mülk: 67/2) ayetinde de beyan edildiği gibi ölümü de, hayatı da yaratan O’dur. O öldürmeye de, diriltmeye de, tekrar yaratmaya da kadirdir.

8- “Hakikaten meniden, döküldüğü zaman erkek ve dişi iki çifti O ya­rattı. ” Yani insan veya hayvan cinsinden her birini meniden veya rahme dökülüp atılan az bir sudan erkek ve dişi iki sınıf olarak yaratan sonra o nutfeye ruh üfleyen neticede onu bir insan veya hayvan bünyesi yapan Al­lah’tır. Bu, nutfeye arız olan zıtlıklar cümlesindendir. Zira aynı nutfenin bir kısmı erkek, bir kısmı dişi olarak yaratılır.

9- Şüphesiz tekrar diriltmek de O’na aittir.” Yani kıyamet günü ruhları cesetlere iade edecek Allah’tır. Allah nasıl ki insanı hiç yoktan yarattı ise, onu tekrar yaratmaya da kadirdir ki işte bu kıyamet günü ikinci yaratılış­tır. Bu, haşre işarettir.

10- “Hakikat şu: (İnsanı) muhtaç olmaktan O kurtardı ve O sermaye sahibi kıldı.” Yani insanlar için gördüğü hikmet ve maslahata göre kulla­rından dilediğini zengin yapmak, fakir yapmak veya mal verip vermemek her ikisi de Allah’ın elinde, onun yetki ve tasarrufundadır.

11- “Hakikat şu: Şi’ra’nın Rabbi de O.” Yani şiddetli sıcaklarda Cevzâ’nın gerisinde görülen “Mirzemü’l-cevzâ” veya “Abûr”da denilen o parlak, ışıl ışıl yıldızın sahibi de işte O’dur ki Huzâa ve Himyer kabileleri o yıldıza taparlardı.

Yıldızların içinde iki tane Şi’ra adında yıldız vardır. Birisine Yemâniy-ye, diğerine Şâmiyye denir. Öyle görülüyor ki -Razî’nin de dediği gibi- birine Yemâniyye denilmesi Yemen halkının ona tapmasından dolayıdır. Bu yıldıza ilk tapan kişi Arab eşrafından Ebu Kebşe’dir. Bu yüzden Kureyş, kendi din­lerine muhalefet eden Rasulullah’ı, yine kendilerine muhalefet etmiş olan Ebu Kebşe’ye benzeterek “Ebu Kebşe’nin oğlu” demişlerdi. Ebu Kebşe ana tarafından Rasulullah’ın dedeleri arasındadır. Ebu Süfyan Mekke’nin fethi günü İslâm ordusunun önünden geçişini seyrederken: “Vallahi Ebu Keb­şe’nin oğlunun işi krallığa dönüştü.” demişti. Ayrıca Kureyş müşrikleri de “Ebu Kebşe’nin oğlundan bir şey görmedik.” şeklinde konuşurlardı.

12- “Hakikat şu: Evvelki Âd’ı O helak etti.” Yani Hûd Peygamber’in kavmi olan eski Âd’ı Allah helak etti. Nuh’tan sonra ilk helak edilen üm­met bunlardır. “Görmedin mi Rabbin ne yaptı Âd’e, o direkli İrem’e ki o bel­delerde bir benzeri yaratılmayandı.” (Fecr, 89/6-8) ayetlerinde de işaret edildiği gibi bu kavme Nuh’un oğlu Sâm’ın oğlu İrem’in oğlu Âd denilir. Bunlar en güçlü, en kuvvetli ve Allah ile Rasulüne karşı en âsi kavim idi­ler. Bu yüzden Allah onları ‘Yedi gece, yedi gün üzerlerine musallat ettiği uğultulu azgın bir rüzgâr ile…” (Hakka, 69/6-7) helak etti. Müberrid’e göre diğer Ad da Salih Peygamber’in kavmi Semud’dur.

13- “Semud’u da (helak etti). Öyle ki, bırakmadı.” Yani Âd’ı helak etti­ği gibi, Semud’u da helak etti, günahları yüzünden onları cezalandırıp peri­şan etti. Öyle ki her iki kavimden de kimse kalmadı. Nitekim ayette: “Şim­di onlardan bir kalan görüyor musun?” (Hakka, 69/8) diyerek buna işaret edilmektedir.

14- “Daha evvel Nuh kavmini de. Çünkü bunlar çok zalim ve çok az­gınların ta kendileri idi.” Yani Âd ve Semud, bu iki kavimden önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar Âd ve Semud’dan daha zalim, daha azgın, kendilerinden sonra gelenlerden daha isyankâr ve sınır tanımaz bir kavim idiler. Çünkü zulmü başlatan onlardı, zulmü başlatan daha zalim­dir. Nitekim bir hadiste: “Kim kötü bir yol açarsa, o kötülüğün ve daha son­ra onu yapanların günahı onun üzerinedir.”[12] Nuh kavminin daha azgın sayılmasının sebebine gelince: Onlar, Nuh (a.s.)’ın kendilerini uzun müd­det davet etmesi sebebiyle uzun zaman öğüt dinleme imkanları oldu, buna rağmen isyan ederek Allah’a karşı azgınlık yaptılar, inkâr üzerinde ısrar edip büyüklük tasladılar. O kadar ki Nuh Peygamber’i: “Ey Rabbim yer yü­zünde kâfirlerden yurt tutan (veyA gezip dolaşan) hiçbir kimse bırakma.” (Nuh, 71/26) diyerek haklarında beddua etmeye mecbur bıraktılar.

15- “(Lût kavminin) altı üstüne gelen kasabalarını da o kaldırıp yere çarptı da onlara giydirdiğini giydirdi.” Yani Lût kavminin köylerini kasa­balarını altını üstüne getirerek yere çaldı. Bu köyleri önce yukarı kaldırdık­tan sonra yere çalan Cebrail idi. Sonra Allah üzerlerine pişmiş kerpiçten taş yağmuru yağdırdı da o köyleri taşlarla ve çeşitli azaplarla örttü. Nite­kim Şuara suresinin 173. ayetinde bu zikredilmiştir: “Onların üzerine şid­detli bir yağmur yağdırdık da, uyarılmışların yağmuru fena olmuştu.” Ha­rap edilen bu köyler “alt-üst olmuş” manasına “el-mü’tefeket” kelimesi ile ifade edildi. Çünkü bu ismin fiili olan “i’tefeket” “ters döndü, altı üstüne geldi” manasınadır.

“Onlara giydirdiğini giydirdi.” ayetinde ne giydirildiğinin mübhem bı­rakılması, giydirilen o azabın büyüklüğünü ve umumiliğini ifade etmek içindir. Katade şöyle der: Lût kavminin köylerinde on altı bin insan yaşar­dı. O vadi bunların üzerine fırın ağzından çıkan gibi ateş, petrol ve katran püskürttü. [13]

Kur’an’dan, Peygamberlikten, Peygamberliğinden Ve Kıyamet Dehşetine Dair Uyarılardan Ders Almak:

55- Şimdi Rabbinin nimetlerinden hangisi hakkında şüphe edersin?

56- İşte bu da korkutan evvelkilerden bir korkutucudur.

57- Yanaşan yaklaştı.

58- Onu Allah’dan başka açığa çıka-

59- Şimdi siz bu söze mi şaşıyorsunuz?

60- Ve gülüyorsunuz, ağlamıyorsunuz?

61- Siz gafil ve oyuna kapılmış kişi­lersiniz.

62- Haydi On’a secde edin, kulluk edin.

Açıklaması:

“Şimdi Rabbinin nimetlerinden hangisi hakkında şüphe edersin?” Ya­ni ey gerçekleri yalan sayan insan, Rabbinin nimetlerinden hangisi hak­kında şüphe eder, tereddüde düşersin? Bu ayet Rahman suresinde defalar­ca tekrar eden “Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?” ayetinin benzeridir. Burası söz başlangıcıdır. Hitap umumidir, her insana­dır. “Nimetler”den maksad daha önce sayılan nimetlerdir ki bunlar Allah’ın kullarını yaratması, zengin kılması, yeri göğü ve bunlarda insan için nice nimetleri yaratmasıdır.

“İşte bu da (azaba karşı) evvelki uyarıcılardan bir uyarıcıdır.” Yani bu Kur’an veya bu peygamber Muhammed (s.a.) de önce gelip geçmiş uyarıcı peygamberler cümlesinden bir uyarıcı, korkutucu ve ikaz edicidir. Yani Kur’an-ı Kerim de önceki semavî kitaplar gibi uyarıcıdır. Peygamber ken­dinden önce geçmiş peygamberler gibi size gönderilmiş bir elçidir, onlar na­sıl kavimlerini uyarmışlarsa, o da sizi uyarmaktadır. Nitekim ayet-i kerime­de: “De ki: ben peygamberlerden ilk defa gelmiş biri değilim.” (Ahkaf, 46/9); “O ancak, şiddetli bir azap öncesi sizi uyarıcıdır.” (Sebe, 34/46) buyrulmaktadır. Yine bir hadiste Rasulullah (s.a.): “Ben çıplak uyarıcıyım.”[14] buyurdular. Yani gördüğü çok şiddetli şer karşısında acele edip bir şey giymeye dahi fırsat bulamadan süratle kavmine koşup onları uyaran kişi gibiyim.

“Yaklaşan yaklaştı.” Bu ayet-i kerime “kıyamet yaklaştı” (Kamer, 54/1); “Kıyamet koptuğu zaman…” (Vakıa, 56/1); “İnsanlara hesapları yak­laştı.” (Enbiya, 21/1) ve “Ne bilirsin, belki kıyamet yakındır.” (Şura, 42/17) ayetlerinde de yakınlığı anlatılan kıyametin yaklaştığını ifade etmektedir. Bu ayette kıyametin her gün biraz daha yaklaştığına, kopmak üzere oldu­ğuna dikkat çekilmiştir. Ayet-i Kerimeler sıra ile şu üç aslı ispat için kıya­mete işaret etmektedir. Birinci asıl Allah ve Allah’ın birliği: “Şimdi Rabbi-nin nimetlerinden hangisi hakkında şüphe edersin”?” İkinci asıl: Peygamber ve peygamberlik: “Bu bir uyarıcıdır.” Sonra haşir ve kıyamet: “Yaklaşan yaklaştı.” Ahmed bin Hambel’in Sehl bin Sa’d’den rivayet ettiği hadiste Ra-sulullah (s.a.) şehadet parmağı ile orta parmağım hafif ayırarak: “Ben ve kıyamet işte böyleyiz.” buyurdular. Yine Ahmed bin Hanbel, Buhari ve Müslim’in rivayetlerine göre Sehl bin Sa’d, Rasulullah (s.a.)’in şehadet ve orta parmakları ile işaret ederek: “Benim peygamber olarak gönderilişim ve kıyamet işte böyledir.” dediğini nakletmiştir.

“Onu Allah’tan başka açığa çıkaracak yoktur.” Yani kesinlikle Al­lah’tan başka onun zamanını açıklayıp ortaya çıkarmaya gücü yetecek ve bildirecek bir varlık yoktur. Çünkü kıyametin ne zaman kopacağı mugay-yabâtın (bilinmeyen beş şeyin) en gizlilerindendir. Öyleyse siz, hiç farkında olmadan ansızın gelivermeden önce ona hazırlanın. Bu mealde başka ayet­ler de vardır: “Şüphesiz kıyametin bilgisi Allah’ın nezdindedir.” (Lokman, 31/34) ve “Onu tam vaktinde, ancak O açıklayacak.” (Araf, 7/187).

Bir başka ifade ile ayetin manası şudur: Kıyamet bütün şiddeti ve kor­kuları ile varlıkları sardığı zaman Allah’tan başka onu kaldırmaya gücü yeten kimse olmayacaktır. Şöyle mana vermek daha uygundur: Allah’tan başka kıyameti öne alacak veya geciktirecek kimse yoktur. Kurtubî de bu­nu tercih etmiştir.

Sonra Allah, müşrikler ve benzerlerinin Kur’an-ı Kerim’i inkâr etme­lerinden dolayı onları azarlayarak şöyle buyurdu:

“Şimdi siz bu söze mi şaşıyorsunuz ve gülüyorsunuz, ağlamıyorsunuz1? Siz gafil ve oyuna dalmış kişilersiniz.” Yani sizden bir tekzip olmak üzere Kur’an-ı Kerim’in sahih ve doğru olmasına nasıl şaşıyorsunuz, alay ederek ona gülüyorsunuz, alay edilecek Kitap olmadığı halde ayetleriyle alay edi­yorsunuz, inananların yaptığı gibi ağlamıyorsunuz ve siz onu ciddiye almı­yorsunuz, habersizsiniz, yüz çevirmişsiniz veya ona karşı mütekebbir dav­ranıyorsunuz? Buradaki istifham, istifham-ı tevbihdir.

“Haydi Allah’a secde edin, kulluk edin.” Yani ey müminler, hidayet üzere olduğunuza şükretmek için secdeye varın, Allah’a boyun eğin, iba­detle meşgul olun, samimi olun, Allah’ı tek bilin. Çünkü Allah, sizin böyle davranmanıza lâyıktır. Rivayet olunur ki bu ayeti okuduğu zaman Rasu-lullah secdeye gitti. Yanında bulunan müslümanlar ve kâfirler de secde yaptı: Buhari’nin İbni Abbas’tan rivayet ettiğine göre Rasulullah, Necm su­resinde secde yaptı, yanında bulunan müslümanlar, müşrikler, cinler ve in­sanlar da secde etti. Ahmed bin Hanbel ve Neseî, Cafer bin Muttalib’den rivayet ettiklerine göre Rasulullah (s.a.) Mekke’de Necm suresini okudu ve secde yaptı, beraberindekiler de secdeye gitti. Muttalip diyor ki -o gün he­nüz müslüman olmamıştı- “Ben başımı kaldırdım, secde etmedim.” Bundan sonra Necm suresini okurken kimi duysa, onunla beraber secde ederdi.

Kuran

Necm Suresi

Tefsir’ül Münir ( Vehbe Zuhayli ) | İnterGez

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.